Bài thực hành 2 - Làm quen với Windows - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :Học sinh thực hiện tốt các thao tác vào/ra hệ thống, sử dụng thành thạo bảng chọn Start và làm quen với các biểu tượng trên hệ điều hành.

2. Kỹ năng : Thac tác chính xác, đúng kỹ thuật.

3. Thái độ : Nghiêm túc học tập, chấp hành tốt nội quy phòng máy và yêu cầu của giáo viên.

II. CHUẨN BỊ:

1.Chuẩn bị của giáo viên:

 Đồ dùng dạy học, giáo án, phòng máy thực hành.

2.Chuẩn bị của học sinh:

 - Đồ dùng học tập, tập vở, bút, tài liệu tham khảo.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tình hình lớp (1)

 - Kiểm tra sỉ số, nề nếp lớp học

2.Kiểm tra bài cũ (3)

 + Câu hỏi: Hãy nêu chức năng & đặc điểm của cửa sổ làm việc trên hệ điều hành Windows?

 + Dự kiến HS trả lời: cửa sổ là nơi giao tiếp giữa người dùng và các chương trình ứng dụng. Cửa sổ có thể di chuyển, gồm các thành phần: thanh tiêu đề, thanh công cụ, thanh menu.

3.Giảng bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1609Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài thực hành 2 - Làm quen với Windows - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 14	Soạn ngày: 12/11/2011
Tiết: 27	Giáo án lí thuyết.
Bài thực hành 2: 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức :Học sinh thực hiện tốt các thao tác vào/ra hệ thống, sử dụng thành thạo bảng chọn Start và làm quen với các biểu tượng trên hệ điều hành.
2. Kỹ năng : Thac tác chính xác, đúng kỹ thuật.
3. Thái độ : Nghiêm túc học tập, chấp hành tốt nội quy phòng máy và yêu cầu của giáo viên. 
II. CHUẨN BỊ: 
1.Chuẩn bị của giáo viên:
	Đồ dùng dạy học, giáo án, phòng máy thực hành.
2.Chuẩn bị của học sinh:
	- Đồ dùng học tập, tập vở, bút, tài liệu tham khảo.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tình hình lớp (1’)
	- Kiểm tra sỉ số, nề nếp lớp học
2.Kiểm tra bài cũ (3’)
	+ Câu hỏi: Hãy nêu chức năng & đặc điểm của cửa sổ làm việc trên hệ điều hành Windows?
	+ Dự kiến HS trả lời: cửa sổ là nơi giao tiếp giữa người dùng và các chương trình ứng dụng. Cửa sổ có thể di chuyển, gồm các thành phần: thanh tiêu đề, thanh công cụ, thanh menu.
3.Giảng bài mới:
* Giới thiệu bài (1’)
T
rong tiết thực hành này, các em sẽ được hướng dẫn cách thực hiện các thao tác cơ bản: Đăng nhập, làm quen với bảng chọn Start và một số thao tác với hệ điều hành Windows.
* Tiến trình bài dạy
Thời
Gian
Hoạt Động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
Nội Dung
8’
15’
12’
HĐ1. Đăng nhập phiên làm việc.
- Khi khởi động Windows, màn hình đăng nhập có dạng như trên màn hình máy tính.
- Các em thực hiện các bước sau đây để đăng nhập.
HĐ2. Làm quen với bảng chọn Start
- GV giảng giải các khu vực có trong bảng chọn Start.
- Click vào nút Start trên thanh công cụ, xuất hiện bảng chọn gồm các khu vực sau:
+ Khu vực 1: cho phép mở các thư mục chứa dữ liệu người dùng.
- GV chỉ cho hs thấy khu vực 2 à Yêu cầu hs nhận xét về khu vực này.
- Gv nhận xét và chốt ý :ác Khu vực 2: Cho phép khởi động các chương trình ứng dụng cài trên máy tính.
+ Khu vực 3: Gồm các phần mềm hay sử dụng.
- GV hướng dẫn kỹ cho hs về khu vực 4 và cách thực hiện các lệnh ra vào hệ thống cho đúng và chính xác.
+ Khu vực 4: Các lệnh đăng nhập/ đăng xuất.
- GV yêu cầu hs nhắc lại và thao tác trên máy.
- GV theo dõi quá trình thực hành của hs.
HĐ3. Biểu tượng
- Thông thường, trên màn hinh nền có các biểu tượng: My Computer, My Document, Recycle Bin...
- Các em sẽ sử dụng các thao tác sau với biểu tượng : chọn, kích hoạt, di chuyển.
- GV hướng dẫn hs thực hiện các thao tác đối với biểu tượng này.
- Học sinh lắng nghe
Học sinh quan sát các khu vực trên bảng chọn Start.
HS thảo luận và nêu ý kiến thắc mắc nếu có.
- HS quan sát, tập trung chú ý và suy nghĩ tìm hướng trả lời.
- Dự kiến hs trả lời : chứa các chương trình cài đặt vào trong máy tính.
- HS trình bày ý kiến, bổ sung.
- HS trật tự, tập trung chú ý và nắm cách thực hiện.
- HS trả lời, bổ sung ý kiến.
HS Phát biểu
- HS quan sát các các biểu tượng trên màn hình nền.
- HS quan sát và theo dõi gv thực hiện.
- HS tự thực hiện thao tác để nắm được kỹ năng thực hiện.
1. Đăng nhập phiên làm việc (Log on)
- Chọn tên đăng nhập 
- Nhập vào mật khẩu (nếu có)
- Nhấn phím Enter.
2. Làm quen với bảng chọn Start
- Click nút Start, xuất hiện bảng chọn Start gồm 4 khu vực:
 + Khu vực 1: Gồm các thư mục My Document, My Recent Document, My Picture...
 + Khu vực 2: Chứa menu All Programs. Nháy chuột vào nút này sẽ hiện ra bảng chọn các chương trình đã cài đặt trong máy tính như Internet Explorer, Vietkey 2000, Microsoft Office,...
 + Khu vực 3: Chứa biểu tượng những phần mềm hay sử dụng nhất trong thời gian gần đây.
 + Khu vực 4: Chứa các lệnh vào/ra hệ thống như: Log off; Turn off Computer.
* Ta có thể chọn bất cứ mục nào trong bảng chọn Start bằng cách nháy chuột trên đó.
3. Biểu tượng
- Thực hiện các thao tác với biểu tượng:
 + Chọn : nháy chuột vào biểu tượng.
 + Kích hoạt : nháy đúp chuột vào biểu tượng hoặc chọn biểu tượng, nháy phải chuột, chọn Open.
 + Di chuyển : Nháy chuột để chọn biểu tượng, thực hiện việc kéo thả chuột để di chuyển chuột tới vị trí mới.
4’
HĐ4. Củng Cố
- Lưu ý học sinh các thao tác cơ bản. Yêu cầu HS thực hiện các thao tác đã nêu trong bài học.
- HS: Theo dõi, ghi nhớ thực hiện yêu cầu của giáo viên.
4.Dặn dò học sinh chuẩn bị tiết học tiếp theo: (1’)
	- Chuẩn bị tiết học sau: Làm quen với Windows ? (tt) 
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— — —»@@&??«— — —

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 2 - Làm quen với Windows - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú.doc