Giáo án Công nghệ 9 - Tiết 4 bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện (tiết 1)

Tiết 4 – Bài 4: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ( T.1)

I. Mục tiêu học tập:

1. Kiến thức:

- Biết được công dụng, cách sử dụng của một số đồng hồ đo điện thông dụng.

- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện.

2. Kĩ năng:

- Biết cách lắp đặt sơ đồ mạch điện công tơ điện.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hứng thú trong giờ học.

- Đảm bảo các nguyên tắc an toàn điện.

II. Chuẩn bị:

- GV: sgv, sgk, giáo án, sơ đồ 4.2 sơ đồ mạch điện công tơ điện, công tơ điện 6 chiếc, bóng điện, bảng điện, dây dẫn, công tắc, kìm tuốt dây, băng dính cách điện, bút điện.

- HS: Nghiên cứu thông tin sgk ở nhà.

 

doc 3 trang Người đăng vuhuy123 Lượt xem 1438Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 9 - Tiết 4 bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 4/9/2015
Ngày giảng: 7/9/2015
Tiết 4 – Bài 4: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ( T.1)
I. Mục tiêu học tập:
1. Kiến thức:
- Biết được công dụng, cách sử dụng của một số đồng hồ đo điện thông dụng.
- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện.
2. Kĩ năng:
- Biết cách lắp đặt sơ đồ mạch điện công tơ điện.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, hứng thú trong giờ học.
- Đảm bảo các nguyên tắc an toàn điện.
II. Chuẩn bị:
- GV: sgv, sgk, giáo án, sơ đồ 4.2 sơ đồ mạch điện công tơ điện, công tơ điện 6 chiếc, bóng điện, bảng điện, dây dẫn, công tắc, kìm tuốt dây, băng dính cách điện, bút điện.
- HS: Nghiên cứu thông tin sgk ở nhà.
III. Tiến trình bài học:
1. Ổn định tổ chức (1’):
2. KT bài cũ (5’): 
Nêu công dụng của một số đồng hồ đo điện thông dụng? Viết kí hiệu các loại đồng hồ đó?
- A - CĐDĐ.
- V - HĐT ( ĐA của DĐ)
- W - Công suất của đồng hồ đo điện.
- kWh - đo điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện.
- - đo điện trở của mạch điện.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
Hoạt động 1 Tìm hiểu các dụng cụ, vật liệu và thiết bị ( 5’):
? Để thực hành sử dụng đồng hồ đo điện ta cần các vật liệu, dụng cụ và thiết bị nào?
GV: cho Hs nhận diện các vật liệu, thiết bị và nêu tên.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung và trình tự thực hành ( 28’): 
GV: gọi HS đọc các kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ?
? Nêu chức năng của đồng hồ đo: Đo đại lượng gì?
? Y/C HS chỉ các chỉ số trên thang đo của các loại đồng hồ đo điện?
GV: Giới thiệu các bộ phận chính của công tơ.
Lựa chọn phương án thực hành 1: sử dụng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.
?Hãy đọc và giải thích các kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện?
GV: cho các nhóm quan sát công tơ điện và giải thích theo nhóm.
HS: Trình bày kết quả thảo luận.
? Nêu tên các phần tử của sơ đồ mạch điện hình 4.2?
HS: Nguồn điện, công tơ điện, công tắc, phụ tải.
? Nguồn điện, phụ tải được nối với những đầu nào của công tơ điện?
GV HD HSTH nối theo sơ đồ hình 4.2.
? Nêu các bước đo điện năng tiêu thụ của mạch điện?
? Cách tính điện năng tiêu thụ của phụ tải?
GV: cho HS hoạt động nhóm cách tính điện năng tiêu thụ thực tế và lí thuyết đã được học ở chương trình công nghệ 8 theo công thức A = P.t
I. Dụng cụ vật liệu và thiết bị:
- Dụng cu: Kìm điện, tua vit, bút điện.
- Đồng hồ đo điện.
- Vật liệu: bảng thực hành lắp sẵn mạch điện.
II. Nội dung và trình tự thực hành.
1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện:
- A - CĐDĐ.
- V - HĐT ( ĐA của DĐ)
- W - Công suất của đồng hồ đo điện.
- kWh - đo điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện.
- - đo điện trở của mạch điện.
- Hình 4.1: chỉ số 2 là số kWh; chỉ số 4 là số lẻ; 
1kWh công tơ quay 900 vòng.
2. Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện:
a. Phương án 1: đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện.
- B1: Đọc và giải thích ý nghĩa số liệu:
+ 2 là số kWh; 4 là số lẻ; 220v: điện áp định mức; 900 vòng/kWh ( 1kWh công tơ quay 900 vòng); 5ª dòng điện định mức của công tơ; 50Hz tần số định mức.
- B2: Nối mạch điện thực hành:
+ Nguồn điện được nối với đầu vào của công tơ điện.
+ Phụ tải nối với đầu ra của công tơ điện.
- B3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện:
+ Đọc và ghi chỉ số công tơ trước khi thực hành.
+ Q/S hiện trạng làm việc của công tơ.
+ Ghi chỉ số công tơ sau 30’.
+ Tính điện năng tiêu thụ của phụ tải:
Chỉ số cuối – chỉ số đầu.
4. Tổng kết ( 5’):
? Nêu cách lắp đặt công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện?
5. Dặn dò ( 1’):
- Học bài cũ.
- Kẻ bảng báo cáo thực hành 4.1 sgk vào vở.
IV. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_4_Thuc_hanh_Su_dung_dong_ho_do_dien.doc