Giáo án Lớp 3 VNEN - Tuần 13 - GV: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Toán

BÀI 33: BẢNG CHIA 8 ( TIẾT 2)

I. Mục tiêu

- Vận dụng bảng chia 8 vào thực hành tính và giải toán.

II. Đồ dùng dạy học

- Sách hướng dẫn học.

III. Hoạt động dạy học

B. Hoạt động thực hành

- Hoạt động 1, 2, 3, 4.

Tiếng Việt

BÀI 13A: NGƯỜI CON ANH HÙNG CỦA TÂY NGUYÊN ( Tiết 1)

I. Mục tiêu

- Đọc và hiểu câu chuyện Người con của Tây Nguyên.

II. Đồ dùng học tập

- Sách hướng dẫn học

III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học

A. Hoạt động cơ bản

 - Hoạt động 1, 2, 3, 4, 5, 6

*Câu hỏi trợ giúp: Hđ1

- Tây Nguyên ở đâu? Có đặc sản gì?

 

doc 12 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 02/01/2021 Lượt xem 490Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 VNEN - Tuần 13 - GV: Nguyễn Thị Minh Nguyệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 13
Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2015
Chào cờ
Toán
BÀI 33: BẢNG CHIA 8 ( TIẾT 2)
I. Mục tiêu 
- Vận dụng bảng chia 8 vào thực hành tính và giải toán.
II. Đồ dùng dạy học
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học
B. Hoạt động thực hành
- Hoạt động 1, 2, 3, 4.
Tiếng Việt
BÀI 13A: NGƯỜI CON ANH HÙNG CỦA TÂY NGUYÊN ( Tiết 1)
I. Mục tiêu
- Đọc và hiểu câu chuyện Người con của Tây Nguyên.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
 - Hoạt động 1, 2, 3, 4, 5, 6
*Câu hỏi trợ giúp: Hđ1
- Tây Nguyên ở đâu? Có đặc sản gì?
Tiếng Việt
BÀI 13A: NGƯỜI CON ANH HÙNG CỦA TÂY NGUYÊN ( Tiết 2)
I. Mục tiêu
- Nói về con người, vùng đất và các sản vật ở Tây Nguyên.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
B. Hoạt động thực hành
- Hoạt động 1, 2, 3.
HĐ 2: Đoạn 1 có nội dung gì? Đoạn 2, 3 có nội dung gì?
C. Hoạt động ứng dụng
HS về nhà hoàn thành.
Tin học
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Tiếng Việt
ÔN TẬP: MẪU CÂU AI LÀM GÌ?
I. Mục tiêu
- Em biết chỉ ra bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? Làm gì?
II. Đồ dùng học tập
- Bài tập thực hành Tiếng Việt.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo Bài tập thực hành Tiếng Việt.
- Hoạt động 3, 4 trang 48
Câu hỏi trợ giúp
HĐ 3: Học sinh xác định được Ai ở đây là người, cái gì, con gì? Hoạt động là đang làm gì?
Tiếng Anh
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2015
Toán
BÀI 34: SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN ( TIẾT 1)
I. Mục tiêu 
- Em biết cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn và vận dụng vào giải toán.
II. Đồ dùng dạy học
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học
B. Hoạt động cơ bản
- Hoạt động 1, 2, 3, 4.
Hỗ trợ: HĐ 4 
- Tình huống: Một số học sinh không điền được hoặc điền nhưng mà sai hđ 4.
- Biện pháp: Yêu cầu học sinh đọc lại HĐ 1, 2, 3. Sau đó đọc kĩ lại đề HĐ 4. Gv đi giúp đỡ.
Tiếng Anh
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Tiếng Việt
BÀI 13B: KỂ CHUYỆN ANH HÙNG NÚP (Tiết 1)
I. Mục tiêu
- Kể lại câu chuyện Người con của Tây Nguyên.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
 - Hoạt động 1; 2; 3.
Tiếng Việt
BÀI 13B: KỂ CHUYỆN ANH HÙNG NÚP (tiết 2)
I. Mục tiêu
- Củng cố cách viết chữ hoa I. 
- Nhận biết từ địa phương.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
 - Hoạt động 4.
B. Hoạt động thực hành 
- Hoạt động 1.
Tự nhiên xã hội
BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG EM Ở TRƯỜNG( Tiết 2)
I. Mục tiêu
 Sau bài học, em: 
