Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

I. Chuẩn bị Đối với mỗi nhóm học sinh: - Một dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị - Một nguồn điện 6V có thể điều chỉnh được liên tục các giá trị hiệu điện thế từ 0-6V - Một vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V - Một ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất là 0,01A - Bảy đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30 cm - Một công tắc - Chuẩn bị báo cáo theo mẫu đã cho ở cuối bài