Giáo án Luyện từ và câu 5 - Tuần 12 - Tiết 23, 24

Luyện từ và câu

TIẾT 23 : MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Thực hiện điều chỉnh nội dung theo công văn 584/ BGD&ĐT)

Khơng lm bi tập 2

 I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm “Bảo vệ môi trường.”

2. Kĩ năng: Biết ghép một số từ gốc Hán với tiếng thích hợp để thành từ phức, rèn kỹ năng giải nghĩa một số từ từ ngữ nói về môi trường, từ đồng nghĩa.

3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức tìm từ thuộc chủ điểm và yêu quý, bảo vệ môi trường.

* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gin tiếp)

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1. KN giao tiếp – tự nhận thức :

- Trao đổi với bạn về cách dùng từ ngữ thuộc chủ đề trong văn miêu tả và các bài tập ứng dụng .

2. KN ra quyết định : Biết lựa chọn từ ngữ thuộc chủ đề để thực hiện bài tập cho đúng .

3. KN kiên định : Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về từ ngữ thuộc chủ đề “ Bảo vệ môi trường” – áp dụng vốn từ thuỗc chủ đề vào trong cuộc sống .

III. CHUẨN BỊ:

+ GV: Giấy khổ to – Từ điển Tiếng Việt, bảng phụ.

