Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Giúp học sinh biết cách tạo biểu đồ

- Biết cách chỉnh sửa biểu đồ.

 2. Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng tạo biểu đồ.

 3. Thái độ:

 - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử (nếu có).

2. HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi

 III. Phương pháp:

 - Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.

 - Học sinh đọc SGK, quan sát và tổng kết

IV. Tiến trình dạy và học:

1. Ổn định lớp: 1’

2. Kiểm tra bài cũ: 4’

? Em hãy nêu một số dạng biểu đồ cơ bản

 3. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 881Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 28 – Tiết: 55
Ngày soạn:
20/03/2013
§9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tt)
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Giúp học sinh biết cách tạo biểu đồ
- Biết cách chỉnh sửa biểu đồ.
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng tạo biểu đồ.
	3. Thái độ:
	- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. 
II. Chuẩn bị:
GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử (nếu có).
HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi
	III. Phương pháp:
	- Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. 
	- Học sinh đọc SGK, quan sát và tổng kết
IV. Tiến trình dạy và học:
Ổn định lớp: 1’
Kiểm tra bài cũ: 4’
? Em hãy nêu một số dạng biểu đồ cơ bản
	3. Bài mới:
T/g
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
19’
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tạo biểu đồ.
- Giới thiệu cách tạo biểu đồ trên chương trình bảng tính Excel.
* Nháy nút lệnh Chart Wizard. Xuất hiện hộp hội thoại Chart Wizard. 
* Nháy nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish để kết thúc.
- Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => Cách chọn dạng biểu đồ và xác định miền dữ liệu.
* Các thông tin giải thích biểu đồ
- Chart title: Tiêu đề.
- Ctegory (X) axis: Chú giải trục ngang.
- Value (Y) axis: Chú giải trục đứng.
- Nháy Next để sang bước 4.
* Vị trí đặt biểu đồ
- As a new sheet: Trên trang tính mới.
- As object in: Trên trang chứa DL.
- Nháy Finish để kết thúc.
+ Học sinh chú ý lắng nghe và quan sát các thao tác thực hiện của giáo viên => ghi nhớ kiến thức.
+ Học sinh nghiên cứu SGK và trả lời theo yêu cầu của giáo viên.
a) Chọn dạng biểu đồ
- Chart Types: Chọn nhóm biểu đồ.
- Chart Sub-types: Chọn dạng biểu đồ trong nhóm.
- Nháy Next để sang bước 2.
b) Xác định miền dữ liệu 
- Data Range: Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần.
- Series in: Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng hay cột.
- Nháy Next để chuyển sang bước 3.
+ Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
3. Tạo biểu đồ:
- Chọn một ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ. 
- Nháy nút lệnh Chart Wizard. Xuất hiện hộp hội thoại Chart Wizard. 
- Nháy nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish để kết thúc.
a) Chọn dạng biểu đồ
b) Xác định miền dữ liệu 
c) Các thông tin giải thích biểu đồ.
d) Vị trí đặt biểu đồ: 
16’
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chỉnh sửa biểu đồ.
Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => đưa ra các thao tác thực hiện để chỉnh sửa biểu đồ.
a) Thay đổi vị trí của biểu đồ
- Thực hiện thao tác kéo thả chuột.
b) Thay đổi dạng biểu đồ
- Nháy mũi tên để ở bảng chọn BĐ.
- Chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
c) Xoá biểu đồ
- Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete.
d) Sao chép biểu đồ vào văn bản 
- Nháy chọn biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.
- Mở văn bản Word và nháy chuột nút lệnh Paste.
4. Chỉnh sửa biểu đồ:
a) Thay đổi vị trí của biểu đồ
b) Thay đổi dạng biểu đồ
c) Xoá biểu đồ
d) Sao chép biểu đồ vào văn bản 
4. Củng cố: 4’
	? Em hãy nêu một số dạng biểu đồ cơ bản.
5. Dặn dò: 1’
	- Học bài kết hợp SGK
V. Rút kinh nghiệm:
-------––&——-----

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (2).doc