Giáo án môn Mĩ thuật 9 - Trường THCS Nguyễn Du

Chủ đề 1

SƠ LƯỢC MỸ THUẬT THỜI NGUYỄN

Bài 1: Tỡm hiểu khỏi quỏt về mĩ thuật thời Nguyễn

1.MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức: - Học sinh hiểu biết được một số kiến thức về mỹ thuật thời Nguyễn.

1.2. Kỹ năng: - Hiểu được giá trị mĩ thuật thời nguyễn trong kho tàng mĩ thuật Việt Nam và chia sẻ được với bạn với mợi người về những giá trị đó.

1.3. Thái độ: - Học sinh có nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc, trân trọng và yêu quý các di tích lịch sử – văn hoá quê hương.

2. CHUẨN BỊ

2.1. Giáo viên: - Bộ đồ dùng DHMT lớp 9, ảnh chụp các công trình kiến trúc của kinh đô Huế, tranh ảnh về mỹ thuật thời Nguyễn.

2.2. Học sinh: - Sách HMT 9, sưu tầm các bài viết về mỹ thuật thời Nguyễn.

 

doc 42 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 09/03/2020 Lượt xem 627Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Mĩ thuật 9 - Trường THCS Nguyễn Du", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3.2 để tham khảo thờm về một số hỡnh thức con rối khỏc.
I/. Tỡm hiểu.
Cú thể tạo mới hoặc sử dụng cỏc vật liệu cú sẵn cú dạng khối hộp, khối cầu,... cỏc vặt dạng hỡnh ống như ống trỳc, vỏ bỳt,... để tạo cỏc bộ phận của con rối, sau đú liờn kết chỳng lại bằng cỏch luồn dõy để tạo hỡnh con rối.
HOAẽT ẹOÄNG 2:
Hửụựng daón Hs thực hành . (28p)
HS đọc SHMT(t22,23)
II. Thực hành
Thực hành tạo con rối dõy theo cỏc bước sau:
-Tạo cỏc bộ phận của con rối:
+ Sử dụng khối hộp chữ nhật, khối trụ làm thõn rối. 
+ Sử dụng khối cầu, khổi lục lăng,... làm đầu rối.
+ Sử dụng ống trỳc, vỏ bỳt hay cuộn dõy thành ống làm cỏnh tay, ống chõn con rối
+ Tạo ngún tay rối bằng dõy nhỏ/ dõy thộp buộc/ dõy điện 
+ tỡm vật liệu hỡnh chữ nhật/ bầu dục làm chõn con rối.
Liờn kết cỏc bộ phận thành thõn rối
+ Dựng dõy mềm đớnh vào thõn rối ở cỏc vị trớ cổ, tay, chõn của rối
+ Luồn dõy qua ống vật liệu làm cổ, tay, chõn rối tạo liờn kết cỏc bộ phận cho rối.
+ Đớnh vật liệu làm đầu, bàn tay bàn chõn rối vào đầu dõy ở cổ tay, chõn rối
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (2p)
4.1. Tổng kết
- GV cho HS nhận xột cỏch tạo hỡnh rối
(Giữ lại bài cho hoạt động sau)
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: hoàn thành tạo hỡnh rối dõy
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: ẹoùc trửụực baứi mụựiatạo đặc điểm và thiết kế trang phục rối.
5. PHỤ LỤC
PPCT: 6
Tuần dạy: 6
Ngày soạn: 27/09/2017
Ngày dạy: 28/09/2017
Lớp dạy: 9b, 9c, 9d, 9a. 
Chủ đề 3
TẠO HèNH CON RỐI VÀ SÂN KHẤU BIỂU DIỄN RỐI
 Bài 6
Tạo đặc điểm và thiết kế trang phục rối
1. MỤC TIấU
1.1. Kieỏn thửực: biết cỏch tạo hỡnh được con rối cú đặc điểm và tớnh cỏch riờng.	
1.2. Kyừ naờng: Tạo được đặc điểm và thiết kế trang phục rối 
1.3. Thaựi ủoọ: •Hiểu và trõn trọng loại hỡnh nghệ thuật mỳa rối trong văn hoỏ Việt Nam.
2. CHUẨN BỊ
2.1. Giaựo vieõn: Một số sản phẩm con rối và trang phục
2.2. Hoùc sinh: Giấy vẽ, bỳt chỡ, bỳt dạ, tẩy, giấy màu, màu vẽ, băng dớnh, kộo, hồ dỏn.
- Dõy thộp, bỡa cứng và cỏc đổ vật tỡm được dạng hộp hay hỡnh trụ (vỏ hộp, lừi giấy, bỳt bi cũ, mẩu gỗ, tre,...).