- Có ý thức học tập tốt, hoạt động, vui chơi khỏe mạnh và an toàn.
- Nói được tên, ích lợi của các hoạt động ở trường.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản
- Hoạt động 5, 6, 7.
Toán
ÔN TẬP: SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ
I. Mục tiêu
- Củng cố cách giải và trình bày bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé?
II. Đồ dùng học tập
- Vở bài tập Toán 3.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo vở bài tập
A. Hoạt động thực hành. 
- Hoạt động 2, 3 trang 65.
Câu hỏi trợ giúp
HĐ 2: Ngăn trên có mấy quyển sách? Ngăn dưới có mấy quyển sách? Ngăn dưới có số sách gấp mấy lần ngăn trên? Làm phép tính gì?
Thể dục
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2015
Toán
BÀI 34: SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY LẦN SỐ LỚN (Tiết 2)
I. Mục tiêu 
- Em biết cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn và vận dụng vào giải toán. 
II. Đồ dùng dạy học
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học
B. Hoạt động thực hành
- Hoạt động 1, 2, 3.
Âm nhạc
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Tiếng Anh
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Tiếng Việt
BÀI 13B: KỂ CHUYỆN ANH HÙNG NÚP (tiết 3)
I. Mục tiêu
Viết đúng các từ ngữ chứa tiếng mở đầu bằng r/d, hoặc từ ngữ có vần it/uyt, từ ngữ có dấu hỏi, dấu ngã.
- Nghe viết một đoạn văn.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
- Bảng nhóm.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
B. Hoạt động thực hành 
- Hoạt động 2, 3, 4, 5.
Đạo đức
TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG
I. Mục tiêu
HS hiểu :
- Thế nào là tham gia việc lớp, việc trường và vì sao phải tích cực tham gia việc lớp, việc trường.
- Trẻ em có quyền được tham gia những việc có liên quan đến trẻ em .
- HS tích cực tham gia các công việc của lớp, của trường .
- Giáo dục HS biết quý trọng các bạn tích cực làm việc lớp,việc trường .
II. Đồ dùng học tập
- Các bài hát về chủ đề nhà trường, Các tấm bìa màu đỏ, màu xanh và màu trắng.
III. Các hoạt động dạy học
Tên hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
2. Bài mới
Ban văn nghệ lên làm việc
Hoạt động 1: Xử lý tình huống .
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm .
- Các nhóm nhận tình huống 
- Các nhóm thảo luận 
- GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày 
- Đại diện các nhóm lên trình bày 
- HS nhận xét, góp ý kiến 
Hoạt động 2: Đăng ký tham gia việc lớp, việc trường .
- GV nêu yêu cầu : Hãy suy nghĩ và ghi ra giấy những việc lớp, việc trường mà các em có khả năng tham gia và mong muốn được tham gia . 
- HS xác định việc mình có thể làm và viết ra giấy ( phiếu ) 
- Đại diện mỗi tổ đọc to các phiếu cho cả lớp cùng nghe 
- GV sắp xếp thành các nhóm công việc và giao nhiệm vụ cho HS thực hiện .
- Liên hệ: Các hoạt động đó hoạt động nào là bảo vệ môi trường
- Các nhóm HS cam kết sẽ thực hiện tốt các công việc được giao trước lớp 
- HS tự nêu theo ý mình.
- HS khác nhận xét.
4. Củng cố 
- Nêu lại nội dung bài ? 
- 1 HS 
5. Dặn dò 
-Nhận xét giờ học 
- Chuẩn bị bài sau 
HS lắng nghe
Tự nhiên xã hội
BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG EM Ở TRƯỜNG( Tiết 3)
I. Mục tiêu
 Sau bài học, em: 
- Nói được tên các hoạt động ở trường.
- Có ý thức học tập tốt, hoạt động, vui chơi khỏe mạnh và an toàn.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học, sơ đồ các hoạt động ở trường.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
B. Hoạt động thực hành
- Hoạt động 1, 2.
Tiếng Việt
ÔN TẬP: GIỚI THIỆU VÀ KỂ VỀ QUÊ HƯƠNG EM
I. Mục tiêu
- Luyện phân cách viết một đoạn văn giới thiệu về quê hương.
- Giáo dục HS ý thức tự giác làm bài.
II. Đồ dùng học tập
- Bài tập thực hành Tiếng Việt.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo Bài tập thực hành Tiếng Việt.
A. Hoạt động thực hành. 
Hoạt động 1 trang 49
Câu hỏi trợ giúp
- Yêu cầu học sinh làm theo trình tự gợi ý của bài, tránh kể lộn xộn các ý.
Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2015
Tiếng Anh
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Tiếng Việt
BÀI 13C: CỬA TÙNG, SÔNG BẾN HẢI Ở MIỀN NÀO? (tiết 1)
I. Mục tiêu
- Đọc và hiểu bài Cửa Tùng.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
B. Hoạt động cơ bản
- Hoạt động 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
* Trợ giúp: 
Hoạt động 5:
- Tình huống : Một số học sinh không trả lời được các câu hỏi.
- Biện pháp: Yêu cầu học sinh đọc kĩ bài Cửa Tùng, đồng thời GV đi trợ giúp.
Toán
BÀI 35: BẢNG NHÂN 9 ( Tiết 1)
I. Mục tiêu 
- Em học thuộc bảng nhân 9.
II. Đồ dùng dạy học
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học
B. Hoạt động cơ bản
- Hoạt động 1, 2, 3.
Mĩ thuật
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Kĩ năng sống
CHỦ ĐỀ 6: GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN ( TIẾT 2)
I . Mục tiêu
Qua bài học HS biết: 
- Cách giải quyết các mâu thuẫn, xung đột một cách hòa bình, không dùng vũ lực
- Giúp bạn bảo vệ được sức khỏe của bản thân và giữ gìn các mối quan hệ một cách tốt đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- VBT kỹ năng sống
III. Các hoạt động dạy học
Tên hoạt động
Hoạt động của GV
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
- Ban văn nghệ lên cho lớp khởi động
2. Bài mới
Hoạt động 1: ý kiến của em
GV đưa ra câu hỏi: Chúng ta nên làm gì khi có mâu thuẫn?
- Hành vi nên làm?
- Hành vi không nên làm?
- HS suy nghĩ rồi trả lời
- HS trả lời
- HS nhận xét bổ sung ý kiến
Hoạt động 2: Liên hệ thực tế
GV đưa ra các tình huống
HS đọc sau đó suy nghĩ trả lời
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn
- Các nhóm báo cáo 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Hoạt động 3: Ý nghĩa của kĩ năng giải quyết mâu thuẫn
GV yêu cầu HS làm hoạt động 
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn
- Các nhóm báo cáo 
C. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- HS lắng nghe
Toán
ÔN TẬP: SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
I. Mục tiêu
- Củng cố cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.
II. Đồ dùng học tập
- Vở bài tập Toán 3.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo vở bài tập
A. Hoạt động thực hành. 
 - HS làm bài 1 - trang 
Tự nhiên xã hội
ÔN TẬP
I. Mục tiêu
Sau bài học, em ôn tập:
- Biết lựa chọn và chơi những trò chơi để phòng tránh nguy hiểm khi trường..
- Có ý thức học tập tốt, hoạt động, vui chơi khỏe mạnh và an toàn.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học
Tên hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Khởi động
Ban văn nghệ điều hành
B. Thực hành
Hoạt động 1: Đăng ký tham gia việc lớp, việc trường 
Hãy suy nghĩ và ghi ra giấy những việc lớp, việc trường mà các em có khả năng tham gia và mong muốn được tham gia . 
- HS xác định việc mình có thể làm và viết ra giấy( phiếu ) 
- Đại diện mỗi tổ đọc to các phiếu cho cả lớp cùng nghe 
Hoạt động 2: Chọn và chơi những trò chơi ở trường.
+ GV yêu cầu HS kể các trò chơi -> thư ký ghi lại sau đó nhận xét.