+ HS: Chuẩn bị nội dung bài học.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 351Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu 5 - Tuần 12 - Tiết 23, 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện từ và câu
TIẾT 23 : MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Thực hiện điều chỉnh nội dung theo công văn 584/ BGD&ĐT)
Khơng làm bài tập 2
 I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm “Bảo vệ môi trường.” 
2. Kĩ năng: Biết ghép một số từ gốc Hán với tiếng thích hợp để thành từ phức, rèn kỹ năng giải nghĩa một số từ từ ngữ nói về môi trường, từ đồng nghĩa.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức tìm từ thuộc chủ điểm và yêu quý, bảo vệ môi trường. 
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1. KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Trao đổi với bạn về cách dùng từ ngữ thuộc chủ đề trong văn miêu tả và các bài tập ứng dụng .
2. KN ra quyết định : Biết lựa chọn từ ngữ thuộc chủ đề để thực hiện bài tập cho đúng .
3. KN kiên định : Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về từ ngữ thuộc chủ đề “ Bảo vệ môi trường” – áp dụng vốn từ thuỗc chủ đề vào trong cuộc sống .
III. CHUẨN BỊ:
+ GV: Giấy khổ to – Từ điển Tiếng Việt, bảng phụ.
+ HS: Chuẩn bị nội dung bài học.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Quan hệ từ.
Thế nào là quan hệ từ?
- Yêu cầu HS đặt câu có quan hệ từ 
•- GV nhận xétù 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Mở rộng hệ thống hóa vốn từ thuộc chủ điểm. Luyện tập một số kỹ năng giải nghĩa một số từ ngữ nói về môi trường, từ đồng nghĩa.
Mục tiêu: Mở rộng vốn từ về Bảo vệ môi trường.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1
- Yêu cầu HS thảo luận 
GV chốt lại: phần nghĩa của các từ.
- Nêu điểm giống và khác : 
+ Cảnh quan thiên nhiên.
+ Danh lam thắng cảnh.
+ Di tích lịch sử.
- GV chốt ý .
v Hoạt động 2: Hướng dẫn HS biết ghép một số từ gốc Hán với tiếng thích hợp để tạo thành từ phức.
Mục tiêu: HS ghép 1 số từ gốc Hán với tiếng thích hợp để tạo thành từ phức.
Bài 3:
- GV chốt ý : Có thể chọn từ giữ gìn.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Học thuộc phần giải nghĩa từ.
Chuẩn bị: Luyện tập quan hệ từ .
- Nhận xét tiết học
Hát 
- HS trả lời
Cả lớp nhận xét.
Hoạt động nhóm 
1 HS đọc yêu cầu bài 1.
Cả lớp đọc thầm.
HS trao đổi từng cặp.
Đại diện nhóm nêu.
Cả lớp nhận xét.
HS nêu điểm giống và khác của các từ.
+ Giống: Cùng là các yếu tố về môi trường.
+ Khác: Nêu nghĩa của từng từ.
Học sinh nối ý đúng: A – B2 ; A2 – B1 ; A3 – B3.
Hoạt động nhóm – lớp 
HS đọc yêu cầu bài 3.
HS làm bài cá nhân.
HS phát biểu, lớp nhận xét.
- Hs lắng nghe
Kiểm tra
KNS
HCM
Trực quan
Thảo luận
Động não
KNS
Luyện tập
Trò chơi
Rút kinh nghiệm : 
Thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
TIẾT 24 : LUYỆN TẬP QUAN HỆ TỪ
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- Hiểu sự biểu thị những quan hệ từ khác nhau của các quan hệ từ cụ thể trong câu.
2. Kĩ năng: 	
- Biết vận dụng kiến thức về quan hệ từ để tìm các quan hệ từ trong câu.
- Biết sử dụng một số quan hệ từ thường gặp.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS có ý thức dùng đúng quan hệ từ.
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1. KN ra quyết định : 
- Biết lựa chọn quan hệ từ để thực hiện bài tập cho đúng .
2. KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Trao đổi với bạn về cách dùng quan hệ từ trong văn miêu tả và các bài tập áp dụng .
3. KN kiên định : 
- Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về quan hệ từ – áp dụng cách dùng quan hệ từ vào trong cuộc sống .
III. CHUẨN BỊ: 
GV: Giấy khổ to, các nhóm thi đặt câu.
HS : SGK , VBT .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: MRVT : Bảo vệ thiên nhiên 
Yêu cầu HS nêu một số từ thuộc chủ đề và đặt câu với từ đó .
GV nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Giúp HS vận dụng kiến thức về quan hệ từ để tìm các quan hệ từ trong câu .
Mục tiêu: Biết vận dụng kiến thức về quan hệ từ để tìm các quan hệ từ trong câu 
Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc bài 1 .
- GV yêu cầu HS gạch 2 gạch dưới quan hệ từ tìm được, gạch 1 gạch dưới những từ ngữ được nối với nhau bằng quan hệ từ đó 	- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc bài 2 .
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi .
•- GV nhận xét -chốt quan hệ từ.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS biết tìm một số từ trái nghĩa và đặt câu với các từ vừa tìm được.
Mục tiêu: Biết sử dụng một số quan hệ từ thường gặp.
Bài 3:
- Yêu cầu HS đọc bài 3 .
- GV nhận xét – chốt ý .
Bài 4:
GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS làm bài .
- GV nhận xét.
v	Hoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức vừa học
- Yêu cầu HS nêu nội dung về về quan hệ từ
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường.
Nhận xét tiết học. 
 Hát 
- 3 HS trình bày .
Cả lớp nhận xét.
Hoạt động nhóm – lớp 
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- HS thực hiện theo yêu cầu .
- Trình bày
- Lớp nhận xét .
- HS đọc yêu cầu bài 2.
Cả lớp đọc thầm.
HS trao đổi theo nhóm đôi.
- Lớp nhận xét .
 Hoạt động nhóm – lớp 
1 HS đọc lệnh.
Cả lớp đọc toàn bộ nội dung.
Điền quan hệ từ vào.
HS lần lượt trình bày.
Cả lớp nhận xét.
HS đọc bài 4 .
- HS làm việc cá nhân.
HS sửa bài – Thi đặt câu với các quan hệ từ (mà, thì, bằng)
Đại diện lên bảng trình bày .
Hoạt động lớp
- HS nêu lại nội dung ghi nhớ về “Quan hệ từ”.
Kiểm tra
KNS
Trực quan
Thực hành
Trình bày
Trực quan
Thảo luận
KNS
HCM
Thực hành
Trình bày
Trực quan
Thực hành
Củng cố
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docLTVC.doc