Giáo án Thể dục 5 - Tuần 20

TUẦN 20

BÀI :39

ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

I. Mục tiêu:

 1.Kiến thức:

- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1- 4 hàng dọc.

 - Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy”

 2.Kĩ năng:

 - HS thực hiện động tác tương đối chính xác.

3.Thái độ:

 -Biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm và phương tiện:

 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập

 - Phương tiện:

 1.Giaos viên:Trang phục thể dục,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 2.Học sinh:Trang phục thể dục

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

docx 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 549Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 5 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy:16/01/2018
TUẦN 20
BÀI :39
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. Mục tiêu:
 1.Kiến thức:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1- 4 hàng dọc.
 - Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy”
 2.Kĩ năng:
 - HS thực hiện động tác tương đối chính xác.
3.Thái độ:
	 -Biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 
 1.Giaos viên:Trang phục thể dục,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.
 2.Học sinh:Trang phục thể dục
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phươngpháptổchức
1 Mởđầu:
 - GV nhậnlớpphổbiếnnội dung yêucầugiờhọc
 - Chạychậm 1 hàngdọcthànhvòngtrònquanhsântập.
 - Giậmchântạichỗđếm to theonhịp
 - Chơitròchơi “Cóchúngem” 
2.Cơ bản:
 a. Ôntập:
 - Tậphợphàngngang, dónghàng, đi
đềutheo 1- 4 hàngdọc.
 - Chia tổtậpluyện
 - Cho từngtổlêntrìnhdiễn.
b. Chơitròchơi:
“ Thỏnhảy.”
3. Kếtthúc:
 - Đithườngtheonhịpvàhát
 - GV cùnghọcsinhhệthốngbài
 - GV nhậnxétkếtquảgiờhọc.
- Ôn 8 động tác thể dục đã học.
6.8’
1.2’
1.2’
1.2’
18.22
6.8’
3.5’ 
2.3 L
2.3 L
1 L
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho cả 
lớp tập kết hợp nhận xét. 
 - Cho các tổ tự tập luyện. 
 - Cho từng tổ lên trình diễn GV cùng HS nhận xét 
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học 
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày dạy:18/01/2018
BÀI :40
TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu:
1.Kiến thưc:
- Tiếp tục ôn đi đều theo 1- 4 hàng dọc.
- Học trò chơi “ Lò cò tiếp sức”
 2.Kĩ năng:
 - Thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
 3.Thái độ:
	 -Biết cách và bước đầu biết tham gia vào trò chơi.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 
 1.Giaos viên:Trang phục thể dục,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.
 2.Học sinh:Trang phục thể dục
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phươngpháptổchức
1 Mởđầu:
 - GV nhậnlớpphổbiếnnội dung yêucầugiờhọc
 - Giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát.
 - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai
 - Chơi trò chơi “ Qua đường lội” 
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập:
 - đi đều theo 1- 4 hàng dọc
 - Cho từng tổ lên trình diễn.
b. Làm quen với trò chơi:
“ Lò cò tiếp sức.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh đi theo một hàng dọc vừa đi vừa thả lỏng.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác thể dục vừa học.
6.8’
1.2’
18.22
12.14’
6.8’
3.5’ 
80.100m
2x8 N
2.3 L
1 L
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
- GV nhậnlớpphổbiếnnội dung giờhọc
 - Cho họcsinh KĐ
 - GV điềukhiểnchocảlớptậpkếthợpnhậnxét.
 - Cho HS lêntrìnhdiễn
theotổ
 - GV hướngdẫncho HS cáchchơisauđócho HS chơi GV nhậnxét
- GV nhậnxétkếtquảgiờhọc
 - GV giaobàitậpvềnhà.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 39 On Doi hinh doi ngu_12254209.docx