Giáo án Lớp 5 - Tuần 15 đến 21 - GV: Dương Thị Cẩm Hồng

TIẾT 1 SINH HOẠT DƯỚI CỜ

TIẾT 2 TẬP ĐỌC

BUÔN CHƯ LỆNH ĐÓN CÔ GIÁO

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Phát âm đúng các tên của người dân tộc trong bài; đọc diễn cảm với giọng phù hợp nội dung từng đoạn.

- Hiểu nội dung bài: Tình cảm của người Tây Nguyên yêu quí cô giáo, biết trọng văn hoá, mong muốn cho con em của dân tộc mình được học hành, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.Trả lời được các câu hỏi trong bài.

- Giáo dục học sinh biết yêu quí cô giáo.

II. CHUAÅN BÒ:

+ GV: Tranh SGK phóng to. Bảng phụ viết đoạn 1 cần rèn đọc.

+ HS: Đọc trước bài.

 

doc 185 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 582Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 15 đến 21 - GV: Dương Thị Cẩm Hồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỈNH - BỔ SUNG
------------------
Thứ /Ngày
Môn
Ñieàu chænh theo chuan kieán thöùc, kó naêng
THỨ HAI
25.12.2017
SHDC
TĐ
TOÁN
ĐL
ïKNS
Baøi 1 
THỨ BA
26.12.2017
CT
TOÁN LTVC
KH
ïKNS
Baøi 1; Baøi 2; Baøi 3 
THỨ TƯ
27.12.2017
AV
AV
TD
HÁT
THỨ NĂM
28.12.2017
LTVC
TLV
MT
TOÁN
THỨ SÁU
29.12.2017
TLV
TOÁN
SHL
BH
LV
TD
Baøi 1; Baøi 2; Baøi 4
Ngày soạn: Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017
Ngày dạy: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017
TIẾT 1 SINH HOẠT DƯỚI CỜSINH HOAÏT DÖÔÙI CÔØ
-------------------------------------------------------***************************************
TIẾT 2 TẬP ĐỌC 
OÂN TAÄP VAØ KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌ I (Tieát 1)
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (Tiết 1)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ HKI của lớp 5; tốc độ khoảng 110 tiếng / 1 phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính; ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. (HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài).
- Biết lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Giữ lấy màu xanh. Theo yêu cầu BT2.Biết nhận xét về nhân vật theo yêu cầu BT3.
- Yêu thiên nhiên, con người, giữ gìn sự trong sáng giàu đẹp của Tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: phiếu viết tên từng bài TĐ và HTL từ tuần 11 đến tuần 13; bút dạ và 1 số tờ giấy khổ to kẻ sẵn bảng thống kê ở BT 2.
	2. Học sinh: Đọc lại các bài TĐ và HTL từ tuần 11 đến tuần 13.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: “Ôn tập cuối HKI (Tiết 1).”
 b. Phát triển các hoạt động:
Hát.
2 em đọc lại bài đã học từ tuần 11 đến tuần 13.
v Hoạt động 1: HD HS làm BT1.
- GV yêu cầu lần lượt từng em lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm, được xem lại bài khoảng 1 phút).
- GV đặt 1 câu hỏi về bài vừa đọc.
- GV nhận xét.
v	Hoạt động 2: HD HS làm BT2.
Bài 2:
- GV chia nhóm: 4 nhóm.
- Phát giấy cho học sinh ghi theo cột thống kê.
-Giáo viên nhận xét, bổ sung, giữ lại trên bảng phiếu làm bài đúng (Đáp án xem ở SGV tr 336).
ïKNS: Thu thập xử lí thông tin; hợp tác làm việc nhóm.
v Hoạt động 3: HD HS làm BT3.
Bài 3:
- GV nhắc HS: cần nói về bạn nhỏ- con người gác rừng- như kể về một người bạn cùng lớp chứ không phải như nhận xét khách quan về một nhân vật trong truyện.
- GV nhận xét, tuyên dương những em viết hay.
- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) bài mình chọn.
- HS trả lời.
- HS khác nhận xét.
-Các nhóm làm việc - Đại diện nhóm trình bày kết quả.
