Giáo án môn Thể dục lớp 5 - Học kì 1 - GV Bùi Xuân Thân - Trường TH Sơn Long

TIẾT 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH - TỔ CHỨC LỚP

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết dược những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II. Địa điểm - Phương tiện:

Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ

Phương tiện: Còi

III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc 66 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 508Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục lớp 5 - Học kì 1 - GV Bùi Xuân Thân - Trường TH Sơn Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
át vừa vỗ tay theo nhịp 
2. GV và HS hệ thống bài
3. GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
4. Về nhà ôn ĐHĐN
1-2’ 
1-2’
1-2’
Dạy ngày 17 tháng 10 năm 2017
TIẾT 12: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
- TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng (ngang, dọc)
- Thực hiện đúng cách điểm số, dàng hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái
- Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”, biết cách chơi và tham gia chơi được
 II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ
- Phương tiện: Còi, 4 quả bóng, kẻ sân chơi trò chơi
III / Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.
2. Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên (100-200m)
3. Khởi động: Xoay các khớp 
1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
Phần cơ bản
A. Đội hình đội ngũ
- Ôn dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp.
- GV điều khiển lớp tập
- Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển; GV quan sát sửa sai cho HS
- Từng tổ thi đua trình diễn
2. Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
- GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và qui định chơi, cho cả lớp cùng chơi
- Thi đua giữa các tổ với nhau. GV quan sát biểu dương và tổng kết trò chơi.
- Sau mỗi lần chơi đội nào thua phải bị phạt theo yêu cầu đội thắng
10-12’
8-9’ 
Phần kết thúc
1. Thực hiện một số động tác thả lỏng
2. GV và HS hệ thống bài
3. GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
4. Về nhà ôn ĐHĐN	
1-2’ 
1-2’
1-2’
Dạy ngày 18 tháng 10 năm 2017
TIẾT 13: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng thẳng (hàng ngang, dọc)
- Thực hiện đúng cách điểm số, dàng hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái
- Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp
- Trò chơi “Trao tín gậy”, biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ
- Phương tiện: Còi, 4 tín gậy, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.
2. Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, bả vai
3. Trò chơi “Chim bay - Cò bay”
4. Kiểm tra bài cũ: ĐHĐN
1-2’ 
1-2’ 
1 - 2’ 
1 - 2’ 
Phần cơ bản
A. Đội hình đội ngũ:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp
- GV điều khiển lớp tập
- Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát, sửa sai cho HS
- Từng tổ thi đua trình diễn do tổ trưởng điều khiển
2. Trò chơi “Trao tín gậy”
- GV nêu tên trò chơi, tập hợp đội hình chơi, giải thích cách chơi và qui định chơi
- Tổ chức cho cả lớp cùng chơi
- GV nhận xét, biểu dương
10-12’
9-10’ 
Phần kết thúc
1. Thực hiện một số động tác thả lỏng
2. Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
3. GV và HS hệ thống bài
4. GV nhận xét, đánh giá tiết học
5. Về nhà ôn ĐHĐN	
1-2’ 
1-2’ 
1 - 2’
1 - 2’
ơ
Dạy ngày 23 tháng 10 năm 2017
TIẾT 14: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng thẳng (hàng ngang, dọc)
- Thực hiện đúng cách điểm số, dàng hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái
- Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp
- Trò chơi “Trao tín gậy”, biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn
- Phương tiện: Còi, 4 tín gậy, kẻ sân chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, bả vai
3. Kiểm tra bài cũ ĐHĐN
1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
Phần cơ bản 
A. Đội hình đội ngũ :
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp.
- GV điều khiển lớp tập.
- Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển
- GV quan sát sửa sai cho HS 
- Từng tổ thi đua trình diễn
B. Trò chơi “Trao tín gậy”
- Cho học sinh tập hợp theo đội hình chơi rồi nhắc lại cách chơi và qui định chơi sau đó cho cả lớp cùng chơi
- Thi đua giữa các tổ với nhau; GV quan sát biểu dương.