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. OÅn ủũnh toồ chửực: 
3.2 Kieồm tra miệng: 
3.3 Tiến trỡnh dạy học
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV VÀ HS
NOÄI DUNG 
HOAẽT ẹOÄNG 1: Xõy dựng cõu chuyện và đặc điểm nhõn vật (15p)
-Thảo luận nhúm để xõy dựng tiểu phẩm cho những con rối theo một trong cỏc cỏch sau:
-Thảo luận nhúm để thống nhất xõy dựng đặc điểm nhõn vật theo nội dung tiểu phẩm:
I/. Xõy dựng cõu chuyện và đặc điểm nhõn vật 
+ Dựa vào hỡnh dạng cỏc con rối của nhúm để tưởng tượng cõu chuyện cho tiểu phẩm.
+ Khai thỏc nội dung từ truyện cổ tớch hay truyện trong sỏch giỏo khoa để tạo thành tiểu phẩm.
+ Dựa vào những hoạt động thực tế của trường, địa phương để xõy dựng nội dung cho tiểu phẩm.
+ Thời gian, địa điểm xảy ra cõu chuyện.
+ Đặc điểm hỡnh dỏng, tớnh cỏch của mỗi nhõn vật.
+ Tuổỉ, giới tớnh của cỏc nhõn vật.
+Trang phục của cỏc nhõn vật.
HOAẽT ẹOÄNG : 2
Hửụựng daón Hs thực hành(28p)
Quan sỏt Hỡnh 3.3, 3.4 để hỡnh dung ra cỏch tạo biểu cảm khuụn mặt và thiết kế trang phục cho rối.
Thảo luận nhúm, phõn cụng nhiệm vụ cho cỏc thành viờn, tạo đặc đỉểm, tớnh cỏch cho từng nhõn vật rối trong tiểu phẩm theo cỏc bước sau:
+ Vẽ mắt, mũi, miệng tạo đặc điểm, tớnh cỏch riờng cho từng con rối. Tạo kiểu túc cho nhõn vật rối.
+ Sử dụng vật liệu (vải, giấy, vỏ hộp,...) để thiết kế trang phục phự hợp với đặc điểm tớnh cỏch của nhõn vật rối thể hiện trong tiểu phẩm.
II. thực hành
- Nờn cú sự thống nhất về vật liệu khi thể hiện trang phục cho con rối trong tiểu phẩm
- Cú thể kết hợp cỏc vật liệu
để tạo ấn tượng về tớnh cỏch đặc điểm nhõn vật rối.
- HS làm bài 
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (2p)
4.1. Tổng kết
- GV cho HS nhận xột tiết học
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: hoàn thành sản phẩm 
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: ẹoùc trửụực baứi mụựi tạo dõy điều khiển rối và mụ hỡnh sõn khấu biểu diễn rối
5. PHỤ LỤC
PPCT: 7
Tuần dạy: 7
Ngày soạn: 04/10/2017
Ngày dạy: 05/10/2017
Lớp dạy: 9b, 9c, 9d, 9a. 
Chủ đề 3
TẠO HèNH CON RỐI VÀ SÂN KHẤU BIỂU DIỄN RỐI
 Bài 7
Tạo dõy điều khiển rối và mụ hỡnh sõn khấu biểu diễn rối
1. MỤC TIấU
1.1. Kieỏn thửực: Giỳp HS hợp tỏc học tập và làm quen với chuyển động của con rối. Tạo cơ hội cho HS kết hợp hỡnh ảnh, màu sắc và đổ vật sắp đặt khụng gian phự hợp với nội dung một cỏch cú mục đớch và cú ẩn tượng để hỗ trợ trỡnh diễn tiểu phẩm rối.
1.2. Kyừ naờng: HS tạo được dõy điều khiển rối và mụ hỡnh sõn khấu biểu diễn rối.
1.3. Thaựi ủoọ: Hoùc sinh yờu thớch trõn trọng loại hỡnh nghệ thuật mỳa rối trong văn hoỏ Việt Nam.
2. CHUẨN BỊ
2.1. Giaựo vieõn: Sỏch học mĩ thuật 9.
2.2. Hoùc sinh: Sản phẩm bài trước, bỳt vẽ, giấy màu, băng dớnh, kộo, dõy, hồ dỏn, bỡa cứng...
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. OÅn ủũnh toồ chửực: 
3.2 Kieồm tra miệng: 
3.3 Tiến trỡnh dạy học
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV VÀ HS
NOÄI DUNG 
HOAẽT ẹOÄNG 1:
Hửụựng daón HS tạo dõy điều khiển rối (6p)
- Yờu cầu HS quan sỏt Hỡnh 3.5 trong sỏch Học Mĩ thuật lớp 9 để hỡnh dung được hỡnh thức nối dõy điểu khiển từ cỏc bộ phận của rối tới thanh điều khiển.
