Thiết lập ma trận môn: Giáo dục công dân 8

Quyền tự do ngôn luận Câu 1

Khái niệm, cách sử dụng quyền tự do ngôn luận

Pháp luật nước CHXHCNVN Câu 2

Đặc điểm, vai trò của pháp luật Câu 4

Xử lí tình huống

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Lượt xem 1286Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết lập ma trận môn: Giáo dục công dân 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 THIẾT LẬP MA TRẬN MÔN: GDCD 8
 Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Quyền tự do ngôn luận
Câu 1
Khái niệm, cách sử dụng quyền tự do ngôn luận 
1
Pháp luật nước CHXHCNVN
Câu 2
Đặc điểm, vai trò của pháp luật
Câu 4
Xử lí tình huống
2
Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Câu 3 
Sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo
1
Tổng số câu
Số điểm
1
2 điểm
2
6 điểm
1
2 điểm
4
10 điểm
Tỷ lệ %
20 %
60 %
20%
100%
-----//-----
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
 MỸ CẨM 
 ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: GDCD 8
Thời gian làm bài: 60 phút
NỘI DUNG ĐỀ
 Câu 1: (2 điểm ).
 Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào?
 Câu 2: (3 điểm)
 Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đặc điểm và vai trò như thế nào đối với xã hội?
 Câu 3: (3 điểm ).
 Nêu những điểm giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo?
 Câu 4: (2 điểm)
 Bình là học sinh chậm tiến, Bình thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với các bạn trong trường. 
 a) Theo em, ai có quyền xử lí những vi phạm của Bình? Căn cứ để xử lí các vi phạm đó?
 b) Trong các hành vi trên của Bình, hành vi nào là vi phạm pháp luật? Ai là người xử lí vi phạm đó? 
-----//-----
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
MỸ CẨM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: GDCD 8
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
 Câu 1: (2 điểm ).
 Khái niệm: Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước. (1 điểm)
 Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật, để pháp huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân, góp phần xây dựng đất nước, quản lí xã hội. (1 điểm )
 Câu 2: (3 điểm)
 Đặc điểm của pháp luật:
 - Tính quy phạm phổ biến: là thước đo hành vi của mọi người trong xã hội quy định khuôn mẫu, những quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến. (0.5 điểm )
 - Tính xác định chặt chẽ: các điều luật được quy định rõ ràng, chính xác ,chặt chẽ, thể hiện trong các văn bản pháp luật. (0.5 điểm )
 - Tính bắt buộc (tính cưỡng chế): pháp luật do Nhà nước ban hành, mang tính quyền lực bắt buộc mọi người phải tuân theo, ai vi phạm sẽ bị nhà nước xử lí theo qui định. (0.5 điểm )
 Vai trò của pháp luật:
 - Là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (0.75 điểm )
 - Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo công bằng xã hội. (0.75 điểm )
Câu 3: (3 điểm ).
 Giống nhau: 
 - Điều được quy định trong Hiến pháp. (0.5 đ)
 - Thể hiện quyền làm chủ của người dân. (0.5đ)
 Khác nhau
Quyền khiếu nại
Quyền tố cáo
Người thực hiện
(0.5đ)
Công dân có quyền và lợi ích bị xâm phạm
Bất cứ công dân nào
Đối tượng
(0.5đ)
Các quyết định hành chính, hành vi hành chính
Hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của công dân, cơ quan, tổ chức, nhà nước
Cơ sở
(0.5đ)
Quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân người khiếu nại bị xâm phạm
Tất cả hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của công dân, cơ quan, tổ chức, nhà nước.
Mục đích
(0.5đ)
Khôi phục quyền và lợi ích của người khiếu nại
Ngăn chặn kịp thời mọi hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp cùa công dân, cơ quan, tổ chức ,nhà nước
Câu 4: (2 điểm)
a) Hành vi vi phạm kỉ luật của Bình như: đi học muộn, không làm đủ bài tập, mật trật tự trong lớp, do Ban giám hiệu nhà trường xử lí trên cơ sở Nội quy trường học. (1 điểm )
 b) Hành vi đánh nhau với các bạn trong trường là hành vi vi phạm pháp luật, căn cứ vào mức độ vi phạm và độ tuổi của Bình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp xử pha15t thích đáng. (1 điểm )
-----//-----

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI GDCD 8 HKII (2013 - 2014 ).doc