Giáo án Mĩ thuật 5 - Tuần 3 đến 25 - Trường tiểu học Ngọc Sơn

Tuần 3: Chủ điểm "Mái trường thân yêu của em".

 Thứ 2 ngày 29 tháng 8 năm 2011.

TẬP LUYỆN CHUẨN BỊ LỄ KHAI GIẢNG, TRỒNG HOA.

I- Mục đích yêu cầu:

 Giúp học sinh tập luyện tốt các bài múa, hát chào mừng trong buổi lễ, tập diễu hành qua lễ đài đều, đẹp. Trồng và chăm sóc bồn hoa của lớp.

II- Quy mô hoạt đông:

- Chung toàn trường.

- Theo lớp.

III- Chuẩn bị: Mỗi HS một số cây hoa để trồng.

IV- Tiến hành hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

A. Nêu lí do: Tổ chức tập luyện chuẩn bị lễ khai giảng, sau đó trồng hoa vào bồn hoa của lớp.

B. Tiến hành hoạt động:

+ Duyệt đội: GV theo dõi, nhắc nhở HS trong lúc tập luyện.

+ Trồng hoa

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

Phân công nhiệm vụ từng tổ:

Tổ 1 làm đất, tổ 2 trồng hoa, tổ 3 tưới nước

Chỉ đạo lớp trồng hoa

Kiểm tra kết quả HS trồng hoa.

C.Tổng kết- dặn dò:

Nhận xét buổi tập luyện

Dặn dò: HS chuẩn bị ngày khai giảng: Trang phục quần xanh, áo đồng phục ngắn ống, 2 HS đưa 2 cây cờ, chổi để vệ sinh.

 