- Yờu cầu HS thử điểu khiển rỗi để điều chỉnh độ dài của dõy điều
khiển tới đầu, tay, chõn và lưng rối cho phự hợp.
I/. Tạo dõy điều khiển rối
+ Gắn hai thanh gỗ với nhau thành hỡnh dấu cộng để tạo thanh điểu khiển rối.
+ Nối đầu rối với vị trớ giao nhau của thanh điều khiển (1).
+ Nối hai chõn rối (khoảng trờn đầu gối) với hai đẩu thanh điểu khiển ngang (2).
+ Nối hai cổ tay rối với đầu phớa trước của thanh điểu khiển (3).
+ Nối lưng rối với đầu phớa sau của thanh điểu khiển (4).
HOAẽT ẹOÄNG 2:
Hửụựng daón Hs tạo mụ hỡnh sõn khấu biểu diễn tiểu phẩm rối . (6p)
- Yờu cầu HS quan sỏt Hỡnh 3.6 và 3.7 trong sỏch Học Mĩ thuật lớp 9 để thảo luận về hỡnh thức, chất liệu thể hiện sõn khấu biểu diễn tiểu phẩm rối.
- Hướng dẫn HS thảo luận nhúm để xỏc định bối cảnh đặc trưng, đổ vật liờn quan túi bối cảnh và phõn cụng nhiệm vụ cho mỗi thành viờn trong nhúm theo cỏc bước 
II. Tạo mụ hỡnh sõn khấu biểu diễn tiểu phẩm rối
 + Xỏc định kớch thước sõn khấu biểu bỉễn phự hợp với tỉ lệ của con rối
+ Xỏc định bổi cảnh đặc trưng phự hợp với cõu chuyện của tiếu phẩm rối.
+ Vẽ trang trớ phụng sõn khấu.
+ Tạo cỏc đổ vật hờn quan đến nội dung tiểu phẩm.
Sắp xếp cỏc đụ vật tạo bối cẳnh cõu chuyện trong tiểu phẩm.
HOAẽT ẹOÄNG : 3
Hửụựng daón Hs thực hành(30p)
GV Đi từng nhúm gọi ý hướng dẫn thờm cho học sinh
III. thực hành
HS làm tạo dõy điều khiển rối và mụ hỡnh sõn khấu biểu diễn
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (3p)
4.1. Tổng kết
- GV nhận xột Tiết học
(Giữ lại bài cho hoạt động sau)
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: hoàn thànhúcản phẩm
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Trỡnh diễn tiểu phẩm rối.
5. PHỤ LỤC
PPCT: 8
Tuần dạy: 8
Ngày soạn: 11/10/2017
Ngày dạy: 12/10/2017
Lớp dạy: 9b, 9c, 9d, 9a. 
Chủ đề 3
TẠO HèNH CON RỐI VÀ SÂN KHẤU BIỂU DIỄN RỐI
 Bài 8
Trỡnh diễn tiểu phẩm rối
1. MỤC TIấU
1.1. Kieỏn thửực: Nõng cao năng lực thuyết trỡnh, hợp tỏc và chia sẻ kiến thức liờn mụn trong quỏ trỡnh học tập.
1.2. Kyừ naờng: Trưng bày và thể hiện được tiểu phẩm rối.
1.3. Thaựi ủoọ: •- Hiểu và trõn trọng loại hỡnh nghệ thuật mỳa rối trong văn hoỏ Việt Nam.
2. CHUẨN BỊ
2.1. Giaựo vieõn: Sỏch Học Mĩ thuật lớp 9.
2.2. Hoùc sinh: Sản phẩm trỡnh diễn
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. OÅn ủũnh toồ chửực: 
3.2 Kieồm tra miệng: 
3.3 Tiến trỡnh dạy học
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV VÀ HS
NOÄI DUNG 
HOAẽT ẹOÄNG 1:
Hửụựng daón HS chuẩn bị (5p)
- Yờu cầu HS thảo luận để thống nhất kế hoạch diễn tiểu phẩm rối và phõn cụng vai diễn.
- Hướng dẫn HS tập điều khiển nhõn vật rối mỡnh đảm nhận. Yờu cẩu HS học thuộc lời thoại và lời dẫn chuyện, tập núi diễn cảm,...
