Giáo án dạy học bằng phương pháp bàn tay nặn bột - Khoa học 5 - Hỗn hợp và dung dịch (t.2)

GIÁO ÁN DẠY HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT

Khoa học: HỖN HỢP VÀ DUNG DỊCH (T.2)

I. Mục tiêu: Sau bài học HS biết cách tạo ra một dung dịch, kể tên một số dung dịch, nêu một số cách tách các chất trong dung dịch.

II. Chuẩn bị: GV - Các nhóm phân công đem: li đựng nước, dao nhỏ , ít đường, muối, cát trắng, chanh trái, .

III. Các hoạt động dạy học :

1) Ổn định : (1 phút) Hs chuẩn bị dụng cụ học tập

2) Kiểm tra: ( 4 phút) Hỗn hợp

+ 1 HS nêu như thế nào là hỗn hợp và cho ví dụ .

+ 1 HS nêu một số cách để tách các chất ra khỏi hỗn hợp .

+ GV nhận xét

3) Bài mới : (27 phút)

Hoạt động 1 : Tạo một dung dịch đường

Bước 1: GV nêu tình huống xuất phát và đặt câu hỏi nêu vấn đề của toàn bài

- Giáo viên cho HS quan sát 3 li nước: 1 li đựng nước, 1 li bỏ đường vào và 1 li khuấy nước và đường.

- GV hỏi: Theo em, trong 3 li nước trên, li nào được gọi là dung dịch? (HS trả lời)

Bước 2: Trình bày ý kiến ban đầu của học sinh

- Học sinh làm việc cá nhân: ghi lại những hiểu biết ban đầu của mình vào vở thí nghiệm về dung dịch thông qua quan sát các li nước và qua vốn sống thực tế.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 533Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy học bằng phương pháp bàn tay nặn bột - Khoa học 5 - Hỗn hợp và dung dịch (t.2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN DẠY HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT
Khoa học: HỖN HỢP VÀ DUNG DỊCH (T.2)
I. Mục tiêu: Sau bài học HS biết cách tạo ra một dung dịch, kể tên một số dung dịch, nêu một số cách tách các chất trong dung dịch.
II. Chuẩn bị: GV - Các nhóm phân công đem: li đựng nước, dao nhỏ , ít đường, muối, cát trắng, chanh trái, .
III. Các hoạt động dạy học :
Ổn định : (1 phút) Hs chuẩn bị dụng cụ học tập
Kiểm tra: ( 4 phút) Hỗn hợp
+ 1 HS nêu như thế nào là hỗn hợp và cho ví dụ .
+ 1 HS nêu một số cách để tách các chất ra khỏi hỗn hợp .
+ GV nhận xét
Bài mới : (27 phút) 
Hoạt động 1 : Tạo một dung dịch đường
Bước 1: GV nêu tình huống xuất phát và đặt câu hỏi nêu vấn đề của toàn bài
- Giáo viên cho HS quan sát 3 li nước: 1 li đựng nước, 1 li bỏ đường vào và 1 li khuấy nước và đường.
- GV hỏi: Theo em, trong 3 li nước trên, li nào được gọi là dung dịch? (HS trả lời)
Bước 2: Trình bày ý kiến ban đầu của học sinh
- Học sinh làm việc cá nhân: ghi lại những hiểu biết ban đầu của mình vào vở thí nghiệm về dung dịch thông qua quan sát các li nước và qua vốn sống thực tế.
Bước 3: Đề xuất các câu hỏi: 
- GV định hướng cho học sinh nêu thắc mắc, đặt câu hỏi.
- Tổng hợp các ý kiến cá nhân để đặt câu hỏi theo nhóm.
- Giáo viên chốt các câu hỏi của các nhóm (nhóm các câu hỏi phù hợp với nội dung bài học), ví dụ:
- Cho đường vào nước rồi khuấy đều có tạo thành dung dịch không?
- Cho đường vào nước nhưng không khuấy đều có tạo thành dung dịch không?
- Cho cát vào nước rồi khuấy đều có tạo thành dung dịch không?
- Cho nước siro vào nước lọc có tạo thành dung dịch không? ..........
Bước 4: Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận, đề xuất và tiến hành thí nghiệm nghiên cứu theo nhóm 4 để tìm câu trả lời cho các câu hỏi ở bước 3 và ghi vào phiếu:
Tên và đặc điểm của từng chất tạo ra dung dịch
Tên thí nghiệm
Tên dung dịch và đặc điểm của dung dịch
Câu hỏi
Dự đoán
Kết luận
-Đường: chất rắn, vị ngọt...
-Nước: chất lỏng, không có vị.....
Tạo dung dịch từ các chất đường và nước
-Nước đường
- Vị ngọt
Có phải dung dịch không?
Hòa tan
Là dung dịch
-Cát: chất rắn
-Nước: chất lỏng, không có vị.....
Tạo dung dịch từ cát và nước
................
.................
......
.......
 -Nước: chất lỏng, không có vị.....
- Chanh vắt nước
Tạo dung dịch từ nước tráu chanh và nước lọc
..........
.........
........
........
Bước 5: Kết luận, kiến thức mới:
- Giáo viên tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh so sánh lại với các ý kiến ban đầu của học sinh ở bước 2 để khắc sâu kiến thức.
- HS rút ra kết luận: 
+ Hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bị hòa tan và phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng với chất lỏng hòa tan vào nhau gọi là dung dịch.
+ Cách tạo ra dung dịch.
Liên hệ thực tế: Kể tên một số dung dịch mà em biết
+ Hoạt động 2: HS Thực hành tách các chất trong dung dịch ( Hs làm việc theo nhóm 4 )
+ Gv cho các nhóm lần lượt trình bày kết quả thực hành , cả lớp nhận xét và bổ sung.
Củng cố , dặn dò : (3 phút) Gọi vài HS nêu lại nội dung bài học :
- Như thế nào là dung dịch ?
- Ta có thể tách các chất trong dung dịch bằng cách nào ?
+ Dặn HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài mới ; 
- Nhận xét tiết học 
..

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 20 Lop 5_12256067.doc