Giáo án Lớp 5 - VNEN - Tuần 22

Tiết 1

Môn: Tiếng việt

Bài 22A : GIỮ BIỂN TRỜI TỔ QUỐC

I/ MUÏC TIEÂU:

 SGK

II/ ĐỒ DÙNG:

- GV: Ảnh minh họa. SGK.

 - HS: Saùch Tieáng Vieät.

III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

A. Hoạt động cơ bản:

 1. Hoạt động nhóm: Quan sát các tấm ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi: Mỗi bức ảnh cho em biết điều gì?

 2. Hoạt động cả lớp: Nghe thầy (cô) hoặc bạn đọc bài sau:

 3. Hoạt động nhóm: Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A:

 4. Hoạt động nhóm: Cùng luyện đọc.

 5. Hoạt động nhóm: Thảo luận và trả lời câu hỏi:

 6. Hoạt động nhóm: Chọn ý trả lời đúng nhất:

 

doc 15 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 653Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - VNEN - Tuần 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- GV: Ảnh minh họa. SGK.
 - HS: Saùch Tieáng Vieät.	
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Hoạt động cơ bản:
 1. Hoạt động nhóm: Quan sát các tấm ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi: Mỗi bức ảnh cho em biết điều gì?
 2. Hoạt động cả lớp: Nghe thầy (cô) hoặc bạn đọc bài sau:
 3. Hoạt động nhóm: Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A:
 4. Hoạt động nhóm: Cùng luyện đọc. 
 5. Hoạt động nhóm: Thảo luận và trả lời câu hỏi:
 6. Hoạt động nhóm: Chọn ý trả lời đúng nhất:
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
_______________________________________
Tiết 2
Môn: Toán
Bài 69: DIỆN TÍCH XUNG QANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
I/MỤC TIÊU:
 SGK
II/ ĐỒ DÙNG:
 - GV: SGK.
 - HS: SGK, Vở ghi bài, vở BT .
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 A. Hoạt động cơ bản:
 1. Hoạt động cả lớp: Thực hiện lần lược các hoạt động sau:
 2. Hoạt động nhóm: Thực hiện lần lược các hoạt động sau:
 3. Hoạt động nhóm: Thực hiện lần lược các hoạt động sau:
 Báo cáo với hầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm.
 B. Hoạt động thực hành:
 1,2. Hoạt động cá nhân: HS hoàn thành bài tập vào vở.
 Báo cáo với hầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm.
 C. Hoạt động ứng dụng:
 Thầy cô giáo nhận xét và ghi nhận kết quả học tập của học sinh.
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
_______________________________________
Tiết 3 
ANH VĂN
_______________________________________
Tiết 4 
THỂ DỤC
_______________________________________
BUỔI CHIỀU
Tiết 1 Đạo đức
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG) EM (Tiết 2)
I/ Mục tiêu: 
- HS bước đầu biết vai trò quan trọng của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với cộng đồng.
- Kể được một số công việc của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với trẻ em ở địa phương.
- Biết được trách nhiệm của mọi người dân là phải tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường).
- Có ý thức tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường).
- Tích cực tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do Uỷ ban nhân dân xã (phường) tổ chức.
KNS: HS nhận biết được các hành vi, việc làm phù hợp khi đến UBND xã, phường
II/ Các hoạt động dạy học:
1- Kiểm tra bài cũ: 
- Yêu cầu HS nêu phần ghi nhớ của bài tiết trước.
2- Bài mới:
2.1- Giới thiệu bài:
2.2- Hoạt động 1: Xử lí tình huống (BT 2, SGK)
*Mục tiêu: HS biết lựa chọn các hành vi phù hợp và tham gia các công tác xã hội do UBND xã (thị trấn) tổ chức.
*Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành 3 nhóm mỗi nhóm xử lí một tình huống.
+ Nhóm 1: Tình huống a
+ Nhóm 2: Tình huống b
+ Nhóm 3: Tình huống c
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận: 
+ Tình huống a: Nên vận động các bạn tham gia kí tên ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.
+ Tình huống b: Nên đăng kí sinh hoạt hè tại nhà văn hoá của phường.
