Bài giảng Lịch sử 4 - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Nhà trần được thành lập vào năm nào?

Đầu năm 1226

Giữa năm 1226

Cuối năm 1226

 

ppt 35 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 435Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử 4 - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD&ĐT THAN UYÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ MƯỜNG CANGLớp 4Lịch sử: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - NguyênGv:Phạm Văn Hội Kiểm tra đầu giờNhà trần được thành lập vào năm nào? Giữa năm 1226 bĐầu năm 1226 aCuối năm 1226cCâu 1rung chu«ng vµng 0123456789101112131415Hết giờVua Trần đặt trống lớn ở thềm cung điện để làm gì? Để dân đến đánh khi có lễ hội. bĐể dân đến đánh khi có điều gì cần xin, hoặc bị oan ức a Để tạo vẻ đẹp thêm cho cung điện. cCâu 2rung chu«ng vµng 0123456789101112131415Hết giờ Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố xây dựng đất nước? Xây dựng lực lượng quân đội, tăng gia sản xuất.A Cả hai ý trên đều đúng. bĐắp lại đê điều, mở rộng đồn điền. cCâu 3rung chu«ng vµng 0123456789101112131415Hết giờ Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì? Để chống lũ lụt AĐể chống hạn hán bĐể trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê. cCâu 4rung chu«ng vµng 0123456789101112131415Hết giờ Nhà Trần đã thu được kết quả gì trong việc đắp đê? Nền kinh tế công nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no. ANền kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no.bNgành nuôi trồng thuỷ sản phát triển, đời sống nhân dân ấm no. cCâu 5rung chu«ng vµng 0123456789101112131415Hết giờ Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên 1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần.Đọc thông tin SGK/40Từ đầu đến Sát Thát Lúc bấy giờ sức mạnh của quân Mông – Nguyên như thế nào? 1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần. Tìm những sự việc cho thấy vua tôi nhà Trần rất quyết tâm đánh giặc?PHIẾU HỌC TẬPĐiền vào chỗ trống để hoàn thành câu nói, câu viết sau:- Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “ Đầu thần.đừng lo”.- Điện Diên Hồng vang lên tiếng hô của các bô lão: “ ........”- Bài Hịch tướng sĩ có câu: “ phơi ngoài nội cỏ,.gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.- Các chiến sĩ tự mình thích vào tay hai chữ: “......”Thảo luận nhóm 4 ( 3 phút )Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên PHIẾU HỌC TẬPĐiền vào chỗ trống để hoàn thành câu nói, câu viết sau:- Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.- Điện Diên Hồng vang lên tiếng hô của các bô lão:“Đánh”.- Bài Hịch tướng sĩ có câu: “ Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.- Các chiến sĩ tự mình thích vào tay hai chữ: “Sát Thát”. 1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần.Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên Hội nghị Diên Hồng Trần Hưng Đạo“Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng” (Hịch tướng sĩ – Trần Hưng Đạo) LỜI THỀ “ SÁT THÁT ” 2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần.Cuộc kháng chiến lần thứ nhất năm 1258Cuộc kháng chiến lần thứ hai năm 1285Cuộc kháng chiến lần thứ ba năm 1287-1288Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên Cuộc kháng chiến lần thứ nhất năm 1258 2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần. Trước sự tấn công của hàng vạn quân giặc, vua tôi nhà Trần đã chủ động làm gì ?Theo em, việc rút khỏi kinh thành Thăng Long có tác dụng gì?Thảo luận nhóm 2( 2 phút )Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên 2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần. Quân Mông – Nguyên vào Thăng Long không tìm thấy một bóng người, không có lương ăn. Chúng điên cuồng phá phách, nhưng chỉ thêm mệt mỏi và đói khát. Chính lúc đó, quân ta tấn công quyết liệt vào kinh thành Thăng Long.Kế sách “ Vườn không nhà trống”Nhà Trần đã dùng kế sách gì để chống giặc?Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần 3 trên sông Bạch Đằng5Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên 2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần. Dấu tích bãi cọc Bạch ĐằngCọc gỗ được cắm ở sông Bạch ĐằngThứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên 2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần. Kế sách:-“ Vườn không nhà trống”- Cắm cọc gỗ tiêu diệt chúngtrên sông Bạch Đằng. Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên 3: Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ? Lần thứ nhấtLần thứ hai Chúng cắm cổ rút chạy. Tướng giặc là Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để thoát thân. 3: Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên Tướng giặc Thoát Hoan chui ống đồng đề thoát thân. Quân Mông – Nguyên không dám xâm lược nước ta nữa.Lần thứ nhấtLần thứ haiLần thứ ba Chúng cắm cổ rút chạy. Tướng giặc là Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để thoát thân. Quân ta chặn đường rút lui và tiêu diệt của chúng trên sông Bạch Đằng. 3: Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên Quân Mông – Nguyên sang xâm lược nước ta ba lần. Cả ba lần, vua tôi, quân dân nhà Trần đều đồng lòng, mưu trí đánh thắng quân xâm lược.Bài họcThứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên Em biết gì về Trần Quốc Toản?Kể về tấm gương Trấn Quốc Toản.Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017Lịch sửTiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lượcMông - Nguyên Trần Quốc Toản sinh năm 1267, mất năm 1285Trần Quốc Toản tại bến Bình Than. Chào tạm biệt các em.

Tài liệu đính kèm:

  • pptBai 14 Cuoc khang chien chong quan xam luoc Mong Nguyen_12222208.ppt