Chương I. ĐIỆN HỌC

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế đặt vào hai đầy dây dẫn đó? Điện trở là gì? Điện trở phụ thuộc như thế nào vào chiều dài và tiết diện dây dẫn? Căn cứ vào đâu để biết chính xác chất này dẫn điện tốt hơn chất kia? Công suất điện của một dụng cụ điện hoặc của một mạch điện được tính bằng công thức nào? Điện năng tiêu thụ của một thiết bị điện phụ thuộc vào nhứng yếu tố nào? Có những biện pháp nào để sử dụng an toàn điện và tiết kiệm điện năng?