Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng trắng đi qua một lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau