Giáo án Hướng dẫn học Tiếng Việt 4

Tuần 4

H­ớng dẫn học

Luyện phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu l - n

I. Mục tiêu:

- HS luyện đọc đoạn 1 trong bài “ Một ng­ời chính trực” và phát âm đúng những tiếng có phụ âm đầu l - n

- HS luyện viết đúng những tiếng có phụ âm đầu là l - n

- HS luyện nói nội dung bức tranh theo chủ điểm “ Măng mọc thẳng” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Bảng phụ, bút dạ, tranh ảnh để HS luyện nói

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 25 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 421Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hướng dẫn học Tiếng Việt 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 con cần đọc như thế nào ? 
- GV đưa ra một số từ chứa tiếng có phụ âm đầu là l- n: phép lạ, nảy mầm, ngọt lành, lặn
- Yêu cầu HS luyện đọc cả bài
- Bài đọc hôm nay nói về điều gì?
- Em thích ước mơ nào trong bài thơ?
- GV nêu lại nội dung bài
- GV đưa bài tập: Điền vào chỗ chấm l hay n ?
ải chuối o sợ
...ái thuyền ăn o
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, ai đúng theo hình thức nối tiếp
- GV nhận xét, chốt ý đúng
Lu ý: Khi điền các con cần kết hợp với tìm hiểu nghĩa của từ
* Chơi trò chơi Đố vui
Câu 1: Tên đồ vật dùng trong gia đình có tiếng bắt đầu bằng n gọi là cái gì ?
Câu 2: Tên loại quả có tiếng bắt đầu bằng l gọi là gì ?
Câu 3: Tên con vật có tiếng bắt đầu bằng n ?
- GV yêu cầu HS luyện nói nội dung bức tranh theo chủ điểm “ Trên đôi cánh ước mơ” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
 - Gọi HS luyện nói trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá
- Hôm nay các con học bài gì ?
- Về nhà khi đọc, viết hoặc nói chuyện với mọi người cần phát âm đúng hai phụ âm đầu l – n.
- HS ghi vở
- 1 HS đọc bài trong SGK
- HS dùng bút chì gạch chân những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- 1 HS nêu: lạ, lành, lạ, lớn, lặn, lái
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc uốn lưỡi.
- HS luyện đọc nối tiếp
- 1 HS nêu: nếu, nảy, nếu
- HS luyện đọc nối tiếp
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc không uốn lưỡi. Lưỡi thẳng, đầu lưỡi hơi tụt lại
- 3 HS luyện đọc
- 2 HS luyện đọc 
- Bài đọc nói về mơ ước của các bạn nhỏ
- HS nêu
- 1 HS đọc yêu cầu BT
- 2 Đội chơi, mỗi đội 4 em
- HS trả lời
- nồi, niêu, nong, nia, nón, ... 
- thanh long, lê, lựu, 
- Con nai, 
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận theo cặp
- 3 HS luyện nói trước lớp
VD: Bức tranh vẽ cảnh các bạn nhỏ đang cùng múa hát và mơ đến những cánh chim hoà bình, những trái cây thơm ngon, những chiếc kẹo ngọt ngào.
- 1 HS trả lời
* Bổ sung sau tiết dạy:
Tuần 10 
Hướng dẫn học
Luyện phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu l - n
I. Mục tiêu:
- HS luyện đọc bài “Thưa chuyện với mẹ” và phát âm đúng những tiếng có phụ âm đầu l - n
- HS luyện viết đúng những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- HS luyện nói nội dung bức tranh theo chủ điểm “ Trên đôi cánh ước mơ” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ, bút dạ, tranh ảnh để HS luyện nói
III. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1, Giới thiệu bài
2, Luyện đọc:
3, Luyện viết:
4, Luyện nói:
5. Củng cố - dặn dò:
- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng.
- GV gọi HS đọc bài “Thưa chuyện với mẹ”
- Tìm trong bài những tiếng có phụ âm đầu là l – n ?
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là l ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc như thế nào ? 
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là l
( GV sửa lỗi nếu HS đọc sai )
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là n ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là n
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc như thế nào ? 
