Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

1./ MỤC TIÊU:

1.1/ Kiến thức:

 - Học sinh biết:

+Được vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản. Biết được Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản.

+Cách khởi động phần mềm soạn thảo; nhận biết và phân biệt được các thành phần cơ bản trên cửa sổ phần mềm.

 - Học sinh hiểu:

 +Được sự cần thiết của phần mềm soạn thảo văn bản trong đời sống xã hội ngày nay.

 +Được chức năng một số bảng chọn, nút lệnh cơ bản của phần mềm cung cấp.

1.2/ Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được: việc khởi động phần mềm và thao tác với các bảng chọn, nút lệnh trên cửa sổ phần mềm.

- Học sinh thực hiện thành thạo: các thao tác khởi động phần mềm và thao tác với các bảng chọn, nút lệnh trên cửa sổ phần mềm.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1294Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 20 – Tiết : 37
Ngày dạy:
Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 
1./ MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
 - Học sinh biết: 
+Được vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản. Biết được Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản.
+Cách khởi động phần mềm soạn thảo; nhận biết và phân biệt được các thành phần cơ bản trên cửa sổ phần mềm.
 - Học sinh hiểu:
 +Được sự cần thiết của phần mềm soạn thảo văn bản trong đời sống xã hội ngày nay.
 +Được chức năng một số bảng chọn, nút lệnh cơ bản của phần mềm cung cấp.
1.2/ Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được: việc khởi động phần mềm và thao tác với các bảng chọn, nút lệnh trên cửa sổ phần mềm.
- Học sinh thực hiện thành thạo: các thao tác khởi động phần mềm và thao tác với các bảng chọn, nút lệnh trên cửa sổ phần mềm.
1.3/ Thái độ:
 - Thói quen : tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học
 - Tính cách: TRèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2./ NỘI DUNG HỌC TẬP 
 - Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản
	 - Khởi động Word
 - Có gì trên cửa sổ của Word?
3./ CHUẨN BỊ:
	3.1/ Giáo viên:
	 - Máy tính, máy chiếu.
	3.2/ Học sinh: 
 - xem trước bài mới
4./ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1./ Ổn định tổ chức và kiểm diện
 6.1:.................... 6.2:... 6.4: ..
4.2./ Kiểm tra miệng: Không
4.3./ Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản(7p')
-Kiến thức: được vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản. Biết được Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản.
Gv: Đặt câu hỏi cho học sinh và gọi học sinh trả lời: 
+ Con người sử dụng phương pháp nào để tạo ra các trang văn bản trên giấy?
+ Máy tính có thể tạo ra các trang văn bản không? Dựa vào cái gì?
Hs: Trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra.
Gv: Giới thiệu về phần mềm soạn thảo văn bản.
Hs: Lắng nghe giáo viên giới thiệu.
Hoạt động 2: Khởi động Word (15p’)
*Mục tiêu: 
 - Kiến thức:Cách khởi động phần mềm soạn thảo; nhận biết và phân biệt được các thành phần cơ bản trên cửa sổ phần mềm.
- Kỹ năng: việc khởi động phần mềm và thao tác với các bảng chọn, nút lệnh trên cửa sổ phần mềm.
Gv: Hướng dẫn học sinh các cách khởi động Word.
- C1 : Nháy đúp chuột lên biểu tượng của Word trên nền màn hình.
Hs: Quan sát và thực hành với các cách đưa ra của giáo viên trên máy tính.
- C2 : Nháy nút Start, trỏ chuột vào All Programs và chọn Microsoft Word.
Hs: Quan sát và thực hành với các cách đưa ra của giáo viên trên máy tính ghi chép thông tin.
*Hoạt động 3: Có gì trên cửa sổ của Word? (15p’)
-Kiến thức: Hiểu được chức năng một số bảng chọn, nút lệnh cơ bản của phần mềm cung cấp
-Kĩ năng: thao tác với các bảng chọn, nút lệnh trên cửa sổ phần mềm.
Gv: Giới thiệu cho học sinh về giao diện (cửa sổ làm việc của phần mềm soạn thảo văn bản) của màn hình Word
- Các thanh công cụ, thanh bảng chọn.
Hs: Quan sát và thực hành sử dụng máy tính với các thao tác trên. ghi chép thông tin.
Gv: Giới thiệu cho học sinh về thanh bảng chọn
- Các lệnh trên thanh công cụ
- Các nút lệnh trong các lệnh ở bảng chọn tương đương với các nút lệnh trên thanh công cụ chuẩn.
Hs: Quan sát và thực hành sử dụng máy tính với các thao tác trên ghi chép thông tin.
1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản.
* Văn bản : Là các trang sách; bài báo; tạp tríđược tạo ra trên giấy bằng bút hoặc sử dụng máy tính và phần mềm soạn thảo văn bản để tạo ra.
* Phần mềm soạn thảo văn bản : 
- Tên gọi là: Microsoft Word (viết ngắn gọn là Word) do hãng Microsoft (phần mềm) phát hành.
- Hiện nay Word được sử dụng phổ biến trên thế giới, Word có nhiều phiên bản khác nhau nhưng những tính năng cơ bản của chúng là như nhau.
2. Khởi động Word 
Có các cách khởi động Word : 
C1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng (W) của Word trên nền màn hình.
C2: Nháy nút Start, trỏ chuột vào All Programs và chọn Microsoft Word.
 Sau khi khởi động, Word mở một văn bản trống, có tên tạm thời là Document1, sẵn sàng chờ nhập nội dung văn bản.
3. Có gì trên cửa sổ của Word?
a) Bảng chọn : 
- Các lệnh được xắp xếp theo từng nhóm (File; Edit; View; Insert; Format; Tools; Table) được đặt trên thanh bảng chọn.
- Để thực hiện một lệnh nào đó ta nháy chuột vào tên bảng chọn có chứa lệnh đó.
b) Nút lệnh : 
- Các nút lệnh thường được đặt trên thanh công cụ mỗi nút lệnh đề có biểu tượng và tên để phân biệt
- Các nút lệnh cũng được thực hiện khi ta nháy trực tiếp trên thanh công cụ chuẩn. 
4.4./ Tổng kết
Gv: Nêu các cách để khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word. Và gọi học sinh lên thực hiện trên máy tính.
Hs: Trả lời câu hỏi. Thực hiện khởi động phần mềm trên máy tính.
	4.5./ Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học tiết này : 
+ Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
+ Tìm hiểu thêm các bảng chọn trong thanh bảng chọn, các nút lệnh trong thanh công cụ. (nếu có điều kiện).
- Chuẩn bị bài mới : Xem trước phần còn lại của bài. Tìm hiểu cách mở văn bản, lưu văn bản
5./ PHỤ LỤC :
 - Sách giáo khoa, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản (3).doc