Giáo án Lớp 5 - Ôn tập tuần 20

TOÁN ( ÔN )

ÔN : GIẢI TOÁN HÌNH HỌC

I . Yêu cầu :

- Giúp HS củng cố giải toán về hình học . Vận dụng công thức các hình để giải toán .

II . Bài tập tham khảo :

1 . Một hình thang có tổng hai đáy là 120 m, đáy bé bằng 2/5 đáy lớn và chiều cao bằng 2/3 đáy bé. Tính diện tích hình thang đó?

2 . Một hình tam giác có đáy hơn chiều cao là 4,5m. Nếu tăng đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng 30 m2 . Tính diện tích hình tam giác đó?

3 . Một hình thang có đáy lớn là 45m, đáy bé bằng 1/3 đáy lớn . Đáy bé hơn chiều cao 2,5 m .Tính diện tích hình thang?

 

doc 7 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 527Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Ôn tập tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN ( ÔN )
ÔN : GIẢI TOÁN HÌNH HỌC
I . Yêu cầu : 
- Giúp HS củng cố giải toán về hình học . Vận dụng công thức các hình để giải toán .
II . Bài tập tham khảo : 
1 . Một hình thang có tổng hai đáy là 120 m, đáy bé bằng 2/5 đáy lớn và chiều cao bằng 2/3 đáy bé. Tính diện tích hình thang đó?
2 . Một hình tam giác có đáy hơn chiều cao là 4,5m. Nếu tăng đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng 30 m2 . Tính diện tích hình tam giác đó?
3 . Một hình thang có đáy lớn là 45m, đáy bé bằng 1/3 đáy lớn . Đáy bé hơn chiều cao 2,5 m .Tính diện tích hình thang?
TẬP LÀM VĂN ( ÔN ) 
ÔN : VĂN TẢ NGƯỜI
I . Yêu cầu : 
- Giúp HS củng cố và viết văn về thể loại văn tả người .
II . Bài tập tham khảo : 
Đề bài : Viết một đoạn văn khoảng 9 – 12 câu tả một ca sĩ đang biểu diễn ( trên sân khấu hay ti vi ) 
TOÁN ( ÔN ) 
LUYỆN TẬP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC
I . Yêu cầu : 
- Giúp HS củng cố về giải toán hình học .
II . Bài tập tham khảo : 
1. Một hình thang có đáy lớn là 30 m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn , chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích hình thang?
2. Một hình thang có diện tích 331,2 m2 và chiều cao là 14,4 m. Biết đáy lớn hơn đáy bé 8,5 m. Tính độ dài mỗi đáy?
3. Một hình thang có đáy lớn 48 m, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn và chiều cao là 28,5 m .Tính diện tích hình thang?
KỸ THUẬT 
GV bộ môn 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
ÔN : MRVT CÔNG DÂN
I . Yêu cầu : 
- Giúp HS củng cố vốn từ ngữ thuộc chủ điểm Công dân .
II . Bài tập tham khảo : 
1 . Ghép các từ ở dòng A với dòng B tạo nên từ ghép có nghĩa : 
A. Công , nông , ngư, lâm, nhân , công, nông, ngư , lâm , thương .
B. Dân, quý, công, viên,văn, nhân, nghiệp ,dụng, binh, trường .
2. Nêu theo mẫu định nghĩa từ ngữ kiểu sau đây : 
Nông dân là người làm nông nghiệp – Ngư dân là người làm ngư nghiệp .
Thì : Công dân là người công nghiệp .
Hãy cho biết định nghĩa công dân như vậy đúng hay sai ? Vì sao ? 
TOÁN ( ÔN ) 
LUYỆN TẬP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC
I . Yêu cầu : 
- Giúp HS củng cố về giải toán hình học .
II . Bài tập tham khảo : 
1. Đường kính của 1 bánh xe đạp của bạn An là 0,56m .
a) Tính chu vi bánh xe ? 
b) Bạn An sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 300 vòng ? 
2. Tính diện tích của 1 hình tròn có : 
a) Bán kính bằng 3,5m 
b) Đường kính bằng 3,5m 
3. Một mặt bàn hình tròn có đường kính 1m3dm . Hỏi diện tích của mặt bàn đó là bao nhiêu mét vuông ?
TẬP LÀM VĂN ( ÔN ) 
ÔN : VĂN TẢ NGƯỜI
I . Yêu cầu : 
- Giúp HS củng cố và viết văn về thể loại văn tả người .
II . Bài tập tham khảo : 
Đề bài : Viết một đoạn văn khoảng 9 – 12 câu tả một người thợ đang vá bánh xe .
THỂ DỤC 
BÀI 40 : TUNG VÀ BẮT BÓNG – NHẢY DÂY 
TOÁN ( ÔN ) 
LUYỆN TẬP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC
I . Yêu cầu : 
- HS tiếp tục củng cố về giải toán hình học .
II . Bài tập tham khảo : 
1. Chu vi của mặt bàn hình tròn là 4,71m . Tính diện tích của mặt bàn đó ? 
2. Một mảnh vườn hình thang có đáy lớn 60m , đáy bé bằng 2/3 đáy lớn , chiều cao bằng 4/5 đáy bé Trung bình cứ 100m2 thu được 215 kg khoai . Hỏi trên thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ khoai ? 
3. Một hình thang có diện tích 112m2 , chiều cao 8m . tính độ dài mỗi đáy . Biết đáy lớn hơn đáy bé 6m .
ANH VĂN 
GV bộ môn 
ANH VĂN 
Gv bộ môn 
NHẠC ( NC ) 
GV bộ môn 
MỸ THUẬT ( NC ) 
GV bộ môn 
KỸ THUẬT 
TIẾT 20 : CHĂM SÓC GÀ
GV bộ môn 
THỂ DỤC 
BÀI 39 : TUNG VÀ BẮT BÓNG 
TRÒ CHƠI “BÓNG CHUYỀN SÁU” 
TẬP LÀM VĂN ( ÔN ) 
ÔN : VĂN TẢ NGƯỜI
I . Yêu cầu : 
- Giúp HS củng cố và viết văn về thể loại văn tả người .
II . Bài tập tham khảo : 
Đề bài : Viết một đoạn văn khoảng 9 – 12 câu tả một người thợ đang vá bánh xe .
THỂ DỤC 
BÀI 40 : TUNG VÀ BẮT BÓNG – NHẢY DÂY 

Tài liệu đính kèm:

  • docON TAP.doc