10-12’
9 - 10’ 
Phần kết thúc
1. Thực hiện một số động tác thả lỏng
2. GV cùng học sinh hệ thống bài
3. GV nhận xét đánh giá kết quả.
4. Về nhà ôn ĐHĐN
1-2’ 
1 - 2’
1 - 2’
Dạy ngày 24 tháng 10 năm 2016
TIẾT 15: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng (ngang, dọc), điểm số của mình
- Thực hiện được đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi “Kết bạn”, biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn
- Phương tiện: Còi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Ôn động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp.
- GV điều khiển lớp ôn tập
1-2’ 
4-5’ 
Phần cơ bản 
A. Ôn tập đội hình đội ngũ:
+ Nội dung ôn tập:
1/ Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại
- GV điều khiển lớp tập
- Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển; GV quan sát sửa sai cho HS
2/ Ôn dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp.
- GV điều khiển lớp tập
- Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển; GV quan sát sửa sai cho HS
B.Trò chơi “Kết bạn”
- GV nêu tên trò chơi và qui định chơi
- Cho cả lớp cùng chơi.
16-18’ 
3-4’ 
Phần kết thúc
1. Cho cả lớp chạy thành vòng tròn tập những động tác hồi tĩnh
2. GV nhận xét đánh giá kết quả giờ kiểm tra
3. Về nhà ôn ĐHĐN
1-2’ 
1-2’l
Dạy ngày 25 tháng 10 năm 2016
TIẾT 16: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY
 TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng(ngang, dọc), điểm số của mình
- Thực hiện được đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi “Dẫn bóng”, biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm - Phương tiện :
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, bóng và kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân tập 1-2 vòng
3. Khởi động: Xoay các khớp
4. Khởi động chuyên môn: Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
2-3’ 
1-2 
2-3’ 
1-2’ 
Phần cơ bản 
A. Bài thể dục phát triển chung:
1/ Học động tác vươn thở:
F Lần 1-2: GV nêu tên động tác, phân tích, làm mẫu, HS tập theo. Lưu ý HS: Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng
F Lần 3 trở lên: GV hô nhịp chậm, cán sự làm mẫu, HS tập theo, GV kết hợp sửa sai
2/ Học động tác tay: Cách dạy như trên
B. Trò chơi “Dẫn bóng”
- GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và qui định chơi, cho HS chơi thử
- Tổ chức cho cả lớp cùng chơi. GV theo dõi, nhận xét, đánh giá
12-15’ 
7-8’ 
6-7’ 
5-6’ 
Phần kết thúc
1. Cho cả lớp chạy thành vòng tròn tập những động tác hồi tĩnh
2. GV nhận xét, đánh giá giờ học
3. Về nhà ôn 2 động tác đã học
1-2’ 
1 - 2’
Dạy ngày 31 tháng 10 năm 2017
TIẾT 17: ĐỘNG TÁC CHÂN - TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG
I. Yêu cầu cần đạt : 
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi “Dẫn bóng”, biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm - Phương tiện: Trên sân trường - Còi, bóng và kẻ sân cho trò chơi 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động xoay các khớp 
3. Chạy quanh sân tập 1-2 vòng 
5. KTBC: 2 động tác thể dục đã học
1-2’ 
1-2’ 
1’
1-2’ 
Phần cơ bản 
1/ Ôn 2 động tác vươn thở và tay:
- Lần 1: Tập từng động tác
- Lần 2-3: Tập liên hoàn cả 2 động tác
2/ Học động tác chân
- GV nêu tên động tác, phân tích, làm mẫu, HS tập theo. 
F Lần 1-2: GV hô nhịp và làm mẫu 
F Lần 3 trở lên: GV hô nhịp chậm, cán sự làm mẫu, HS tập theo, GV sửa sai
- Ôn 3 động tác đã học
3/ Trò chơi: Dẫn bóng
- GV tập trung HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi
+ Lần 1: Chọn 2 HS chơi thử
+ Lần 2: Cho cả lớp cùng chơi.
 GV theo dõi, nhận xét, đánh giá
5-6’
2-3’
3-4’ 
4-5’ 
Phần kết thúc
1. Đứng vỗ tay và hát
2. GV và HS cùng hệ thống bài
3. GV nhận xét, đánh giá giờ học
 1-2’ 
1-2’ 
1 - 2’
Dạy ngày 01 tháng 11 năm 2017
TIẾT 18: TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi “Dẫn bóng”, biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm - Phương tiện:- Trên sân trường - Còi, bóng và kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân tập 1-2 vòng
3. Khởi động xoay các khớp
4. Trò chơi: Đứng ngồi theo lệnh
1-2’ 
1-2 
2-3’ 
1-2’ 
Phần cơ bản 
1/ Học trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi
* Lần 1: Cho HS chơi thử
* Lần 2: Tổ chức cho cả lớp cùng chơi có phân thắng thua, đội thua bị phạt
2/ Ôn động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục:
- Lần 1: Tập từng động tác
- Lần 2-3: Tập liên hoàn cả 3 động tác
- Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển; GV đến các tổ quan sát, sửa chữa sai sót 
- Các tổ thi đua trình diễn cả 3 động tác
* GV nhận xét và tuyên dương các tổ tập tốt
5-6’ 
1-2’ 
2-3’ 
14-16’
3-4’ 
4-5’ 
Phần kết thúc
1. HS tập tại chỗ một số động tác thả lỏng, rủ chân, tay, gập thân, lắc vai
2. GV và HS cùng hệ thống bài
3. GV nhận xét, đánh giá giờ học
4. Về nhà ôn 3 động tác đã học
1-2’ 
1 - 2’
1 - 2’
Dạy ngày 7 tháng 11 năm 2017 
TIẾT 19: ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH
TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình của bài thể dục đã học
- Trò chơi “Dẫn bóng”, biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, bóng và kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Chạy một vòng xung quanh sân tập 
3. Khởi động: Xoay các khớp
4. Khởi động: Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”
1-2’ 
1-2 
1-2’ 
1-2’ 
Phần cơ bản 
1/ Ôn 3 động tác vươn thở, tay và chân 
- Lần 1: GV hô nhịp
- Lần 2 trở lên cán sự hô nhịp, GV nhận xét và sửa sai cho HS
2/ Học động tác vặn mình
- GV nêu tên động tác, phân tích, làm mẫu, HS tập theo. 
- Lần 1-2: GV hô nhịp và làm mẫu 
- Lần 3 trở lên: GV hô nhịp chậm, cán sự làm mẫu, HS tập theo, GV nhận xét và sửa sai cho HS
3/ Ôn 4 động tác đã học do cán sự điều khiển
4/ Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn
- GV nêu tên và nhắc lại cách chơi
- Cho cả lớp cùng chơi. GV theo dõi, nhận xét, đánh giá
4-5’ 
2-3’ 
5-6’ 
4-5’ 
Phần kết thúc
1. Tập một số động tác thả lỏng
2. GV và HS cùng hệ thống bài
3. GV nhận xét, đánh giá giờ học
4. Về nhà ôn 4 động tác đã học	
2’ 
1-2’ 
1-2’
Dạy ngày 8 tháng 11 năm 2017 
TIẾT 20: TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình của bài thể dục đã học
- Trò chơi “Chạy nhanh theo số”, biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Chạy một vòng xung quanh sân tập 
3. Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối vai, hông
4. Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
Phần cơ bản 
1/ Ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân và vặn mình đã học 
- Lần 1: GV hô nhịp
- Lần 2-3 trở lên cán sự hô nhịp HS tập luyện, GV quan sát, nhận xét và sửa sai cho HS
- Lần 4: Các tổ thi đua trình diễn, GV nhận xét, đánh giá
2/ Trò chơi: Chạy nhanh theo số
- GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi và chia đội chơi
+ Cho cả lớp chơi thử
+ Tổ chức cho cả lớp cùng chơi. GV theo dõi, nhận xét, đánh giá
* Lưu ý HS: Không nên vội vàng quá
12-14’ 
2-3’ 
6-8’ 
5-6’ 
Phần kết thúc
1. Tập một số động tác thả lỏng các khớp và toàn thân
2. GV và HS cùng hệ thống bài
3. GV nhận xét, đánh giá giờ học
4. Về nhà ôn 4 động tác đã học	
2’ 
1-2’ 
1-2’
Dạy ngày 14 tháng 11 năm 2017
TIẾT 21: ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN
TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi “Chạy nhanh theo số”, biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Chạy chậm trên sân trường 
3. Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp
4. Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”
1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
Phần cơ bản 
1/ Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình
- Lần 1: GV hô nhịp
- Lần 2-3: Cán sự hô nhịp, GV nhận xét và sửa sai cho HS
2/ Học động tác toàn thân
- GV nêu tên động tác, phân tích, làm mẫu, HS tập theo. 
