Bài 9. Lực đàn hồi

Lò xo là một vật đàn hồi. Sau khi ném hoặc kéo dãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra, thì chiều dài của nó lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn thì nó tác dụng lực đàn hồi lên các vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu của nó Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đán hồi càng lớn