- GV đưa ra một số từ chứa tiếng có phụ âm đầu là l- n: 
- Yêu cầu HS luyện đọc cả bài
- Bài đọc hôm nay nói về điều gì?
- Nhận xét về cách trò chuyện của hai mẹ con.
- GV nêu lại nội dung bài
- GV đưa bài tập: Điền vào chỗ chấm l hay n ?
ải chuối o sợ
...ái thuyền ăn o
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, ai đúng theo hình thức nối tiếp
- GV nhận xét, chốt ý đúng
Lu ý: Khi điền các con cần kết hợp với tìm hiểu nghĩa của từ
* Chơi trò chơi Đố vui
Câu 1: Tên đồ vật dùng trong gia đình có tiếng bắt đầu bằng n gọi là cái gì ?
Câu 2: Tên loại quả có tiếng bắt đầu bằng l gọi là gì ?
Câu 3: Tên con vật có tiếng bắt đầu bằng n ?
- GV yêu cầu HS luyện nói nội dung bức tranh theo chủ điểm “ Trên đôi cánh ước mơ” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
 - Gọi HS luyện nói trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá
- Hôm nay các con học bài gì ?
- Về nhà khi đọc, viết hoặc nói chuyện với mọi người cần phát âm đúng hai phụ âm đầu l – n.
- HS ghi vở
- 2 HS đọc bài trong SGK
- HS dùng bút chì gạch chân những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- 1 HS nêu: lò,lời, lại,làm, lòng, là, lẽ, lấy, lớn, lửa, lên
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc uốn lưỡi.
- HS luyện đọc nối tiếp
- 1 HS nêu: nói, nuôi, nắm
- HS luyện đọc nối tiếp
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc không uốn lưỡi. Lưỡi thẳng, đầu lưỡi hơi tụt lại
- 3 HS luyện đọc
- 2 HS luyện đọc 
- HS nêu
- 1 HS đọc yêu cầu BT
- 2 Đội chơi, mỗi đội 4 em
- HS trả lời
- nồi, niêu, nong, nia, nón, ... 
- thanh long, lê, lựu, 
- Con nai, 
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận theo cặp
- 3 HS luyện nói trước lớp
VD: Bức tranh vẽ cảnh các bạn nhỏ đang cùng múa hát và mơ đến những cánh chim hoà bình, những trái cây thơm ngon, những chiếc kẹo ngọt ngào.
- 1 HS trả lời
* Bổ sung sau tiết dạy:
Tuần 12 
Lớp 4 
Hướng dẫn học
Luyện phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu l - n
I. Mục tiêu:
- HS luyện đọc đoạn 3 trong bài “ Ông Trạng thả diều” và phát âm đúng những tiếng có phụ âm đầu l - n
- HS luyện viết đúng những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- HS luyện nói nội dung bức tranh theo chủ điểm “ Có chí thì nên” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ, bút dạ, tranh ảnh để HS luyện nói
III. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1, Giới thiệu bài
2, Luyện đọc:
3, Luyện viết:
4, Luyện nói:
5. Củng cố - dặn dò:
- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng.
- GV gọi HS đọc đoạn 3 trong bài “ Ông Trạng thả diều”
- Tìm trong bài những tiếng có phụ âm đầu là l – n ?
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là l ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc như thế nào ? 
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là l
( GV sửa lỗi nếu HS đọc sai )
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là n ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là n
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc như thế nào ? 
- GV đưa ra một số từ chứa tiếng có phụ âm đầu là l- n: thế nào, lưng trâu, nền cát, lá chuối,..
- Yêu cầu HS luyện đọc cả bài
- Bài đọc hôm nay nói về ai?
- Nguyễn Hiền là người như thế nào ?
- GV nêu lại nội dung bài
- GV đưa bài tập: Điền vào chỗ chấm l hay n ?
áo nức lưỡi ...iềm
hỗn áo iềm vui
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, ai đúng theo hình thức nối tiếp
- GV nhận xét, chốt ý đúng
Lưu ý: Khi điền các con cần kết hợp với tìm hiểu nghĩa của từ
* Chơi trò chơi Đố vui
Câu 1: Cây lăn tăn, dễ ăn khó trèo. 
 Cây lèo tèo, dễ trèo khó ăn
Là cây gì có tiềng bắt đầu bằng l ?
