Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010 - 2011 môn: Hoá học lớp: 9 (đề dự bị)

B. PHẦN THI TỰ LUẬN (15.0 điểm)

Câu 1 (2.5 điểm): Viết phương trình hoá học thực hiện chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

Na Na2O NaOH Na2CO3 Na2SO4 NaCl

Câu 2 (2.0 điểm): Trình bày cách tách riêng hai khí sau ra khỏi nhau: CO2, O2.

Câu 3 (1.0 điểm): Các tấm tôn lợp nhà được làm từ sắt, vậy tại sao rất lâu mới bị gỉ ?

Câu 4 (2.5 điểm): Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hoá trị I.

Câu 5 (1.5 điểm): M thuộc nhóm A và nguyên tử có 2 electron lớp ngoài cùng. M tạo với hiđro một hợp chất trong đó hiđro chiếm 4,7619% khối lượng. Xác định tên nguyên tố M.

Câu 6 (5.5 điểm): Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong một môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu được hỗn hợp khí B.

a. Hãy viết các phương trình hoá học.

b. Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.

(Biết Na = 23; Ca = 40; H = 1; Fe = 56; S = 32; Cl = 35,5)

 

doc 1 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 07/03/2020 Lượt xem 656Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010 - 2011 môn: Hoá học lớp: 9 (đề dự bị)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND HUYỆN KON PLÔNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2010- 2011
ĐỀ DỰ BỊ
 Môn: Hoá học Lớp: 9
 Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian phát đề) 
ĐỀ:
PHẦN THI TỰ LUẬN (15.0 điểm)
Câu 1 (2.5 điểm): Viết phương trình hoá học thực hiện chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
Na Na2O NaOH Na2CO3 Na2SO4 NaCl
Câu 2 (2.0 điểm): Trình bày cách tách riêng hai khí sau ra khỏi nhau: CO2, O2.
Câu 3 (1.0 điểm): Các tấm tôn lợp nhà được làm từ sắt, vậy tại sao rất lâu mới bị gỉ ?
Câu 4 (2.5 điểm): Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hoá trị I.
Câu 5 (1.5 điểm): M thuộc nhóm A và nguyên tử có 2 electron lớp ngoài cùng. M tạo với hiđro một hợp chất trong đó hiđro chiếm 4,7619% khối lượng. Xác định tên nguyên tố M.
Câu 6 (5.5 điểm): Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong một môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu được hỗn hợp khí B.
Hãy viết các phương trình hoá học.
Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.
(Biết Na = 23; Ca = 40; H = 1; Fe = 56; S = 32; Cl = 35,5)
--------------Hết------------
(Giám thị coi thi không được giải thích gì thêm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe du bi tu luan hoa 9.doc
  • docDap an du bi tu luan hoa 9.doc