Bài kiểm tra chất lượng học kì I môn Tin học lớp 5 - Trường Tiểu học Minh Tân – Kinh Môn

Câu 5: Phần mềm sơ đồ tư duy Xmind giúp em:

A. Tạo biểu đồ ghi nhớ bài học

B. Tạo nhiều kiểu sơ đồ

C. Có cách làm việc khoa học

D. Ghi nhớ bài học, thực hiện tốt các kế hoạch khoa học với nhiều kiểu sơ đồ

Câu 6: Trong phần mềm Power Point hiệu ứng xuất hiện là nút lệnh:

 A. Nút lệnh ngôi sao màu xanh

B. Nút lệnh ngôi sao màu vàng

C. Nút lệnh ngôi sao màu đỏ

D. Nút lệnh ngôi sao màu trắng

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 544Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra chất lượng học kì I môn Tin học lớp 5 - Trường Tiểu học Minh Tân – Kinh Môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ MÔN TIN HỌC LỚP 5
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
1. Khám phá máy tính
Số câu
1
1
2
Số điểm
0.5
0.5
1.0
10%
2. Soạn thảo văn bản
Số câu
2
1
3
Số điểm
1.0
2.0
4.0
40%
3. Thiết kế bài trình chiếu
Số câu
2
1
1
1
5
Số điểm
1.0
0.5
3.0
1.0
4.5
45%
4. Học và chơi cùng máy tính
Số câu
1
1
Số điểm
0.5
0.5
5%
Tổng
Số câu
6
0
2
1
0
1
0
1
11
Số điểm
3.0
-
1.0
2.0
-
3.0
-
1.0
10.0
100%
Tỷ lệ %
30%
0%
10%
20%
0%
30%
0%
10%
100%
Tỷ lệ theo mức
30%
30%
30%
10%
Số câu
Điểm
Tỷ lệ
Lí thuyết (40')
8
4.0
40%
Thực hành (25')
3
6.0
60%
Trường Tiểu học Minh Tân – Kinh Môn
Họ và tên: .Lớp 5:
Điểm LT 	Điểm TH	 
 Tổng điểm
 BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 
 NĂM HỌC 2017 – 2018
 MÔN: TIN HỌC LỚP 5
 (Thời gian làm bài: 40 phút)
.
.......
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào đáp án đúng trong những câu sau)
Câu 1: Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào là thư mục?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2: Tên người dùng trong địa chỉ Tronghieu2006@gmail.com là:
A. Trong2006 
B. Gmail.com
C.@gmail.com 
D. Tronghieu2006
Câu 3: Đâu là nút lệnh tạo đường viền cho văn bản
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 4: Đâu là nút lệnh co dãn khoảng cách giữa các dòng trong một đọa văn bản?
A. 	 	B. 
C. 	 	D. 
Câu 5: Phần mềm sơ đồ tư duy Xmind giúp em:
A. Tạo biểu đồ ghi nhớ bài học	 
B. Tạo nhiều kiểu sơ đồ 
C. Có cách làm việc khoa học 	
D. Ghi nhớ bài học, thực hiện tốt các kế hoạch khoa học với nhiều kiểu sơ đồ
Câu 6: Trong phần mềm Power Point hiệu ứng xuất hiện là nút lệnh:
	A. Nút lệnh ngôi sao màu xanh	 
B. Nút lệnh ngôi sao màu vàng 
C. Nút lệnh ngôi sao màu đỏ	 
D. Nút lệnh ngôi sao màu trắng 
Câu 7: Trong phần mềm Power Point đâu là nút lệnh chèn Video?
	A. 	
B. 
	C. 	
D. 
Câu 8: Để mở hộp thoại chèn hiệu ứng trong phần mềm Power Point em thực hiện:
A. Chọn thẻ Insert à chọn Animations à Chọn Custom Animation	
B. Chọn Animations à Chọn Custom Animation
	C. Chọn Slide Show à Chọn Custom Animation	
D. Chọn Home à Chọn Custom Animation
PHẦN II. THỰC HÀNH (6 điểm)
Câu 9 : Khởi động phần mềm WORD soạn thảo theo mẫu:
Cô giáo lớp em
Sáng nào em đến lớp 
Cũng thấy cô đến rồi 
Đáp lời “Chào cô ạ!” 
Cô mỉm cười thật tươi
Câu 10: Khởi động phần mềm Power Point tạo chuyển động cho xe máy và máy bay theo gợi ý dưới đây:
Gợi ý:	Bước 1: Chèn ảnh nền được giao thông.
Bước 2: Chèn chiếc máy bay
Bước 3: Chèn chiếc xe máy
Bước 4: Tạo hiệu ứng chuyển động cho máy bay và xe máy
Câu 11: Thực hiện tiếp nội dung Câu 2 theo các yêu cầu sau:
	- Thực hiện loại bỏ phần ảnh nền màu trắng thừa của xe máy và máy bay.
	- Thực hiện lưu bài trình chiếu vào thư mục vào máy tính.
Giáo viên coi thi:................................. Giáo viên chấm thi: ...............................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN: TIN HỌC – LỚP 5
Câu
Đáp án
Biểu điểm
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
1
C
0.5
2
D
0.5
3
C
0.5
4
B
0.5
5
D
0.5
6
A
0.5
7
D
0.5
8
B
0.5
PHẦN II: THỰC HÀNH
9
Học sinh khởi động phần mềm Word 2007 soạn thảo và định dạng theo mẫu:
- Soạn đúng nội dung, đúng chính tả 
- Chèn được hình ảnh vào bài soạn theo mẫu 
- Định dạng được chữ đậm, chữ nghiêng theo mẫu 
- 1 điểm
- 0.5 điểm
- 0.5 điểm
10
Học sinh khởi động phần mềm Power Point 2007 soạn thảo định dạng theo mẫu: 
- Chèn được ảnh nền 
- Chèn được hình ảnh máy bay 
- Chèn được hình ảnh xe máy 
- Tạo được hiệu ứng chuyển động cho máy bay 
- Tạo được hiệu ứng chuyển động cho xe máy 
- Điều chỉnh kích thước máy bay, xe máy, ảnh nền phù hợp 
- 0.5 điểm
- 0.5 điểm
- 0.5 điểm
- 0.5 điểm
- 0.5 điểm
- 0.5 điểm
11
- Thực hiện loại bỏ được phần ảnh nền màu trắng thừa của xe máy và máy bay 
- Học sinh thực hiện lưu được bài trình chiếu vào thư mục 
- 0.5 điểm
- 0.5 điểm
Lưu ý: Học sinh có thể làm bằng nhiều cách, làm đúng vẫn cho điểm.
----- Hết -----

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kiem tra hoc ki I day du_12231059.doc