Câu 2: Tên loại hoa có tiếng bắt đầu bằng l gọi là gì ?
Câu 3: Tên loại quả có tiếng bắt đầu bằng n ?
- GV yêu cầu HS luyện nói nội dung bức tranh theo chủ điểm “ Có chí thì nên” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
 - Gọi HS luyện nói trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá
- Hôm nay các con học bài gì ?
- Về nhà khi đọc, viết hoặc nói chuyện với mọi người cần phát âm đúng hai phụ âm đầu l – n.
- HS ghi vở
- 1 HS đọc bài trong SGK
- HS dùng bút chì gạch chân những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- 1 HS nêu: lớp, lưng, là, là, làm, lần, làm, lá, 
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc uốn lưỡi.
- HS luyện đọc nối tiếp
- 1 HS nêu: nào, nền, 
- HS luyện đọc nối tiếp
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc không uốn lưỡi. Lưỡi thẳng, đầu lưỡi hơi tụt lại
- 3 HS luyện đọc
- 2 HS luyện đọc 
- Bài đọc nói về Nguyễn Hiền
- Nguyễn Hiền thông minh, có ý chí vượt khó nên đã đỗ Trạng Nguyên
- 1 HS đọc yêu cầu BT
- 2 Đội chơi, mỗi đội 4 em
- HS trả lời
- Cây lúa
- hoa lan, hoa lay ơn, hoa ly, hoa loa kèn,  
- quả na, 
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận theo cặp
- 3 HS luyện nói trước lớp
VD: Bức tranh vẽ cảnh những em bé có ý chí có gắng trong học tập: các em chăm chú ngồi nghe thầy giảng bài, những em bé mặc áo mưa đi học, những em bé chăm chỉ học tập rèn luyện, trở nên người có ích cho xã hội
- 1 HS trả lời
* Bổ sung sau tiết dạy:
Tuần 14 
Hướng dẫn học
Luyện phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu l - n
I. Mục tiêu:
- HS luyện đọc đoạn 1 và đoạn 2 trong bài “ Chú Đất Nung” và phát âm đúng những tiếng có phụ âm đầu l - n
- HS luyện viết đúng những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- HS luyện nói nội dung bức tranh theo chủ điểm “ Tiếng sáo diều” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ, bút dạ, tranh ảnh để HS luyện nói
III. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1, Giới thiệu bài
2, Luyện đọc:
3, Luyện viết:
4, Luyện nói:
5. Củng cố - dặn dò:
- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng.
- GV gọi HS đọc đoạn 1 và đoạn 2 trong bài “ Chú Đất Nung”
- Tìm trong bài những tiếng có phụ âm đầu là l – n ?
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là l ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc như thế nào ? 
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là l
( GV sửa lỗi nếu HS đọc sai )
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là n ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là n
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc như thế nào ? 
- GV đưa ra một số từ chứa tiếng có phụ âm đầu là l- n: lầu son, nắp tráp, làm quen, phàn nàn. 
- Yêu cầu HS luyện đọc cả bài
- Bài đọc hôm nay nói về ai?
- Chú bé Đất là người như thế nào ?
- GV nêu lại nội dung bài
- GV đưa bài tập: Điền vào chỗ chấm l hay n ?
ong lanh úi húi
cáiong ngọn úi
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, ai đúng theo hình thức nối tiếp
- GV nhận xét, chốt ý đúng
Lưu ý: Khi điền các con cần kết hợp với tìm hiểu nghĩa của từ
* Chơi trò chơi Đố vui
Câu 1: Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ có tiếng bắt đầu bằng l là cái gì ?
Câu 2: Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n ?
 Muốn tìm Nam, Bắc, Đông, Tây
Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào.
Là cái gì ?
Câu 3: Tên con vật sống ở dưới nước có tiếng bắt đầu bằng n ?
- GV yêu cầu HS luyện nói nội dung bức tranh theo chủ điểm “ Tiếng sáo diều” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
 - Gọi HS luyện nói trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá
- Hôm nay các con học bài gì ?
- Về nhà khi đọc, viết hoặc nói chuyện với mọi người cần phát âm đúng hai phụ âm đầu l – n.
