Giáo án Công nghệ 9 - Bài 6 - Thực hành lắp mạch điện bảng điện (t1)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Nắm được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp.

 - Hiểu quy trình tiến hành lắp mạch điện bảng điện.

2. Kĩ năng: - Nắm quy trình lắp mạch điện bảng điện.

3. Thái độ: - Yêu thích bộ môn, làm việc cẩn thận, tỉ mỹ.

II. Chuẩn bị:

1. GV: - Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý.

2. HS: - Xem lại sơ đồ mạch điện ở CN8.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp:(1 phút). 9A1: .

 9A2:

2. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)

- Nêu kĩ thuật nối dây dẫn thẳng và phân nhánh đối với dây nhiều sợi?

3. Đặt vấn đề:(1 phút)

- GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.

4. Tiến trình:

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 840Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 9 - Bài 6 - Thực hành lắp mạch điện bảng điện (t1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13	 Ngày soạn: 12-11-2017
Tiết: 13	 Ngày dạy: 13-11-2017
Bài 6: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (T1)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nắm được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp. 
 - Hiểu quy trình tiến hành lắp mạch điện bảng điện. 
2. Kĩ năng: - Nắm quy trình lắp mạch điện bảng điện. 
3. Thái độ: - Yêu thích bộ môn, làm việc cẩn thận, tỉ mỹ.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý.
2. HS: - Xem lại sơ đồ mạch điện ở CN8.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp:(1 phút). 9A1: ...
 9A2: 
2. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) 
- Nêu kĩ thuật nối dây dẫn thẳng và phân nhánh đối với dây nhiều sợi?
3. Đặt vấn đề:(1 phút) 
- GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.
4. Tiến trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ mạch điện:(10 phút)
- Theo dõi
- Không thể thiếu bóng đèn.
- Cầu chì, công tắc, ổ điện...
- Rất đa dạng, phong phú.
- HS chú ý theo dõi.
- Bảng điện là một bộ phận của mạng điện trong nhà. Trên nó có lắp các thiết bị điện.
+ Bảng điện chính: cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà, trên nó có cầu dao, cầu chì, công tơ điện
+ Bảng điện nhánh: cung cấp điện đến đồ dùng điện, trên có lắp ổ điện, công tắc, cầu chì...
- Giới thiệu theo sgk.
+ Trong mạch điện trong nhà có thể thiếu bóng đèn hay không?
+ Trên bảng điện thường có các thiết bị điện nào?
+ Có bao nhiêu thiết bị điện, vai trò của nó?
- Giới thiệu mạch điện bảng điện trong phòng học.
- Nêu chức năng của bảng điện?
- Có mấy loại bảng điện? Khái niệm về các loại bảng điện đó?
Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt:(10 phút)
- Theo dõi và tìm ra các phần tử và chức năng của mạch điện
- Theo dõi và ghi vở
- Giới thiệu mạch điện bảng điện một công tắc điều khiển một đèn sợi đốt, 1 ổ điện, hai cầu chì
- Mục đích sử dụng, vị trí lắp bảng điện
- Vị trí lắp các phần tử
- Phương pháp lắp dây dẫn.
- Kiểm tra sơ đồ lắp ráp.
Hoạt động 3: Tìm hiểu quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện:(15 phút)
- B1: Vạch dấu:
+ Kích thước bảng điện, phụ thuộc vào kích thước của thiết bị điện.
+ Bố trí thiết bị điện cho thẩm mỹ.
+ Kí hiệu riêng cho lỗ vít, lỗ luồng dây, chọn cạnh chuẩn khi vạch dấu.
- B2: Khoan lỗ.
- B3: Nối dây cho thiết bị điện: 
+ Đo và luồng dây qua các lỗ luồng dây ở bảng điện.
+ Nối các đầu dây vào bảng điện.
- B4: Lắp thiết bị điện vào bảng địên: 
+ Lắp đúng vị trí đã làm dấu.
- B5: Kiểm tra bảng điện theo yêu cầu, kiểm tra các mối nối, bố trí thiết bị điện thích hợp.
- HS ghi bài vào vở.
- Cho HS nêu qui trình lắp ráp?
- GV chốt lại và cho HS ghi bài vào vở.
Hoạt động 4: Củng cố, hướng dẫn về nhà:(5 phút)
- Trả lời câu hỏi của GV.
- Vẽ sơ đồ theo cá nhân.
- Chú ý lắng nghe.
- Trình tự tiến hành lắp mạch điện bảng điện?
-Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện cụ thể (tự chọn) 
- Chuẩn bị cho nội dung tiếp theo.
- Học bài cũ.
5. Ghi bảng:
1. Mạch điện bảng điện:
- Bảng điện là một bộ phận của mạng điện trong nhà. Trên nó có lắp các thiết bị điện.
+ Bảng điện chính: cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà, trên nó có cầu dao, cầu chì, công tơ điện
+ Bảng điện nhánh: cung cấp điện đến đồ dùng điện, trên có lắp ổ điện, công tắc, cầu chì...
2.Vẽ sơ đồ lắp ráp mạch điện:
a.Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:
b. vẽ sơ đồ lắp ráp:
3.Lắp mạch điện bảng điện :
-Qui trình lắp ráp
Vạch dấu→ Khoan lỗ→Nối dây cho thiết bị→ lắp ráp thiết bị lên bảng điện→ kiểm tra
- B1: Vạch dấu:
+ Kích thước bảng điện, phụ thuộc vào kích thước của thiết bị điện.
+ Bố trí thiết bị điện cho thẩm mỹ.
+ Kí hiệu riêng cho lỗ vít, lỗ luồng dây, chọn cạnh chuẩn khi vạch dấu.
- B2: Khoan lỗ.
- B3: Nối dây cho thiết bị điện: 
+ Đo và luồng dây qua các lỗ luồng dây ở bảng điện.
+ Nối các đầu dây vào bảng điện.
- B4: Lắp thiết bị điện vào bảng địên: 
+ Lắp đúng vị trí đã làm dấu.
- B5: Kiểm tra bảng điện theo yêu cầu, kiểm tra các mối nối, bố trí thiết bị điện thích hợp.
IV. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 13 Tiet 13 CN 9_12189279.doc