Chương trình Âm nhạc tiểu học

LỚP 1

Học hát: Bài Quê hương tươi đẹp

Ôn tập bài hát: Quê hương tươi đẹp

Học hát: Bài Mời bạn vui múa ca

- Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca

- Trò chơi: Theo bài đồng dao Ngựa ông đã về

Ôn tập 2 bài hát: Quê hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca

Học hát: Bài Tìm bạn thân

Học hát: Bài Tìm bạn thân (tt)

Học hát: Bài Lí cây xanh

Ôn tập bài hát: Lí cây xanh

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 501Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chương trình Âm nhạc tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC
(Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TUẦN
LỚP 1
LỚP 2
LỚP 3
LỚP 4
LỚP 5
1
Học hát: Bài Quê hương tươi đẹp
- Ôn tập các bài hát lớp 1
- Nghe hát Quốc ca
Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (lời 1)
Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3
Ôn tập một số bài hát đã học
2
Ôn tập bài hát: Quê hương tươi đẹp
Học hát: Bài Thật là hay
Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (lời 2)
Học hát: Bài Em yêu hoà bình
Học hát: Bài Reo vang bình minh
3
Học hát: Bài Mời bạn vui múa ca
Ôn tập bài hát: Thật là hay
Học hát: Bài Bài ca đi học (lời 1)
- Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình
- Bài tập cao độ và tiết tấu
- Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
4
- Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
- Trò chơi: Theo bài đồng dao Ngựa ông đã về
Học hát: Bài Xoè hoa
Học hát: Bài Bài ca đi học (lời 2)
- Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe
- Kể chuyên âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ
Học hát: Bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh
5
Ôn tập 2 bài hát: Quê hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca
Ôn tập bài hát: Xoè hoa
Học hát: Bài Đếm sao
- Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe
- Giới thiệu hình nốt trắng
- Bài tập tiết tấu
- Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
6
Học hát: Bài Tìm bạn thân
Học hát: Bài Múa vui
- Ôn tập bài hát: Đếm sao
- Trò chơi âm nhạc
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc
Học hát: Bài Con chim hay hót
7
Học hát: Bài Tìm bạn thân (tt)
Ôn tập bài hát: Múa vui
Học hát: Bài Gà gáy
- Ôn tập 2 bài hát: Em yêu hoà bình và Bạn ơi lắng nghe
- Ôn TĐN số 1
- Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
- Ôn TĐN số 1, số 2
8
Học hát: Bài Lí cây xanh
- Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xoè hoa, Múa vui
- Phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn
Ôn tập bài hát: Gà gáy
Học hát: Bài Trên ngựa ta phi nhanh
- Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh
- Nghe nhạc
9
Ôn tập bài hát: Lí cây xanh
Học hát: Bài Chúc mừng sinh nhật
Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy
- Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Học hát: Bài Những bông hoa những bài ca
10
Ôn tập 2 bài hát: Tìm bạn thân, Lí cây xanh
Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật
Học hát: Bài Lớp chúng ta đoàn kết
Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em
- Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca
- Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
11
Học hát: Bài Đàn gà con
Học hát: Bài Cộc cách tùng cheng
Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết
- Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Nghe nhạc
12
Ôn tập bài hát: Đàn gà con
- Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng
- Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc
Học hát: Bài Con chim non
Học hát: Bài Cò lả
Học hát: Bài Ước mơ
13
Học hát: Bài Sắp đến Tết rồi
Học hát: Bài Chiến sĩ tí hon
Ôn tập bài hát: Con chim non
- Ôn tập bài hát: Cò lả
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Ôn tập bài hát: Ước mơ
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
14
Ôn tập bài hát: Sắp đến Tết rồi
Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon
Học hát: Bài Ngày mùa vui (lời 1)
- Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em và Cò lả
- Nghe nhạc
- Ôn tập 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca,Ước mơ
- Nghe nhạc
15
Ôn tập 2 bài hát: Đàn gà con, Sắp đến Tết rồi
Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng,Chiến sĩ tí hon 
Học hát: Bài Ngày mùa vui (lời 2)
Học bài hát tự chọn: Dành cho địa phương tự chọn hoặc bài hát trong phần phụ lục
- Ôn TĐN số 3, số 4
- Kể chuyện âm nhạc
16
- Nghe hát Quốcca
- Kể chuyện âm nhạc
- Kể chuyện âm nhạc
