Giáo án Giáo dục quốc phòng 11 - Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc

BÀI 9: TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ

BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

 I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia

- Nắm được 1 số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc

2. Kỹ năng:

- Vận dụng tốt nội dung bài học vào quá trình học tập và sinh hoạt tại trường

3. Thái độ:

- Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

- Có ý thức, thái độ học tập đúng đắn

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án, SGK, SGV, các loại tài liệu liên quan, tranh vẽ các hình ảnh về bảo vệ an ninh quốc gia

 2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc trước nội dung bài, đồ dùng dụng cụ học tập

III. CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

1. Cấu trúc nội dung:

- Bảo vệ an ninh quốc gia

- Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

- Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

2. Nội dung trọng tâm:

- Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

 3. Phân bố thời gian:

- Bảo vệ an ninh quốc gia: 10 p

- Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia: 15 p

- Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia: 15 p

 

doc 5 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 02/03/2020 Lượt xem 1394Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục quốc phòng 11 - Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PPCT: 32
Tiết 1
Ngày soạn:10/03/2017 
 Ngày dạy: 14/03/2017 
BÀI 9: TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ 
BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
 I.	 MỤC TIÊU
Kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia
- Nắm được 1 số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc
Kỹ năng:
- Vận dụng tốt nội dung bài học vào quá trình học tập và sinh hoạt tại trường
Thái độ:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
- Có ý thức, thái độ học tập đúng đắn
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- 	 Giáo án, SGK, SGV, các loại tài liệu liên quan, tranh vẽ các hình ảnh về bảo vệ an ninh quốc gia
 2. Chuẩn bị của học sinh:
-	 Đọc trước nội dung bài, đồ dùng dụng cụ học tập
III. CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN
1. Cấu trúc nội dung:
- Bảo vệ an ninh quốc gia
- Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
- Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
2. Nội dung trọng tâm:
- Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
 3. Phân bố thời gian:
- Bảo vệ an ninh quốc gia: 10 p
- Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia: 15 p
- Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia: 15 p
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp:
-	 Lớp trưởng tập trung lớp, kiểm tra quân số, trang phục, vật chất quy định. Sau đó báo cáo giáo viên
- 	 Giáo viên nhận lớp và kiểm tra lại
2. Kiểm tra bài cũ:
- Em hãy nêu lại những nội dung công tác phòng không nhân dân đã được học?
- Tổ chức, chỉ đạo công tác phòng không nhân dân ở các cấp như thế nào?
3. Giảng bài mới: I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA
Hoạt động 1: Bảo vệ an ninh quốc gia
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
GV cho HS đọc sách, đặt câu hỏi để HS thảo luận và trả lời câu hỏi:
- Bảo vệ an ninh quốc gia là hoạt động như thế nào?
- Những hoạt động nào được coi là hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia?
GV nhận xét, bổ sung, lấy ví dụ và kết luận
HS đọc sách, thảo luận và trả lời câu hỏi:
- Là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
- Những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, kinh tế, VH, AN , QP, đối ngoại, độc lập chủ quyền và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
HS ghi lại những ý chính
Trang 1
Hoạt động 2: Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
GV giới thiệu và giải thích tại sao phảI thực hiện những nhiệm vụ:
- Bảo vệ chế độ chính trị.
- Bảo vệ an ninh về tư tưởng, văn hoá.
- Bảo vệ an ninh kinh tế, QP, đối ngoại
- Bảo vệ bí mật nhà nước
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hành động phá hoại ANQG
Học sinh chú ý nghe giảng
Tự lấy các ví dụ minh hoạ để hiểu sâu hơn
Ghi lại những nội dung chính
Hoạt động 3: Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
a, Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ:
GV ĐVĐ: đây là nội dung trọng yếu hàng đầu, thường xuyên cấp bách hiện nay của Đảng, toàn dân và các cơ quan các cấp
