Giáo án Công nghệ 9 đầy đủ

Tuần: Tiết 1: GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG`

 I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Sau khi học song học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.

- Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng.

- Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.

2. Kĩ năng: Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.`

3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.

II. CHUẨN BỊ:

1. GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài

- Bản mô tả nghề điện dân dụng và các sách tham khảo

- Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng

2. HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về nghề điện.

III. PHƯƠNG PHÁP: Thực hành, quan sát, phân tích, khái quát, rút kết luận.

 

doc 78 trang Người đăng vuhuy123 Lượt xem 6863Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Công nghệ 9 đầy đủ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o 
? Hãy nhắc lại các bước trong quy trình xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện (Mạch điện bảng điện)
? So với mạch đèn huỳnh quang có gì khác 
? Trong mạch điện thì Stắcte và chấn lưu được mắc như thế nào 
? Chấn lưu và Stăcte có nhiệm vụ gì 
GV vẽ hoàn chỉnh sơ đồ mạch điện
- Thảo luận nhóm 
- Quan sát sơ đồ và nêu nhận xét 
- Thảo luận qua sơ đồ mẫu
*Hoạt động 3: Lập bảng dự trù 
Giáo viên: Hướng dẫn học sinh lập bảng dự trù vật liệu và liệt kê các dụng cụ, vật tư, thiết bị cần thiết cho bài thực hành 
? Với bảng dự trù đó hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của của các loại vật tư thiết bị, dụng cụ 
? Tại sao phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đó 
4. Củng cố: 
- GV nhận xét và tổng kết theo các yêu cầu đề ra 
+ Thời gian hoàn thành 
+ Thái độ làm việc
+ Thực hiện quy trình
5. Hướng dẫn về nhà:
- Dặn học sinh chuẩn bị cho giờ sau (theo phần chuẩn bị ở đầu bài)
V. RÚT KINH NGHIỆM:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần:
Tiết 15: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
Ngày soạn: 
Tiết:
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện 
đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.
2. Kĩ năng: - Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
3. Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II. CHUẨN BỊ:
1. GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
2. HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
III. PHƯƠNG PHÁP: Thực hành, quan sát, phân tích, khái quát, rút kết luận.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn huỳnh quang
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG GHI BẢNG
*Hoạt động 1: Lắp mạch điện đèn huỳnh quang
- Hướng dẫn học sinh nghiên cứu sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang (SGK/35)
- Quan sát và làm thử 
- Học sinh tiến hành công việc
Tiết 15: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
- Thao tác mẫu các kỹ năng theo các bước 
 +/ Nối dây với thiết bị 
 +/ Khoan 
 +/ Sử dụng dụng cụ
- Phân tích từng bước trong quy trình lắp đặt 
 (5 bước )
- Triển khai công việc 
- Quan sát hướng dẫn theo các nhóm
4. Củng cố: 
- GV nhận xét và tổng kết theo các yêu cầu đề ra 
+ Thời gian hoàn thành 
+ Thái độ làm việc
+ Thực hiện quy trình
5. Hướng dẫn về nhà:
- Chuẩn bị tốt cho giờ thực hành sau 
V. RÚT KINH NGHIỆM:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần:
Tiết 16: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
Ngày soạn: 
Tiết:
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện 
đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.
2. Kĩ năng: - Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
3. Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
2. HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
III. PHƯƠNG PHÁP: Thực hành, quan sát, phân tích, khái quát, rút kết luận.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG GHI BẢNG
*Hoạt động 1: Lắp mạch điện đèn huỳnh quang (Tiếp theo)
- Hướng dẫn học sinh tự kiểm tra và thực hiện kiểm tra chéo giữa các nhóm khi chưa nối mạch điện vào nguồn theo các tiêu chí 
+ Quy trình lắp đặt 
+ Mạch điện lắp chính xác theo sơ đồ 
+ Các mối nối 
+ Cách bố trí sắp xếp các thiết bị 
- Giáo viên : Kiểm tra lại sau khi học sinh đã tiến hành kiểm tra và chỉ ra các lỗi sai sót của học sinh (Nếu có )
- Sau đó Giáo viên đưa ra một vài dạng sai hỏng và yêu cầu học sinh tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
- VD: Đóng điện nhưng đèn không sáng. Đén sáng nhưng cường độ yếu. Đèn tắt, sáng liên tục và hai đầu đèn đỏ
- Kiểm tra theo sự phân công 
- Thảo luận theo từng sự cố
Tiết 16: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
4. Củng cố: 
- GV: Nhận xét và tổng kết theo các yêu cầu đề ra 
+ Thời gian hoàn thành 
+ Thái độ làm việc
+ Thực hiện quy trình
5. Hướng dẫn về nhà:
- Chuẩn bị tốt cho giờ thực hành sau 
V. RÚT KINH NGHIỆM:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Tuần:
TIẾT 17: ÔN TẬP
Ngày soạn: 
Tiết:
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Sau bài này, H/S cần
- Củng cố lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương trình từ bài1đến bài 7
2. Kĩ năng: - Học sinh nắm chắc được toàn bộ các quy trình xây dựng cũng như quy trình lắp đặt mạch điện đã được học 
3. Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc và có tính kỷ luật trong học tập 
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Nghiên cứu kỹ nội dung toàn bộ các nội dung đã học 
2. HS: 
- Chuẩn bị các tranh ảnh có liên quan 
- Bản mô tả nghề điện dân dụng 
- Các tài liệu liên quan 
- Các loại sách tham khảo
III. PHƯƠNG PHÁP: Thực hành, quan sát, phân tích, khái quát, rút kết luận.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG GHI BẢNG
Vai trò, vị trí của nghề ĐDD trong SX và đ/s
Đặc điểm của nghề ĐDD
BÀI 1
Nội dung lao động 
của nghề ĐDD
Điều kiện làm việc của 
của nghề ĐDD
Y/cầu của nghề ĐDD
Đối tượng lao động 
của nghề ĐDD
Triển vọng của nghề ĐDD
Những nơi đào tạo nghề ĐDD
Những nơi hoạt động nghề ĐDD
BÀI 2:
Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
Dây dẫn điện
Cấu tạo
Phân loại
Cấu tạo dây dẫn bọc cách điện
Sử dụng dây dẫn điện
Dây cáp điện
Vật liệu cách điện
Sử dụng dây cáp
Vai trò, vị trí của nghề ĐDD trong SX và đ/s
Đặc điểm của nghề ĐDD
BÀI 1
Nội dung lao động 
của nghề ĐDD
Điều kiện làm việc của 
của nghề ĐDD
Y/cầu của nghề ĐDD
Đối tượng lao động 
của nghề ĐDD
Triển vọng của nghề ĐDD
Những nơi đào tạo nghề ĐDD
Những nơi hoạt động nghề ĐDD
Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
I. Đồng hồ đo điện 
1. Công dụng của đồng hồ đo điện:
2. Phân loại đồng hồ đo điện:
3. Một số ký hiệu trên đồng hồ đo điện 
II. Dụng cụ cơ khí:
1. Công dụng của dụng cụ cơ khí 
2. Phân loại dụng cụ cơ khí 
Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện 
I. Tìm hiểu đồng hồ đo điện 
- Tìm hiểu các ký hiệu ghi trên đồng hồ đo điện 
- Tìm hiểu chức năng của đồng hồ đo điện 
- Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo 
II. Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện 
1. Đo điện năng tiêu thụ 
