Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 34: Ôn tập

 ÔN TẬP

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 - Ôn tập cách sử dụng các hàm cơ bản SUM, AVERAGE, MIN, MAX.

 - Viết đúng cú pháp các hàm, sử dụng hàm để tính; kết hợp các số và địa chỉ ô, địa chỉ khối.

 - Ôn lại cách sử dụng địa chỉ ô trong công thức và hàm.

 - Ôn lại các thao tác cơ bản đã được học trong chương trình bảng tính.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

 - Về kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức, hàm để tính toán.

 - Sử dụng công thức; hàm và địa chỉ ô tính vào tính toán một số bài tập đơn giản.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập.

- Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản đã được học trong chương trình bảng tính.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 1262Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 34: Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 15 - Tiết 34
 Ngày dạy: 24/11/2014
 ÔN TẬP 
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 - Ôn tập cách sử dụng các hàm cơ bản SUM, AVERAGE, MIN, MAX.
 - Viết đúng cú pháp các hàm, sử dụng hàm để tính; kết hợp các số và địa chỉ ô, địa chỉ khối.
 - Ôn lại cách sử dụng địa chỉ ô trong công thức và hàm.
 - Ôn lại các thao tác cơ bản đã được học trong chương trình bảng tính.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
 - Về kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức, hàm để tính toán.
 - Sử dụng công thức; hàm và địa chỉ ô tính vào tính toán một số bài tập đơn giản.
Hs thực hiện thành thạo:
Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập.
Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản đã được học trong chương trình bảng tính.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện, ôn tập trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2’)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng.
 Lòng ghép trong quá trình ôn tập.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Bài tập 1(20’):
Bài tập sử dụng hàm:
Gv: Đưa ra bài tập cho học sinh:
a) Sử dụng các công thức để tính Tổng điểm, ĐTB của các học sinh trên.
b) Sử dụng công thức để tính Tổng điểm, TB lớn nhất, nhỏ nhất.
c) Điều chỉnh độ rộng của hàng và cột cho phù hợp.
d) Chèn thêm cột Sinh sau cột Lý và cho điểm vào. Nhận xét kết quả của tổng điểm, ĐTB.
Hs: Đọc yêu cầu bài toán.
Gv: Hướng dẫn học sinh thực hành.
Hs: Thực hành trên máy tính theo hướng dẫn.
Gv: Quan sát, hướng dẫn những em chưa làm được.
Hs: Đưa ra kết quả.
Gv: Đưa ra nhận xét về kết quả thực hiện của học sinh.
Bài tập 2(15’):
Gv: Đưa ra bài tập cho học sinh:
a) Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng cảu trang tính trên cho phù hợp.
b) Thực hiện chèn thêm một cột trống trước cột D.
c) Thực hiện chèn thêm một hàng trống trên hàng thứ 5.
d) Đổi tên Sheet thành baitap2.
e) Sao chép dữ liệu ở Sheet này (baitap2) sang Sheet2. và lưu bài làm lại với tên Baitapontap trong ổ đĩa D
Hs: Đọc yêu cầu bài toán.
Gv: Hướng dẫn học sinh thực hành.
Hs: Thực hành trên máy tính theo hướng dẫn.
Gv: Quan sát, hướng dẫn những em chưa làm được.
Hs: Đưa ra kết quả.
Gv: Đưa ra nhận xét về kết quả thực hiện của học sinh.
Bài tập 1:
Cho bảng dữ liệu sau:
a) Sử dụng các công thức để tính Tổng điểm, ĐTB của các học sinh trên.
b) Sử dụng công thức để tính Tổng điểm, TB lớn nhất, nhỏ nhất.
c) Điều chỉnh độ rộng của hàng và cột cho phù hợp.
d) Chèn thêm cột Sinh sau cột Lý và cho điểm vào. Nhận xét kết quả của tổng điểm, ĐTB.
Bài tập 2:
Cho bảng tính:
a) Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng cảu trang tính trên cho phù hợp.
b) Thực hiện chèn thêm một cột trống trước cột D.
c) Thực hiện chèn thêm một hàng trống trên hàng thứ 5.
d) Đổi tên Sheet thành baitap2.
e) Sao chép dữ liệu ở Sheet này (baitap2) sang Sheet2. và lưu bài làm lại với tên Baitapontap trong ổ đĩa D
Tổng kết. (2’)
 - Tổng kết, đánh giá tiết bài tập
 - Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết bài tập.
Hướng dẫn học tập. (3’)
 Đối với bài học ở tiết này:
 - Nắm chắc các kiến thức đã được học từ trước đến nay. Tự luyện tập phần mềm Typing Test.
 Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
 - Ôn lại tất cả các kiến thức; Chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kì I
PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™---------

Tài liệu đính kèm:

  • docT34.doc