- Luyện tập diễn tiểu phẩm để rỳt kinh nghiệm cho buổi trỡnh diễn.
I/. Chuẩn bị.
HS Chuẩn bị
HOAẽT ẹOÄNG 2:
Hửụựng daón Hs trỡnh diễn tiểu phẩm rối . (35p)
- Yờu cầu HS:
Hỗ trợ, hợp tỏc và giỳp đỡ nhau trỡnh diễn tiểu phẩm; tập trung quan sỏt và lắng nghe cỏc nhúm trỡnh diễn tiểu phẩm động viờn, cổ vũ cỏc nhúm biểu diễn.
II. Trỡnh diễn tiểu phẩm rối
- Biểu diễn tiểu phẩm rối là kết hợp ngụn ngữ với hành động của nhõn vật rối trong một bối cảnh cụ thể để truyền thụng tin đến : người xem.
HS trỡnh bày
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (5p)
4.1. Tổng kết
- GV cho HS nhận xột KL
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: Yờu cẩu HS đọc và quan sỏt hỡnh ảnh ở trang 28, 29, 30 trong sỏch Học Mĩ thuật lớp 9 để cú thờm kiến thức về nghệ thuật rối và cú thờm ý tưởng thể hiện rối.
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: ẹoùc trửụực baứi mụựi tỡm hiểu về một số cụng trỡnh kiến trỳc của dõn tộc thiểu số ở Việt Nam
5. PHỤ LỤC
PPCT: 9
Tuần dạy: 9
Ngày soạn: 18/10/2017
Ngày dạy: 19/10/2017
Lớp dạy: 9b, 9c, 9d, 9a. 
Chủ đề 4
SƠ LƯỢC VỀ KIẾN TRÚC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
 Bài 9
Tỡm hiểu về một số cụng trỡnh kiến trỳc của dõn tộc thiểu số Việt Nam
1. MỤC TIấU
1.1. Kieỏn thửực: Tỡm hiểu sơ lược về một số cụng trỡnh kiến trỳc của một số dõn tộc thiểu số Việt Nam.
1.2. Kyừ naờng: Biết sơ lược về một số cụng trỡnh kiến trỳc của một số dõn tộc thiểu số Việt Nam.
1.3. Thaựi ủoọ: Cú ý thức học tập và giữ gỡn di sản văn hoỏ dõn tộc.
2. CHUẨN BỊ
2.1. Giaựo vieõn: Sỏch học mĩ thuật 9, Một số tranh về thỏp Chàm, nhà Rụng.
2.2. Hoùc sinh: Tư liệu thỏp Chàm, nhà Rụng...
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. OÅn ủũnh toồ chửực: 
3.2 Kieồm tra miệng: 
3.3 Tiến trỡnh dạy học
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV VÀ HS
NOÄI DUNG 
HOAẽT ẹOÄNG 1:
Hửụựng daón HS tỡm hiểu kiến trỳc Chăm (20p)
- Yờu cầu HS quan sỏt hỡnh ảnh Thỏp Chàm ở Hỡnh 4.1 trong sỏch Học Mĩ thuật lớp 9, nờu cõu hỏi gợi mở để dẫn dắt HS thảo luận, tỡm hiểu đỳng trọng tõm nội dung:
+ Hỡnh thức của kiến trỳc Chăm cú đặc điểm chung gỡ?
+ Màu sắc của Thỏp Chàm như thế nào?
+ Thỏp Chàm được làm bằng chất liệu gỡ?
+ Bờn ngoài Thỏp Chàm thường được trang trớ như thế nào?
+ Những hỡnh tượng nào thường được thể hiện trong điờu khắc của cỏc cụng trỡnh kiến trỳc Thỏp Chàm?
- Yờu cầu HS đọc nội dung trang 33 trong sỏch Học Mĩ thuật lớp 9 để nắm được đặc điểm chung của cỏc cụng trỡnh kiến trỳc của người Chăm.
I. Kiến trỳc Chăm
• Kiến trỳc Thỏp Chàm thường cú nhiều tẩng, cỏc tầng thu nhỏ dẩn, phớa trờn mở rộng rồi thon vỳt như hỡnh bỳp hoa.
 • Thỏp Chàm được xõy bằng gạch màu đỏ cam trầm, cỏc hoạ tiết trang trớ được chạm khắc trờn gạch của tường xõy,
 Hỡnh tượng điờu khắc trờn Thỏp Chàm thường là hỡnh hoa lỏ chim, thỳ, vũ nữ và cỏc vị thần.
