Bài 44. Thấu kính phân kì

Thấu kính phân kì thường dùng có phần rìa dày hơn phần giữa Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì: - Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm - tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới