Giáo án Lịch sử 5 - Tiết 7 - Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Lịch sử

TIẾT 7 : ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

(Mức độ liên hệ: liên hệ)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp HS biết: Lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc là người đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng ra đời là 1 sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thời kỳ cách mạng nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn, giành nhiều thắng lợi to lớn.

2. Kĩ năng: Rèn HS kỹ năng phân tích sự kiện lịch sử.

3. Thái độ: Giáo dục HS nhớ ơn tổ chức Đảng và Bác Hồ - người thành lập nên Đảng CSVN.

* Nội dung tích hợp : HCM (Khai thác nội dung gin tiếp)

II. CHUẨN BỊ:

· GV: Ảnh trong SGK - Tư liệu lịch sử.

· HS: SGK , VBT , Sưu tầm thêm tư liệu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 953Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 5 - Tiết 7 - Đảng cộng sản Việt Nam ra đời", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch sử
TIẾT 7 : ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 
(Mức độ liên hệ: liên hệ)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS biết: Lãnh tụ Nguyễn Aùi Quốc là người đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng ra đời là 1 sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thời kỳ cách mạng nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn, giành nhiều thắng lợi to lớn. 
2. Kĩ năng: Rèn HS kỹ năng phân tích sự kiện lịch sử. 
3. Thái độ: Giáo dục HS nhớ ơn tổ chức Đảng và Bác Hồ - người thành lập nên Đảng CSVN. 
* Nội dung tích hợp : HCM (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. CHUẨN BỊ:
GV: Ảnh trong SGK - Tư liệu lịch sử. 
HS: SGK , VBT , Sưu tầm thêm tư liệu 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
- Tại sao anh Ba quyết chí ra đi tìm đường cứu nước?
- Với lòng yêu nước, thương dân anh Ba quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.
Kiểm tra
- Em hãy nêu nội dung ghi nhớ .
- Hs nêu
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự kiện
 thành lập Đảng.
Mục tiêu: HS hiểu được hoàn cảnh đất nước năm 1929 và yêu cầu thành lập Đảng Cộng sản. 
Hoạt động nhóm – lớp 
- GV nêu::
HCM
Từ những năm 1926 - 1927 trở đi, phong trào Cách mạng nước ta phát triển mạnh mẽ. Từ tháng 6 à tháng 9 năm 1929, ở nước ta lần lượt ra đời 3 tổ chức Cộng Sản. Các tổ chức Cộng Sản đã lãnh đạo phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp, giúp đỡ lẫn nhau trong một số cuộc đấu tranh nhưng lại công kích lẫn nhau. Tình hình mất đoàn kết, thiếu thống nhất lãnh đạo không thể kéo dài.
- HS lắng nghe .
Trực quan
- Yêu cầu HS đọc đoạn “Để tăng cường .....thống nhất lực lượng”
- 2 HS đọc – Lớp theo dõi .
Trực quan
- Yêu cầu lớp thảo luận nhóm đôi câu hỏi sau:
- HS thảo luận nhóm . Đại diện trình bày .
Thảo luận
- Tình hình mất đoàn kết, không thống nhất lãnh đạo đã đặt ra yêu cầu gì?
- Cần phải sớm hợp nhất các tổ chức Công Sản, thành lập 1 Đảng duy nhất.
- Ai là người có thể làm được điều đó?
Việc này đòi hỏi phải có 1 lãnh tụ đủ uy tín và năng lực mới làm được. Đó là lãnh tụ Nguyễn Aùi Quốc.
- GV nhận xét và chốt ý : 
Nhằm tăng cường sức mạnh của CM nên cần hợp nhất 3 tổ chức Đảng ở Bắc, Trung, Nam. Người được Quốc tế Cộng Sản Đảng cử về hợp nhất 3 tổ chức Đảng là lãnh tụ Nguyễn Aùi Quốc. 
Hoạt động 2 :Hội nghị thành
 lập Đảng.
Mục tiêu: HS nắm được những nét cơ bản về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản VN. 
Hoạt động nhóm
- GV tổ chức cho HS đọc SGK
- HS đọc SGK .
Trực quan
- Yêu cầu HS chia theo nhóm 6 trình bày diễn biến hội nghị thành lập Đảng diễn ra như thế nào?
- HS chia nhóm 6 - Các nhóm thảo luận ® đại diện trình bày .
Thảo luận
- GV lưu ý khắc sâu ngày, tháng, năm và nơi diễn ra hội nghị.
- GV nhận xét và chốt ý 
- Hs nhắc lại
Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa
 của việc thành lập Đảng.
Mục tiêu: HS hiểu được ý nghĩa của việc thành lập Đãng CSVN.
Hoạt động nhóm
- GV phát phiếu học tập ® HS thảo luận nội dung phiếu học tập:
- HS nhận phiếu ® đọc nội dung yêu cầu của phiếu.
Trực quan
- Sự thống nhất các tổ chức cộng sản đã đáp ứng được điều gì của cách mạng Việt Nam ?
- HS đọc SGK + thảo luận nhóm đôi ® ghi vào phiếu .
Thảo luận
- Liên hệ thực tế
- GV gọi 1 số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- HS trình bày + lớp bổ sung . 
- GV nhận xét và chốt ý :
- Cách mạng VN có một tổ chức tiên phong lãnh đạo, đưa cuộc đấu tranh của nhân dân ta đi theo con đường đúng đắn 
Hoạt động 4: Củng cố
Mục tiêu: Ôn lại các kiến thức vừa học
Hoạt động cá nhân
- Em hãy trình bày ý nghĩa của việc thành lập Đảng .
- GV nhận xét - Tuyên dương
- Ngày 3/2/1930 , Đảng Cộng sản VN ra đời mở ra bước ngoặt cho nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng VN đã giành được thắng lợi ngày càng to lớn .
Củng cố
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Xô viết Nghệ- Tĩnh
- Hs lắng nghe
- Nhận xét tiết học 
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docLICH SU.doc