Giáo án Đạo đức 5 - Tiết 17 - Hợp tác với những người xung quanh (tt)

Đạo đức

 Tiết 17 : HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học sinh hiểu được:

 - Sự cần thiết phải hợp tác với mọi người trong công việc và lợi ích của việc hợp tác.

 - Trẻ em có quyền được giao kết, hợp tác với bạn bè và mọi người trong công việc.

2. Kĩ năng: - Học sinh có những hành vi, việc làm cụ thể, thiết thực trong việc hợp tác giải quyết công việc của trường, của lớp, của gia đình và cộng đồng.

3. Thái độ: - Mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô, những người trong gia đình, những người ở cộng đồng dân cư.

 - Tán thành, đồng tình những ai biết hợp tác và không tán thành, nhắc nhở những ai không biết hợp tác với người khác.

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1. KN giao tiếp – tự nhận thức :

- Biết xử lí các tình huống hợp lí và cùng các bạn xây dựng kế hoạch trong công việc hàng ngày.

2. KN ra quyết định :

- Thực hiện đạt kết quả kế hoạch đặt ra trong tuần.

III. CHUẨN BỊ:

- GV + HS: - Sưu tầm các câu chuyện về hợp tác, tương trợ nhau trong

 công việc.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG:

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 591Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức 5 - Tiết 17 - Hợp tác với những người xung quanh (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đạo đức
 Tiết 17 : HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (tt)
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Học sinh hiểu được:
	- Sự cần thiết phải hợp tác với mọi người trong công việc và lợi ích của việc hợp tác.
	- Trẻ em có quyền được giao kết, hợp tác với bạn bè và mọi người trong công việc.
2. Kĩ năng: 	- Học sinh có những hành vi, việc làm cụ thể, thiết thực trong việc hợp tác giải quyết công việc của trường, của lớp, của gia đình và cộng đồng.
3. Thái độ: 	- Mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô, những người trong gia đình, những người ở cộng đồng dân cư.
	- Tán thành, đồng tình những ai biết hợp tác và không tán thành, nhắc nhở những ai không biết hợp tác với người khác.
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1. KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Biết xử lí các tình huống hợp lí và cùng các bạn xây dựng kế hoạch trong công việc hàng ngày.
2. KN ra quyết định : 
- Thực hiện đạt kết quả kế hoạch đặt ra trong tuần. 
III. CHUẨN BỊ: 
GV + HS: - Sưu tầm các câu chuyện về hợp tác, tương trợ nhau trong 
 công việc. 	 
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Hợp tác với những ngưởi xung quanh
Tại sao cần phải hợp tác với mọi người?
Như thế nào là hợp tác với mọi người.
Kể về việc hợp tác của mình với người khác.
Trình bày kết quả sưu tầm?
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi làm bài tập 3 (SGK).
Mục tiêu : HS tự đánh giá về những việc mà các em đã hợp tác với những ngưởi xung quanh.
Yêu cầu từng cặp học sinh thảo luận làm bài tập 3.
Kết luận: Tán thành với những ý kiến a, không tán thành các ý kiến b 
v Hoạt động 2: Làm bài tập 4/ SGK.
Mục tiêu : HS có kĩ năng xử lí một số tình huống liên quan, hợp tác với những người xung quanh.
Yêu cầu học sinh làm bài tập 4.
® Kết luận: 
a) Trong khi thực hiện công việc chung, cần phân công nhiệm vụ cho từng người, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau .
b) Bạn Hà có thể bàn với bố mẹ về việc mang những đồ dùng cá nhân nào, tham gia chuẩn bị hành trang cho chuyến đi .
v	Hoạt động 3: Thảo luận nhóm theo bài tập 5/ SGK.
Mục tiêu : HS bày tỏ được thái độ phù hợp đối với 1 số ý kiến liên quan, hợp tác với những người xung quanh.
Yêu cầu các nhóm thảo luận để xử lí các tình huống theo bài tập 5/ SGK.
- GV nhận xét về những dự kiến của HS 
5. Tổng kết - dặn dò: 
Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện nội dung 1 ở phần thực hành.
Chuẩn bị: Việt Nam – Tổ quốc em.
Nhận xét tiết học. 
Hát 
Học sinh trả lời.
Hs thực hiện theo nhóm
Hoạt động nhóm đôi.
Từng cặp học sinh làm bài tập.
Đại diện trình bày kết quả.
Nhận xét, bổ sung.
Hoạt động cá nhân, lớp.
- Học sinh làm bài tập.
Học sinh trình bày kết quả trước lớp.
Hoạt động nhóm 6.
Các nhóm thảo luận.
Một số em trình bày dự kiến sẽ hợp tác với những người xung quanh trong một số việc .
Lớp nhận xét và góp ý .
- Hs theo dõi
Kiểm tra
Thảo luận, 
Hỏi đáp
Truyền đạt
Thảo luận
Thực hành
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docDAO DUC.doc