Giáo án dạy Lớp 1 - Tuần 20

Thứ hai: 11.1.16

Tiếng Việt Tiết 1-2

Luỵên tập luật chính tả về nguyên âm đôi /ia/, /uô/, /ươ/

RKN: .

TOÁN

Tiết 77: PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3.

I. MỤC TIÊU: -Biết làm tính cộng(không nhớ) trong phạm vi 20 ;biết cộng nhẩm dạng 14+3(hs k,g)

-HT: Cách cộng hs tb, yếu chỉ làm bT1, 2.

BT:1(cột 1,2,3), 2(cột 2,3), 3(phần 1).

II. ĐDDH: que tính.

 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

1. Gtb : Phép cộng dạng 14 + 3.

2. HĐ1: Hình thành kiến thức mới.

Hd thao tác trên que tính.

- Có tất cả bao nhiêu que tính?

- Thể hiện trên bảng: 1 chục bên trái 4 cột đơn vị.

Viết 3 dưới 4.

Muốn biết bao nhiêu que tính ta gộp 3 và 4 que rời được 7 q/ tính; 1 chục và 7 là 17.

- Hd đặt tính: Vừa hd vừa ghi bảng:

Lấy 1 chục que và 4 que rời được 14 que.

Đặt 1 chục que bên trái và 4 que bên phải. Lấy 3 que tính để dưới 4 q/ tính; gộp số q/ tính được 7 que tính. 1 chục và 7 que được 17 que tính.

 1 4 4 + 3 = 7, viết 7

 + 3 Hạ 1 viết 1.

 1 7

 

