Ngân hàng đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Công nghệ - Phần Lắp đặt mạng điện trong nhà câu 2

NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9

MÔN CÔNG NGHỆ

A. PHẦN ĐIỆN

2. Lắp đặt mạng điện trong nhà

Câu 2.3: (3 điểm)

Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đăt mạch điện gồm một cầu chì, một hai cực điều khiển công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn sợi đốt làm việc theo yêu cầu sau:một cực tĩnh của công tắc 3 cực điều khiển hai đèn mắc nối tiếp và cực tĩnh còn lại điều khiển một đèn sang định mức . (mạch chỉ có hai đèn có số liệu kĩ thuật 220V - có cùng công suất )?

 

doc 9 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 824Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ngân hàng đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Công nghệ - Phần Lắp đặt mạng điện trong nhà câu 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
PHẦN ĐIỆN
2. Lắp đặt mạng điện trong nhà
Câu 2.1: (3 điểm)
Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đăt mạch điện đèn cầu thang? 
Đáp án câu 2.1 ( 3điểm):
Đáp án
Điểm
Sơ đồ nguyên lý 
Sơ đồ lắp đặt
*Ghi chú: học sinh có thể vẽ cách đi dây khác nhau đảm bảo đúng nguyên lý và nguyên tắc an toàn điện.
- Vẽ thiếu mối nối trừ 0,25đ
- Vẽ mạch điện bị hở không chấm điểm.
- Sai nguyên lý không chấm điểm (dây pha phải đi qua cầu chì và công tắc)
1,5 đ
1,5 đ
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
A. PHẦN ĐIỆN
2. Lắp đặt mạng điện trong nhà
Câu 2.2: (3 điểm)
Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đăt mạch điện gồm một cầu chì, một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn sợi đốt sáng luân phiên?
Đáp án câu 2.2 ( 3điểm):
Đáp án
Điểm
Sơ đồ nguyên lý
Sơ đồ lắp đặt
*Ghi chú: học sinh có thể vẽ cách đi dây khác nhau đảm bảo đúng nguyên lý và nguyên tắc an toàn điện.
- Vẽ thiếu mối nối trừ 0,25đ
- Vẽ mạch điện bị hở không chấm điểm.
- Sai nguyên lý không chấm điểm (dây pha phải đi qua cầu chì và công tắc)
1,5 đ
1,5 đ
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
PHẦN ĐIỆN
2. Lắp đặt mạng điện trong nhà
Câu 2.3: (3 điểm)
Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đăt mạch điện gồm một cầu chì, một hai cực điều khiển công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn sợi đốt làm việc theo yêu cầu sau:một cực tĩnh của công tắc 3 cực điều khiển hai đèn mắc nối tiếp và cực tĩnh còn lại điều khiển một đèn sang định mức . (mạch chỉ có hai đèn có số liệu kĩ thuật 220V - có cùng công suất )?
Đáp án câu 2.3 ( 3điểm):
Đáp án
Điểm
Sơ đồ nguyên lý	
Sơ đồ lắp đặt
*Ghi chú: học sinh có thể vẽ cách đi dây khác nhau đảm bảo đúng nguyên lý và nguyên tắc an toàn điện.
- Vẽ thiếu mối nối trừ 0,25đ
- Vẽ mạch điện bị hở không chấm điểm.
- Sai nguyên lý không chấm điểm (dây pha phải đi qua cầu chì và công tắc)
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
PHẦN ĐIỆN
2. Lắp đặt mạng điện trong nhà
Câu 2.4: (3 điểm)
Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đăt mạch điện gồm :một cầu chì bảo vệ công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn sợi đốt sáng luân phiên và một bộ ổ cắm điện(các thiết bị được lắp trên cùng bảng điện)?
Đáp án câu 2.4 ( 3 điểm):
Đáp án
Điểm
- Sơ đồ nguyên lý
Sơ đồ lắp đặt:
.
*Ghi chú: học sinh có thể vẽ cách đi dây khác nhau đảm bảo đúng nguyên lý và nguyên tắc an toàn điện.
- Vẽ thiếu mối nối trừ 0,25đ
- Vẽ mạch điện bị hở không chấm điểm.
- Sai nguyên lý không chấm điểm (dây pha phải đi qua cầu chì và công tắc)
1,5 đ
1,5đ
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
PHẦN ĐIỆN
1. Lắp đặt mạng điện trong nhà
Câu 2.5: (3 điểm)
Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện yêu cầu sau :một câù chì bảo vệ cho toàn mạch gồm :ổ cắm, một công tắc 2 cực điều khiển công tắc 3 cực A ,cực tĩnh a nối với đèn sợi đốt 1,cực tĩnh còn lại điều khiển công tắc 3 cực B.Công tắc 3 cực B điều khiển đèn sợi đốt 2 và bộ đèn huỳnh quang sáng luân phiên.
Trong sơ đồ lắp đặt , các thiết bị điện lắp trên cùng một bảng điện, đèn huỳnh quang loại chấn lưu điện cảm và tắcte.
Đáp án câu 2.5 ( 3 điểm):
Đáp án
Điểm
- Sơ đồ nguyên lý
Sơ đồ lắp đặt:
	*Ghi chú: học sinh có thể vẽ cách đi dây khác nhau đảm bảo đúng nguyên lý và nguyên tắc an toàn điện.
- Vẽ thiếu mối nối trừ 0,25đ
- Vẽ mạch điện bị hở không chấm điểm.
- Sai nguyên lý không chấm điểm (dây pha phải đi qua cầu chì và công tắc)
1,5 đ
1,5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docphan lap đặt mạng điện câu 2.doc