doc 21 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 691Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 5 - Tuần 3 đến 25 - Trường tiểu học Ngọc Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 chì, thước, êke, compa, tẩy, sáp màu.
Đọc lần lượt từng đồ dùng yêu cầu HS đưa từng đồ dùng một để GV kiểm tra.
2.Noäi qui cuûa nhaø tröôøng:
Gv neâu noäi qui cuûa nhaø tröôøng.
Cho HS thaûo luaän veà noäi qui cuûa nhaø tröôøng vaø yù nghóa.
GV tổng hợp ý kiến, tổng hợp lại những nội dung cơ bản của nội quy nhà trường.
Cho HS nhắc lại nội quy của nhà trường.
Yêu cầu học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.
3. Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh:
Cho HS thảo luận- trình bày ý kiến.
GV nhận xét, yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh.
?Qua caùc nhieäm vuï cuûa người hoïc sinh , em thaáy baûn thaân mình ñaõ thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa mình chöa?
 Caàn phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï cuûa người hoïc sinh ?
?Baûn thaân em ñaõ thöïc söï hoaøn thaønh toát nhieäm vuï hoïc taäp vaø reøn luyeän thaân theå chöa?
?Neâu moät soá noäi dung chính veà noäi qui cuûa nhaø tröôøng vaø nhieäm vuï cuûa người hoïc sinh? 
Nhận xét tiết học
Hát tập thể bài: Em yêu trường em
Dặn dò: Về nhà chép bài hát "Niềm vui khi em có Đảng" để tiết sau tập hát.
C. Tổng kết, dặn dò:
Tuyên dương HS có đầy đủ đồ dùng.
Nhắc nhở Hs thiếu đồ dùng bổ sung đầy đủ, kịp thời.
- HS theo dõi.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận.
- Một số HS nhắc lại nội quy.
- Cả lớp thống nhất nội quy.
- HS liên hệ.
- HS chép bài hát.
Tuần 6: Chủ điểm "Mái trường thân yêu của em".
 Thứ 2 ngày 26 tháng 9 năm 2011.
 TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG.
I. Mục tiêu: 
 * Tr­êng tiÓu häc Ngäc S¬n Gi¸o ¸n líp 5
 - Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc rửa tay với xà phòng.
 - Có ý thức thực hiện tốt việc rửa tay với xà phòng hàng ngày.
II. Quy mô hoạt động: 
 Chung toàn trường
III. Tiến trình hoạt động:
Chuẩn bị: GV tập hợp học sinh đúng vị trí quy định.
Kiểm tra sĩ số học sinh.
Tổ chức thực hiện (Tổng phụ trách).
Tuần 7: Chủ điểm "Vòng tay bè bạn".
 Thứ 2 ngày 3 tháng 10 năm 2011.
 Tiểu phẩm: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU 
I- Mục tiêu: 
- HS hiểu giúp đỡ, bảo vệ người yếu hơn mình là việc làm cần thiết.
- Giáo dục ý thức quan tâm, bảo vệ bạn bè.
II. Quy mô hoạt động:
 Theo lớp.
III. Chuẩn bị: Chuyện dế mèn bênh vực kẻ yếu (SGK).
IV. Tiến hành hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. GV nêu lý do:
b. Tổ chức họat động:
Cho HS đọc lại mẩu chuyện.
- Cho HS thể hiện tiểu phẩm theo tổ.
Cho các tổ lên thể hiện tiểu phẩm.
Thảo luận lớp sau khi xem tiểu phẩm
- Vì sao chị nhà trò lại run rẩy sợ hãi?
- Nghe chuyện, anh Dế Mèn có thái độ gì?
Em có suy nghĩ gì về việc làm của Dế Mèn?
c. Nhận xét- đánh giá:
- Chọn tổ, cá nhân xuất sắc tuyên dương trước lớp.
- Dặn HS học tập tấm gương dũng cảm của anh Dế Mèn.
- HS theo dõi.
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.
- Thực hiện theo tổ.
- Theo dõi, nhận xét tổ bạn thể hiện.
- HS trả lời.
Tuần 8: Chủ điểm "Vòng tay bè bạn".
 Thứ 2 ngày 10 tháng 10 năm 2011.
 ỦNG HỘ VÀ TRAO QUÀ NGÀY 15 - 10 - 2011.