doc 10 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 529Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy Lớp 1 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH GIẢNG TUẦN 20
Từ ngày 11 tháng 1. đến ngày 15 tháng 1 năm 2016
Thứ/ ngày
MƠN
TIẾT
BÀI DẠY
ĐDDH
ĐC
2
11.1
HĐTT
TV
T 
TD
AV
20
1-2
77
20
Chào cờ
Luỵên tập luật chính tả về nguyên âm đơi /ia/, /uơ/,/ươ/ 
Phép cộng dạng 14+3
3
12.1
MT 
N 
TV
KNS
20
20
3-4
Mối liên hệ giữa các vần
x
4
13. 1
TV
T
ĐĐ GDNG
5-6
78
20 
20
Vần /oăn/, /oăt/. Bắt đầu viết chữ hoa ( A,Ă,Â)
Luyện tập 
Lễ phép vâng lời thầy giáo, cô giáo
5
14. 1
TV
 T
TNXH
7-8
79
20
Vần /uân/, /uât/
Phép trừ dạng 17-3 
An toàn trên đường đi học
6
15. 1
TV
T
TC HĐTT
9-10
80
20
20
Vần /en/, /et/
Luyện tập 
Gấp mũ ca lô (tiết 1)
Tuần 20
x
Thứ hai: 11.1.16
Tiếng Việt Tiết 1-2
Luỵên tập luật chính tả về nguyên âm đơi /ia/, /uơ/, /ươ/
RKN: ..
TOÁN
Tiết 77: PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3.
I. MỤC TIÊU: -Biết làm tính cộng(không nhớ) trong phạm vi 20 ;biết cộng nhẩm dạng 14+3(hs k,g)
-HT: Cách cộng hs tb, yếu chỉ làm bT1, 2.
BT:1(cột 1,2,3), 2(cột 2,3), 3(phần 1).
II. ĐDDH: que tính.
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Gtb : Phép cộng dạng 14 + 3.
2. HĐ1: Hình thành kiến thức mới.
Hd thao tác trên que tính.
- Có tất cả bao nhiêu que tính?
- Thể hiện trên bảng: 1 chục bên trái 4 cột đơn vị.
Viết 3 dưới 4.
Muốn biết bao nhiêu que tính ta gộp 3 và 4 que rời được 7 q/ tính; 1 chục và 7 là 17.
- Hd đặt tính: Vừa hd vừa ghi bảng: 
Lấy 1 chục que và 4 que rời được 14 que.
Đặt 1 chục que bên trái và 4 que bên phải. Lấy 3 que tính để dưới 4 q/ tính; gộp số q/ tính được 7 que tính. 1 chục và 7 que được 17 que tính.
 1 4 4 + 3 = 7, viết 7
 + 3 Hạ 1 viết 1.
 1 7
3. Hđ 2 Thực hành
Bt 1: Hd HS làm bài
 Gọi hs nêu lại cách đặt tính và cáhc tính
Bt 2: Hd làm bài và ghi bảng
Bt 3: Hd làm cn; (hs yếu không làm).
-Làm bảng con 14 15 13 12 17 15
 +2 +3 +5 +7 +2 +1
 16 18 18 19 19 16
-Làm bài vào bảng 13+6=19 12+1=13
- Làm bài vào SGK
III. CÁC HĐDH CHỦ YẾU
A. Khởi động: hs hát.
B. Bài mới: 
C. CC – DD: Hs nhắc cách đặt tính và tính. Làm bT ở nhà.
RKN:
Thứ ba: 12.1.16
Tiếng Việt Tiết 3-4
Mối liên hệ giữa các vần
RKN: 
Thứ tư:13.1.16
Tiếng Việt tiết 5-6
Vần /oăn/, /oăt/. Bắt đầu viết chữ hoa A, Ă, Â
RKN: 
TOÁN
Tiết 78: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
-Thực hiện được phép cộng( không nhớ ) trong phạm vi 20, cộng nhẩm dạng 14+3 (hs k, g) 
-Giúp hs yếu cộng, (Hs yếu chỉ làm Bt 1 bỏ cột 2)
-BT: 1(cột 1,2,4), 2(cột 1,2,4), 3(cột 1,3).
II. CÁC HĐDH CHỦ YẾU
A. Khởi động: hs hát.
B. Bài mới: 
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
1. Giới thiệu bài: Luyện tập 
2. HĐ 1: Hd làm bt
Bt 1. Đặt tính rồi tính (giúp hs yếu).
Bt 2. Tính nhẩm , giúp hs yếu 
Bt 3. Tính – GV Hd cách làm
HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ
-Làm bảng con 12+3 13+4 12+7 
- Làm miệng 15+1= , 18+1= ,..
- Làm vào vở 10+1+3= . 16+1+3= , 
3. HĐ 2: Trò chơi tính nhanh 
Chia lớp thành 2 đội thi tính nhanh.
12 + 5 =
18 + 1= 
13 + 2 =
Tổ chức nhận xét khen.
Hs thi tính nhanh giữa 2 đội
C. CC – DD: Nhận xét tiết học làm Bt ở nhà.
RKN:
ĐẠO ĐỨC
Tiết 20: LỄ PHÉP, VÂNG LỜI THẦY GIÁO CÔ GIÁO(tiết 2)
I. MỤC TIÊU:(như tiết 1)
II. ĐDDH: Vở Bt đ/ đức 
III. CÁC HĐDH CHỦ YẾU
A. Khởi động: hs hát.
B. Bài cũ: Khi gặp thầy cô giáo em cần phải làm gì? 
C. Bài mới: 
