Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 - Tuần 25 - Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Thiết kế bài giảng

Luyện từ và câu lớp 4

Tuần 25

Bài: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

I. Mục tiêu

 1. Kiến thức

 - HS hiểu ý nghĩa và cấu tạo của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

 2. Kỹ năng

 - Xác định bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?, biết tạo được câu kể Ai là gì? từ những chủ ngữ đã cho.

 3. Thái độ

 - HS có ý thức học tập.

II. Chuẩn bị

 - Bảng phụ, SGK

III. Các hoạt động dạy- học

 

doc 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 739Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 - Tuần 25 - Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 03/03/2017
Ngày giảng:
Giáo sinh: Võ Thị Hồng Hoa
Thiết kế bài giảng
Luyện từ và câu lớp 4
Tuần 25
Bài: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
I. Mục tiêu
 1. Kiến thức
 - HS hiểu ý nghĩa và cấu tạo của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
 2. Kỹ năng
 - Xác định bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?, biết tạo được câu kể Ai là gì? từ những chủ ngữ đã cho.
 3. Thái độ
 - HS có ý thức học tập.
II. Chuẩn bị
 - Bảng phụ, SGK
III. Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ổn định tổ chức lớp
- Cho cả lớp hát một bài hát.
Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng xác định bộ phận vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương (nếu có).
Bài mới
 3.1. Giới thiệu bài
- Các em đã được học về vị ngữ trong câu kể Ai là gì? Trong câu kể Ai là gì? Có hai bộ phận CN và VN. Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thật kỹ về CN trong câu kể Ai là gì?.
 3.2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài
 a.Nhận xét
- GV treo bảng phụ ghi các câu văn, câu thơ trong phần nhận xét.
- Yêu cầu HS đọc các câu văn, câu thơ. 
 Bài 1
+ Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì?
- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, kết luận đáp án đúng.
 Bài 2
- Gọi 2 HS lên bảng xác định CN trong các câu kể vừa tìm được.
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, kết luận đáp án đúng.
 Bài 3
- Hỏi: Chủ ngữ trong các câu trên do những từ loại nào tạo thành?
+ Gọi HS nhận xét, bổ sung
+ Nhận xét, kết luận đáp án đúng
 b. Ghi nhớ
- Hỏi: + Chủ ngữ trong các câu trên dùng để chỉ gì?
+ Vậy CN trong câu kể Ai là gì? trả lời cho câu hỏi nào?
+ Chủ ngữ thường do những từ loại nào tạo thành?
- GV tóm nội dung rút ra ghi nhớ, yêu cầu HS đọc.
- Yêu cầu HS đặt câu, tìm chủ ngữ trong câu và nêu ý nghĩa, cấu tạo CN trong câu mình vừa đặt.
- Nhận xét, tuyên dương (nếu có).
 c. Luyện tập
 Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và làm bài.
- Treo bảng phụ và gọi HS lên bảng làm bài.
+ Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Nhận xét, kết luận đáp án đúng.
- Hỏi: + Muốn tìm được CN trong các câu kể trên em làm như thế nào?
+ CN trong các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành?
- GV giảng bài: Trong câu kể Ai là gì? CN là từ chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở VN. Nó thường do danh từ và cụm danh từ tạo thành.
 Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
+Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận, dùng bút chì nối các ô ở từng cột với nhau sao cho chúng tạo tành câu kể Ai là gì?
+ Nhắc HS: Để làm đúng dạng bài tập này, các em thử ghép lần lượt từng từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì? Có nội dung phù hợp.
+ Gọi 1 HS lên bảng làm bài.
+ Gọi HS nhận xét, bổ sung.
+ Nhận xét, kết luận đáp án đúng.
 Bài 3
- Gọi HS đọc yêu cầu, nội dung bài tập.
+ Yêu cầu HS tự làm bài.
+ Nhắc HS: Các từ ngữ cho sẵn là CN của câu kể Ai là gì? Các em hãy tìm các từ ngữ là VN cho câu sau để phù hợp với nội dung. 
+ Gọi 3 HS lên bảng làm bài.
+ Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
+ Nhận xét, kết luận đáp án đúng.
4. Củng cố, dặn dò
- Hỏi: CN trong câu kể Ai là gì? Có đặc điểm gì?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học thuộc phần ghi nhớ, chuẩn bị bài cho tuần sau.
- Hát tập thể lớp.
- 2 HS làm bài tập.
+ Hoa cúc là nàng tiên tóc vàng của 
 mùa thu.
 VN
+ Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.
 VN 
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.
- HS đọc.
- Tiếp nối nhau đọc câu có dạng Ai là gì? Mỗi HS chỉ đọc 1 câu.
+ Ruộng rẫy là chiến trường.
+ Cuốc cày là vũ khí.
+ Nhà nông là chiến sĩ.
+ Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
- HS nhận xét, bổ sung.
- 2 HS lên bảng làm bài tập.
+ Ruộng rẫy // là chiến trường.
 CN
+ Cuốc cày // là vũ khí.
 CN
+ Nhà nông // là chiến sĩ.
 CN
+ Kim Đồng và các bạn anh // là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
CN
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe. 
- HS trả lời: Chủ ngữ do danh từ tạo thành (ruộng rẫy, cuốc cày, nhà nông) và do cụm danh từ tạo thành (Kim Đồng và các bạn anh).
+ Nhận xét, bổ sung.
+ HS lắng nghe.
- Dùng để chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ.
- CN trả lời cho câu hỏi: Ai? Hoặc Con gì?, Cái gì?.
- Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.
- HS đọc phần ghi nhớ.
- HS lấy ví dụ:
+ Nam và Bình // là đôi bạn thân
 CN: do cụm danh từ tạo thành.
+ Hoa mai // là bạn của mùa xuân.
 CN: do danh từ tạo thành.
+Quê hương // là chùm khế ngọt.
 CN: do cụm danh từ tạo thành.
- 1 HS đọc. 
- HS thảo luận, làm bài.
- HS lên bảng làm bài.
+ Văn hóa nghệ thuật // cũng là một mặt trận.
 CN 
+ Anh chị em // là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
 CN
+ Vừa buồn mà lại vừa vui // mới thực là nỗi niềm bông phượng.
 CN 
+ Hoa phượng // là hoa học trò.
 CN 
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
+ Muốn tìm được CN trong các câu kể trên em đặt câu hỏi Ai? Cái gì?.
. Cái gì cũng là một mặt trận?
. Ai là chiến sĩ trên mặt trận ấy?
. Cái gì là hoa học trò?
+ CN trong các câu trên do danh từ (hoa phượng) và cụm danh từ (văn hóa nghệ thuật, anh chị em, vừa buồn mà lại vừa vui) tạo thành. 
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.
- Trao đổi thảo luận, làm bài.
+ HS lắng nghe.
+ Bạn Lan là người Hà Nội.
+ Người là vốn quý nhất.
+ Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.
+Trẻ em là tương lai của đất nước.
+ HS nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.
 - 1 HS đọc.
+ HS lắng nghe.
+ 3 HS lên bảng làm bài.
Bạn Bích Vân là người Long An.
 học sinh giỏi của lớp 4A.
 người hòa đồng.
Hà Nội là thủ đô của nước ta.
 nơi em sinh ra và lớn lên.
 một thủ đô với nhiều cảnh đẹp.
 Dân tộc ta là dân tộc anh hùng...
+ Nhận xét, bổ sung.
+ Lắng nghe.
- HS trả lời:
+ CN trong câu kể Ai là gì? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận đinh ở vị ngữ.
+ CN trả lời cho câu hỏi: Ai? hoặc Con gì? Cái gị?.
+ CN thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.
- Lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 25 Chu ngu trong cau ke Ai la gi_12241139.doc