-Cả lớp nhận xét, bổ sung.
- 1 HS đọc yêu cầu của BT.
- HS làm vào VBT.
- Một số HS trình bày bài làm.
- Lớp nhận xét.
4. Củng cố:
-Học sinh thi đọc diễn cảm.
5. Dặn dò - Nhận xét:
-Dặn HS về nhà xem trước các bài TĐ và HTL từ tuần 14 11 đến tuần 17.
-Chuẩn bị: “KT HKI”. 
- Nhận xét tiết học.
----------------------------------------------------------------******************************************
TIẾT 3 TOÁN 
DIEÄN TÍCH HÌNH TAM GIAÙC
DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU: 
- Nắm được quy tắc tính diện tích hình tam giác.
- Biết vận dụng quy tắc tính diện tích hình tam giác.
- Ham mê học toán.
II. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: Bộ đồ dùng học toán.
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- GV nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: “Diện tích hình tam giác.”
 b. Phát triển các hoạt động:
-Hát.
-Học sinh sửa bài tập ở nhà. Bài 1.
-HS nhận xét
Hoạt động 1: Hình thành quy tắc và công thức tính DT hình tam giác.
* Cắt hình tam giác:
- GV đính bảng 2 hình tam giác bằng nhau, yêu cầu HS lấy 2 hình tam giác bằng nhau để trên bàn.
- GV tách hai mảnh tam giác (của hình tam giác có thể tách được) ghi là 1 và 2.
* Ghép thành hình chữ nhật:
- GV hướng dẫn: ghép hai mảnh 1 và 2 vào HTG còn lại để thành một HCN ABCD. Vẽ đường cao EH.
* So sánh, đối chiếu các yếu tố hình học trong hình vừa ghép.
- GV hỏi:
+ Chiều dài DC của hình chữ nhật ABCD như thế nào so với độ dài đáy DC của hình tam giác EDC.
+ Chiều rộng AD của hình chữ nhật ABCD như thế nào so với chiều cao của hình tam giác EDC.
+ Diện tích hình chữ nhật ABCD như thế nào so với diện tích hình tam giác EDC.
* Hình thành quy tắc, công thức tính diện tích HTG.
- GV nêu:
+ Muốn tính diện tích hình chữ nhật ABCD ta làm sao?
+ Vậy diện tích hình tam giác EDC ta tính như thế nào?
- GV: Nếu gọi S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao. Em hãy nêu quy tắc và ghi công thức tính diện tích HTG.
- GV chốt lại (như trong SGK).
Hoạt động 2: Thực hành.
Bài 1: 
- GV giúp đỡ HS TB, yếu.
- GV nhận xét, chữa bài.
- HS lấy 2 HTG bằng nhau để lên mặt bàn.
- HS thực hiện theo HD của GV.
- HS thực hiện theo HD.
- HS trả lời- nhận xét- bổ sung.
+  AB x BC = DC x AD = DC x EH.
+  DC x EH
 2
+ S = a x h : 2
- Một số HS nhắc lại.
- 1 HS đọc yêu cầu BT.
- HS áp dụng quy tắc tính diện tích HTG để tính vào vở.
- 2 HS lên bảng sửa bài. Chẳng hạn:
a) 8 x 6 : 2 = 24 (cm2);
b) 2,3 x 1,2 : 2 = 1,38 (dm2).
- Lớp nhận xét.
4. Củng cố:
-Đại diện 2 nhóm thi đua tìm diện tích hình tam giác có đáy 15m và chiều cao 8m.
5. Dặn dò - Nhận xét:
- Dặn HS học thuộc quy tắc, công thức tính diện tích HTG.
- Chuẩn bị “Luyện tập”. 
 - Nhận xét tiết học.
-------------------------------------------------------------****************************************
TIẾT 4 ĐỊA LÍ	
KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
KIỂM TRA HỌC KÌ I
š› œ š› œ š› œ š› œ š› œ
***********************************************************
Ngày soạn: Thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2017
Ngày dạy: Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017
TIẾT 1 CHÍNH TẢ 
OÂN TAÄP (TIEÁT 4)
ÔN TẬP (T2) 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- Kieåm tra laáy ñieåm kyõ naêng hoïc thuoäc loøng cuûa hoïc sinh trong lôùp.