- HS ghi vở
- 1 HS đọc bài trong SGK
- HS dùng bút chì gạch chân những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- 1 HS nêu: là, lầu, là, lúc, làm, lọ
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc uốn lưỡi.
- HS luyện đọc nối tiếp
- 1 HS nêu: nàng, nữa, nặn, nắp, nàn, nàng, nó, 
- HS luyện đọc nối tiếp
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc không uốn lưỡi. Lưỡi thẳng, đầu lưỡi hơi tụt lại
- 3 HS luyện đọc
- 2 HS luyện đọc 
- Bài đọc nói về chú bé Đất
- Chú bé Đất là người rất can đảm, muốn trở thành người khoẻ mạnh.
- 1 HS đọc yêu cầu BT
- 2 Đội chơi, mỗi đội 4 em
- HS trả lời
- Cái liềm
- Cái la bàn
- con nòng nọc
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận theo cặp
- 3 HS luyện nói trước lớp
VD: Bức tranh vẽ các bạn nam và bạn nữ đang chơi thả diều, chăn trâu rất vui trên bờ đê.
+ Tuổi thơ ai cũng có rất nhiều đồ chơi. Mỗi đồ chơi đều có một kỉ niệm.
- 1 HS trả lời
* Bổ sung sau tiết dạy:
Tuần 20 
Lớp 4 
Hướng dẫn học
Luyện phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu l - n
I. Mục tiêu:
- HS luyện đọc đoạn 1 và 2 trong bài “ Bốn anh tài” và phát âm đúng những tiếng có phụ âm đầu l - n
- HS luyện viết đúng những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- HS luyện nói nội dung theo chủ đề “ Người ta là hoa đất ” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ, bút dạ, đồ vật để HS luyện nói
III. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1, Giới thiệu bài
2, Luyện đọc:
3, Luyện viết:
4, Luyện nói:
5. Củng cố - dặn dò:
- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng.
- GV gọi HS đọc 2 đoạn đầu trong bài “ Bốn anh tài”
- Tìm trong bài những tiếng có phụ âm đầu là l – n ?
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là l ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc như thế nào ? 
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là l
( GV sửa lỗi nếu HS đọc sai )
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là n ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là n
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc như thế nào ? 
- GV đưa ra một số từ chứa tiếng có phụ âm đầu là l- n: mười lăm tuổi, làng bản, nhiều nơi, lên đường
- Yêu cầu HS luyện đọc cả bài
- Bài đọc hôm nay nói về điều gì ?
- GV nêu lại nội dung bài
- GV đưa bài tập: Điền vào chỗ chấm l hay n ?
àn gió phàn àn
ao xao nôn ao
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, ai đúng theo hình thức nối tiếp
- GV nhận xét, chốt ý đúng
Lưu ý: Khi điền các con cần kết hợp với tìm hiểu nghĩa của từ
* Chơi trò chơi Đố vui
Câu 1: Tìm các tính từ có hai tiếng bắt đầu bằng l ?
Câu 2: Tìm các tính từ có hai tiếng bắt đầu bằng n ?
- GV yêu cầu HS luyện nói nội dung theo chủ đề “ Người ta là hoa đất ” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
 - Gọi HS luyện nói trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá
- Hôm nay các con học bài gì ?
- Về nhà khi đọc, viết hoặc nói chuyện với mọi người cần phát âm đúng hai phụ âm đầu l – n.
- HS ghi vở
- 1 HS đọc bài trong SGK
- HS dùng bút chì gạch chân những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- 1 HS nêu: lúc, là, lên, lăm, làng, lên.
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc uốn lưỡi.
- HS luyện đọc nối tiếp
- 1 HS nêu: nơi, 
- HS luyện đọc nối tiếp
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc không uốn lưỡi. Lưỡi thẳng, đầu lưỡi hơi tụt lại
- 3 HS luyện đọc
- 2 HS luyện đọc 
- Bài đọc ca ngợi sức khoẻ, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của bốn anh em Cẩu Khây 
- 1 HS đọc yêu cầu BT
- 2 Đội chơi, mỗi đội 4 em
- HS trả lời
- lỏng lẻo, long lanh, lung linh, lơ lửng, lặng lẽ, lộng lẫy, lững lờ, 
- nóng nảy, nặng nề, não nùng, non nớt, nõn nà, no nê, náo nức, nô nức
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận theo cặp
- 3 HS luyện nói trước lớp: Chủ điểm nói về năng lự, tài trí của con người. Con người là hoa của đất, là những gì tinh tuý nhất mà tự nhiên đã sáng tạo ra...