HOAẽT ẹOÄNG 2:
Hửụựng daón Hs tỡm hiểu kiến trỳc nhà Rụng Tõy Nguyờn . (20p)
- GV yờu cầu HS quan sỏt Hỡnh 4.3 trong sỏch Học Mớ thuật lớp 9,nờu cõu hỏi gợi ý cho HS thảo luận về đặc điểm kiến trỳc, hỡnh dạng, chất liệu xõy dựng và vị trớ địa lớ cua Nhà Rụng Tõy Nguyờn.
+ Hỡnh dỏng, cấu trỳc của Nhà Rụng như thế nào?
+ Mỏi và thần của Nhà Rụng cú tỉ lệ như thế nào?
+ Nhà Rụng thường được dựng bằng vật liệu gỡ? 
+ Nhà Rụng cú hỡnh trang trớ gỡ? Ở vị trớ nào?
- Yờu cầu HS quan sỏt và tỡm hiểu Hỡnh 4.4 trong sỏch Học Mĩ thuật lớp 9 để biết được đặc điểm, vị trớ và hỡnh tượng thường được sử dụng trong trang trớ bờn ngoài của Nhà Rụng Tõy Nguyờn.
- Yờu cầu cỏc em đọc nội dung trang 35,36 trong sỏch Học Mĩ thuật lớp 9.
II. Kiến trỳc nhà Rụng Tõy Nguyờn
- Nhà Rụng được xõy dựng chủ yếu bằng cỏc vật liệu như gỗ, tre, lồ ụ, cỏ tranh,...
- Nhà Rụng thường cao khoảng 15-20m. Sàn nhà dài khoảng 10m, rộng khoảng 4m đến 6m, được dựng trờn 8 cột lớn bằng thõn gỗ.
- Mỏi Nhà Rụng cú hỡnh giống như lưỡi bỳa rỡu. Núc nhà và cầu thang được trang trớ với cỏc hoạ tiết như ngọn rau dớn, quả bầu, nồi đồng hay cối gió gạo,..
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (5p)
4.1. Tổng kết
- GV nhận xột Tiết học
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: Học bài trong SHMT...
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Đọc trước bài Tạo hỡnh nhà Rụng...
5. PHỤ LỤC
PPCT: 10
Tuần dạy: 10
Ngày soạn: 25/10/2017
Ngày dạy: 26/10/2017
Lớp dạy: 9b, 9c, 9d, 9a. 
Chủ đề 4
SƠ LƯỢC VỀ KIẾN TRÚC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
 Bài 10
Tạo hỡnh nhà rụng
1. MỤC TIấU
1.1. Kieỏn thửực: - HS ghi nhớ sõu thờm những nột độc đỏo trong hỡnh dỏng kiến trỳc vị trớ trang trớ, hỡnh tượng trang trớ ở nhà Rụng của đồng bào cỏc dõn tộc thiểu sổ vựng Tõy Nguyờn. Qua đú, HS được rốn luyện cỏc kĩ năng, kĩ thuật tỡm kiếm và kết hợp vật lệu cũng như năng lực hợp tỏc trong học tập và sỏng tạo.
1.2. Kyừ naờng: Tạo được hỡnh dỏng nhà rụng
1.3. Thaựi ủoọ: Cú ý thức học tập và giữ gỡn di sản văn hoỏ dõn tộc.
2. CHUẨN BỊ
2.1. Giaựo vieõn: Sỏch học mĩ thuật 9, Một số tranh về nhà Rụng.
2.2. Hoùc sinh: Tư liệu nhà Rụng...
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. OÅn ủũnh toồ chửực: 
3.2 Kieồm tra miệng: 
3.3 Tiến trỡnh dạy học
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV VÀ HS
NOÄI DUNG 
HOAẽT ẹOÄNG 1:
Hửụựng daón HS thực hành (40p)
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhúm,
- Yờu cẩu HS quan sỏt Hỡnh 4.3,4.5 trong sảch Học Mĩ thuật lớp 9, lựa chọn mẫu Nhà Rụng để tạo mụ hỡnh. (Nếu gặp khú khăn về tỡm kiếm nguyờn vật liệu, GV cú thể cho HS thực hiện hoạt động này bảng cỏch vẽ Nhà Rống trờn giấy)
- Hướng dẫn HS quan sỏt mẫu nhà vừa chọn, kột hợp với những kiến thức được học vế đặc điểm kiến trỳc của Nhà Rụng, thào luận nhúm để xỏc định một số nội dung chớnh cho mụ hỡnh ngụi nhà như:
+ Kớch thước cỏc bộ phận của Nhà Rụng (thõn nhà, mặt sàn nhà, mỏi nhà,...),
+ Số cột của nhà.