- Nghe – vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng baøi “Chôï Ta – sken”.
- Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû.
II. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: SGK.
2. Học sinh: Vôû chính taû.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: “Ôn tập (tiết 2)”
 b. Phát triển các hoạt động:
-Hát.
-GV đọc cho HS viết lại 1 số từ khó.
	Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra hoïc thuoäc loøng.
-Giaùo vieân kieåm tra kyõ naêng hoïc thuoäc loøng cuûa hoïc sinh.
-Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm.
	Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh nghe - vieát baøi.
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi.
-Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi Chính taû.
-Giaùo vieân giaûi thích töø Ta-sken.
-Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh nghe- vieát.
-Giaùo vieân chaám chöõa baøi.
4. Củng cố:
Nhaän xeùt baøi laøm.
5. Dặn dò - Nhận xét:
-Chuaån bò: “Tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa daân toäc ta”.
-Nhaän xeùt tieát hoïc. 
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc tröôùc lôùp nhöõng ñoaïn vaên, khoå thô, baøi thô khaùc nhau.
-Hoïc sinh chuù yù laéng nghe.
-Caû lôùp nghe – vieát.
------------------------------------------------------------*************************************************
TIẾT 2 TOÁN 
LUYEÄN TAÄP
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: 
- Rèn kĩ năng tính diện tích HTG. Giới thiệu cách tính diện tích HTG vuông (biết độ dài hai cạnh góc vuông của hình tam giác vuông).
- Tính diện tích hình tam giác nhanh, chính xác.
- Ham mê học toán.
II. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: Bảng phụ.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- GV nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: “Luyện tập.”
 b. Phát triển các hoạt động:
Hoạt động 1: HD HS làm BT1.
*Bài 1: 
- GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính diện tích HTG.
- GV giúp đỡ HS TB, yếu.
- GV nhận xét, sửa bài.
Hoạt động 2: Giới thiệu cách tính diện tích hình tam giác vuông.
*Bài 2: 
- Hướng dẫn HS quan sát từng hình tam giác vuông rồi chỉ ra đáy và đường cao tương ứng.
- GV nhận xét, chữa bài.
*Bài 3:
- GV hướng dẫn HS quan sát hình tam giác vuông:
+ Coi độ dài BC là độ dài đáy thì độ dài AB là chiều cao tương ứng.
+ Diện tích hình tam giác bằng độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2: (BC x AB) : 
 2
- GV: Vậy muốn tính diện tích hình tam giác vuông, ta làm sao?
- GV yêu cầu HS tính từng câu a), b) vào vở.
- GV giúp đỡ HS TB, yếu.
- GV nhận xét, sửa bài.
-Hát.
-Học sinh sửa bài tập ở nhà. Bài 1 SGK trang 88.
-HS nhận xét
- 1 HS nêu yêu cầu BT.
- Một số HS nhắc lại.
- HS làm bài vào vở. Đồng thời 2 HS lên bảng sửa bài. Chẳng hạn:
a) 30,5 x 12 : 2 = 183 (dm2).
b) 16dm = 1,6m
1,6 x 5,3 : 2 = 4,24 (m2).
- Cả lớp nhận xét.
- 1 HS đọc yêu cầu BT.
- HS quan sát, phát biểu ý kiến - nhận xét - bổ sung. Chẳng hạn: Hình tam giác vuông ABC coi AC là đáy thì AB là đường cao tương ứng và ngược lại.
- HS quan sát theo sự hướng dẫn của GV.
- Muốn tính diện tích hình tam giác vuông, ta lấy tích độ dài hai cạnh góc vuông chia 2.
- HS tự làm vào vở. Đồng thời 2 HS lên bảng làm bài. Chẳng hạn:
a) Diện tích hình tam giác vuông ABC là:
4 x 3 : 2 = 6 (cm2)
b) Diện tích hình tam giác vuông DEG là:
5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2).