+ Tình huống c: Nên bàn với gia đình chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập, ủng hộ trẻ em vùng bị lũ lụt.
2.3- Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến (bài tập 4, SGK)
*Mục tiêu: HS biết thực hiện được quyền được bày tỏ ý kiến của mình với chính quyền.
*Cách tiến hành:
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm đóng vai góp ý kiến cho UBND xã (thị trấn) về các vấn đề có liên quan đến trẻ em; tổ chức ngày 1 tháng 6, ngày rằm trung thu cho trẻ em ở địa phương,Mỗi nhóm chuẩn bị ý kiến về một vấn đề.
- GV kết luận: 
	UBND xã (thị trấn) luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em. Trẻ em tham gia các hoạt động xã hội tại xã (thị trấn) và tham gia đóng góp ý kiến là một việc làm tốt.
3- Củng cố, dặn dò: 
- Cho HS đọc lại phần ghi nhớ.
- GV nhận xét giờ học nhắc HS chuẩn bị bài sau.
- 2 Hs thực hiện yêu cầu.
- HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét.
- Các nhóm chuẩn bị.
- Đại diện từng nhóm lên trình bày.
- Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
_______________________________________
Tiết 2 ÔN TOÁN
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________
Tiết 3
 ÔN TIẾNG VIỆT
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________
Thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 2017
Tiết 1
Môn: Tiếng việt
Bài 22A : GIỮ BIỂN TRỜI TỔ QUỐC
I/ MUÏC TIEÂU:
 SGK
II/ ĐỒ DÙNG:
- GV: SGK, phiếu học tập.
 - HS: Saùch Tieáng Vieät.	
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
A. Hoạt động cơ bản:
 7. Hoạt động nhóm: Phân vai luyện đọc bài văn.
B. Hoạt động cơ bản:
 1. Hoạt động cá nhân: Điền cặp quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo các câu ghép.
 2. Hoạt động cá nhân: Thêm vào mỗi chỗ trống một quan hệ từ và vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép:
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
_______________________________________
Tiết 2
Môn: Toán
Bài 69: DIỆN TÍCH XUNG QANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
I/ MUÏC TIEÂU :
 SGK
II/ ĐỒ DÙNG :
- GV: SGK, Hình SGK.
 - HS: SGK, vôû Toaùn, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
B- Hoạt động thực hành: 
 1. Hoạt động cá nhân: Tính diện tích xung quanh và diện tich toàn phần của hình hộp chữ nhật có:
 a. Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.
 b. Chiều dài m, chiều rộng m và chiều cao m
 2. Hoạt động cá nhân: 
 HS hoàn thành bài tập vào vở.
 Báo cáo với thấy/cô giáo kết quả những việc em đã làm.
 C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
______________________________________
Tiết 3 
ANH VĂN
_______________________________________
Tiết 4 
ÂM NHẠC
_______________________________________
BUỔI CHIỀU
Tiết 1 ÔN TIẾNG VIỆT
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________
Tiết 2 
Môn: Tiếng việt
Bài 22A : GIỮ BIỂN TRỜI TỔ QUỐC
I/ MUÏC TIEÂU:
SGK
II/ ĐỒ DÙNG :
- GV: 5 bảng nhóm.
	- HS: SGK.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
 B. Hoạt động thực hành:	 
 3. Hoạt động cả lớp: 
 a. Nghe thầy, cô đọc và viết vào vở bài thơ sau.
 b. Trao đổi với bạn để chữa lỗi.
 4. Hoạt động cá nhân: Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu ở dưới.
 5. Hoạt động cá nhân: Viết vào phiếu học tập một số tên người, tên địa lí mà em biết:
 C. Hoạt động ứng dụng:
 Sau bài học, thầy/cô nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của HS.
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
______________________________________
Tiết 3 
Kĩ thuật
LẮP XE CẦN CẨU (Tiết 1)
I- Mục tiêu
- HS biết chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe cần cẩu.
- Bước đầu biết cách lắp và lắp được một số bộ phận của xe cần cẩu.
II- Đồ dùng dạy học
- Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn.
- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III- Các hoạt động dạy- học
1, Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2, Bài mới
2.1, Giới thiệu bài
- GV nêu tác dụng của xe cần cẩu trong thực tế: Xe cần cẩu được dùng để nâng hàng, nâng các vật nặng ở cảng ở các công trình xây dựng,...
2.2, Các hoạt động
Hoạt động 1: Quan sát nhận xét mẫu
- Hướng dẫn HS quan sát kĩ từng bộ phận và trả lời câu hỏi: 
+ Để lắp được xe cần cẩu, theo em cần phải lắp mấy bộ phận? Hãy nêu tên các bộ phận đó.
Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật
a) Hướng dẫn chọn các chi tiết 
 - GV cùng HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết theo bảng trong sách giáo khoa.
 - Xếp các chi tiết đã chọn vào nắp hộp theo từng loại chi tiết.
b) Lắp từng bộ phận
* Lắp giá đỡ cần cẩu ( H.2 - SGK)
- GV nêu câu hỏi: để lắp giá đỡ cẩu, em phải chọn những chi tiết nào?
+ Phải lắp các thanh thẳng 5 lỗ vào hàng lỗ thứ mấy của thanh thẳng 7 lỗ ? 
- GV hướng dẫn lắp các thanh thẳng 5 lỗ vào các thanh thẳng 7 lỗ
- GV dùng vít dài lắp vào thanh chữ U ngắn, sau đó lắp tiếp vào bánh đai và tấm nhỏ.
* Lắp cần cẩu (H3.SGK)
- NX hoàn thiện, bổ sung các bước lắp.
- HD HS lắp hình 3c
c) Lắp ráp xe cần cẩu
- HD HS lắp theo các bước trong SGK
3, Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học.
- Yêu cầu HS để gọn gàng các bộ phận đã lắp được để giờ sau lắp tiếp. 
- HS quan sát mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn. 
- Cần lắp 5 bộ phận: giá đỡ cẩu; cần cẩu; ròng rọc; dây tời; trục bánh xe. 
- 1 HS trả lời và lên bảng chọn các chi tiết để lắp.
- HS quan sát GV lắp 4 thanh thẳng7 lỗ vào tấm nhỏ.
+ lỗ thứ tư.
- Một HS lên lắp các thanh chữ U dài vào các thanh thẳng 7 lỗ. (Chú ý vị trí trong, ngoài của thanh chữ U và thanh thẳng 7 lỗ).
- Một HS lên lắp hình 3a (HS lưu ý vị trí các lỗ lắp của các thanh thẳng).
- Một HS lên lắp hình 3b (Lưu ý vị trí các lỗ lắp và phân biệt mặt phải, trái cần cẩu để sử dụng vít.) 
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
______________________________________
Thứ tư, ngày 15 tháng 2 năm 2017
 Tiết 1
Môn: Tiếng việt:
Bài 22B : MỘT DẢI BIÊN CƯƠNG
I/ MUÏC TIEÂU :
 SGK
II/ ĐỒ DÙNG:
	- GV: SGK, tranh minh họa, phiếu học tập.
	- HS: SGK.
III/ DAÏY CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC:
Hoạt động cơ bản:
 1. Hoạt động nhóm: Quan sát các tấm ảnh dưới đây và cho biết em có cảm nhận gì về cảnh vật và những con người trong tranh.
 2. Hoạt động cả lớp: Nghe thầy/cô hoặc bạn đọc bài sau 
 3. Hoạt động cá nhân: Đọc thầm các từ ngữ và lời giải nghĩa sau:
 4. Hoạt động nhóm: Cùng luyện đọc
 5. Hoạt động nhóm: Thảo luận trả lời câu hỏi:
 6. Hoạt động nhóm: Học thuộc lòng bốn khổ thơ đầu.
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
______________________________________
Tiết 2 
Môn: Toán
Bài 70: DIỆN TÍCH XUNG QANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG
I/ MUÏC TIEÂU :
 SGK
II/ ĐỒ DÙNG :
 - GV: SGK, hình SGK, phiếu học tập.
 - HS: SGK, vôû Toaùn, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
 B- Hoạt động thực hành: 
 1. Hoạt động nhóm: Chơi trò chơi : "Đố bạn".
 2. Hoạt động nhóm: Thực hiện lần lượt các hoạt động sau: 
 3. Hoạt động nhóm: 
 a. Nói cho bạn nghe cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.
 b. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,3m.
 Báo cáo với thấy/cô giáo kết quả những việc em đã làm.
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
______________________________________
Tiết 3 
ANH VĂN
_______________________________________
Tiết 4 
MĨ THUẬT
_______________________________________
BUỔI CHIỀU
Tiết 1 Lịch sử
Bài: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta. Đường Trường Sơn Huyền Thoại
I. Mục tiêu:
	Sau bài học em:
	- Tình bày những đóng góp to lớn của nhà máy cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước.
