Giáo án Khối 4 - Tuần 13

TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG(TR.75)

I. MỤC TIÊU:

 -Chuyển đổi được đơn vị đo khối lượng;diện tích(cm2, dm2, m2).

 -Thực hiện được nhân với số có hai, ba chữ số.

 -Biết vận dụng tính chất của phép nhân trong thực hành tính, tính nhanh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

HĐ1(2'): Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của tiết học.

HĐ2(35'): Luyện tập

Bài 1: Củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng và đo diện tích đã học

 -HS hoạt động cá nhân, 3 HS lên bảng chữa bài. HS cả lớp nhận xét. GV chốt kết quả đúng.

Bài 2(dòng1) : Củng cố k/n nhân với số có 3 chữ số

 -Gọi 1HS đọc yêu cầu bài tập. HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở GV quan sát giúp đỡ những HS còn lúng túng chưa hiểu cách làm, sau đó gọi 3 HS lên bảng thực hiện. HS, GV nhận xét chốt kết quả đúng.

Bài 3 : Củng cố k/n tính nhanh

 -Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3; HS nêu cách tính, vài HS nhắc lại cách tính. Cả làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.

 -HS cả lớp nhận xét, bổ sung. GV chốt kết quả đúng. HS chữa bài .

HĐ3(3') Tổng kết, dặn dò: Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài sau.