- Nghe nhạc
- Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
- Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
Ôn tập 3 bài hát
Bài hát dành cho địa phương tự chọn
17
Học hát: Dành cho địa phương tự chọn
Học hát: Tập biểu diễn một vài bài hát đã học
Học hát: Dành cho địa phương tụ chọn
Ôn tập 2 bài TĐN
- Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh
- Ôn tập TĐN số 2
18
Tập biểu diễn
Tập biểu diễn
Tập biểu diễn
Tập biểu diễn
- Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ
- Ôn tập TĐN số 4
19
Học hát: Bài Bầu trời xanh
Học hát: Bài Trên con đường đến trường
Học hát: Bài Em yêu trường em (lời 1)
- Học hát: Bài Chúc mừng
- Một số hình thức trình bày bài hát
Học hát: Bài Hát mừng
20
Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh
Ôn tập bài hát: Trên con đường đến trường
Học hát: Bài Em yêu trường em (lời 2)
- Ôn tập bài hát: Chúc mừng
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Ôn tập bài hát: Hát mừng
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
21
Học hát: Bài Tập tầm vông
Học hát: Bài Hoa lá mùa xuân
Học hát: Bài Cùng múa hát dưới trăng
Học hát: Bài Bàn tay mẹ
Học hát: Bài Tre ngà bên Lăng Bác
22
Ôn tập bài hát: Tập tầm vông
Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân
- Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng
- Giới thiệu khuông nhạc và khoá Son
- Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Ôn tập bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
23
- Ôn tập 2 bài hát: Bầu trời xanh, Tập tầm vông
- Nghe hát (hoặc nghe nhạc)
Học hát: Bài Chú chim nhỏ dễ thương
- Giới thiệu một số hình nốt nhạc
- Bài đọc thêm: Du Bá Nha – Chung Tử Kì
Học hát: Bài Chim sáo
- Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác
- Ôn tập TĐN số 6
24
Học hát: Bài Quả (chỉ dạy 3 lời ca)
Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương
Ôn tập 2 bài hát: Em yêu trường em, Cùng múa hát dưới trăng
- Ôn tập bài hát: Chim sáo
- Ôn TĐN số 5, số 6
Học hát: Bài Màu xanh quê hương
25
Học hát: Bài Quả (tt)
Ôn tập 2 bài hát: Trên con đường đến trường, Hoa lá mùa xuân
Học hát: Bài Chị Ong nâu và em bé
- Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ và Chim sáo
- Nghe nhạc
- Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
26
Học hát: Bài Hoà bình cho bé
Học hát: Bài Chim chích bông
Ôn tập bài hát: Chị Ong nâu và em bé
Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
Học hát: Bài Em vẫn nhớ trường xưa
27
Học hát: Bài Hoà bình cho bé (tt)
Ôn tập bài hát: Chim chích bông
Học hát: Bài Tiếng hát bạn bè mình
- Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
28
- Ôn tập 2 bài hát: Quả, Hoà bình cho bé
- Nghe hát (hoặc nghe nhạc)
Học hát: Bài Chú ếch con
Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình
Học hát: Bài Thiếu nhi thế giới liên hoan
- Ôn tập 2 bài hát: Màu xanh quê hương, Em vẫn nhớ trường xưa
- Kể chuyện âm nhạc
29
Học hát: Bài Đi tới trường
Ôn tập bài hát: Chú ếch con
Tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc
- Ôn tập bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8
- Nghe nhạc
30
Ôn tập bài hát: Đi tới trường
Học hát: Bài Bắc kim thang
- Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc – phê và cây đàn Lia
- Nghe nhạc
- Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn, Thiếu nhi thế giới liên hoan
Học hát: Bài Dàn đồng ca mùa hạ
31
Học hát: Bài Năm ngón tay ngoan. Dành cho địa phuơng chọn bài thay thế
Ôn tập bài hát: Bắc kim thang, tập hát lời mới
- Ôn tập 2 bài hát: Chị Ong nâu và em bé, Tiếng hát bạn bè mình
- Ôn tập các nốt nhạc
Ôn tập 2 bài TĐN số 7 và số 8
- Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ
- Nghe nhạc
32
Học hát: Bài Năm ngón tay ngoan (tt). Dành cho địa phuơng chọn bài thay thế
- Ôn tập 2 bài hát: Chim chích bông, Chú ếch con
- Nghe nhạc
Học hát: Dành cho địa phương tự chọn
Học bài hát tự chọn: Dành cho địa phương tự chọn
Bài hát dành cho địa phương tự chọn
33
- Ôn tập bài hát: Đi tới trường
- Học hát: Bài do địa phương tự chọn
Học hát: Dành cho địa phưong tự chọn
- Ôn tập các nốt nhạc
- Tập biểu diễn bài hát
Ôn tập 3 bài hát
- Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác, Màu xanh quê hương
- Ôn tập TĐN số 6
34
Ôn tập và biểu diễn
Ôn tập các bài hát đã học
Ôn tập các bài hát đã học
Ôn tập 2 bài TĐN
- Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ
- Ôn tập TĐN số 8
35
Tập biểu diễn
Tập biểu diễn
Tập biểu diễn
Tập biểu diễn
Tập biểu diễn các bài hát

Tài liệu đính kèm:

  • doc05_am_nhac.doc