	- Biết được tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trên tuyến đường Trường Sơn, vai trò của đường Trường Sơn trong việc chi diện cho cách mạng Miền Nam.
	- Biết sử dụng lược đồ, tranh ảnh để tìm hiểu thông tin, trình bày sự kiện lịch sử
II. Đồ dùng
	GV: Lược đồ VN
	HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học
	B. Hoạt động thực hành
	1. Hoàn thành phiếu học tập
	2. Hãy chọn ý đúng và ghi vào vở
	3. Ghi lại những điều em cảm nhận
HS báo cáo những việc đã làm
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
______________________________________
Môn : Địa lí
Bài 10: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VÀ CÁC NƯỚC
LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM
T2
I/MỤC TIÊU:
 SGK
II/ ĐỒ DÙNG:
 - GV: SGK, phiếu học tập, tranh, lược đồ.
 - HS: SGK, Vở ghi bài.
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
B. Hoạt động thực hành:
 1. Hoạt động cá nhân: Làm bài tập.
 2. Hoạt động nhóm: Hoàn thành bảng sau:
 3. Hoạt đông nhóm: Chơi trò chơi: "Giải ô chữ".
 C. Hoạt động ứng dụng:
 Thầy cô giáo nhận xét và ghi nhận kết quả học tập của học sinh.
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
_____________________________________
Tiết 3
 ÔN TIẾNG VIỆT
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________
Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2017
Tiết 1 
Môn: Tiếng việt:
Bài 22B : MỘT DẢI BIÊN CƯƠNG
I/ MUÏC TIEÂU :
	SGK
II/ ĐỒ DÙNG:
 - GV: SGK, tranh ảnh.
 - HS: SGK.
III/ DAÏY CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC:
B.Hoạt động thực hành:
 1. Hoạt động nhóm: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, trả lời các câu hỏi sau (viết vào phiếu học tập).
 2. Hoạt đông cá nhân:
 a. Đọc câu chuyện sau: Ai giỏi nhất?
 b. Chọn ý đúng nhất để trả lời câu hỏi.
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
_____________________________________
Tiết 2 
Môn : Tiếng việt
Bài 22B : MỘT DẢI BIÊN CƯƠNG
I/MỤC TIÊU:
 SGK
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: SGK.
 HS: SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 B. Hoạt động thực hành:
 3. Hoạt động cả lớp: Đọc lời giới thiệu sau và nghe thầy cô kể chuyện "Ông Nguyễn Khoa Đăng"
 4. Hoạt động cá nhân: Đọc thầm lời giải nghĩa những từ ngữ khó trong truyện
 5. Hoạt động nhóm: Dựa theo lời kể của thầy cô và ác tranh vẽ dưới đây, tiếp nối nhau kể lại từng đoạn câu chuyện "Ông Nguyễn Khoa Đăng".
 6. Hoạt động nhóm: Nói về sự thông minh, tài trí của ông Nguyễn Khoa Đăng.
 C. Hoạt động ứng dụng:
 Sau bài học, thầy/cô giáo nhận xét và ghi nhận kết quả học tập của HS.
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
_____________________________________
Tiết 3 
Môn: Toán
Bài 70: DIỆN TÍCH XUNG QANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG
I/MỤC TIÊU:
 SGK
II/ ĐỒ DÙNG:
 - GV: SGK, hình SGK.
 - HS: SGK, Vở ghi bài, vở BT .
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 B. Hoạt động thực hành:
 1,2,3,4. Hoạt động cá nhân: HS hoàn thành bài tập vào vở.
 Báo cáo kết quả với thầy cô giáo về những việc em đã làm.
 C. Hoạt động ứng dụng:
 Thầy co giáo nhận xét và ghi nhận kết quả học tập của học sinh.
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
______________________________________
Tiết 4 
Khoa học
Bài 22: Năng Lượng
I. Mục tiêu
	Sau bài học, em
	- Nêu được ví vụ về sự biến đổi của các vật nhờ được cung cấp năng lượng.
	- Nêu được ví dụ về hoạt động của con người, động vật, phương tiện, máy móc và chỉ ra nguồn năng lượng cho các hoạt động đó.
II. Đồ dùng
	HS: SGK
	GV: Phiếu ở hoạt động 2
III. Các hoạt động dạy học
	Học sinh thực hiện làn lược các hoạt động trong SGK.
	HS báo cáo những việc đã làm
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
______________________________________
 BUỔI CHIỀU