Vậy chúng ta cần bảo vệ những gì?
b, Bảo vệ an ninh kinh tế:
Chúng ta đã được chứng kiến những cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn đến hậu quả như thế nào. Do vậy sự ổn định của nền kinh tế có vai trò rất quan trọng, Tuy nhiên có rất nhiều hành động phá hoại kinh tế. Nền kinh tế cần được bảo vệ
Chúng ta phải thực hiện bảo vệ những gì của nền kinh tế?
c. Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng
GV ĐVĐ: Văn hoá, tư tưởng là 1 mặt của đời sống XH, có vai trò rất quan trọng. Nếu không chúng ta để đời sống văn hoá, để tư tưởng của mình bị mất đi bản sắc thì hậu quả rất nghiêm trọng
GV lấy ví dụ
Vậy chúng ta phải bảo vệ văn hoá, tư tưởng như thế nào?
GV nhận xét, bổ sung và kết luận
d, Bảo vệ an ninh dân tộc
Đất nước ta có rất nhiều dân tộc, có sự phát triển không đồng đều về văn hóa nên có rất nhiều lực lượng phản động lợi dụng vào đối tượng người dân tộc có trình độ văn hoá thấp để làm việc trái pháp luật, xâm hại an ninh quốc gia, chúng ta phải làm gì?
GV nhận xét, bổ sung và kết luận.	
Học sinh chú ý lắng nghe giảng
Học sinh đọc SGK, thảo luận, trả lời câu hỏi
- Bảo vệ chế độ chính trị, nhà nước, Đảng
- Giữ gìn trong sạch về mọi mặt của nhà nước và Đảng
- Bảo vệ các cơ quan và người VN làm việc, học tập ở nước ngoài
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hành động phá hoại ANQG
HS đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi:
- Bảo vệ sự, ổn định, phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng XHCN
- Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lí kinh tế, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh
HS đọc SGK, thảo luận và làm rõ nội dung:
- Bảo vệ sự ổn định trên nền tảng của CN Mác-LêNin và tư tưởng HCM
- Bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của CN Mác- Lê Nin và tư tưởng HCM trong đời sống tinh thần và XH
- Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống bản sắc văn hoá dân tộc
- Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hoá văn nghệ
HS ghi lại những ý chính
Học sinh đọc SGK thảo luận và trả lời câu hỏi
- Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc
- Ngăn ngừa đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để làm những việc tráI PL, xâm phạm an ninh quốc gia, TTAT XH
Ghi lại những ý chính
Trang 2
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
e, Bảo vệ an ninh biên giới
VN chúng ta có đường biên giới dài hàng chục nghìn km, có khu vực BG rất rộng, rất phức tạp.
 Chúng ta phải làm gì để bảo vệ được AN BG?
GV nhận xét, bổ sung và kết luận.
g, Bảo vệ an ninh thông tin
Hệ thống thông tin ngày càng hiện đại, càng mang lại lợi ích lớn khi sử dụng. Tuy nhiên có rất nhiều thế lực, cá nhân lợi dụng sự sơ hở của hệ thống thông tin để đánh cắp, khai thác những bí mật. 
Chính vì vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ được an ninh thông tin?
GV nhận xét, bổ sung và kết luận.
Học sinh đọc SGK thảo luận và trả lời câu hỏi
- Bảo vệ nền ANTT của TQ ở các khu vực BG
- Chống các hành vị xâm phạm chủ quyền, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển đảo; Xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị với láng giềng
HS ghi lại những ý chính
Học sinh đọc SGK thảo luận và trả lời câu hỏi
- Bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật của thông tin trong quá trình xác lập, chuyển tảI, thu nhận, xử lí và lưu giữ thông tin
- Chống lộ, lọt những thông tin bí mật của nhà nước
- Ngăn chặn các hoạt động khai thác thông tin trái phép, dò tìm mật mã, mật khẩu để đánh cắp thông tin trên mạng
HS ghi lại những ý chính
4. CỦNG CỐ
GV đặt câu hỏi phát vấn học sinh để củng cố kiến thức
- Bảo vệ an ninh quốc gia là việc làm như thế nào?
- Trình bày những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia được học trong tiết học hôm nay?
- Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm những nhiệm vụ gì?
 Hãy trình bày lại những nội dung bảo vệ anh ninh quốc gia:
- Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng
- Bảo vệ an ninh dân tộc
- Bảo vệ an ninh tôn giáo
- Bảo vệ an ninh biên giới
TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ
- GV nhận xét thái độ học tập của lớp
- Đánh giá, xếp loại giờ học
- Dặn học sinh học bài cũ, đọc trước nội dung của tiết sau
Trang 3
PPCT:33,34
Tiết thứ 2
Ngày soạn:17/03/2017 
 Ngày dạy: 21/03/2017 
BÀI 9: TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ
BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
 I.	 MỤC TIÊU
Kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia
- Nhận thức được trách nhiệm của mình về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
Kỹ năng:
- Vận dụng tốt nội dung bài học vào quá trình học tập và sinh hoạt tại trường
Thái độ:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
- Có ý thức, thái độ học tập đúng đắn
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- 	 Giáo án, SGK, SGV, các loại tài liệu liên quan, tranh vẽ các hình ảnh về bảo vệ an ninh quốc gia
 2. Chuẩn bị của học sinh:
-	 Đọc trước nội dung bài, đồ dùng dụng cụ học tập
III. NỘI DUNG 
1. Cấu trúc nội dung:
- Nâng cao nhận thức trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới
- Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
- Nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc
2. Nội dung trọng tâm:
- Làm rõ những nhiệm vụ của học sinh trong bảo vệ an ninh tổ quốc
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp:
-	 Lớp trưởng tập trung lớp, kiểm tra quân số, trang phục, vật chất quy định. Sau đó báo cáo giáo viên
- 	 Giáo viên nhận lớp và kiểm tra lại
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới: II. HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
Hoạt động 1: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
Học sinh là 1 lực lượng tuyên truyền viên tích cực về nhiệm vụ này
Là học sinh cần làm gì?
GV nhận xét, bổ sung kết luận và hướng dẫn học sinh trả lời vào vở
HS đọc SGK cho biết suy nghĩ của mình
- Tích cực học tập nâng cao kiến thức hiểu biết về mọi mặt, nhất là nắm vững nội dung của bài, từ đó xác định rõ trách nhiệm
- Nhận thức được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, thấy được tác động tiêu cực từ thực tế để không ngừng nâng cao trách nhiệm, chủ động tích cực tham gia các phong trào toàn dân BVAN TQ
Trang 4
Hoạt động 2: Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh tổ quốc
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
GV đặt câu hỏi để học sinh thảo luận và trả lời
 Với trách nhiệm công dân nói chung, HS nói riêng, cần làm gì?
GV nhận xét, bổ sung, kết luận và hướng dẫn HS tự trả lời vào vở
HS thảo luận và trả lời câu hỏi của GV
- Luôn có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý thức tự giác chấp hành PL, quy chế của nhà trường, đoàn thể. Hăng hái tham gia các hoạt động chung
- Thực hiện phương châm 3 không:
+ Không tham gia, thực hiện các hành vi; vi phạm đạo đức, quy tắc, quy đinh của nhà trường, đoàn thể, chính quyền và PL
+ Thực hiện tốt quy tắc khi tham gia giao thông; không tham đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; giữ gìn trật tự vệ sinh; bảo vệ môi trường
+ Không tự phát lập và tham gia các tổ chức trái quy định của PL, tích cực phòng tránh các tệ nạn xã hội
- Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ
- Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn mọi người thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định về TTATXH, gần gũi động viên các bạn mắc phải tệ nạn xã hội
Hoạt động 3: Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
GV: Mỗi Hs cần phải tham gia thực hiện tốt những nội dung BVANTQ trong tình hình mới
GV hỏi: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung BVANQG HS cần phải làm gì?
GV nhận xét, bổ sung và kết luận.
HS ®äc SGK, th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV
- Lu«n nªu cao c¶nh gi¸c, ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o kÞp thêi, ®µy ®ñ, chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin vÒ dÊu hiÖu vi ph¹m c¸c quy ®inh, quy chÕ vµ PL
- Chñ ®éng ®Ò phßng, kh«ng bÞ kÎ xÊu kÝch ®éng, l«i kÐo vµo c¸c ho¹t ®éng vi ph¹m ph¸p luËt, g©y rèi ANTT. TÝch cùc tham gia c¸c c«ng t¸c AN vµ gi÷ g×n TTATXH
- GÇn gòi ®éng viªn nh÷ng ng­êi lÇm lì, gióp hä trë l¹i céng ®ång. Bªn c¹nh ®ã còng c­¬ng quyÕt kh«ng che dÊu
- Ph¸t huy vai trß c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong nhµ tr­êng, tæ chøc cho HS tham gia c¸c c«ng t¸c phßng, chèng téi ph¹m, tÖ n¹n XH, ®¶m b¶o TTATXH, b¶o vÖ ANTQ
4 Cñng cè
GV đặt câu hỏi phát vấn để củng cố kiến thức:
Là 1 học sinh THPT em làm gì để góp phần vào công việc bảo vệ an ninh quốc gia?
VI. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ
 - GV nhận xét thái độ học tập của lớp
- Đánh giá, xếp loại giờ học
- Dặn học sinh học bài cũ, ôn tập chuẩn bị kiến thức cho kiểm tra học kỳ

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 9 Trach nhiem cua hoc sinh voi nhiem vu bao ve anh ninh To quoc_12246860.doc