- Lần lượt từng HS trong nhóm kể những trò chơi mình thường chơi.
- Thư ký (nhóm cử) ghi lại các trò chơi nhóm kể.
-> Các nhóm nhận xét xem những trò chơi nào có ích, trò chơi nào nguy hiểm.
-> Các nhóm lựa chọn trò chơi an toàn.
- Ban học tập điều hành
các nhóm chia sẻ trước lớp.
C. Củng cố, dặn dò
Nhận xét tiết học, dặn học sinh chuẩn bị bài sau
Thứ sáu 26 tháng 11 năm 2015
Toán 
BÀI 35: BẢNG NHÂN 9 ( Tiết 2)
I. Mục tiêu
- Vận dụng bảng nhân 8 vào thực hành tính và giải toán.
- Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: 
A. Hoạt động thực hành
- Hoạt động 1, 2, 3, 4.
Tin học
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG
Tiếng Việt
BÀI 13C: CỬA TÙNG, SÔNG BẾN HẢI Ở MIỀN NÀO? (tiết 2)
I. Mục tiêu
- Mở rộng vốn từ về địa phương.
- Viết thư theo mẫu.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
B. Hoạt động thực hành 
- Hoạt động 1, 2.
Tiếng Việt
BÀI 13C: CỬA TÙNG, SÔNG BẾN HẢI Ở MIỀN NÀO? (tiết 3)
I. Mục tiêu
- Viết thư theo mẫu.
II. Đồ dùng học tập
- Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
B. Hoạt động thực hành 
- Hoạt động 3, 4, 5.
Thủ công
CẮT, DÁN CHỮ H, U (Tiết1)
I. Mục tiêu:
- HS biết cách kẻ, cắt dán chữ H, U.
- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U đúng quy trình kỹ thuật.
- Giáo dục HS yêu thích cắt, dán chữ.
II. Giáo viên chuẩn bị
- Mẫu chữ H, U.
- Quy trình kẻ, cắt chữ H, U.
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì.
III. Các hoạt động dạy học
Tên hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
Ban văn nghệ lên làm việc
2. Bài mới
*Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan 
sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu các chữ H, U
- HS quan sát, nhận xét 
+ Nét chữ rộng mấy ô?
- Rộng 1 ô
+ Chữ H, U có gì giống nhau?
- Có nửa bên trái và nửa bên phải giống nhau
*Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu
- Kẻ cắt hai hình chữ nhật có chiều dài 5 ô rộng 3 ô
- HS quan sát
- Bước 1: Kẻ chữ H, U
- Chấm các điểm đánh dấu chữ H, U vào hai hình chữ nhật, sau đó kẻ theo các điểm đánh dấu (chữ U cần vẽ các đường lượn góc).
- HS quan sát.
- Bước 3: cắt chữ H, U
- Gấp đôi 2 hình chữ nhật đã kẻ chữ H, U , bỏ phần gạch chéo, mở ra được hình chữ H, U
- HS quan sát
- Bước 3: Dán chữ H, U
- Kẻ một đường chuẩn, đặt ướm hai chữ mới cắt vào đường chuẩn cho cân đối.
- Bôi hồ và dán chữ
- HS quan sát.
*Hoạt động 3: Thực hành
HS thực hành cắt chữ H, U
3. Củng cố
- GV nhận xét về sự chuẩn bị của HS 
HS lắng nghe
4. Dặn dò 
- Chuẩn bị bài sau 
Hoạt động tập thể
SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu 
	- Kiểm điểm các hoạt động trong tuần.
 - Phương hướng tuần tới.	
II. Các hoạt động
Tên hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Đánh giá các hoạt động trong tuần
3. Tổ chức sinh nhật cho học sinh
- Theo dõi, quan sát.
- Kiểm điểm các hoạt động trong tuần.
- Yêu cầu các nhóm báo cáo
- CTHĐTQ nhận xét chung về tình hình của lớp. Khen ngợi những nhóm, cá nhân có thành tích tốt trong tuần:
- Nhóm: 
..
- Cá nhân: 
..
- Nhắc nhở những nhóm, cá nhân chưa tích cực:
- Nhóm: 
..
- Cá nhân: 
..
- Nhắc HS chú ý học tập, rèn luyện .
- Trưởng ban văn nghệ cho lớp sinh hoạt.
- Các nhóm kiểm điểm.
- Từng nhóm báo cáo.
- Đại diện ban Lao động, ban học tập lên báo cáo về tình hình lao động và học tập của lớp.
- Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn.
Thể dục
GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 13 vnen.doc