Đáp số: a) 6cm2.
 b) 7,5cm2.
4. Củng cố:
-Học sinh nhắc lại các công thức tìm diện tích hình tam giác, hình tam giác vuông.
5. Dặn dò - Nhận xét:
- Dặn HS về nhà làm BT 4b tr 89- SGK.
- Chuẩn bị “Luyện tập chung”. 
- Nhận xét tiết học.
*------------------------------------------------------------*********************************************
TIẾT 3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
OÂN TAÄP (TIEÁT 3)
ÔN TẬP (TIẾT 3)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- OÂn taäp vaø kieåm tra laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
	- Kiểm tra kyõ naêng ñoïc thaønh tieáng cuûa hoïc sinh.
	- Laäp ñöôïc baøn toång keát voán töø veà moâi tröôøng.
- Coù yù thöùc töï oân luyeän, heä thoáng kieán thöùc cuõ.
II. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: Giaáy khoå to.
2. Học sinh: Baøi soaïn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 
-Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: “(Ôn tập tiết 3)”
 b. Phát triển các hoạt động:
-Hát.
-Hoïc sinh ñoïc moät vaøi ñoaïn vaên.
-Hoïc sinh töï ñoïc caâu hoûi – Hoïc sinh traû lôøi.
*	Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc.
-Giaùo vieân choïn moät soá ñoaïn vaên, ñoaïn thô thuoäc caùc chuû ñieåm ñaõ hoïc.
Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm.
*	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laäp baûng toång voán töø veà moâi tröôøng.
ñaøm thoaïi.
-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi.
-Giaùo vieân giuùp hoïc sinh yeâu caàu cuûa baøi taäp: laøm roõ theâm nghóa cuûa caùc töø: sinh quyeån, thuûy quyeån, khí quyeån.
-Giaùo vieân chia nhoùm, cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm.
-GV nhaän xeùt
4. Cuûng coá.
5. Toång keát - daën doø: 
-Veà nhaø reøn ñoïc dieãn caûm.
-Chuaån bò: “OÂn taäp”.
-Nhaän xeùt tieát hoïc 
- Hoïc sinh laàn löôït ñoïc tröôùc lôùp nhöõng ñoaïn vaên, ñoaïn thô khaùc nhau.
-1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu.
® Caû lôùp ñoïc thaàm.
-Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm – Nhoùm naøo xong daùn keát quaû leân baûng.
Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy.
-2 học sinh thi đua tìm thêm 1 số từ về môi trường.
---------------------------------------------------******************************************
TIẾT 4 KHOA HỌC	
SÖÏ CHUYEÅN THEÅ CUÛA CHAÁT
SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT
I. MỤC TIÊU: 
- Nêu được ví dụ về một số chất ở thể rắn, thể lỏng và thể khí.
- Kể được tên một số chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí và tên một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.
- GD HS yêu thích tìm hiểu khoa học.
II. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: Hình trang 73 SGK; bộ phiếu ghi tên một số chất.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: “Sự chuyển thể của chất.”
 b. Phát triển các hoạt động:
-Hát.
-Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
*Hoạt động 1: Trò chơi tiếp sức “Phân biệt 3 thể của chất”.
*Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn.
- GV chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội cử 6 HS tham gia.
- GV nêu: + HS 2 đội đứng xếp hàng dọc trước bảng. Cạnh mỗi đội có một hộp đựng các tấm phiếu, có cùng nội dung, số lượng các tấm phiếu như nhau. Trên bảng treo sẵn 2 bảng “Bảng ba thể của chất”.