 I. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu:
- Tham gia các hoạt động nhân đạo là việc làm thường xuyên, cần thiết để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
- HS có ý thức và hành động thiết thực tham gia các hoạt động nhân đạo theo khả năng của mình.
II. Chuẩn bị: Hộp ủng hộ.
III. Tiến trình hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Nêu lí do:
 GV nêu lí do tiết sinh hoạt 
b. Hoạt động:
- Khởi động: Học sinh hát tập thể bài: Lớp chúng ta đoàn kết.
- Đọc bài tuyên truyền về ngày 15/10 - ngày vì bạn tôi.
- Tổ chức học sinh ủng hộ ( quà, tiền, đồ dùng học tập).
Tổ chức học sinh đi theo thứ tự lên ủng hộ.
- Văn nghệ xen kẽ ( đội văn nghệ thể hiện).
- Báo cáo kết quả ủng hộ ngày vì bạn tôi (BCH chi đội, huynh trưởng tổng hợp).
- Xét học sinh có hoàn cảnh khó khăn để Hội chữ thập đỏ trao quà.
c. Kết thúc hoạt động:
Động viên HS tích cực học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, luôn yêu thương giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
Nhận xét buổi học
Về nhà: Thực hiện tốt phong trào Tiếng kẻng chất lượng.
Chuẩn bị tiết học sau: Ôn lại bài hát: Niềm vui khi em có Đảng để tập múa.
- HS hát tập thể.
- CĐT điều hành.
- HS lắng nghe
- HS tham gia ủng hộ.
- HS theo dõi, ghi nhớ kết quả đạt được.
- Xét 1 HS.
- HS theo dõi
- HS thực hiện ở nhà
Tuần 9: Chủ điểm "Vòng tay bè bạn".
 Thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2011.
 TẬP CÁC BÀI HÁT QUY ĐỊNH
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hiểu được sự cần thiết phải thuộc và nhớ các bài hát quy định trong năm học. 
- Biết cách học và luyện tập các bài hát quy định.
- Tham gia vaên ngheä nhieät tình, soâi noåi thoâng qua moät soá baøi haùt, baøi thô...ca ngôïi tröôøng lôùp, thaày coâ giaùo vaø beø baïn.
II-Quy mô hoạt động:
Chung toàn trường
III- Tiến trình họat động( TPT điều hành):
Tập hợp học sinh đúng vị trí quy định.
Tập bài hát(TPT).
Theo dõi học sinh trong quá trình luyện tập. 
Tuần 10: Chủ điểm "Vòng tay bè bạn".
 Thứ 2 ngày 24 tháng 10 năm 2011.
 TRÒ CHƠI: TRÁI BÓNG YÊU THƯƠNG. 
I. Mục tiêu: 
- HS rèn được kỹ năng giao tiếp, biết dùng những lời nhận xét tốt đẹp khi nói với bạn bè.
- HS có ý thức tôn trọng bạn bè.
II. Quy mô hoạt động: 
Theo lớp
III. Chuẩn bị: Quả bóng nhỏ 
IV. Tiến hành hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Nêu lý do:
b. Tổ chức hoạt động:
* Khởi động : Cho HS hát bài "Trái đất thân yêu".
Tổ chức trò chơi:
GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi
Cho HS chơi thử
Chơi thật
Thảo luận : 
? Em cảm thấy như thế nào khi được nhận những lời yêu thương?
? Qua trò chơi em rút ra điều gì?
GV nhận xét, tiểu kết ý nghĩa trò chơi.
c. Nhận xét, đánh giá
Nhận xét, tuyên dương HS thực hiện tốt
- HS theo dõi.
- Cả lớp cùng hát và vỗ tay.
- Nghe và ghi nhớ.
- 3-4 HS chơi thử, lớp theo dõi.
- HS tham gia trò chơi.
- Rất vui và cảm động, ...
- HS nêu.
- HS nghe và ghi nhớ.
Tuần 11: Chủ điểm "Kính yêu thầy, cô giáo".
 Thứ 2 ngày 7 tháng 11 năm 2011.
 ĐĂNG KÝ TUẦN HỌC TỐT. LUYỆN TẬP VĂN NGHỆ, LÀM BÁO TƯỜNG.
I. Mục tiêu: Giúp học sinh : - Hiểu được công lao và tình cảm của thầy cô giáo đối với học sinh. - Có ý chí quyết tâm thi đua tu dưỡng học tập tốt; tiếp thu sự dạy dỗ của thầy cô. 
