Giáo án môn Lịch sử 9 - Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi có đảng cộng sản ra đời

CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI CÓ ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức:

 Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của các tổ chức cách mạng ở trong nước. Chủ trương và hoạt động của 2 tổ chức cách mạng thành lập ở trong nước, sự khác nhau giữa các tổ chức này với Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta đặc biệt là phong trào công nông đã dẫn tới sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản đầu tiên.

 2. Kỹ năng:

Biết sử dụng bản đồ để trình bày diễn biến một cuộc khởi nghĩa, sử dụng tranh ảnh lịch sử. Biết hình dung hồi tưởng lại sự kiện lịch sử và biết so sánh chủ trương hoạt động của các tổ chức cách .

 3. Thái độ:

Giáo dục lòng yêu nước, lòng căm thù giặc cho học sinh.

4. Năng lực- phẩm chất:

- Sống tự chủ, sống trách nhiệm

- Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự học

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 09/03/2020 Lượt xem 2149Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 9 - Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi có đảng cộng sản ra đời", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 20+21. Bài17 :
CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI CÓ ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức: 
 Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của các tổ chức cách mạng ở trong nước. Chủ trương và hoạt động của 2 tổ chức cách mạng thành lập ở trong nước, sự khác nhau giữa các tổ chức này với Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta đặc biệt là phong trào công nông đã dẫn tới sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản đầu tiên. 
 2. Kỹ năng:
Biết sử dụng bản đồ để trình bày diễn biến một cuộc khởi nghĩa, sử dụng tranh ảnh lịch sử. Biết hình dung hồi tưởng lại sự kiện lịch sử và biết so sánh chủ trương hoạt động của các tổ chức cách .
 3. Thái độ:
Giáo dục lòng yêu nước, lòng căm thù giặc cho học sinh.
4. Năng lực- phẩm chất:
- Sống tự chủ, sống trách nhiệm
- Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự học
II. CHUẨN BỊ.
- Máy chiếu
- Ảnh trụ sở chi bộ cộng sản đầu tiên nhà số 5D phố Hàm Long Hà Nội .
- Các tài liệu liên quan.
- SGK, tư liệu sưu tầm, bảng nhóm
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới :
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NỘI DUNG BÀI HỌC
MT: Trình bày được những phong trào cách mạng trong những năm 1926 – 1927, bước phát triển mới của phong trào cách mạng.
Hđc CẢ LỚP TRẢ LỜI 3 CÂU HỎI
(1) Em hãy trình bày về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp trong những năm 1926-1927?
HS: Dựa vào sgk trả lời
GV: Minh hoạ thêm: Từ năm 1926- 1927 toàn quốc đã nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân. Họ nhằm 2 mục đích: Tăng lương 20 " 40%; Đòi ngày làm 8 giờ như công nhân Pháp
(2) Phong trào yêu nước thời kỳ này phát triển ntn?
HS: Trả lời
(3) Theo em phong trào cách mạng nước ta trong những năm 1926 - 1927 có điểm gì mới so với thời gian trước đó?
HS: Suy nghĩ trả lời
GV: Kết luận
MT : Biết được sự ra đời và hoạt động của Tân Việt cách mạng đảng.
 GV: Yêu cầu HS đọc sgk mục II và đặt câu hỏi
GV: Em hãy trình bày sự ra đời của tổ chức Tân Việt cách mạng đảng?
GV: Tân Việt cách mạng đảng phân hóa trong hòan cảnh nào?
HS: Dựa vào Sgk trả lời
MT: Trình bày được trong những năm1929 ba tổ chức cộng sản ra đời.
(1) Tại sao một số hội viên tiên tiến của hội việt nam cách mạng thanh niên lại chủ trương thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở bắc kì?
Em hãy trình bày hòan cảnh ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929?
(2) Qúa trình thành lập của 3 tổ chức trên?
HS: Trình bày theo sgk
GV: Kết luận:
Như vậy, chỉ trong vòng 4 tháng, ở Việt Nam đã có tới 3 tổ chức cộng sản ra đời. Khẳng định bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam
I/ Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 -1927):
- Trong hai năm 1926 – 1927, nhiều cuộc bãi công của công nhân liên tiếp nổ ra như các cuộc bãi công của nhà máy sợi Nam Định, đồn điền cao su Cam Tiêm và Phú Riềng..
- Phong trào mang tính chất thống nhất trong toàn quốc, mang tính chính trị, có sự liên kết nhau ( nêu vài sự kiện để chứng minh).
- Phong trào nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển thành một làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước. Tổ chức cách mạng lần lượt ra đời.
II.Tân Việt cách mạng đảng (1927):
- Hội Phục Việt sau nhiều lần đổi tên đến 7. 1928 lấy tên là Cách mạng Tân Việt Đảng; thành phần : Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.
- Địa bàn hoạt động: chủ yếu ở Trung Kỳ.
- Hoạt động: Cử người dự lớp huấn luyện của Hội VNCMTN. Nội bộ diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng: Vô sản và Tư sản, cuối cùng xu hướng vô sản chiếm ưu thế. Một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội VN cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị thành lập đảng.
III.Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929:
- Cuối 1928 đầu 1929, phong trào dân tộc dân chủ nước ta, đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản, phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu cần phải thành lập một Đảng CS để lãnh đạo phong trào.
- 3. 1929, Chi bộ Cộng Sản đầu tiên được thành lập tại số nhà 5D phố Hàm Long (HN)..
- 5.1929 Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên họp, đại hội lần I. Đoàn đại biểu Bắc kỳ đưa ra ý kiến thành lập ĐCS song không được chấp nhận, họ rút khỏi Đại Hội về nước.
- 6.1929, Đông Dương CS Đảng thành lập ở Bắc Kỳ.
- 8/ 1929 An Nam CS Đảng thành lập ở Nam Kỳ.
- 9/ 1929, Đông Dương CS Liên đoàn thành lập ở Trung Kỳ.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
HS làm các BT trong sách bài tập
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
làm các bài tập trắc nghiệm từ 1-32 trong sách “555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9”
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
- Các tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929 phản ánh điều gì của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này?
 - Hướng dẫn tự học:
 - Học bài cũ, làm các bài tập còn lại.
 - Chuẩn bị trước bài 18, sưu tầm một số tài liệu nói về sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
Nhuế Dương, ngày tháng năm 2017 
Ký duyệt của BGH
TRỌN BỘ GIÁO ÁN SỬ 9 THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
LIÊN HỆ: 0968000165

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 17 Cach mang Viet Nam truoc khi Dang Cong san ra doi_12260122.doc