- Cách mắc mạch đo điện năng tiêu thụ của mạng địên
- Cách đọc chỉ số
- Lưu ý khi đo 
2. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng 
- Mạch đo
- Nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng 
- Cách đo 
- Cách đọc chỉ số 
- Các lưu ý khi tiến hành đo 
Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện 
1. Các phương pháp nối dây dẫn điện 
2. Quy trình nối dây dẫn điện 
3. Các loại mối nối 
4. Yêu cầu của mối nối 
5. Yêu cầu của mối nối được thể hiện trong các bước của quy trình nối dâyđẫn điện như thế nào 
Bài 6. Thực hành . Lắp mạch điện bảng điện 
1. Chức năng của bảng điện (Bảng điện chính, bảng điện nhánh )
2. Quy trình xây dựng sơ đồ lắp đặt
3. Quy trình lắp đặt mạch điện 
4. Nguyên tắc an toàn điện trong quá trình làm việc
Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
1. Quy trình xây dựng sơ đồ lắp đặt
2. Quy trình lắp đặt mạch điện 
3. Nguyên tắc an toàn điện trong quá trình làm việc
4. Chức năng các phần tử trong mạch điện (Chấn lưu, Stắcte)
4. Củng cố: 
- Giáo viên tóm tắt lại toàn bộ các kiến thức trọng tâm của nội dung đã học 
5. Hướng dẫn về nhà:
- Dặn học sinh chuẩn bị ôn tập cho kiểm tra HK I
V. RÚT KINH NGHIỆM:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Tuần:
Tiết 18 : KIỂM TRA HỌC KỲ I-THỰC HÀNH
Ngày soạn: 
Tiết:
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Kiểm tra xác định mức độ chính xác của việc kiểm tra thường xuyên và khảng định chất lượng giảng dạy 
2. Kĩ năng: Hình thành cho học sinh kỹ năng trình bày bài kiểm tra theo phương pháp mới
3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập cho học sinh 
II. CHUẨN BỊ:
1. GV:
- Câu hỏi, đáp án 
2. HS:
- Giấy kiểm tra 
III. PHƯƠNG PHÁP: Thực hành, quan sát, phân tích, khái quát, rút kết luận.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG GHI BẢNG
I. Câu hỏi:
A./ MA TRẬN:
NỘI DUNG
BIET
HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG ĐIỂM
TNKQ
TL
TN
KQ
TL
TNKQ
TL
-Giới thiệu nghề ĐDD
1
Câu 2
1
-Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
0.5
C1,2
0.75
Câu 1a
0.25
Câu 1b
1.5
-Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà 
-Sử dụng đồng hồ đo điện
0.75
C3,4,6
1
Câu 4a
0.5
Câu 4b
0.75
C5,7,8
2.5
-Nối dây dẫn điện
0.25
C10
1
Câu 3
0.25 
Câu 9
2
-Lắp mạch điện bảng điện
0.5
C11,12
2.5
C5a,5b
3
TỔNG ĐIỂM:
1.5
3.75
0..75
1.5
2.5
10
A. Phần trắc nghiệm : Em hãy chọn câu đúng nhất và ghi vào bảng sau: ( 3đ –mỗi câu đúng 0.25đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Chọn
1/ Kí hiệu dây dẫn bọc cách điện : M(2x1) có nghĩa:
A./ Dây đôi lõi đồng, tiết diện lõi 1mm2	B./ Dây đơn,lõi đồng, tiết diện lõi 2 mm2
C./ Dây đôi lõi nhôm, tiết diện lõi 1 mm2	D./ Dây đơn,lõi nhôm, tiết diện lõi 2 mm2
2/Phần tử nào sau đây không phải là vật liệu điện:
A./Bảng điện	B./Dây dẫn điện	C./ Ống luồn dây	D./ Cầu chì.
3/Vôn kế dùng để đo đại lượng điện nào?
A./ Cường độ dòng điện	B./Hiệu điện thế	C./Vôn	D./Điện trở
4/ Đơn vị đo cường độ dòng điện là:
A./ Vôn	B./ Ampe kế	C./Ampe	D./Oat
5.Vôn kế có thang đo là 300V, cấp chính xác là 1, thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:
A./ 2V	B/ 3V	C./ 4V	D./ 4.5V
6/Để đo kích thước đường kính dây điện ta dùng:
a./ Thước lá	B./ Thước cuộn	C./ Thước cặp	D./ Thước gấp
7/Kí hiệu 	có nghĩa:
A./ Dụng cụ dùng đo dòng điện một chiều	B./ Dụng cụ dùng đo dòng điện xoay chiều
C./Dụng cụ dùng đo đòng xoay chiều ba pha	D./ Dụng cụ dùng đo dòng điện xoay chiều và một chiều.
8/Để đo điện áp mạng điện trong nhà, ta sử dụng vôn kế có thang đo:
A./ 10 V	B./ 100V	C./ 300V.	D./ 500V