 - Có nhiều việc làm có ý nghĩa dâng tặng thầy cô giáo. 
II- Quy mô hoạt động:
Theo lớp
III. Chuẩn bị: - Các tiết mục văn nghệ, biểu diễn cá nhân. 
- Phiếu đăng ký
- Ghế ngồi : sắp theo đội hình chữ U. IV. Tiến trình hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Nêu lí do:
- GV nêu lído tiết sinh hoạt. 
2. Hoạt động:
a. Khởi động: Hát tập thể bài Em yêu trường em. b. Nói về công lao của thầy cô giáo: - Ở trường ai là người trực tiếp dạy bảo chúng ta ?
- Hằng ngày thầy cô đã dìu dắt dạy bảo chúng ta như thế nào ? 
- Công ơn của thầy cô giáo đối với chúng ta như thế nào ? - Thầy cô giáo hy vọng, mong đợi gì ở học sinh chúng ta?
- Để đáp lại công ơn của thầy cô giáo chúng ta phải làm gì ?
* Đăng ký thi đua: Học sinh viết đăng ký thi đua tuần học tốt theo tiêu đề "Hoa điểm tốt dâng thầy cô".
+ Kỉ luật trật tự trong lớp học + Số điểm tốt đạt được Mỗi điểm 9, 10 tính là 2 bông hoa - Mỗi điểm 7, 8 tính là 1 bông hoa - Điểm 5, 6 không tính - Mỗi điểm dưới trung bình bị trừ 1 bông hoa. - Bạn nào bị thầy cô nhắc trong giờ học sẽ bị trừ 1 bông hoa. * Kết thúc tuần thi đua sẽ căn cứ vào số bông hoa đạt được của HS để xếp loại thi đua. 
* Tập văn nghệ
Bài "Ngôi trường thân thiện".
GV hướng dẫn đội văn nghệ của lớp gồm 6 em tập luyện.
* Phân công làm báo tường : Mỗi em làm một bài báo tường hướng về ngày nhà giáo Việt Nam. 
3. Kết thúc hoạt động: - Nhận xét về tinh thần, thái độ của các cá nhân và tập thể lớp.
- Hát tập thể bài : Mẹ của em ở trường
- Về nhà : Làm nhiều việc tốt , học tốt để tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo.
- HS theo dõi.
- HS hát kết hợp vỗ tay.
- HS nêu, HS khác nhận xét
- HS đăng ký.
- HS thể hiện. 
- HS về nhà làm bài
Tuần 12: Chủ điểm "Kính yêu thầy, cô giáo".
 Thứ 2 ngày 14 tháng 11 năm 2011.
 * Tr­êng tiÓu häc Ngäc S¬n Gi¸o ¸n líp 5
 THI VĂN NGHỆ, BÁO TƯỜNG.
I- Mục tiêu: 
- Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa cuộc thi.
- Tạo cho học sinh không khí thi đua sôi nổi.
II- Quy mô hoạt động: 
Chung toàn trường.
III- Chuẩn bị:
Chuẩn bị trang phục cho đội văn nghệ.
Băng đĩa phục vụ cho bài múa.
Đưa báo tường về đúng nơi quy định ở vùng 1 để chấm.
Mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam:
Phân công học sinh mang cờ: 2 cây cờ Tổ quốc.
Kiểm tra đồng phục của học sinh.
Tập hợp học sinh đúng vị trí quy định.
Theo dõi nhắc nhở học sinh.
IV- Tiến trình hoạt động:
(TPT điều hành).
Tuần 13: Chủ điểm "Kính yêu thầy, cô giáo".
 Thứ 2 ngày 21 tháng 11 năm 2011.
 TỎ CHỨC TRÒ CHƠI: KÉO CO.
I- Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hiểu được ý nghĩa các trò chơi dân gian.
- Học sinh tích cực tham gia các trò chơi.
- Tạo không khí thi đua sôi nổi , hào hứng, có tính kỷ luật trong khi tham gia trò chơi.
II- Quy mô hoạt động: 
 Theo lớp
III- Chuẩn bị: Dây kéo
IV-Tiến trình hoạt động:
a. Nêu lí do: GV nêu lý do buổi sinh hoạt - HS theo dõi.
b. Tổ chức hoạt động:
- Tập hợp học sinh. - HS tập hợp hai hàng dọc.
- Nêu cách chơi, luật chơi. - HS nghe và nhớ.
- Tổ chức học sinh tham gia trò chơi. - Chơi thử một laàn sâu đó 
* Tr­êng tiÓu häc Ngäc S¬n Gi¸o ¸n líp 5
c. Kết thúc hoạt động: - 2 hàng chơi thi (12e/hàng
- Hát tập thể 1 bài. - Hát bài "Vui đến trường".
- Nhận xét, đánh giá buổi tập. - HS nghe.
