Giáo án Lịch sử 9 - Bài 7: Các nước Mĩ La Tinh

I. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được:

1 . Kiến thức :

- Những nét khái quát về tình hình Mĩ La Tinh.

- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Cu-Ba và những TT mà ND đã đạt được.

2 . Tư tưởng:GD tinh thần đoàn kết và ủng hộ phong trào cách mạng của các nước Mĩ La Tinh.

3 . Kĩ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, tổng hợp, phân tích và so sánh

II. Phương tiện dạy học:

 Bản đồ phong trào giải phóng DT của châu Á, Phi, Mĩ La Tinh. Lược đồ khu vực Mĩ La Tinh.

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Lượt xem 3186Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Bài 7: Các nước Mĩ La Tinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết : 8 Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được:
1 . Kiến thức :
- Những nét khái quát về tình hình Mĩ La Tinh.
- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Cu-Ba và những TT mà ND đã đạt được.
2 . Tư tưởng:GD tinh thần đoàn kết và ủng hộ phong trào cách mạng của các nước Mĩ La Tinh.
3 . Kĩ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, tổng hợp, phân tích và so sánh 
II. Phương tiện dạy học:
 Bản đồ phong trào giải phóng DT của châu Á, Phi, Mĩ La Tinh. Lược đồ khu vực Mĩ La Tinh.
III. Tiến trình dạy học: 
1. Ổn địnhlớp.
2. Kiểm tra BC: Trình bày những nét chính về PT đấu tranh GP dân tộc ở châu Phi ?
3. Bài mới: Giới thiệu bài(khái quát chung) 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cần đạt
HĐ1:
Giáo viên: Giới thiệu một số nước Mĩ La Tinh trên bản đồ 
? Em có nhận xét gì về sự khác biệt giữa tình hình châu Á - Phi với Mĩ La-tinh ?
Giáo viên:Yêu cầu học sinh XĐ những nước đã dành được độc lập trên lược đồ.
? Từ sau thế chiến 2 tình hình cách mạng Mĩ La-tinh phát triển như thế nào ?
Giáo viên: Yêu cầu học sinh xác định vị trí 2 nước: Chi Lê và Nicaragoa .
? Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước các nước Mĩ La-tinh đã thu được những thành tựu gì ?
? Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX tình hình các nước MLT có sự biến đổi gì ?
Giáo viên: Hiện nay các nước Mĩ Latinh như thế nào?
HĐ2:
Giáo viên: Giới thiệu vài nét về Cu-Ba và xác định vị trí trên lược đồ.
? Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Mĩ đã làm gì để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-Ba ?
HS: - Tháng 3/1952 Mĩ điều khiển Batixta đảo chính thiết lập chế độ độc tài quân sự.
?Cuộc tấn công thất bại nhưng nó có ý nghĩa gì ? (Mở đầu phong trào đấu tranh vũ trang).
? Phong trào đã thu được kết quả gì ?
HS lần lượt trình bày – GV tóm tắt
? Sau khi cách mạng thắng lợi Chính phủ Cu-Ba đã làm gì để xây dựng đất nước ?
? Hiện nay Mĩ vẫn đang thực hiện âm mưu gì đối với Cu-Ba ? (Cấm vận, bao vây kinh tế).
 HĐ3
? Nhân dân Cu-Ba đã đạt được những thành tựu gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ?
?Sau khi Liên Xô tan rã. Cu-Ba ra sao?
I. Những nét chung:
- Khác với châu Á và CP từ những thập niên đầu thế kỷ XIX nhiều nước giành được ĐL, nhưng sau đó rơi vào vòng lệ thuộc và trở thành “sân sau” của Mĩ.
 -Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 nhất là từ đầu những năm 60 của TK XX, một cao trào đấu tranh đã diễn ra ở nhiều nước với mục tiêu là thành lập các chính phủ DT và tiến hành các cải cách tiến bộ, nâng cao đời sống ND tiêu biểu là cuộc CM của ND Cu-ba đầu 1959
- Các nước Mĩ La-tinh đã thu được nhiều thành tựu trong công cuộc củng cố độc lập DT, dân chủ hoá đời sống chính trị, cải cách dân chủ, thành lập các tổ chức liên minh khu vực.
-Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX tình hình KT, chính trị các nước Mĩ La Tinh khó khăn, căng thẳng.
II.Cu Ba - Hòn đảo anh hùng:
- Tháng 3/1952 Mĩ điều khiển Ba-ti-xta đảo chính thiết lập chế độ độc tài quân sự.
- Nhân dân Cu Ba tiến hành đấu tranh.
-Khởi đầu từ cuộc tấn công vũ trang của 135 thanh niên yêu nước vào pháo đài Môn-ca-đa ngày 26/7/1953, nhân dân Cu-ba dười sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tiến hành cuộc đấu tranh kiên cường, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ nhằm lật đổ chính quyền Ba-ti-xta thân Mĩ. Ngày 1/1/1959, cuộc CM nhân dân giành được thắng lợi.
- Sau đó Chính phủ CM do Phi-đen đứng đầu đã tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để:
+ Cải cách ruộng đất.
+ Quốc hữu hoá các xí nghiệp của TB nước ngoài.
+ Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp và thanh toán nạn mù chữ, phát triển y tế, giáo dục.
→Bộ mặt đất nước Cu-ba thay đổi căn bản và sâu sắc.
-Tháng 4/1961 tiến lên CNXH.
- Mặc dù bị bị Mĩ bao vây, cấm vận, ND Cuba đạt nhiều thành tựu to lớn:
- Sau khi Liên Xô tan rã. Cu-Ba trải qua thời kỳ đặc biệt khó khăn nhưng Chính phủ đã thực hiện cải cách điều chỉnh, kinh tế vẫn tiếp tục đi lên.
4. Củng cố:
 - Em hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La Tinh từ 1945 đến nay ?
 - Trình bài những hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kềt hữu nghị giữa lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô, nhân dân Cuba với Đảng , Chính phủvà nhân dân ta ?
5. Hướng dẫn về nhà :
 - Học theo sách giáo khoa.
 - Học bài chuẩn bị KT 1 tiết

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_8_Nuoc_Mi.docx