Giáo án Khoa học 4 - Bài 24 - Nước cần cho sự sống

Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

- Biết được vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật.

- Biết được vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí.

 2. Kỹ năng:

- Nêu một số ví dụ chứng tỏ nước cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật.

- Nêu được dẫn chứng về vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí.

 3. Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Tranh SGK, bảng phụ, phấn màu.

- Học sinh: Chuẩn bị tranh ảnh về vai trò của nước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

docx 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 392Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học 4 - Bài 24 - Nước cần cho sự sống", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 24:	NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:
- Biết được vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật.
- Biết được vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí.
 2. Kỹ năng:
- Nêu một số ví dụ chứng tỏ nước cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật.
- Nêu được dẫn chứng về vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí.
 3. Thái độ:
- Có ý thức bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Tranh SGK, bảng phụ, phấn màu.
- Học sinh: Chuẩn bị tranh ảnh về vai trò của nước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ:
- Trình bày lại vòng tuần hoàn của nước.
- Nhận xét
B. Bài mới:
- Giới thiệu bài: Chúng ta sống không thể thiếu nước trong sinh hoạt hàng ngày. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem nước cần cho sự sống như thế nào?
 v Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và thực vật.
-Yêu cầu học sinh nộp tranh ảnh, tài liệu đã sưu tầm.
- Chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ.
	ªNhóm 1: Tìm hiểu và trình bày về vai trò của nước đơn vị cơ thể con người.
	ªNhóm 2: Tìm hiểu và trình bày về vai trò của nước đối với động vật.
	ªNhóm 3: Tìm hiểu về vai trò của nước đối với động vật thực vật.
- Gọi các nhóm lên trình bày
- Cho cả lớp thảo luận về vai trò của nước đối với sự sống của sinh vật nói chung
 KL: như mục bạn cần biết
 v Hoạt động 2: Vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí.
- Con người sử dụng nước vào những hoạt động nào? 
+ Làm vệ sinh cá nhân, thân thể, môi trường.
+ Vui chơi giải trí
+ Sản xuất nông nghiệp 
+ Sản xuất công nghiệp
- Ghi tất cả các ý kiến của học sinh lên bảng.
- Hỏi về từng vấn đề và yêu cầu học sinh đưa ra ví dụ minh hoạ
 v Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò.
- Chốt lại như mục bạn cần biết
- Nhận xét tiết học
- Dặn học sinh chuẩn bị bài 25
-Học sinh lên bảng trình bày.
-Học sinh nộp.
-Các nhóm về vị trí và làm nhiệm vụ.
-Đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác nhận xét.
- Cả lớp thảo luận trả lời.
- Đọc mục bạn cần biết và tư liệu đã sưu tầm để trả lời câu hỏi
-Học sinh lắng nghe.
Bổ sung:

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 24 Nuoc can cho su song_12253168.docx