- Dặn HS ôn lại cách chơi trò chơi.
Tuần 14: Chủ điểm "Kính yêu thầy, cô giáo".
 Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2011.
 VẼ Ô TÔ MƠ ƯỚC.
I. Mục tiêu : 
- Khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. - Bồi dưỡng cho học sinh về ý thức bảo vệ môi trường.
- Rèn kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng trình bày, chia sẻ, hợp tác trong nhóm.
II. Chuẩn bị : Giấy A3 để vẽ, bút màu, chì, tẩy.
 Tranh vẽ về an toàn giao thông chủ đề : Vẽ ô tô mơ ước.
III. Quy mô hoạt động: 
 Theo lớp. 
IV. Tiến trình hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Nêu lí do:
GV giới thiệu về chủ đề, ý nghĩa cuộc thi.
2. Tiến trình hoạt động:
- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
Nêu thể lệ cuộc thi : Tranh vẽ về an toàn giao thông với chủ đề "Vẽ ô tô mơ ước",
Vẽ trên giấy A3
Cho các em vẽ tranh
GV chấm các tranh theo tiêu chí đã đưa ra
Công bố kết quả
Cho HS hát tập thể bài : Em yêu trường em
3. Kết thúc hoạt động:
- Giáo viên nhận xét và rút kinh nghiệm về tinh thần thái độ tham gia học tập của lớp và cá nhân.
- Dặn HS về nhà vẽ lại bức tranh cho đẹp.
- Theo dõi
- Đưa đồ dùng lên bàn.
- HS lắng nghe.
- Vẽ tranh.
- HS nạp bài vẽ.
- Lắng nghe kết quả.
- The dõi.
* Tr­êng tiÓu häc Ngäc S¬n Gi¸o ¸n líp 5
Tuần 15: Chủ điểm "Uống nước nhớ nguồn".
 Thứ 5 ngày 8 tháng 12 năm 2011.
NGHE KỂ VỀ CÁC ANH HÙNG DÂN TỘC.
Chuyện: LÝ THƯỜNG KIỆT
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết được tên tuổi và những chiến công vẻ vang của các vị anh hùng dân tộc.
- Tự hào và biết ơn các vị anh hùng dân tộc.
- Tích cực học tập, rèn luyện theo gương các vị anh hùng dân tộc.
II. Quy mô hoạt động: 
 Theo lớp
III. Chuẩn bị: 
 Truyện kể "Lý Thường Kiệt".
 Hệ thống câu hỏi.
III. Tiến trình hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Tuyên bố lý do:
GV nêu lý do tiết sinh hoạt.
2. Tổ chức hoạt động:
a. Khởi động : Hát tập thể bài : Hoan hô chú bộ đội.
b. Tổ chức hoạt động:
? Những người như thế nào được gọi là anh hùng dân tộc ?
? Kể tên một số anh hùng dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta ?
* GV kể chuyện : Lý Thường Kiệt.
? Người anh hùng dân tộc được kể trong câu chuyện là ai ?
? Những chiến công nổi bật được nhắc tới trong truyện là gì ?
* Cho HS kể một số thông tin về các anh hùng dân tộc mà các em biết.
3. Kết thúc hoạt động:
- Giáo viên nhận xét ý thức, thái độ của học sinh.
- Tuyên dương HS kể chuyện hay.
- Về nhà : Học tập tác phong anh bộ đội cụ Hồ: ngăn nắp, gọn gàng, nhanh nhẹn...  
- HS lắng nghe
- Cả lớp cùng hát.
- Người có công kiệt xuất trong cuộc đấu tranh cho sự trường tồn và phát triển của dân tộc, được nhân dân suy tôn, lịch sử ghi nhận.
- Trần Quốc Tuấn, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ....
- HS lắng nghe
- HS nêu.
- HS nêu.
- HS kể, HS khác nhận xét.
- HS nghe.
Tuần 16: Chủ điểm "Uống nước nhớ nguồn".
 Thứ 2 ngày 12 tháng 12 năm 2011.
 ÔN LUYỆN CÁC KIẾN THỨC CHUẨN BỊ CUỘC THI. 
I. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh củng cố kiến thức về Đội, Sao, nội quy học sinh, các kỹ năng ứng xử giao tiếp hàng ngày.
- Rèn cho HS ý thức tự học, tự rèn.
II. Quy mô hoạt động:
Theo lớp
III. Chuẩn bị: Hệ thống câu hỏi.
IV. Tiến trình hoạt động:
Hoạt động giáo viên
Hoạt độn học sinh