+ Khi GV hô “bắt đầu”: người thứ nhất của mỗi đội rút một phiếu bất kì, đọc nội dung phiếu rồi đi nhanh lên dán tấm phiếu đó lên cột tương ứng trên bảng. Người thứ nhất dán xong thì đi xuống, người thứ hai lại làm tiếp các bước như người thứ nhất.
+ Đội nào gắn xong các phiếu trước và đúng là thắng cuộc.
*Bước 2: Tiến hành chơi.
*Bước 3: Cùng kiểm tra.
- GV cùng HS không tham gia chơi kiểm tra lại từng tấm phiếu các bạn đã dán vào mỗi cột xem đã làm đúng chưa.
*Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”.
*Bước 1: GV phổ biến cách chơi và luật chơi.
-GV đọc câu hỏi. Các nhóm thảo luận rồi ghi đáp án vào bảng. Sau đó nhóm nào lắc chuông trước được trả lời trước. Nếu trả lời đúng là thắng cuộc.
*Bước 2: Tổ chức cho HS chơi.
 - GV nhận xét, ghi điểm cho nhóm trả lời đúng.
Đáp án: 1 – b; 2 – c; 3 – a.
*Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận.
- GV yêu cầu HS quan sát các hình trang 73 SGK và nói về sự chuyển thể của nước.
-GV yêu cầu HS tự tìm thêm các VD khác (dựa vào các gợi ý qua hình vẽ nêu trên).
- GV nhấn mạnh: Qua những VD trên cho thấy, khi thay đổi nhiệt độ, các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác, sự chuyển thể này là một dạng biến đổi lí học.
Hoạt động 4: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”.
Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn.
- GV chia lớp thành 4 nhóm và phát cho các nhóm một số phiếu trắng bằng nhau.
- GV nêu: Trong cùng một thời gian, nhóm nào viết được nhiều tên các chất ở 3 thể khác nhau hoặc viết được nhiều tên các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác là thắng.
Bước 2: Tiến hành chơi.
Bước 3: Cùng kiểm tra.
- GV cùng lớp kiểm tra xem nhóm nào có SP nhiều và đúng là thắng cuộc.
- HS lắng nghe và thực hiện như hướng dẫn của GV.
- Các đội cử đại diện lên chơi.
- HS không tham gia chơi cùng kiểm tra với GV.
- HS lắng nghe.
- Các nhóm chơi trò chơi.
- HS quan sát, suy nghĩ, phát biểu.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Hình 1: Nước ở thể lỏng.
Hình 2: Nước đá chuyển từ thể rắn sang thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ bình thường.
Hình 3: Nước bốc hơi chuyển từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ cao.
- HS nêu thêm các VD khác.
- Một số HS đọc mục Bạn cần biết.
-HS di chuyển về nhóm của mình và lắng nghe luật chơi.
- HS các nhóm chơi trò chơi.
4. Củng cố:
- HS đọc lại mục Bạn cần biết
5. Dặn dò - Nhận xét:
- Chuẩn bị: KT HKI.
 - Nhận xét tiết học.
aïbïaïbïaïbïaïbïaïbïaïbïaïbïaïb
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh. 
-Veõ vaø trang trí vaøo vôû.
-Quan saùt chung, gôïi yù:
+Keû truïc.
+Tìm hình maûng.
+Tìm hoïa tieát ñeå veõ.
+Veõ maøu.
Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. (Hoaït ñoäng lôùp) .
-Löïa choïn moät soá baøi, gôïi yù HS nhaän xeùt.
-Nhaän xeùt, xeáp loaïi theo caûm nhaän rieâng.
-Boå sung nhaän xeùt, ñieàu chænh xeáp loaïi, ñoäng vieân chung .
 4. Cuûng coá: 
	-Ñaùnh giaù, nhaän xeùt.
	-Giaùo duïc HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa caùc ñoà vaät daïng hình chöõ nhaät coù trang trí.
 5. Daën doø:
	-Nhaän xeùt tieát hoïc.
	-Daën HS söu taàm tranh aûnh veà ngaøy Teát, leã hoäi, muøa xuaân.
***********************************************************
Ngày soạn: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017
Ngày dạy: Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017