+ Kiểu dỏng, vị trớ của cỏu thang.
+ Hỡnh trang trớ bờn ngoài.
I. thực hành
- Xỏc định tỡ lệ % ngụi nhà mụ hỡnh so với mẫu, làm cơ sở cho cỏc bộ phận khi thiết kế ngụi nhà, giỳp mụ hỡnh gần với nhà mẫu.
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (5p)
4.1. Tổng kết
- GV nhận xột Tiết học
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: Tạo hỡnh nhà rụng
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Bài tiếp theo tạo hỡnh nhà Rụng
5. PHỤ LỤC
PPCT: 11
Tuần dạy: 11
Ngày soạn: 01/11/2017
Ngày dạy: 02/11/2017
Lớp dạy: 9b, 9c, 9d, 9a. 
Chủ đề 4
SƠ LƯỢC VỀ KIẾN TRÚC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
 Bài 11
Tạo hỡnh nhà rụng (Tiết 2)
1. MỤC TIấU
1.1. Kieỏn thửực: - HS ghi nhớ sõu thờm những nột độc đỏo trong hỡnh dỏng kiến trỳc vị trớ trang trớ, hỡnh tượng trang trớ ở nhà Rụng của đồng bào cỏc dõn tộc thiểu sổ vựng Tõy Nguyờn. Qua đú, HS được rốn luyện cỏc kĩ năng, kĩ thuật tỡm kiếm và kết hợp vật lệu cũng như năng lực hợp tỏc trong học tập và sỏng tạo.
1.2. Kyừ naờng: Tạo được hỡnh dỏng nhà rụng
1.3. Thaựi ủoọ: Cú ý thức học tập và giữ gỡn di sản văn hoỏ dõn tộc.
2. CHUẨN BỊ
2.1. Giaựo vieõn: Sỏch học mĩ thuật 9, Một số tranh về nhà Rụng.
2.2. Hoùc sinh: Sản phẩm tiết trước
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. OÅn ủũnh toồ chửực: 
3.2 Kieồm tra miệng: 
3.3 Tiến trỡnh dạy học
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV VÀ HS
NOÄI DUNG 
HOAẽT ẹOÄNG 1:
Hửụựng daón HS thực hành (40p)
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhúm,
- Yờu cẩu HS tiếp tục tạo hỡnh nhà rụng 
+ Kớch thước cỏc bộ phận của Nhà Rụng (thõn nhà, mặt sàn nhà, mỏi nhà,...),
+ Số cột của nhà.
+ Kiểu dỏng, vị trớ của cỏu thang.
+ Hỡnh trang trớ bờn ngoài.
I. thực hành
- Xỏc định tỡ lệ % ngụi nhà mụ hỡnh so với mẫu, làm cơ sở cho cỏc bộ phận khi thiết kế ngụi nhà, giỳp mụ hỡnh gần với nhà mẫu.
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (5p)
4.1. Tổng kết
- Gv hướng dẫn học sinh nhận xột sản phẩm 
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: Hoàn thiện sản phẩm tạo hỡnh nhà rụng
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Bài tiếp theo sỏng tạo tự do
5. PHỤ LỤC
PPCT: 12
Tuần dạy: 12
Ngày soạn: 08/11/2017
Ngày dạy: 09/11/2017
Lớp dạy: 9b, 9c, 9d, 9a. 
Chủ đề 5
SÁNG TẠO TỪ VẬT TèM ĐƯỢC
Bài 12
Sỏng tạo tự do
1. MỤC TIấU
1.1. Kieỏn thửực: Cú ỷ tưởng sỏng tạo từ vật tỡm được.
1.2. Kyừ naờng: Chọn và kết hợp cỏc vật liệu để sỏng tạo được tỏc phẩm mĩ thuật 
1.3. Thaựi ủoọ: cú thờm ý thức vể tiết kiệm và bảo vệ mụi trường.
2. CHUẨN BỊ
2.1. Giaựo vieõn: Sỏch học mĩ thuật 9, một số hỡnh ảnh nghệ thuật tạo hỡnh từ vật tỡm được.
2.2. Hoùc sinh: Sỏch học mĩ thuật 9, đồ vật, phế thải (Vỏ hộp, gỗ, tre,...)
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. OÅn ủũnh toồ chửực: 
3.2 Kieồm tra miệng: 
3.3 Tiến trỡnh dạy học
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV VÀ HS
NOÄI DUNG 
HOAẽT ẹOÄNG 1:
Hửụựng daón HS tỡm hiểu ý tưởng sỏng tạo (15p)
- Hướng dẫn HS tổng hợp cỏc vật liệu đó sưu tầm làm kho vật liệu chung cho cỏc hoạt động của chủ để.