9/Khi nối thắng dây dẫn 1 sợi, mỗi bên ta phải quấn ít nhất là :
A./ 6 vòng 	B./ 4 vòng	C./ 3 vòng	D./ 1 vòng
10/ Quy trình chung nối dây dẫn điện có mấy bước:
A. 4 bước	B./ 5 bước	C./ 6 bước	D./ 7 bước 
11/Phần tử nào dưới đây không được lắp trên bảng điện:
A./ Aptômát	B./ Hộp số quạt	C./ Ổ điện	D./Bóng đèn 
12/Cầu chì, được lắp trên :
A./ Dây pha trước công tắc	B./ Dây trung hòa trước công tắc
C./ Dây pha sau công tắc	D./ Dây trung hòa sau công tắc
B./ Tự luận:
1.a/- Em hãy kể tên các loại vật liệu điện dùng để lắp đặt mạng điện trong nhà? (0.75đ)
 b/-Cấu tạo dây cáp điện khác dây dẫn điện điểm nào? (0,25đ)
2/ Để trở thành người thợ điện dân dụng, em cấn phải có yêu cầu về kiến thức và kỹ năng gì? (1đ) 
3/Có mấy yêu cầu mối nối dây dẫn điện? kể tên? (1đ)
4.a./Có mấy loại dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện? kể tên và cho ví dụ cụ thể từng loại? (1đ)
 b/Đồng hồ đo điện giúp ích gì cho người thợ điện? (0.5đ)
5/ Cho sơ đồ mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc hai cực điều khiền một bóng đèn ống huỳnh quang.
a/ Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện trên? (1.5đ)
b/ Xác định vị trí các thiết bị điện (1 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tác hai cực) trên bảng điện sau:(1đ)
Đáp án
A. Phần trắc nghiệm : ( 3đ –mỗi câu đúng 0.25đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Chọn
A
D
B
C
B
C
D
C
A
C
D
A
B./ Phần tự luận:
Thang điểm
1./ a./Vật liệu dùng trong lắp đạt điện trong nà gồm có 3 loại:
-Dây dẫn điện
-Dây cáp điện
-Vật liệu cách điện
b./ Cấu tạo dây cáp điện khác dây dẫn điện là dây cáp điện gồm nhiều dây dẫn điện
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
2./ Để trở thành người thợ điện ngoài sức khỏe và thái độ em cần phải phải học tập để đạt kiến thức và kỹ năng sau:
+Kiến thức : Có trình độ văn hóa hết cấp THCS, nắm vững các kiến thức cơ bàn về kỹ thuật điện, an toàn điện và các quy trình kỹ thuật. 
+Kỹ năng : Nắm vững kỹ năng về ño löôøng, sử dụng bão dưỡng sữa chữa lắp đặt các thiết bị điện, ñoà duøng ñieän vào mạng điện
0.5đ
0.5đ
3/Mối nối có 4 yêu cầu kỹ thuật :
-Dẫn điện tốt
-Có độ bền cơ học cao.
-An toàn điện
-Đảm bảo về mặt mỹ thuật
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
4./a./ Có 2 loại dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng đien trong nhà :
-Đồng hồ đo điện như: Vôn kế,ampe kế, Oát kế , ôm kế, công tơ điện, đồng hồ đo vạn năng..
-Dụng cụ cơ khí như: Kìm, tua vít,búa, khoan, thước.
b./Đồng hồ đo điện giúp ta phát hiện những hư hỏng, sự cố kỹ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.
0.5đ
0.5đ
0.5đ
5./a vẽ sơ đồ nguyên lý:
Hình 6.2 Sgk 
 b./ vẽ đúng, đẹp, cân đói
 1.5đ
 1đ
4. Củng cố: - Thu bài nhận xét giờ kiểm tra 
5. Hướng dẫn về nhà: Dặn học sinh chuẩn bị vật tư dụng cụ cho học kỳ II
V. RÚT KINH NGHIỆM:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần:
Tiết 19: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC 2 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN
Ngày soạn: 
Tiết:
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
2. Kĩ năng: Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
3. Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
2. HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học
III. PHƯƠNG PHÁP: Thực hành, quan sát, phân tích, khái quát, rút kết luận.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG GHI BẢNG
*Hoạt động 1: Giới thiệu và nêu mục tiêu bài học
Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn rất phổ biến trong mạng điện sinh hoạt của gia đình. Để xây dựng được sơ đồ và lắp được mạch điện này chúng ta cùng làm bài thực hành: “Bài 8- Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn"
- Nêu mục tiêu bài thực hành 
- Nêu công việc chuẩn bị của bài thực hành 
- HS kiểm tra lại sự chuẩn bị của mình 
(Có thể kiểm tra chéo lẫn nhau)
Tiết 19: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC 2 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN
*Hoạt động 2: Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện
- Yêu cầu học sinh tìm hiểu và phân tích kỹ sơ đồ nguyên lý mạch điện 
? Theo em 2 bóng điện được mắc với nhau như thế nào (Song song hay nối tiếp )
? Khi nào thì hai bóng đèn mắc song song 
? Khi nào thì hai bóng đèn mắc nối tiếp 
- GV: Treo sơ đồ hình 8.1 /SGK 
? Tại sao hai đèn được mắc với nhau như vậy 
? Dựa vào sơ đồ nguyên lý hãy xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện 
GV: Hướng dẫn học sinh vẽ ( theo từng bước trong quy trình ) 
- Kiểm tra sơ đồ của học sinh 
? Hãy lập bảng dự trù nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết để lắp mạch điện này 
Giáo viên: Lưu ý các yêu cầu khi lựa chọn dụng cụ – thiết bị 
- Thảo luận 
- Quan sát hình vẽ đưa ra nhận xét 
- Học sinh tiến hành vẽ theo sự hướng dẫn của giáo viên
Ghi chú: A- Dây pha 
 O- Dây trung hoà 
 S- Cầu chì 
 K – Công tắc 
 Đ- Đèn 
4. Củng cố: 
- Giáo viên tổng kết và hệ thống lại bài 
- Nhận xét, đánh giá kết quả
5. Hướng dẫn về nhà:
- Xem lại kiến thức liên quan để chuẩn bị cho giờ thực hành sau 
V. RÚT KINH NGHIỆM:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần:
Tiết 20: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC 2 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN
Ngày soạn: 
Tiết:
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
2. Kĩ năng: - Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
3. Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II. CHUẨN BỊ:
 1. GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
2. HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học
III. PHƯƠNG PHÁP: Thực hành, quan sát, phân tích, khái quát, rút kết luận.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
HS1: Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện hai công tắc điều khiển hai đèn (1đèn sợi đót và 1 đèn huỳnh quang). Cho biết các phần tử trong mạch được lắp với nhau như thế nào.
HS2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện trên
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG GHI BẢNG
*Hoạt động 1: Lắp mạch điện 
Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn rất phổ biến trong mạng điện sinh hoạt của gia đình. Để xây dựng được sơ đồ và lắp được mạch điện này chúng ta cùng làm bài thực hành: “Bài 8- Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn”
- Nhắc lại quy trình lắp đặt mạch điện 
Bước 1: Vạch dấu 
- Vị trí thiết bị 
- Vị trí các lỗ khoan 
Bước 2: Khoan lỗ 
Bước 3: Nối dây các thiết bị theo sơ đồ nguyên lý, đồng thời lắp thiết bị vào bảng điện 
Bước 4: Kiểm tra lại mạch điện 
- Cùng nhau nghiên cứu lại quy trình lắp đặt 
- Quan sát làm thử
- Triển khai công việc theo sự phân công
Tiết 20: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC 2 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN
4. Củng cố: - Giáo viên tổng kết và hệ thống lại bài 
- Nhận xét, đánh giá kết quả
5. Hướng dẫn về nhà:
- Xem lại kiến thức liên quan để chuẩn bị cho giờ thực hành sau 
V. RÚT KINH NGHIỆM:
....................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_Cong_Nghe_9_HKIHKII_nam_hoc_20152016.doc