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Giới thiệu bài: Lễ phép vâng lời thầy giáo cô giáo
2. HĐ 1: Hd làm Bt 3.
- Gv yêu cầu: em hãy kể cho lớp nghe 1 
bạn đã biết vâng lời thầy cô giáo.
- Gv kể 1, 2 tấm gương của bạn trong lớp biết lễ phép vâng lời thầy cô
KL: Khi bạn chưa lễ phép vâng lời thầy
 cô giáo em nên nhẹ nhàng khuyên bạn 
 không nên làm như vậy.
3. Hđ 2: Thảo luận Bt4.
Gv Yc: Em sẽ làm gì nếu bạn chưa vâng lời thầy cô ?	 
- Đối với thầy cô giáo chúng ta phải như
 thế nào?
-Nếu bạn chưa vâng lời thầy cô giáo em
 phải làm gì?
*(GDKNS)
-Kỹ năng giao tiếp ứng xử 
Hs suy nghĩ và kể trước lớp
 Các bạn nx xem bạn nào đã biết lễ phép vâng lời thầy cô 
-Hs lắng nghe
Các nhóm thảo luận
Đại diện nhóm trình bày- lớp nhận xét.
CC-DD:
Nhận xét tiết học. Làm theo những gì đã học qua bài đạo đức. 
RKN:
Thứ năm: 14.1.16.
Tiếng Việt tiết 7-8
VaVần /uân/, /uât/
RKN: 
TOÁN
Tiết 79: PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 3.
I. MỤC TIÊU:
-Biết làm các phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20.Biết trừ nhẩm dạng 17-3 (hs k, g). Hs yếu Bt1, 2 bỏ cột 2.
-BT: 1(a), 2(cột 1,3), 3(phần 1).
II. ĐDDH: que tính. 
III. CÁC HĐDH CHỦ YẾU
A. Khởi động: hs hát.
B. Bài cũ: kiểm tra bài làm ở nhà, 2 hs lên bảng làm bài.
C. Bài mới: 
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
1. GTB: Phép trừ dạng 17 -3. 
2. HĐ 1: Hình thành kiến thức mới.
GV hd thao tác trên que tính.
- Từ 7 que tính tách ra 3 que tính còn mấy que tính.
- Hd đặt tính từ trên xuống.
Viết 17 rồi viết 3 thẳng cột với 7
Viết dấu – 
Kẻ gạch ngang
Tính từ trái sang phải.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Lấy 17 que tính.
Tách 3 que từ 7 que rời. Còn lại 1 chục và 4 que rời là 14.
Quan sát trên bảng và nhắc lại.
17 7 – 3 = 4 viết 4.
- 3 Hạ 1 viết 1.
14
3. Hđ 2: thực hành.
Bt1. Hd hs làm bài
Bt2. Hd làm cn
Bt3. Hd làm cn
-Làm bảng con 13 17 14 16 19 
 - 2 -5 -1 -3 -4 
 11 12 13 13 15
- Làm vào vở 12-1= , 17-5= , 
- Làm SGK
D. CC – DD: Nhận xét tiết học về nhà làm thêm Bt.
RKN:
TNXH.
Tíêt 20: AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC.
I. MỤC TIÊU:
-Xác định được một số tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tay nạn trên đường đi học.
-Biết đi bộ sát mép đường về phía tay phải hoặc đi trên vỉa hè.
*Hs khá giỏi : Phân tích được tình huống nguy hiểm xảy ra nếu không làm đúng quy định khi đi các loại phương tiện.
II. CÁC HĐDH CHỦ YẾU
A. Khởi động: hs hát.
B. Bài mới: 
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
1. GTB: an toàn trên đường đi học.
2. HĐ 1: Thảo luận nhóm.
- B1. Chia nhóm thỏa luận tình huống trong sgk.
Gợi ý: * Điều gì có thể xảy ra? 
 * Đã khi nào em có những hành động đó?
 * Em sẽ khuyên bạn ntn?
- B2. Gọi hs trình bày.
KL: Để tranh xảy ra tai nạn trên đường đi học mọi người phải chấp hành các quy định an toàn giao thông.
* Giải lao.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống theo tranh sgk như gợi ý của Gv.
Đại diện nhóm trình bày nhóm khác nhận xét bổ sung.
3. Hđ 2: Quan sát tranh.
- B1. Gv hd nêu câu hỏi gợi ý:
+ Đường ở tranh thứ nhất káhc gì ở tranh thứ 2?
+ Người đi bộ ở tranh 2 đi ở vị trí nào trên đường?
- B2. Gọi hs trình bày.
KL: Khi đi bộ trên đường không có vỉa hè cần đi sát mép đường bên phải; đường có vỉa hè phải đi trên vỉa hè.
Hd quan sát tranh sgk hỏi đáp theo cặp.
Trình bày, nhận xét bổ sung.
C. CC- DD: trò chơi “ đèn xanh đèn đỏ”. Nhận xét tíêt học chuẩn bị bài tiếp theo.
RKN:
Thứ sáu: 15.1.16
Tiếng Việt tiết 9-10