- Yờu cầu HS quan sỏt kho vật liệu, nờu cõu hỏi gợi ý giỳp HS liờn tưởng những đồ phế thải với hỡnh ảnh HS cú ấn tượng trong cuộc sống để hỡnh thành ý tưởng sỏng tạo từ những đồ vật phế thải cú trong lớp.
+ Những vật liệu nào cú ấn tượng với em?
+ Hỡnh dỏng, màu sắc vật liệu đú giỳp em liờn tưởng đến hỡnh ảnh nào trong cuộc sống?
+ Em sẽ chọn vật liệu nào để thể hiện sản phẩm mĩ thuật mới theo ý tưởng của mỡnh?
I. í tưởng sỏng tạo
- Hướng dẫn HS cú thể lựa chọn cỏc vật liệu yờu thớch trước rồi từ đú hỡnh thành ý tường sỏng tạo trờn những vật liệu đú.
HOAẽT ẹOÄNG 2:
Hửụựng daón Hs tạo hỡnh từ ý tưởng sỏng tạo (25p)
 - Hướng dẫn HS lựa chọn và tập hợp cỏc vật liệu phự hợp với ý tưởng sỏng tạo của mỡnh để lắp ghộp, điều chỉnh và tạo sản phẩm theo ý tưởng của cỏ nhõn.
- Gợi ý HS:
+ Hỡnh tượng em thể hiện là gỡ? Hỡnh đú cú đặc điểm gỡ?
+ Em sẽ bắt đầu bằng vật liệu nào? Vỡ sao?
+ Những vật liệu nào sẽ được sử dụng tiếp theo? Em sẽ dựng kĩ thuật, chẫt liệu nào để gắn những vật liệu đú?
+ Cần thờm, bớt những gỡ để hỡnh tượng trong tỏc phẩm của em được thể hiện rừ hơn?
+ Em sẽ trang trớ thờm màu sắc như thế nào để sản phẩm của mỡnh ấn tượng hơn?
II. Tạo hỡnh từ ý tưởng sỏng tạo
- Cú thể điều chỉnh, cắt gọt, thay đổi hỡnh dạng đồ vật cho phự hợp với ý tưởng sỏng tạo.
- Cú thể vẽ, cắt dỏn hoặc kết hợp cỏc vật liệu khỏc nhau để trang trớ sản phẩm.
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (5p)
4.1. Tổng kết
- GV nhận xột Tiết học
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: Tiến hành tạo sản phẩm
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Hoàn thiện sản phẩm
5. PHỤ LỤC
PPCT: 13
Tuần dạy: 13
Ngày soạn: 15/11/2017
Ngày dạy: 16/11/2017
Lớp dạy: 9b, 9c, 9d, 9a. 
Chủ đề 5
	SÁNG TẠO TỪ VẬT TèM ĐƯỢC	
Bài 13
Trưng bày và hoàn thiện sản phẩm
1. MỤC TIấU
1.1. Kieỏn thửực: HS nhận biết vai trũ của hỡnh, khối trong mỗi sản phẩm.
1.2. Kyừ naờng: Cú kiến thức cần thiết, kĩ thuật thể hiện ý tưởng sỏng tạo.
1.3. Thaựi ủoọ: cú thờm ý thức vể tiết kiệm và bảo vệ mụi trường.
2. CHUẨN BỊ
2.1. Giaựo vieõn: Sỏch học mĩ thuật 9, một số hỡnh ảnh nghệ thuật tạo hỡnh từ vật tỡm được.
2.2. Hoùc sinh: Sỏch học mĩ thuật 9, sản phẩm tiết trước đồ vật, phế thải (Vỏ hộp, gỗ, tre,...)
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. OÅn ủũnh toồ chửực: 
3.2 Kieồm tra miệng: 
3.3 Tiến trỡnh dạy học
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV VÀ HS
NOÄI DUNG 
HOAẽT ẹOÄNG 1:
Hửụựng daón HS trưng bày, chia sẻ thảo luận (20p)
- Yờu cầuu HS trưng bày sản phẩm của hoạt động trước để chia sẻ và thảo luận nội dung cõu hỏi sau:
+ í tưởng sỏng tạo của em được hỡnh thành như thế nào?
- Cỏch thực hiện sản phẩm của em như thế nào?
+ Em đó hài lũng về sản phẩm của mỡnh chưa?
+ Cần thờm, bớt gỡ để hoàn thiện sản phẩm của em?
+ Em thớch sản phẩm nào trong cỏc bài tập của lớp? Vỡ sao?