a. Nêu lí do tiết học: Ôn lại các kiến thức chuẩn bị cho cuộc thi Rèn kỹ năng sống.
b, Tổ chức hoạt động: 
Cho Hs ôn lại các kiến thức về Đội, Sao nhi đồng, nội quy học sinh, kỹ năng ứng xử, giao tiếp hàng ngày:
- Cho HS nhắc lại các chủ điểm sinh hoạt của đội, sao tháng 9,10,11,12
- Nêu chủ đề năm học?
- Nêu nội quy học sinh?
- Hiểu biết về trường, lớp( GV trong trường, Học sinh trong lớp).
- Gọi đại diện mỗi nhóm trả lời 1 câu hỏi trước lớp.
- Xử lý tình huống: Em cần làm gì để một số bạn trng lớp chưa chăm học sẽ chăm học hơn?
c. Kết thúc hoạt động:
Hát tập thể bài: Hoan hô chú bộ đội
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn dò: Ôn tập tốt chuẩn bị cho tuần sau thi "Rèn kỹ năng sống".
- HS nghe.
- HS ôn tập the nhóm 4.
- Cả lớp nghe, bổ sung và thống nhất câu trả lời hoàn chỉnh.
- Một số HS nêu, lớp nhận xét, bỏ sung.
- Cả lớp cùng hát.
- Nghe về nhầ ôn tập.
Tuần 17: Chủ điểm "Uống nước nhớ nguồn".
 Thứ 2 ngày 19 tháng 12 năm 2011.
 THI RÈN KỸ NĂNG SỐNG.
I. Mục tiêu: Giúp học sinh :
- Hiểu được ý nghĩa cuộc thi.
- Có kỹ năng cần thiết để giao tiếp hàng ngày.
II.Quy mô hoạt động: Theo khối
III. Chuẩn bị: 
 Bàn ghế cho HS và ban giám khảo
 Địa điểm tập hợp
IV. Tiến trình hoạt động: ( TPT) điều hành. 
V. Dặn dò: Chuẩn bị một số bài hát về anh bộ đội.
Tuần 18: Chủ điểm "Uống nước nhớ nguồn".
 Thứ 2 ngày 26 tháng 12 năm 2011.
 GIAO LƯU ÂM NHẠC: CHÚNG EM HÁT VỀ ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ.
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- HS biết kính trọng, biết ơn các anh bộ đội.
- Tạo không khí vui tươi trong lớp học.
- Hình thành cho HS kỹ năng tự in, mạnh dạn trước tập thể.
II. Quy mô hoạt động: Theo lớp.
III. Chuẩn bị: Một số bài hát về anh bộ đội
IV. Tiến trình hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
a. Nêu lý do buổi sinh hoạt.
b. Tổ chức hoạt động:
Hát tập thể: Lớp chúng ta đoàn kết
- Giao lưu âm nhạc: Chúng em hát về các anh bộ đội cụ Hồ:
Tổ chức HS thể hiện bài hát về anh bộ đội cụ Hồ.
c. Nhận xét đánh giá:
Tuyên dương những HS hát hay.
Dặn dò: Về nhà sưu tầm thêm các bài hát về anh bộ đội cụ Hồ.
- HS theo dõi.
- Cả lớp cùng hát.
- HS lần lượt hát một bài nói về anh bộ đội. Cả lớp nghe và nhận xét, tuyên dương bạn.
- Nghe và thực hiện.
Tuần 19: Chủ điểm "Ngày Tết quê em".
 Thứ 3 ngày 3 tháng 1 năm 2012.
 TỔ CHỨC KÝ CAM KẾT "ĐÓN TẾT AN TOÀN".
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hiểu ý nghĩa của việc ký cam kết "Đón Tết an toàn".
- Ký cam kết và thực hiện đúng các nội dung đã ký cam kết.
II. Quy mô hoạt động: 
 Theo lớp
III. Chuẩn bị:
Mẫu bản cam kết.
IV. Tiến trình hoạt động:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
a. Nêu lý do tiết học:
b. Tổ chức hoạt động:
- GV nêu ý nghĩa của việc ký cam kết: Thấy được tác hại của những việc làm trái với pháp luật, quy ước, hương ước của Nhà nước, xã, xóm. Từ đó không vi phạm.
-Tổ chức học sinh tham gia ký cam kết: GV phát cho HS mẫu cam kết- Nêu những nội dung yêu cầu HS ký cam kết, cho HS thực hiện ký cam kết. 
- GV tâp hợp bản cam kết.
- Thông báo kết quả trước lớp.
c. Kết thúc hoạt động:
Nhắc nhở HS thực hiện tốt nội dung cam kết.
Vui tết an toàn, tiết kiệm.
- HS theo dõi.
- Nghe và ghi nhớ.
- Ký cam kết và thực hiện.
- HS lắng nghe.