- 1 HS trả lời
* Bổ sung sau tiết dạy:
Tuần 24 
Lớp 4 
Hướng dẫn học
Luyện phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu l - n
I. Mục tiêu:
- HS luyện đọc đoạn 1 trong bài “Sầu riêng ” và phát âm đúng những tiếng có phụ âm đầu l - n
- HS luyện viết đúng những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- HS luyện nói nội dung theo chủ đề “ Vẻ đẹp muôn màu ” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ, bút dạ, đồ vật để HS luyện nói
III. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1, Giới thiệu bài
2, Luyện đọc:
3, Luyện viết:
4, Luyện nói:
5. Củng cố - dặn dò:
- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng.
- GV gọi HS đọc đoạn 1 trong bài “ Sầu riêng ”
- Tìm trong bài những tiếng có phụ âm đầu là l – n ?
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là l ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc như thế nào ? 
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là l
( GV sửa lỗi nếu HS đọc sai )
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là n ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là n
- Muốn đọc đúng những tiếng nào có phụ âm đầu là n, con cần đọc như thế nào ? 
- GV đưa ra một số từ chứa tiếng có phụ âm đầu là l- n: tới nơi, kì lạ, lủng lẳng
- Yêu cầu HS luyện đọc cả bài
- GV nêu lại nội dung bài
- GV đưa bài tập: Điền vào chỗ chấm l hay n ?
àn gió phàn àn
ao xao nôn ao
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, ai đúng theo hình thức nối tiếp
- GV nhận xét, chốt ý đúng
Lưu ý: Khi điền các con cần kết hợp với tìm hiểu nghĩa của từ
* Chơi trò chơi Đố vui
Câu 1: Tìm các tính từ có hai tiếng bắt đầu bằng l ?
Câu 2: Tìm các tính từ có hai tiếng bắt đầu bằng n ?
- GV yêu cầu HS luyện nói nội dung theo chủ đề “ Vẻ đẹp muôn màu ” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
 - Gọi HS luyện nói trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá
- Hôm nay các con học bài gì ?
- Về nhà khi đọc, viết hoặc nói chuyện với mọi người cần phát âm đúng hai phụ âm đầu l – n.
- HS ghi vở
- 1 HS đọc bài trong SGK
- HS dùng bút chì gạch chân những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- 1 HS nêu: là, loại, lâu, lạ, lác, li, lủng lẳng, .
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc uốn lưỡi.
- HS luyện đọc nối tiếp
- 1 HS nêu: Nam, nó, nơi, năm, năm
- HS luyện đọc nối tiếp
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc không uốn lưỡi. Lưỡi thẳng, đầu lưỡi hơi tụt lại
- 3 HS luyện đọc
- 2 HS luyện đọc 
- Ca ngợi giá trị và vẻ đẹp đặc sắc của cây sầu riêng.
- 1 HS đọc yêu cầu BT
- 2 Đội chơi, mỗi đội 4 em
- HS trả lời
- lỏng lẻo, long lanh, lung linh, lơ lửng, lặng lẽ, lộng lẫy, lững lờ, 
- nóng nảy, nặng nề, não nùng, non nớt, nõn nà, no nê, náo nức, nô nức
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận theo cặp
- 3 HS luyện nói trước lớp
- 1 HS trả lời
* Bổ sung sau tiết dạy:
Tuần 28 
Lớp 4 
Hướng dẫn học
Luyện phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu l - n
I. Mục tiêu:
- HS luyện đọc đoạn 1 trong bài “ Thắng biển” và phát âm đúng những tiếng có phụ âm đầu l - n
- HS luyện viết đúng những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- HS luyện nói nội dung theo chủ đề “ Những người quả cảm ” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ, bút dạ, đồ vật để HS luyện nói
III. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1, Giới thiệu bài
2, Luyện đọc:
3, Luyện viết:
4, Luyện nói:
5. Củng cố - dặn dò:
- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng.