Vần /en/, /et/
RKN: 
.
TOÁN
Tiết 80: LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU:
-Thực hiện được phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 ; trừ nhẩm dạng 17-3 (hs k, g). Hs yếu làm bt1
-BT: 1, 2(cột 2,3,4 ), 3(dòng 1).
II. ĐDDH: bảng con.
III. CÁC HĐDH CHỦ YẾU
A. Khởi động: hs hát.
B. Bài cũ: kiểm tra bài làm ở nhà, 2 hs lên bảng làm bài.
C. Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1. Giới thiệu bài: Luyện tập.
2. HĐ 1:
Bt 1. Đặt tính rồi tính - Hd làm 
Bt 2. Tính nhẩm - Hd hs khá, giỏi làm vở – GV hd HS yếu làm SGK
Bt 3.Tính - Hd làm cn
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Làm bảng con 14-3 16-5 17-5 17-2
- Làm bài 15-4= , 19-8= , 17-2= , 
16-2= , 15-3 = , 15-2 = 
- Làm bài vào vở
3 em lên bảng sửa 
3. Hđ 2: trò chơi “ tính nhanh”
Mỗi lần 3 em lên tính nhanh.
17 + 2 = ; 18 -6 = ; 19 – 7 = 
3 em lên thi tính nhanh.
D. CC – DD: Nhận xét tiết học. Làm bT ở nhà.
RKN:
Thủ công(Tiết 20 )
Gấp mũ ca lô(tiết 1)
I/Mục tiêu:
-HS biết cách gấp cái mũ ca lô bằng giấy.
-Gấp được cái mũ ca lô bằng giấy.
-Rèn luyện đôi tay khéo léo.
II/Chuẩn bị:GV:Cái mũ ca lô(Vật mẫu)
 HS:Giấy màu,hồ,
III/Các hoạt động dạy và học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
HĐ1: Quan sát, nhận xét mẫu
-Cho HS quan sát cái mũ ca lơ
-Quan sát và nhận xét hình dáng, màu sắc của mũ ca lơ
HĐ 2: Hướng dẫn mẫu:
Tờ giấy có hình chữ nhật.
+Gấp chéo tờ giấy màu hình chữ nhật.
+Gấp tiếp theo hình 2.
+Miết nhiều lần đường vừa gấp.Sau đó bỏ phần giấy màu thừa ta có hình vuông.
+Gấp đôi hình vuông
+Gấp chéo hình vuông.
+Gấp đôi hình vừa rồi để lấy đường dấu giữa,sau đó mở ra,gấp một phần của cạnh bên vào sao cho phần mép giấy cách đều với cạnh trnê và điểm đầu của cạnh đo ùchạm vào đường dấu giữa.
+Lật hình vừa rồi ra mặt sau và cũng gấp như như trên
+Gấp một lớp giấy phần dưới lên sau cho sát với cạnh bên vừa mới gấp như hình trên,gấp theo đường dấu giữa và gấp vào trong phần vừa gấp lên.
+Lật hình trên ra mặt sau,cũng làm tương tự như trên.
-Hướng dẫn HS yếu thực hiện.
-Quan sát và theo dõi. 
-Thực hành trên giấy nháp.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS có đôi tay khéo léo.
-Về nhà thực hiện cho quen.
-Chuẩn bị:Giấy màu,keo, tiết sau gấp cái mũ ca lô.
RKN: .....................................................................................................................
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
***Chủ điểm: Thi đua học tốt
1- Mục tiêu :
-Giáo dục theo chủ điểm : 
-Tổng kết các mặt hoạt động trong tuần
-Đưa ra phương hướng tới
2-Chuẩn bị :
 -Nội dung báo cáo tuần 20 
- Kế hoạch tuần 21
3- Nội dung:
 Tổng kết các mặt HĐ trong tuần
-Đạo đức: 
-Học tập :
Tổâ1:
Tổ 2:
T3:.
Chưa tiến bộ :
Có tiến bộ :
- Vệ sinh lớp: ..
- Vệ sinh cá nhân:
- Thể dục giữa giờ :.
-Người tốt việc tốt :.
 Hoạt động tập thể :
Tổ chức cho HS biểu diễn văn nghệ ở lớp
Sinh hoạt theo chủ điểm :
-Nhận xét tình hình học tập của HS trong tuần qua
-Nhắc nhở HS hoc bài và làm bài dầy đủ
-Tổ chức cho HS học tập thi đua theo nhoma đơi
Kế hoạch tuần 21 
-Đạo đức: Nhắc nhở HS lễ phép vâng lời thầy giáo, cơ giáo
-Học tập : Tiếp tục cho HS học tập thi đua theo nhĩm
*Hoạt động khác:
- Nhắc nhở HS ăn ngủ đúng giờ và nghiêm túc
-Thể dục nghiêm túc
-Thực hiện tốt vệ sinh
-Tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu-Bồi dưỡng học sinh giỏi
-Rèn chữ viết cho cả lớp

Tài liệu đính kèm:

  • docLBGT20.doc