Giáo án Đạo đức 5 - Tiết 3 - Có trách nhiệm về việc làm của mình

Đạo đức

 Tiết 3 : CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm về hành động của mình, trẻ em có quyền được tham gia ý kiến và quyết định những vấn đề của trẻ em.

2. Kĩ năng: HS có kỹ năng ra quyết định, kiên định với ý kiến của mình.

3. Thái độ: Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác.

* Nội dung tích hợp : HCM (Khai thác nội dung gían tiếp)

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG :

1. KN giao tiếp – tự nhận thức : HS nhận thức về trách nhiệm với việc làm của mình .

2. KN đặt mục tiêu – KN ra quyết định : Ý thức trách nhiệm ; tán thành hành vi đúng và không tán thành những việc làm trốn tránh trách nhiệm , đổ lỗi cho người khác .

III. CHUẨN BỊ:

· GV : Mẫu chuyện về gương thật thà, dũng cảm nhận lỗi.BT 1 được viết sẵn lên bảng nhỏ.

· HS : SGK , VBT .

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 1012Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức 5 - Tiết 3 - Có trách nhiệm về việc làm của mình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đạo đức
 	Tiết 3 : CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm về hành động của mình, trẻ em có quyền được tham gia ý kiến và quyết định những vấn đề của trẻ em. 
2. Kĩ năng: HS có kỹ năng ra quyết định, kiên định với ý kiến của mình. 
3. Thái độ: Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. 
* Nội dung tích hợp : HCM (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG : 
1. KN giao tiếp – tự nhận thức : HS nhận thức về trách nhiệm với việc làm của mình .
2. KN đặt mục tiêu – KN ra quyết định : Ý thức trách nhiệm ; tán thành hành vi đúng và không tán thành những việc làm trốn tránh trách nhiệm , đổ lỗi cho người khác .
III. CHUẨN BỊ: 
GV : Mẫu chuyện về gương thật thà, dũng cảm nhận lỗi.BT 1 được viết sẵn lên bảng nhỏ. 
HS : SGK , VBT .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Em là học sinh lớp 5
- Yêu cầu HS nêu ghi nhớ 
- 2 HS nêu ghi nhớ bài .
- Em đã thực hiện kế hoạch đặt ra như thế nào?
- GV nhận xét.
- 3 HS nêu .
- Lớp nhận xét .
Kiểm tra
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện “Chuyện của bạn Đức “
Mục tiêu : HS biết được 1 biểu hiện của người có trách nhiệm về việc làm của mình.
Hoạt động lớp – nhóm - cá nhân 
- Yêu cầu HS đọc thầm câu chuyện .
- HS đọc thầm câu chuyện 
Thực hành
- 1 HS đọc câu chuyện .
- Phân chia câu hỏi cho từng nhóm
- Nhóm thảo luận, trao đổi ® trình bày phần thảo luận 
- Các nhóm khác bổ sung
Thảo luận
Trình bày
1/ Đức đã gây ra chuyện gì? Đó là việc vô tình hay cố ý?
+ Đá quả bóng trúng vào bà Doan đang gánh đồ làm bà bị ngã. 
+ Đó là việc vô tình.
2/ Sau khi gây ra chuyện, Đức cảm thấy như thế nào?
+ Rất ân hận và xấu hổ 
3/ Theo em , Đức nên giải quyết việc này thế nào cho tốt ? Vì sao?
+Nói cho bố mẹ biết về việc làm của mình, đến nhận và xin lỗi bà Doan vì việc làm của bản thân đã gây ra hậu quả không tốt cho người khác.
® GV chốt
- Hs nhắc lại
Giảng giài
Hoạt động 2: HS làm bài tập 1
Mục tiêu: HS chọn cách giải quyết tính tích cực nhất , thể hiện ý chí vượt khó khăn trong các tình huống
Hoạt động cá nhân - lớp
- GV nêu yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS làm bài .
- HS lắng nghe .
- HS làm bài tập cá nhân
Trực quan
Thực hành
- Phân tích ý nghĩa từng câu và đưa đáp án đúng (a, b, d, g) 
_GV kết luận (Tr 21/ SGV)
- 1 bạn làm trên bảng nhỏ 
- Liên hệ xem mình đã thực hiện được các việc a, b, d, g chưa? Vì sao?
Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ
Mục tiêu: HS phân biệt được những biểu hiện của ý chí vượt khó và nhũng ý kiến phù hợp với nội dung bài học
- Hoạt động nhóm – lớp – cá nhân 
- GV kết luận : Tán thành ý kiến (a), (đ) ; không tán thành ý kiến (b), (c), (d)
- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu
Thực hành
® Nếu không suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì đó thì sẽ đễ mắc sai lầm, nhiều khi dẫn đến những hậu quả tai hại cho bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội
Cả lớp trao đổi, bổ sung:
+ Không dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình là người hèn nhát, không được mọi người quí trọng. Đồng thời, một người nếu không dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình thì sẽ không rút được kinh nghiệm để làm tốt hơn, sẽ khó tiến bộ được.
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dị
Mục tiêu: HS ôn lại các kiến thức vừa học.
Hoạt động cả lớp
- Vì sao phải có trách nhiệm về việc làm của mình?
- Rút ghi nhớ
- Đọc ghi nhớ trong sách giáo khoa
Củng cố
- Chuẩn bị một mẫu chuyện về tấm gương của một bạn trong lớp, trường mà em biết có trách nhiệm về những việc làm của mình. 
- Hs lắng nghe
- Nhận xét tiết học. 
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docDAO DUC.doc