- GV gọi HS đọc đoạn 1 trong bài “ Thắng biển”
- Tìm trong bài những tiếng có phụ âm đầu là l – n ?
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là l ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc như thế nào ? 
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là l
( GV sửa lỗi nếu HS đọc sai )
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là n ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là n
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc như thế nào ? 
- GV đưa ra một số từ chứa tiếng có phụ âm đầu là l- n: gió lên, nước biển, vật lộn
- Yêu cầu HS luyện đọc cả bài
- GV nêu lại nội dung bài
- GV đưa bài tập: Điền vào chỗ chấm l hay n ?
àm lụng cái àn
hỗn ..áo áo nức
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, ai đúng theo hình thức nối tiếp
- GV nhận xét, chốt ý đúng
Lưu ý: Khi điền các con cần kết hợp với tìm hiểu nghĩa của từ
* Chơi trò chơi Đố vui
Câu 1: Tên đồ vật dùng để chải đầu có tiếng bắt đầu bằng l gọi là cái gì ?
Câu 2: Làm chín thức ăn trên bếp bắt đầu bằng l hoặc n được gọi là gì ?
Câu 3: Tên con vật có tiếng bắt đầu bằng l ?
- GV yêu cầu HS luyện nói nội dung theo chủ đề “ Những người quả cảm” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
 - Gọi HS luyện nói trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá
- Hôm nay các con học bài gì ?
- Về nhà khi đọc, viết hoặc nói chuyện với mọi người cần phát âm đúng hai phụ âm đầu l – n.
- HS ghi vở
- 1 HS đọc bài trong SGK
- HS dùng bút chì gạch chân những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- 1 HS nêu: lên, lan, lớn, lộn, là, 
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc uốn lưỡi.
- HS luyện đọc nối tiếp
- 1 HS nêu: nước, nuốt, 
- HS luyện đọc nối tiếp
- HS trả lời: Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc không uốn lưỡi. Lưỡi thẳng, đầu lưỡi hơi tụt lại
- 3 HS luyện đọc
- 2 HS luyện đọc 
Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc chống thiên tai, bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống bình yên.
- 1 HS đọc yêu cầu BT
- 2 Đội chơi, mỗi đội 4 em
- HS trả lời
- Là cái lược
- nấu, nướng, luộc
- Con lợn, la, lươn, lạc đà, linh cẩu, 
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận theo cặp
- 3 HS luyện nói trước lớp
- 1 HS trả lời
* Bổ sung sau tiết dạy:
Tuần 30 
Lớp 4 
Hướng dẫn học
Luyện phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu l - n
I. Mục tiêu:
- HS luyện đọc đoạn 1 trong bài “ Dòng sông mặc áo ” và phát âm đúng những tiếng có phụ âm đầu l - n
- HS luyện viết đúng những tiếng có phụ âm đầu là l - n
- HS luyện nói nội dung theo chủ đề “ Khám phá thế giới” trong đó có các tiếng chứa phụ âm đầu là l – n.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ, bút dạ, đồ vật để HS luyện nói
III. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1, Giới thiệu bài
2, Luyện đọc:
3, Luyện viết:
4, Luyện nói:
5. Củng cố - dặn dò:
- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng.
- GV gọi HS đọc đoạn 1 trong bài “ Dòng sông mặc áo”
- Tìm trong bài những tiếng có phụ âm đầu là l – n ?
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là l ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là l, con cần đọc như thế nào ? 
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là l
( GV sửa lỗi nếu HS đọc sai )
- Trong bài đọc những tiếng nào có phụ âm đầu là n ?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp những tiếng có phụ âm đầu là n
- Muốn đọc đúng những tiếng có phụ âm đầu là n, con cần đọc như thế nào ? 
- GV đưa ra một số từ chứa tiếng có phụ âm đầu là l- n: nắng lên, lặng yên, la đà, nở nhoà
- Yêu cầu HS luyện đọc cả bài
- GV nêu lại nội dung bài
- GV đưa bài tập: Điền vào chỗ chấm l hay n ?
ung linh ..ùng nục
ăn o o lắng
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, ai đúng theo hì

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 4 huong dan hoc_12228866.doc