- Lần 1-2: GV hô nhịp và làm mẫu 
- Lần 3 trở lên: GV hô nhịp chậm, cán sự làm mẫu, HS tập theo, GV nhận xét và sửa sai cho HS
3/ Ôn 5 động tác đã học do cán sự điều khiển
4/ Trò chơi: Chạy nhanh theo số
- GV nêu tên và nhắc lại cách chơi
- Cho cả lớp cùng chơi. GV theo dõi, nhận xét, đánh giá
4-5’ 
4-5’ 
5-6’ 
4-5’ 
Phần kết thúc
1. Tập một số động tác hồi tĩnh, vỗ tay theo nhịp và hát
2. GV và HS cùng hệ thống bài
3. GV nhận xét, đánh giá giờ học
4. Về nhà ôn 5 động tác đã học	
2’ 
1-2’ 
1-2’
Dạy ngày 15 tháng 11 năm 2017
TIẾT 22: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH VÀ TOÀN THÂN
 TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi “Chạy nhanh theo số”, biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Chạy chậm trên trên địa hình tự nhiên 
3. Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp
4. Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”
1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
Phần cơ bản 
1/ Trò chơi: Chạy nhanh theo số
- GV nêu tên và nhắc lại cách chơi
- Cho cả lớp cùng chơi. GV theo dõi, nhận xét, đánh giá
 2/ Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân
- L1: GV hô nhịp, CS làm mẫu, HS tập
- L2-3: Cán sự hô nhịp, cả lớp cùng thực hiện, GV nhận xét, đánh giá và sửa sai cho học sinh
* Tổ chức cho các tổ thi đua trình diễn cả 5 động tác. GV theo dõi, nhận xét, đánh giá
6-7’ 
9-10’ 
5-6’ 
Phần kết thúc
1. Tập một số động tác hồi tĩnh, vỗ tay theo nhịp và hát
2. GV và HS cùng hệ thống bài
3. GV nhận xét, đánh giá giờ học
4. Về nhà ôn 5 động tác đã học
2’ 
1-2’ 
1-2’
Dạy ngày 21 tháng 11 năm 2017
TIẾT 23: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH VÀ TOÀN THÂN
 TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”, biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Giậm chân tại chỗ vỗ tay 
3. Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp
4. Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”
1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
Phần cơ bản 
1/ Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn
- GV nêu tên và nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử 1 lần
- Cho cả lớp cùng chơi. GV theo dõi, nhận xét, đánh giá, em nào thua phải thực hiện theo yêu cầu của em thắng
 2/ Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân
- L1: GV hô nhịp, CS làm mẫu, HS tập
- Lần 2-3: Cán sự hô nhịp, cả lớp cùng thực hiện, GV nhận xét, đánh giá và sửa sai cho học sinh
* Tổ chức cho các tổ thi đua trình diễn cả 5 động tác. GV theo dõi, nhận xét, 
6-7’ 
9-10’ 
5-6’ 
Phần kết thúc
1. Tập một số động tác hồi tĩnh, vỗ tay theo nhịp và hát
2. GV và HS cùng hệ thống bài
3. GV nhận xét, đánh giá giờ học
4. Về nhà ôn 5 động tác đã học	
2’ 
1-2’ 
1-2’
Dạy ngày 22 tháng 11 năm 2017
TIẾT 24: ÔN TẬP 5 ĐỘNG TÁC
 CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG 
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi “Kết bạn”, biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Chạy chậm trên trên địa hình tự nhiên khoảng 200 - 250 mét 
3. Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, vai, hông
1-2’
1-2’
1-2’
Phần cơ bản 
1/ Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân
- L1: GV hô nhịp, CS làm mẫu, HS tập
