Đề kiểm tra thực hành môn Tin học - Trường THCS Thạnh Đông

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH

Nhập nội dung bảng tính sau: (Lưu ý: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14) 3 điểm

Lưu với tên Họ v tn của em-Lớp ở ổ đĩa D.

BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP 7.1

Stt Họ và tên Toán A.Văn Ngữ văn Điểm TB Tổng số điểm

 (4 mơn)

1 Đỗ Trọng Bình 8.5 7.8 5.8 ? ?

2 Nguyễn Thanh Bình 3.8 8.5 8 ? ?

3 L Thi Anh 8.5 8.0 7 ? ?

4 Phạm Như Anh 9.3 9.3 9.5 ? ?

5 Vũ Việt Anh 8.5 6.3 8 ? ?

6 Phạm Thanh Bình 8.3 9 9 ? ?

Điểm cao nhất ? ? ? ? ?

Điểm thấp nhất ? ? ? ? ?

 YU CẦU:

1. Chn thm cột Tin học vo sau cột Ngữ văn và điền số điểm giống điểm mơn Tốn.

( 2 điểm)

2. Dng hm tính Điểm trung bình cc mơn của mỗi học sinh (1 điểm)

3. Dùng hàm để tính Tổng số điểm cc mơn của mỗi học sinh. (1 điểm)

4. Dùng hàm để tìm Điểm cao nhất, Điểm thấp nhất . (1 điểm)

5. Trang trí bảng tính; căn lề trên, dưới, trái, phải lần lượt là: 1; 1; 1.5; 1.5. Đặt hướng giấy ngang; Nội dung nằm trên 1 trang in. (2 điểm)

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 526Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra thực hành môn Tin học - Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
Nhập nội dung bảng tính sau: (Lưu ý: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14) 3 điểm
Lưu với tên Họ và tên của em-Lớp ở ổ đĩa D.
BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP 7.1
Stt
Họ và tên
Toán
A.Văn
Ngữ văn
Điểm TB
Tổng số điểm
 (4 mơn)
1
Đỗ Trọng Bình 
8.5
7.8
5.8
?
?
2
Nguyễn Thanh Bình
3.8
8.5
8
?
?
3
Lê Thái Anh
8.5
8.0
7
?
?
4
Phạm Như Anh
9.3
9.3
9.5
?
?
5
Vũ Việt Anh
8.5
6.3
8
?
?
6
Phạm Thanh Bình
8.3
9
9
?
?
Điểm cao nhất
?
?
?
?
?
Điểm thấp nhất
?
?
?
?
?
YÊU CẦU:
1. Chèn thêm cột Tin học vào sau cột Ngữ văn và điền số điểm giống điểm mơn Tốn. 
( 2 điểm)
2. Dùng hàm tính Điểm trung bình các mơn của mỗi học sinh (1 điểm)
3. Dùng hàm để tính Tổng số điểm các mơn của mỗi học sinh. 
(1 điểm)
4. Dùng hàm để tìm Điểm cao nhất, Điểm thấp nhất . 
(1 điểm)
5. Trang trí bảng tính; căn lề trên, dưới, trái, phải lần lượt là: 1; 1; 1.5; 1.5. Đặt hướng giấy ngang; Nội dung nằm trên 1 trang in.
(2 điểm)
Trường THCS Thạnh Đơng 

Tài liệu đính kèm:

  • docKTRA TH89i.doc