- Ghi nhớ để thực hiện tốt.
Tuần 20: Chủ điểm "Ngày Tết quê em".
 Thứ 2 ngày 9 tháng 1 năm 2012.
 *Tr­êng tiÓu häc Ngäc S¬n Gi¸o ¸n líp 5
 TỔ CHỨC ỦNG HỘ TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO.
 I. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu:
- Tham gia các hoạt động nhân đạo là việc làm thường xuyên, cần thiết để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
- HS có ý thức và có hành động thiết thực tham gia các hoạt động nhân đạo theo khả năng của mình.
II. Quy mô hoạt động: 
 Theo lớp
III. Chuẩn bị: Hộp ủng hộ.
IV. Tiến trình hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Nêu lí do:
 GV nêu lído tiết sinh hoạt. 
b. Hoạt động:
- Khởi động: Học sinh hát tập thể bài: Lớp chúng ta đoàn kết.
- Tổ chức học sinh ủng hộ ( quà, tiền, đồ dùng học tập
Tổ chức học sinh đi theo thứ tự lên ủng hộ.
- Văn nghệ xen kẽ ( đội văn nghệ thể hiện).
- Báo cáo kết quả ủng hộ ngày vì bạn tôi (BCH chi đội, huynh trưởng tổng hợp)
- Xét học sinh có hoàn cảnh khó khăn để Hội chữ thập đỏ trao quà
c. Kết thúc hoạt động:
- Động viên HS tích cực học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, luôn yêu thương giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
- GV nhận xét buổi sinh hoạt.
Về nhà: Thực hiện tốt phong ttrào Tiếng kẻng chất lượng.
- HS hát tập thể.
- HS lắng nghe.
- HS tham gia ủng hộ.
- HS theo dõi. 
- HS ghi nhớ kết quả đạt được.
- HS theo dõi.
- HS thực hiện ở nhà.
Tuần 21: Chủ điểm "Ngày Tết quê em".
 Thứ 5 ngày 2 tháng 2 năm 2012.
 *Tr­êng tiÓu häc Ngäc S¬n Gi¸o ¸n líp 5
 HỘI KHAI BÚT ĐẦU XUÂN( THI VIẾT CHỮ ĐẸP).
I- Mục tiêu: 
- HS hiểu cho và xin chữ đầu xuân là nét đẹp văn hoá trong ngày tết cổ truyền để chúc phúc cho một năm mới.
- HS biết phát huy truyền thống văn hoá dân tộc qua việc rèn chữ, nết người, trong hội thi "Khai bút đầu xuân".
II. Quy mô hoạt động: 
 Theo lớp
III. Chuẩn bị: Giấy, bút.
IV. Tiến trình hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Nêu lý do:
b. Khởi động: Hát tập thể bài "Vui đến trường".
c. Hội khai bút:
? Em hiểu thế nào là khai bút?
? Việc khai bút đầu xuân có ý nghĩa gì?
GV tiểu kết ý nghĩa của cuộc thi "Khai bút đầu xuân".
- HS luyện viết bài: "Tặng cháu: vào giấy ôli.
GV thu bài, chấm
d. Nhận xét, dặn dò:
- Khen những học sinh có bài viết đẹp.
- Dặn HS thường xuyên có ý thức rèn viết chữ đẹp.
- HS theo dõi.
- Cả lớp cùng hát và vỗ tay.
- HS trả lời.
- Nghe và ghi nhớ.
- Luyện viết.
- Nạp bài viết ch GV chấm.
- HS nghe.
Tuần 22: Chủ điểm "Em yêu Tổ quốc Việt Nam".
 Thứ 5 ngày 9 tháng 2 năm 2012.
 TỔ CHỨC KÝ CAM KẾT NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG.
I. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh hiểu được năm an toàn giao thông.
- Có ý thức thực hiện tốt an toàn giao thông và cách phòng tránh các tai nạn thương tích thường gặp.
II. Quy mô hoạt động: 
 Theo lớp
* Tr­êng tiÓu häc Ngäc S¬n Gi¸o ¸n líp 5
III. Chuẩn bị: Bản đăng ký.
IV. Tiến trình hoạtđộng:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Nêu lí do:
 GV nêu lído tiết sinh hoạt. 
b. Sinh hoạt:
- Khởi động: Hát tập thể bài "Hát mừng"
- GV cho HS nắm vững một số nội dung về luật giao thông đường bộ, một số biển báo thường gặp.
- Yêu cầu học sinh thực hiện tốt luật ATGT đường bộ.