TIẾT 1 HÁT
TAÄP BIEÅU DIEÃN 2 BAØI HAÙT :
NHÖÕNG BOÂNG HOA NHÖÕNG BAØI CA, ÖÔÙC MÔ ; TÑN SOÁ 4
-------------------------------------------------------
TIẾT 2 1 + 2 ANH VĂN 
(Giáo viên bộ môn)
----------------------------------------------------------------------
TIẾT 3 THỂ DỤC
ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI VOØNG TRAÙI, ÑOÅI CHAÂN KHI ÑI ÑEÀU SAI NHÒP
TROØ CHÔI: “CHAÏY TIEÁP SÖÙC THEO VOØNG TROØN”
(Giáo viên bộ môn)
----------------------------------------------------------------------
TIẾT 4 HÁT
TAÄP BIEÅU DIEÃN 2 BAØI HAÙT :
NHÖÕNG BOÂNG HOA NHÖÕNG BAØI CA, ÖÔÙC MÔ ; TÑN SOÁ 4
(Giáo viên bộ môn)
aïbïaïbïaïbïaïbïaïbïaïbïaïbïaïb
Ngày soạn: Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017
Ngày dạy: Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017 
TIẾT 1 LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
OÂN TAÄP VAØ KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌ I (TIEÁT 7)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ HKI của lớp 5; tốc độ khoảng 110 tiếng / 1 phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính; ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
- HS đọc trôi chảy các bài thơ và TLCH của BT2.
- Yêu thiên nhiên, con người, giữ gìn sự trong sáng giàu đẹp của Tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: bảng phụ viết 10 câu hỏi
	2. Học sinh: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: “Ôn tập tiết 7”
 b. Phát triển các hoạt động:
-Hát.
v Hoạt động 1: HD HS đọc thầm bài văn SGK trang 177.
- GV nhận xét.
vHoạt động 2: HD HS trả lời 10 câu hỏi.
-Giáo viên nhận xét, bổ sung (Đáp án xem ở SGV tr 342).
- HS đọc trong SGK 
-HS khoanh tròn những ý đúng.
Câu 1: b Câu 2: a; Câu 3: c
Câu 4: c; Câu 5: b; Câu 6: b
Câu 7: b; Câu 8: a; Câu 9: c: Câu 10: c
4. Củng cố:
-Đặt câu có 1 cặp từ trái nghĩa nói về:sông nước.
5. Dặn dò - Nhận xét:
- Dặn HS chuẩn bị “câu ghép”. 
- Nhận xét tiết học.
***************************************************
TIẾT 2 TẬP LÀM VĂN 
OÂN TAÄP VAØ KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌ I (TIEÁT 6)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- Viết được một lá thư gửi người thân ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em đủ nội dung cần thiết.
- Củng cố kĩ năng viết thư.
- GD HS biết quan tâm đến người thân.
II. CHUẨN BỊ: 
	1. Giáo viên: Bảng phụ ghi đề bài.
	2. Học sinh: Giấy viết thư.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: “OÂn taäp tieát 5”
 b. Phát triển các hoạt động:
-Hát.
*Hoạt động 1: Củng cố kĩ năng viết thư.
- GV lưu ý: cần viết chân thực, kể đúng những thành tích và cố gắng của em trong HKI vừa qua, thể hiện được tình cảm với người thân.
- GV nhận xét, bình chọn người viết thư hay nhất.
-3 HS đọc yêu cầu của bài và Gợi ý. Cả lớp theo dõi trong SGK.
- HS viết thư.
- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc lá thư đã viết.
- Lớp nhận xét.
4. Củng cố:
-Giáo viên nhận xét.
-Học sinh nhắc lại những kiến thức vừa ôn.
5. Dặn dò - Nhận xét:
- Dặn HS chuẩn bị “Luyện tập tả người”. 
 -Nhận xét tiết học.
**********************************************
TIẾT 3 MỸ THUẬT
TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ: “ƯỚC MƠ CỦA EM”
***********************************************
TIẾT 4 TOÁN 
KIEÅM TRA ÑÒNH KÌTIẾT 4 THỂ DỤC
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN”