+ Em cú ý tưởng nào giỳp sản phẩm của bạn thể hiện rừ ý tưởng sỏng tạo?
+ Nờn thay thế vật liệu nào để sản phẩm của bạn bộc lộ được ý tưởng sỏng tạo hơn?
+ Sản phẩm nào trong lớp gần ý tưởng sỏng tạo của mỡnh?
+ Cú thể liờn kết những sản phẩm nào để mở rộng sỏng tạo bài học?
- Yờu cẩu HS quan sỏt Hỡnh 5.2 trong sỏch Học Mĩ thuật lớp 9 để tham khảo hỡnh thức tạo hỡnh và lắp ghộp sản phẩm và hoàn thiện ý tưởng sỏng tạo.
I. Trưng bày, chia sẻ thảo luận
- HS trưng bày, thảo luận
HOAẽT ẹOÄNG 2:
Hửụựng daón Hs hoàn thiện sản phẩm (20p)
 - Gợi ý HS phõn tớch, lựa chọn ý kiến chia sẻ, thảo luận về ý tưởng và định hướng hoàn thiện sản phẩm của minh.
- Yờu cầu HS ứng dụng những kĩ thuật lắp ghộp để điểu chỉnh sản phẩm của minh.
- Khuyến khớch HS hợp tỏc, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thiện sản phẩm của minh/ của bạn.
II. Hoàn thiện sản phẩm
HS hoàn thiện sản phẩm
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (5p)
4.1. Tổng kết
- GV nhận xột Tiết học
4.2. Hướng dẫn tự học
+ Đối với bài học ở tiết học này: Tiến hành hoàn thiện sản phẩm
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
5. PHỤ LỤC
PPCT: 14
Tuần dạy: 14
Ngày soạn: 22/11/2017
Ngày dạy: 23/11/2017
Lớp dạy: 9b, 9c, 9d, 9a. 
Chủ đề 5
	SÁNG TẠO TỪ VẬT TèM ĐƯỢC	
Bài 14
Trưng bày và giới thiện sản phẩm
1. MỤC TIấU
1.1. Kieỏn thửực: 
- Rốn luyện, phỏt triển khả năng cảm thụ thẩm mĩ với cỏc sản phẩm trong khụng gian ba chiều.
1.2. Kyừ naờng: 
- Phỏt triển khả năng phõn tớch, đỏnh giỏ cỏc yếu tố tạo hỡnh mĩ thuật như bố cục hỡnh khối, sự biểu cảm của vật liệu, hiệu ứng của cỏc vật liệu,...
- Phỏt triển khả năng sử dụng ngụn ngữ để biểu đạt ý tưởng, cảm xỳc và củng cố, khắc sõu cỏc kiến thức, kĩ năng vừa được học về sỏng tạo sản phẩm ba chiều bằng sự kết hợp cỏc vật liệu bỏ đi.
1.3. Thaựi ủoọ: cú thờm ý thức vể tiết kiệm và bảo vệ mụi trường.
2. CHUẨN BỊ
2.1. Giaựo vieõn: Sỏch học mĩ thuật 9...
2.2. Hoùc sinh: Sỏch học mĩ thuật 9, sản phẩm tiết trước 
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. OÅn ủũnh toồ chửực: 
3.2 Kieồm tra miệng: 
3.3 Tiến trỡnh dạy học
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV VÀ HS
NOÄI DUNG 
HOAẽT ẹOÄNG 1:
Hửụựng daón HS trưng bày và giới thiệu sản phẩm (40p)
- Khuyờn khớch HS hợp tỏc, hỗ trợ bạn trưng bày và giới thiệu sản phẩm bài học.
Định hướng cho HS chia sẻ những nội dung sau:
+ Hỡnh tượng trong sản phẩm.
+ Kĩ thuật thể hiện sản phẩm.
+ Cảm nhận với tỏc phẩm của mỡnh, của bạn
+ Tỡm ra những sản phẩm cú ấn tượng hay hỡnh thức thể hiện độc đỏo,...
+ Chia sẻ kiến thức về sản phẩm cú kĩ thuật thể hiện tốt.
I. Trưng bày và giới thiệu sản phẩm 
- Với những ý tưởng sỏng tạo, con người cú thể biến phế liệu và những đổ vật đó qua sử dụng thành sản phẩm mĩ thuật hay tỏc phẩm nghệ thuật độc đỏo.
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (5p)
4.1. Tổng kết
- Khuyến khớch HS sỏng tạo ra sản phẩm mới bắt nguồn từ những sản phẩm vừa được tạo t

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an hoc ki 1_12231172.doc