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 596Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khối 4 - Tuần 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ
 Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG(TR.75)
I. MỤC TIÊU:
 -Chuyển đổi được đơn vị đo khối lượng;diện tích(cm2, dm2, m2).
 -Thực hiện được nhân với số có hai, ba chữ số.
 -Biết vận dụng tính chất của phép nhân trong thực hành tính, tính nhanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HĐ1(2'): Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của tiết học.
HĐ2(35'): Luyện tập
Bài 1: Củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng và đo diện tích đã học
 -HS hoạt động cá nhân, 3 HS lên bảng chữa bài. HS cả lớp nhận xét. GV chốt kết quả đúng.
Bài 2(dòng1) : Củng cố k/n nhân với số có 3 chữ số
 -Gọi 1HS đọc yêu cầu bài tập. HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở GV quan sát giúp đỡ những HS còn lúng túng chưa hiểu cách làm, sau đó gọi 3 HS lên bảng thực hiện. HS, GV nhận xét chốt kết quả đúng.
Bài 3 : Củng cố k/n tính nhanh
 -Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3; HS nêu cách tính, vài HS nhắc lại cách tính. Cả làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.
 -HS cả lớp nhận xét, bổ sung. GV chốt kết quả đúng. HS chữa bài .
HĐ3(3') Tổng kết, dặn dò: Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài sau.
TẬP LÀM VĂN
ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN
I. MỤC TIÊU:
 - Nắm được một số đặc điểm đã học (nội dung, nhân vật, cốt truyện); kể được một câu truyện theo đề tài cho trước; nắm được nhân vật, tính cách của nhân vật
 và ý nghĩa của câu truyện để trao đổi với bạn. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Bảng phụ ghi tóm tắt một số kiến thức về văn kể chuyện.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HĐ1(2'): Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của tiết học.
HĐ2(35')-HD ôn tập
 Bài tập 1:
 -Một HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm lại, suy nghĩ, phát biểu ý kiến.
 -GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.
 Bài 2,3:
 -HS đọc yêu cầu của bài tập 2, 3.
 -Một số HS nói đề tài câu chuyện mình chọn kể.
 -HS viết nhanh dàn ý câu chuyện.
 -Từng cặp HS thực hành kể chuyện, trao đổi về câu chuyện vừa kể theo yêu cầu bài tập BT 3.
 -HS thi kể trước lớp, mỗi HS kể xong sẽ trao đổi, đối thoại cùng các bạn về nhân vật trong truyện, tính cách nhân vật, ý nghĩa câu chuyện, cách mở đầu, cách kết thúc câu chuyện.
HĐ3(3')-Củng cố, dặn dò
 -Nhận xét giờ học
 -Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau
Tuần 14 : Thứ hai ngày 3 tháng 12 năm 2017
CHÍNH TẢ
NGHE - VIẾT: NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO
I. MỤC TIÊU:
 -Nghe-viết đúng bài chính tả; trình bày đúng đoạn văn. 
 -Làm đúng BT(2) a/b, hoặc BT(3) a/b, BTCT phương ngữ do GV soạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Bút dạ +2 tờ phiếu phô tô phóng to nội dung bài tập 2, 3 b trong VBT TV4 Tr87
 -HS: VBT, vở viết chính tả.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HĐ1(1'): Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của tiết học.
HĐ2(26') HD HS nghe -viết chính tả
 -GV đọc bài chính tả Người tìm đường lên các vì sao. HS theo dõi SGK.
 -HS đọc thầm lại bài chính tả, nhắc HS chú ý những từ dễ viết sai, các tên riêng cần viết hoa, cách viết các chữ số
 -HS gấp SGK, GV đọc từng câu - HS nghe viết
 -GV đọc, HS soát bài
 -GV chấm, chữa bài, nêu nhận xét.
HĐ3(10')HD HS làm bài tập
 -HS hoạt động cá nhân làm bài tập vào VBT
 -GV dán 2 tờ phiếu đã chuẩn bị lên bảng, gọi 2 HS lên điền kết quả nhanh
 -HS cả lớp theo dõi, nhận xét. GV nhận xét, tuyên dương.
HĐ4(3')-Củng cố dặn dò
 -GV nhận xét tiết học.
 -Dặn HS dò.
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG(TR.75)
I. MỤC TIÊU:
 -Chuyển đổi được đơn vị đo khối lượng; diện tích(cm2, dm2, m2).
 -Thực hiện được nhân với số có hai, ba chữ số.
 -Biết vận dụng tính chất của phép nhân trong thực hành tính, tính nhanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HĐ1(2'): Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của tiết học.
HĐ2(35'): Luyện tập
Bài 1: Củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng và đo diện tích đã học
 -HS hoạt động cá nhân, 3 HS lên bảng chữa bài. HS cả lớp nhận xét. GV chốt kết quả đúng.
Bài 2(dòng1) : Củng cố k/n nhân với số có 3 chữ số
 -Gọi 1HS đọc yêu cầu bài tập. HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở GV quan sát giúp đỡ những HS còn lúng túng chưa hiểu cách làm, sau đó gọi 3 HS lên bảng thực hiện. HS, GV nhận xét chốt kết quả đúng.
Bài 3 : Củng cố k/n tính nhanh
 -Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3; HS nêu cách tính, vài HS nhắc lại cách tính. Cả làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.
 -HS cả lớp nhận xét, bổ sung. GV chốt kết quả đúng. HS chữa bài .
HĐ3(3') Tổng kết, dặn dò: Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài sau.
TẬP LÀM VĂN
ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN
I. MỤC TIÊU:
 - Nắm được một số đặc điểm đã học (nội dung, nhân vật, cốt truyện); kể được một câu truyện theo đề tài cho trước; nắm được nhân vật, tính cách của nhân vật
 và ý nghĩa của câu truyện để trao đổi với bạn. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Bảng phụ ghi tóm tắt một số kiến thức về văn kể chuyện.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HĐ1(2'): Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của tiết học.
HĐ2(35') HD ôn tập
 Bài tập 1:
 -Một HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm lại, suy nghĩ, phát biểu ý kiến.
 -GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.
 Bài 2,3:
 -HS đọc yêu cầu của bài tập 2, 3.
 -Một số HS nói đề tài câu chuyện mình chọn kể.
 -HS viết nhanh dàn ý câu chuyện.
 -Từng cặp HS thực hành kể chuyện, trao đổi về câu chuyện vừa kể theo yêu cầu bài tập BT 3.
 -HS thi kể trước lớp, mỗi HS kể xong sẽ trao đổi, đối thoại cùng các bạn về nhân vật trong truyện, tính cách nhân vật, ý nghĩa câu chuyện, cách mở đầu, cách kết thúc câu chuyện.
HĐ3(3')-Củng cố, dặn dò
 -Nhận xét giờ học
 -Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau

Tài liệu đính kèm:

  • docgiáo án tuần 13.doc