-----------------------------------------------------
aïbïaïbïaïbïaïbïaïbïaïbïaïbïaïb
Ngày soạn: Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017
Ngày dạy: Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017 
TIẾT 1 TẬP LÀM VĂN 
KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ
****************************************
TIẾT 2 TOÁN 
HÌNH THANG
I. MỤC TIÊU: 
 - Hình thành biểu tượng về hình thang - Nhận biết một số đặc điểm về hình thang; phân biệt hình thang với một số hình đã học.
 - Rèn kỹ năng nhận dạng hình thang và thể hiện một số đặc điểm của hình thang.
 - Giáo dục học sinh yêu thích, say mê môn học.
II. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: Bộ đồ dùng học toán.
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: “Hình thang.”
 b. Phát triển các hoạt động:
-Hát.
- GV chữa bài kiểm tra cuối HKI.
v	Hoạt động 1: HDHS hình thành biểu tượng về hình thang.
- GV cho HS quan sát hình vẽ “cái thang” trong SGK
- GV vẽ lên bảng hình thang ABCD như SGK.
 A B
D C
v	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh nhận biết một số đặc điểm của hình thang.
- GV yêu cầu HS quan sát mô hình lắp ghép và hình vẽ hình thang.
- GV hỏi: 
+ Hình thang ABCD có mấy cạnh?
+ Có hai cạnh nào song song với nhau?
- GV kết luận: Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song. Hai cạnh song song gọi là hai đáy (đáy lớn DC và đáy bé AB); hai cạnh kia gọi là hai cạnh bên (AD và BC).
- GV yêu cầu HS quan sát hình thang ABCD trong SGK (ở dưới) và GV giới thiệu (chỉ vào) đường cao AH và chiều cao của hình thang (độ dài AH).
- GV gọi một số HS nhận xét về đường cao AH, quan hệ giữa đường cao AH và hai đáy.
- GV kết luận về đặc điểm hình thang.
- GV gọi một vài HS lên bảng chỉ vào hình thang ABCD và nhắc lại đặc điểm của hình thang.
v Hoạt động 3: Thực hành.
* Bài 1:
-Giáo viên chữa bài – kết luận.
*Bài 2:
Giáo viên chốt: Hình thang có 2 cạnh đối diện song song.
* Bài 4:
Giới thiệu hình thang vuông.
- HS quan sát" nhận ra những hình ảnh của hình thang.
-Học sinh quan sát hình vẽ hình thang ABCD trong SGK và trên bảng.
- HS quan sát.
- HS trả lời.
+  4 cạnh.
+ AB//DC
- HS tự nêu nhận xét: Hình thang có hai cạnh đối diện song song với nhau.
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS phát biểu- nhận xét- bổ sung.
- Một vài HS lên bảng chỉ vào hình thang ABCD và nêu đặc điểm hình thang.
-Học sinh đọc đề.
-HS làm bài vào vở.
-Học sinh đổi vở để kiểm tra chéo.
-HS làm bài, cả lớp nhận xét.
-Học sinh nhận xét đặc điểm của hình thang vuông.
+ 1 cạnh bên vuông góc với hai cạnh đáy.
+ Có 2 góc vuông, Chiều cao hình thang vuông là cạnh bên vuông góc với hai đáy.
Đọc ghi nhớ.
4. Củng cố:
-Học sinh nhắc lại đặc điểm của hình thang.
-Thi đua vẽ hình thang trong 2 phút. (học sinh nào vẽ nhiều nhất. Vẽ hình thang theo nhiều hướng khác nhau).
5. Dặn dò - Nhận xét:
-Chuẩn bị: “Kiểm tra HKI”. 
-Nhận xét tiết học.
**************************************************
TIẾT 3 SINH HOAÏT LÔÙP TUAÀN 18
BAÙC HOÀ VAØ NHÖÕNG BAØI HOÏC VEÀ ÑAÏO ÑÖÙC, LOÁI SOÁNG
BÀI 3: KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ (T2)
-------------------------------------------------------------------
LUYỆN VIẾT
BÀI 16: 
*CHÉP ĐOẠN VĂN VỀ CÂY ĐƯỚC
*CHÉP ĐIỀU 31, LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜ

Tài liệu đính kèm:

  • docGIÁO ÁN TUẦN 15 ĐẾN TUẦN 21 NĂM 2017-2018.doc