? Em đã thực hiện được những nội dung nào trong luật ATGT?
? Em đã thực hiện Luật ATGT như thế nào?
? Khi đi học em có nên đi xe đạp hàng 3, 4 trên đường không? Vì sao?
Cho HS thảo luận các câu hỏi sau:
 ? Ngồi trên xe đạp em có nên dùng ô không?
Em có nên đi lạng nách trên đường không?
? Em thấy ở trường, sau mỗi giờ tan học các bạn đã thực hiện tốt ATGT chưa?
?Khi thấy bạn vi phạm ATGT chúng ta phải làm gì?
? Ở địa phương em vấn đề tai nạn giao thông có xảy ra không?
?Tai nạn giao thông do ai gây ra?
? Để giảm tai nạn giao thông chúng ta cần phải làm gì?
GV tiểu kết.
* Tổ chức học sinh ký cam kết không vi phạm ATGT.
c. Kết thúc hoạt động:
Động viên HS tích cực tuyên truyền mọi người thực hiện tốt ATGT.
Nhận xét buổi học, rút ra những điểm cần bổ khuyết.
Về nhà: Thực hiện tốt ATGT
- HS theo dõi.
- HS hát tập thể.
- HS theo dõi, ghi nhớ.
- HS liên hệ bản thân.
- HS nêu- nhận xét.
- HS thảo luận- trình bày ý kiến.
- HS nhận xét- rút ra bài học.
- HS tham gia ký cam kết.
- HS nghe và thực hiện.
Tuần 23: Chủ điểm "Em yêu Tổ quốc Việt Nam".
 Thứ 5 ngày 16 tháng 2 năm 2012.
 GIAO LƯU VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN.
I. Mục tiêu: 
- HS biết sưu tầm các bài hát, bài thơ, truyện kể.về chủ đề Mừng Đảng, mừng xuân.
- Giáo dục HS yêu quê hương, đất nước và tự hào về truyền thống vẻ vang của đảng.
II. Quy mô hoạt động:
Theo lớp
III. Chuẩn bị: Các bài hát, bài thơ, bài múa, truyện ..ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước.
IV. Tiến trình hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Nêu lý do:
GV nêu lý do tiết sinh hoạt.
b. Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: hát tập thể bài "Em là mầm non của Đảng".
- Giao lưu văn nghệ:
Chia lớp thành 3 tổ, mỗi tổ chọn 5 bạn tham gia giao lưu.
Các tổ giao lưu với nhau
Gv – hs theo dõi, nhận xét.
? Những bài hát, bài thơ,... trên giúp em hiểu thêm điều gì?
c. Nhận xét, dặn dò:
- GV nhận xét về ý thức học tập của học sinh.
- Tuyên dương những đội có nhiều bài hát, bài thơ hay , bài múa đẹp.
- Dặn HS tìm thêm những bài hát, bài thơ,... nói về Đảng và quê hương.
- HS theo dõi.
- Cả lớp cùng hát và vỗ tay.
- HS thực hiện. Theo dõi, nhận xét và bình chọn bạn hát, kể chuyện, đọc thơ hay nhất tuyên dương bạn.
- HS nêu.
- HS theo dõi.
- Tuyên dương đội tốt nhất.
- Thực hiện ở nhà.
* Tr­êng tiÓu häc Ngäc S¬n Gi¸o ¸n líp 5
Tuần 24: Chủ điểm "Em yêu Tổ quốc Việt Nam".
 Thứ 5 ngày 23 tháng 2 năm 2012.
 GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG.
I- Mục tiêu: Giúp học sinh: 
- Hiểu được tác dụng của việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm trong cuộc sống, một số kỹ năng giao tiếp hàng ngày.
- Luôn có ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng lịch sự khi ăn uống và giao tiếp.
II- Quy mô hoạt động: 
 Theo lớp
III- Tiến trình hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Nêu lý do:
GV nêu lý do, nội dung sinh hoạt.
b.Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Trả lời câu hỏi:
1. Vì sao chúng ta phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ?
2. Em đã thực hiện vệ sinh cá nhân hàng ngày như thế nào?
3. Nếu chúng ta ăn phải thức ăn ôi thiu dẫn đến hậu quả gì?
4. Uống nước

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan4.doc