Tiết 1 ANH VĂN
_______________________________________
Tiết 2 Khoa học
Bài 23: Sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước ( Tiết 1)
I. Mục tiêu
	Sau bài học, em:
	- Trình bày được tác dụng của năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy
II. Đồ dùng 
	HS: SGK
	GV: Tranh SGK
III. Các hoạt động dạy và học
	1. Mặt trời cần cho cuộc sống của chúng ta như thế nào
	2. Đọc và trời
	3. Tìm hiểu về sự dụng năng lượng
	4. Tìm hiểu về sử dụng năng lượng gió, năng lượng nước chảy
	5. Đọc và trả lời
	Học sinh báo cáo những việc đã làm
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
______________________________________
Tiết 3 
GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC
Tuần 22 Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 
I. Yêu cầu giáo dục:
- Giáo dục cho học sinh lòng biết ơn Đảng và tình yêu quê hương đất nước.
- Động viên tinh thần học tập, rèn luyện và tạo thêm điều kiện để các em hiểu biết lẫn nhau, gắn bó với tập thể lớp và nhà trường.
- Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp.
II. Nội dung và hình thức hoạt động
1. Nội dung
 Những bài hát, bài thơ, câu chuyện ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và mùa xuân.
2. Hình thức hoạt động
Giao lưu văn nghệ với các loại hình đa dạng như: Thi đố, thi kể chuyện...
III. Chuẩn bị hoạt động
1. Về phương tiện hoạt động
- Các tiết mục văn nghệ qua sưu tầm và sáng tác của học sinh theo chủ đề
- Hệ thống các câu hỏi, các câu đố và các đáp án kèm theo.
2. Về tổ chức: GVCN làm việc với tập thể lớp:
+ Nêu chủ đề hoạt động, nội dung và hình thức tiến hành, đề nghị mỗi học sinh trong lớp cùng chuẩn bị và sẵn sàng tham gia.
+ Thành lập hai đội để giao lưu thi đấu, mỗi đội cử ra một đội trưởng đặt tên cho hai đội (mỗi đội cử 10 em, số học sinh còn lại làm cổ động viên)
- Giáo viên hội ý với lực lượng cán sự lớp và hai đội trưởng để thống nhất các yêu cầu và phân công chuẩn bị hoạt động như:
IV. Tiến hành hoạt động
1. Khởi động:
- Bắt bài hát tập thể
 - Lớp trưởng tuyên bố lý do, nêu nội dung và hình thức giao lưu, giới thiệu BGK và mời hai đội lên tham dự.
2. Giao lưu:
- Lớp phó học tập lần lượt nêu các câu hỏi, câu đố, thành viên hai đội lần lượt thực hiện theo yêu cầu.
- Trong qua trình giao lưu cần giao lưu với cổ động viên qua một số câu hỏi.
5. Kết thúc hoạt động:
	Lớp trưởng công bố kết quả của hai đội và nhận xét ý thức tham gia vui chơi của hai đội và tập thể lớp.
 ______________________________________
Thứ sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2017
Tiết 1 
Môn : Tiếng việt
Bài 22C : CÙNG ĐẶT CÂU GHÉP
I/MỤC TIÊU:
 SGK
II/ ĐỒ DÙNG:
 - GV: SGK, phiếu học tập.
 - HS: Vở ghi bài, SGK .
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
B. Hoạt động thực hành:
 5. Hoạt động cá nhân: Em hãy viết bài văn kể chuyện theo một trong các đề bài bài sau:
 C. Hoạt động ứng dụng:
 Sau bài học, thầy cô nhận xét, đánh giá sự tiến độ của học sinh.
 Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
______________________________________
Tiết 2 
THỂ DỤC
______________________________________
Tiết 3 
Môn : Tiếng việt
Bài 22C : CÙNG ĐẶT CÂU GHÉP
I/MỤC TIÊU:
 SGK
II/ ĐỒ DÙNG:
 - GV: SGK. phiếu học tập.
 - HS: Vở ghi bài, SGK .
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. Hoạt động cơ bản:
 1. Hoạt động nhóm: Thi đặt câu ghép.
 2. Hoạt động nhóm: Phân tích cấu tạo của các câu ghép dưới đây (viết vào phiếu học tập).
 3. Hoạt động cá nhân: Chọn vế câu thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu ghép:
 4. Hoạt động nhóm: Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi về câu ghép trong mẫu chuyện sau:
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.
______________________

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an theo Tuan Lop 5 V NEN_12257832.doc