- Lần 2-3: Cán sự hô nhịp, cả lớp cùng thực hiện, GV nhận xét, đánh giá và sửa sai cho học sinh
* Tổ chức cho các tổ thi đua trình diễn cả 5 động tác. GV theo dõi, nhận xét, - 
3/ Trò chơi “Kết bạn”
GV nêu tên trò chơi, tập trung HS theo đội hình chơi, nhắc lại cách chơi sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi
+ Lần 1 : Cho cả lớp chơi thử
+ Lần 2 : Tổ chức cho cả lớp cùng chơi
Sau mỗi lần chơi em nào không kết đươc với bạn nào thì bị phạt lò cò
10-12’
9 - 10’
Phần kết thúc
1. Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
2. GV và HS cùng hệ thống bài
3. GV nhận xét đánh giá tiết ôn tập
4. Về nhà ôn 5 động tác đã học	
2-3’
1-2’
1-2’
Dạy ngày 28 tháng 11 năm 2017
TIẾT 25: ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG
 TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân và thăng bằng của bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”, biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 
3. Khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, vai, hông
4. Trò chơi học sinh ưa thích
1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
Phần cơ bản 
1/ Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân
- L1: GV hô nhịp, CS làm mẫu, HS tập
- L2-3: Cán sự hô nhịp, GV nhận xét, đánh giá và sửa sai cho học sinh
2/ Học động tác thăng bằng :
- GV nêu tên động tác, giải thích và làm mẫu, cả lớp tập theo
- Cán sự làm mẫu và hô nhịp, HS tập theo
* Ôn tập 6 động tác thể dục đã học do GV điều khiển
3/ Trò chơi : Ai nhanh và khéo hơn
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho cả lớp cùng chơi. GV theo dõi, nhận xét, đánh giá 
8-9’ 
4-5’ 
5-6’ 
Phần kết thúc
1. Tập một số động tác hồi tĩnh
2 Vỗ tay theo nhịp và hát 1 bài
3. GV và HS cùng hệ thống bài
4. GV nhận xét, đánh giá giờ học
5. Về nhà ôn 6 động tác đã học	
2’ 
1-2’ 
1-2’
1-2’
Dạy ngày 29 tháng 11 năm 2017
TIẾT 26: ĐỘNG TÁC NHẢY
 TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ”
I. Yêu cầu cần đạt : 
- Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi “Chạy nhanh theo số”, biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Đi đều vòng quanh sân tập và hát 
3. Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, vai, hông
4. Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
1-2’ 
 1-2’ 
1-2’ 
1-2’ 
Phần cơ bản 
1/ Trò chơi: Chạy nhanh theo số
- GV nêu tên và nhắc lại cách chơi
- Cho cả lớp cùng chơi. GV theo dõi, nhận xét, đánh giá
 2/ Ôn 6 động tác thể dục đã học
- Lần 1: GV hô nhịp, cán sự làm mẫu, HS tập, GV theo dõi và nhận xét
- Lần 2-3: Cán sự hô nhịp, cả lớp cùng thực hiện, GV nhận xét, đánh giá 
3/ Học động tác nhảy
- GV nêu tên động tác, giải thích và làm mẫu, cả lớp tập theo
- C/sự làm mẫu và hô nhịp HS tập theo
* Tổ chức cho các tổ thi đua trình diễn cả 6 động tác. GV nhận xét, đánh giá
6-7’ 
10-12’
2-3’ 
Phần kết thúc
1. Tập một số động tác hồi tĩnh, vỗ tay theo nhịp và hát
2. GV và HS cùng hệ thống bài
3. GV nhận xét, đánh giá giờ học
4. Về nhà ôn 6 động tác thể dục đã học
2’ 
1-2’ 
1-2’
Dạy ngày 5 tháng 12 năm 2017
TIẾT 27: ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA - TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa của bài t

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an hoc ki 1_12238510.doc