Bài 9, Tiết 9: Lực đàn hồi

1. MỤC TIÊU:

 1.1. Kiến thức:

 - Nhận biết được thế nào là biến dạng đàn hồi của một lò xo.

 - Dựa vào kết quả TN, rút ra được nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của lò xo.

 1.2. Kĩ năng:

 - Trả lời được câu hỏi về đặc điểm của lực đàn hồi.

 1.3 Thái độ:

 - Rèn kĩ năng lắp thí nghiệm

 - Có ý thức tìm tòi quy luật vật lí

2. TRỌNG TÂM:

-Biết được thế nào là biến dạng đàn hồi của một lò xo.

- sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của lò xo

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1185Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 9, Tiết 9: Lực đàn hồi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài : 9 – Tiết : 9
Tuần dạy: 9 	LỰC ĐÀN HỒI
Ngày dạy:
1. MỤC TIÊU:
 1.1. Kiến thức:
 - Nhận biết được thế nào là biến dạng đàn hồi của một lò xo. 
 - Dựa vào kết quả TN, rút ra được nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của lò xo. 
 1.2. Kĩ năng:
 - Trả lời được câu hỏi về đặc điểm của lực đàn hồi.
 1.3 Thái độ: 
 - Rèn kĩ năng lắp thí nghiệm
 - Có ý thức tìm tòi quy luật vật lí
2. TRỌNG TÂM:
-Biết được thế nào là biến dạng đàn hồi của một lò xo.
- sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của lò xo
 3. CHUẨN BỊ: . 
3.1. Giáo viên:
3.2. Học sinh: Chuẩn bị cho mỗi nhóm HS: - Giá thí nghiệm; 	- Một chiếc lò xo.
 	 - Một cái thước chia độ đến mm; - Một hộp 4 quả nặng.
4. TIẾN TRÌNH:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện.
4.2. Kiểm tra miệng:
Câu 1: (5đ) Trọng lực là gì? Nêu phương và chiều của trọng lực. 
( Trọng lực là lực hút của Trái Đất; Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về Trái Đất ) 
Câu 2: (5đ) Đơn vị lực là gì ? Một vật có khối lượng 350g có trọng lượng là bao nhiêu N?
(niu tơn: N ; m = 350g => P = 3,5 N )
 3/ Giảng bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG 
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập. 
 Một sợi dây cao su và một lò xo có tính chất nào giống nhau? (Khi kéo dãn ra, buông tay ra thì nó co lại bình thường). Độ dãn của lò xo là gì? Lực mà lò xo sinh ra khi biến dạng gọi là gì? Bài mới :
Hoạt động 2: Nghiên cứu biến dạng đàn hồi(qua lò xo). Độ biến dạng
Yêu cầu HS quan sát H9.1, sau đó GT các dụng cụ dùng để thí nghiệm, nghiên cứu sự biến dạng của một lò xo. 
´ Trọng lượng của quả nặng 50g là? 
	HS: 0,5N.
´ Trọng lượng 2 quả, 3 quả nặng 50g là? 
	HS: 1N; 1,5N. 
Đề nghị các nhóm trưởng nhận dụng cụ TN, tự bố trí TN theo H9.1.
	HS: Thực hiện TN theo từng bước hướng dẫn của SGK, ghi kết quả vào bảng 9.1
Yêu cầu các nhóm thảo luận và đưa ra kết quả, giáo viên ghi số liệu các nhóm báo cáo lên bảng kết quả. 
GV theo dõi các bước tiến hành thí nghiệm của HS. Từ đó rút ra kết luận và trả lời C1: 
´ Vậy biến dạng của lò xo là biến dạng gì?
´ Lò xo có tính chất gì?
´ Độ biến dạng của lò xo được tính như thế nào? 
Thông báo độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo: L – Lo. 
´ Yêu cầu HS trả lời C2.
Hoạt động 3: Lực đàn hồi và đặc điểm của nó.
GV yêu cầu HS đọc thông báo về lực đàn hồi, 
´ Thế nào là lực đàn hồi ?
sau đó trả lời C3.
HS làm việc cá nhân trả lời C3 
´ Lực đàn hồi có đặc điểm gì?
 GV yêu cầu HS làm câu C4.
Cá nhân trả lời câu C4.
 Hoạt động 4: Vận dụng.
Yêu cầu HS trả lời C5 và C6.
	HS: trả lời.
GV sửa chữa các câu trả lời.
I. Biến dạng đàn hồi - độ biến dạng. 
 1. Biến dạng của một lò xo.
 a. Thí nghiệm: SGK. 
C1: 
dãn ra, (2) tăng lên, (3) bằng
b. Kết luận.
 Biến dạng của lò xo là biến dạng đàn hồi.
 Lò xo là vật có tính chất đàn hồi. 
2. Độ biến dạng của lò xo. 
 Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo: L - Lo
C2: 
II. Lực đàn hồi và đặc điểm của nó. 
1. Lực đàn hồi:
 Lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng vào quả nặng gọi là lực đàn hồi.
 C3: cân bằng với trọng lực mà Trái Đất tác dụng lên vật hay trọng lượng của quả nặng. 
Cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng với cường độ của trọng lực. 
2. Đặc điểm của lực đàn hồi.
 Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn. 
C4: C
III.Vận dụng. 
C5: a. tăng gấp đôi.
 b. tăng gấp ba.
C6: Vậy sợi dây cao su và chiếc lò xo cùng có tính chất đàn hồi.
4.4. Câu hỏi và củng cố:
Câu 1: Biến dạng của lò xo là biến dạng gì? Lò xo có tính chất gì? 
Đáp án: -Biến dạng của lò xo là biến dạng đàn hồi.
 - Lò xo là vật có tính chất đàn hồi. 
Câu 2: Độ biến dạng của lò xo được tính ntn? Thế nào là lực đàn hồi? Lực đàn hồi có đặc điểm gì? làm bài tập 
Đáp án :- Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo: L - Lo
Lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng vào quả nặng gọi là lực đàn hồi
Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn
 - BT9.1/14 C. lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp. 
4.5. Hướng dẫn HS tự học: 
 * Đối với bài học ở tiết học này : - Học ghi nhớ ; - Làm tất cả các bài tập trong SBT
 * Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
- Chuẩn bị: “Lực kế- phép đo lực – trọng lượng và khối lượng”
+ Người ta dùng dụng cụ gì để đo lực?
+ Nêu hệ thức giữa trọng lượng(P) và khối lượng(m) của cùng 1 vật.
V RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Lực đàn hồi (3).doc