Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 - Tiết 17: Ôn tập học kì I

ÔN TẬP HỌC KÌ I

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức đã học nhằm giúp học sinh khắc sâu kiến thức, hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nội dung từng bài học.

2. Kỹ năng: HS có thể vận dụng kiến thức một cách dễ dàng vào cuộc sống.

3. Thái độ: HS biết tự đánh giá về hành vi của bản thân và những người xung quanh.

II. Chuẩn bị.

GV: giáo án.

HS: Tập ghi.

III. Các bước lên lớp.

1. Ổn định tổ chức.

Kiểm tra sĩ số học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Nội dung bài mới.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 1122Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 - Tiết 17: Ôn tập học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17 
Tiết 17
Ngày soạn: 4/12/2013 
Ngày dạy:
ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. Mục tiêu bài học: 
1. Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức đã học nhằm giúp học sinh khắc sâu kiến thức, hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nội dung từng bài học.
2. Kỹ năng: HS có thể vận dụng kiến thức một cách dễ dàng vào cuộc sống.
3. Thái độ: HS biết tự đánh giá về hành vi của bản thân và những người xung quanh.
II. Chuẩn bị.
GV: giáo án.
HS: Tập ghi.
III. Các bước lên lớp.
1. Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Nội dung bài mới. 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1.
Chí công vô tư? Ý nghĩa của chí công vô tư?
Thế nào là tự chủ? Cách rèn luyện tính tự chủ?
Thế nào là dân chủ kỉ luật Ý nghĩa?
Để bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh chúng ta cần phải làm gì?
Đảng và Nhà nước ta có chính sách như thế nào trong vấn đề xây dựng tình hữu nghị với các dân tộc trên thế?
VN tăng cường hợp tác với các nước dựa trên nguyê tắc nào?
Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc? Nêu một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Thế nào là năng động, sáng tạo? Ý nghĩa?
Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả chúng ta cần phải làm gì?
Hoạt động 2.
Lập kế hoạch về một hoạt động bảo vệ hòa bình?
Học sinh phải làm gì để rèn luyện theo các nội dung đã học?
Các nhóm học sinh thảo luận.
Lần lượt từng học sinh trả lời các câu hỏi.
Học sinh khác nhận xét.
Học sinh thảo luận và trình bày.
I. Nội dung ôn tập.
Chí công vô tư
Tự chủ.
Dân chủ, kỉ luật.
Bảo vệ hòa bình, 
Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
Hợp tác với các nước.
Truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Năng động, sáng tạo.
Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
II. Bài tập.
4. Củng cố.
GV nhấn mạnh lại các nội dung trong ma trận đề thi học kì I.
5. Hướng dẫn về nhà:
Chuẩn bị tốt về kiến thức để kiểm tra HKI đạt kết quả tốt.
IV. Phần rút kinh nghiệm.
Nhận xét
Kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 17 GDCD 9.doc