Giáo án môn Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Tiết 9 - Bài 1: Luyện tập chuột

1- MỤC TIÊU.

1.1. Kiến thức:

 HĐ 1: HS nắm được các thao tác với chuột.

1.2. Kỹ năng:

 HĐ 2: HS thực hiện được các thao tác với chuột.

1.3. Thái độ:

 HĐ 1, 2: HS cản thấy thích thú khi sử dụng chuột.

2- NỘI DUNG HỌC TẬP.

 Thực hiện được các thao tác với chuột

3- CHUẨN BỊ.

3.1. GV: Phần mềm Muose Skills.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 460Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Tiết 9 - Bài 1: Luyện tập chuột", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5
Tiết 9	
ND:
Chương II: PHẦN MỀM HỌC TẬP
Bài 1: LUYỆN TẬP CHUỘT
1- MỤC TIÊU.
1.1. Kiến thức:
 HĐ 1: HS nắm được các thao tác với chuột.
1.2. Kỹ năng:
 HĐ 2: HS thực hiện được các thao tác với chuột.
1.3. Thái độ:
 HĐ 1, 2: HS cản thấy thích thú khi sử dụng chuột.
2- NỘI DUNG HỌC TẬP.
 Thực hiện được các thao tác với chuột
3- CHUẨN BỊ. 
3.1. GV: Phần mềm Muose Skills.	
3.2. HS: Sự hiểu biết về chuột đã học ở tiết thực hành.	
4- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện
Lớp 6A3	: 
Lớp 6A4: .
Lớp 6A5: .
4.2. Kiểm tra miệng: (Kiểm tra trong quá trình thực hành).
4.3. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
* Hoạt động 1 (20ph)
* GV: Các em đã được biết thiết bị chuột dùng để nhập thơng tin. Vậy sử dụng chuột như thế nào cho đúng cách, để hiểu rõ vấn đề ta tìm hiểu bài mới.
* GV: Chuột là thiết bị quan trọng thường đi liền với máy tính.
* GV: Cho HS quan sát thiết bị chuột.
* HS: Quan sát
* GV: Phần đầu của thiết bị chuột được chia làm mấy phần?
* HS: Hai phần: Phần bên trái và phần bên phải
*GV: Qui ước cách đặt tên cho các nút chuột như thế nào?
Nút trái
Nĩt ph¶i
* HS: Trả lời
*GV:Hãy cho biết để khởi động được phần mềm ta thực hiện như thế nào?
* HS: Nháy đúp chuột trái vào phần mềm
* GV: Đĩ là các thao tác chính với chuột, vì các lệnh điều khiển trên chuột đều phụ thuộc vào cách nháy chuột.
* GV: Thơng qua chuột chúng ta cĩ thể thực hiện các lệnh điều khiển nhập, mở, chọn các đối tượng nhanh lai rất thuận tiện.
* GV: Vậy cách cầm chuột như thế nào cho đúng cách?
*GV: Cho HS quan sát hình ảnh cách cầm chuột.
*GV thao tác mẫu cách cầm chuột. Cho HS thao tác cầm chuột.
* HS thao tác
* GV: Hãy phát biểu thành lời cách cầm chuột?
* HS: Trả lời
* GV: Vậy các thao tác chính với chuột gồm di chuyển chuột, nháy chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột và kéo thả chuột.
*GV: Thực hiện từng thao tác với chuột máy tính: 
* GV: Hướng dẫn HS cầm chuột đúng cách và di chuyển chuột nhẹ nhàng nháy và thả tay dứt khốt kể cả khi nháy đúp.
* HS: Chú ý nghe và làm theo hướng dẫn của giáo viên
* GV: Cho HS di chuyển chuột và quan sát sự thay đổi vị trí của con trỏ chuột trên màn hình.
* HS: Từng bước nắm được cách cầm chuột và thực hành theo
* GV: Cho HS quan sát trên màn hình mà khơng nhìn chuột trong khi di chuyển chuột để luyện phản xạ
*GV: Hướng dẫn HS các cách nháy chuột
* GV: Cho HS tập luyện chuột. Hướng dẫn tư thế cầm chuột và ngồi đúng tư thế, Cổ tay thả lỏng và khơng đặt cánh tay lên trên các vật cứng nhọn.
* HS: Quan sát
Hoạt động 2 (20ph):
* GV: Để thực hiện thành thạo cách nháy chuột, người ta đã lập ra phần mềm hỗ trợ việc học luyện tập nháy chuột đĩ là phần mềm Mouse Skills.
* GV: Để làm việc được với phần mềm đầu tiên ta phải làm gì?
* HS: Khởi động phần mềm
* GV: Khởi động phần mềm chính là thao tác mở đối tượng. Nêu cách nháy chuột (mở đối tượng)?
* HS: Trả lời
*GV: Giới thiệu cách khỏi động phần mềm.
* HS: Quan sát
* GV: Thao tác mẫu và chỉ rõ để HS hiểu cần phải quan sát nhanh ở màn hình để nháy chuột vào các ơ vuơng nhanh, chính xác theo sự chỉ dẫn của chương trình.
* GV: Nếu khơng muốn luyện tập nữa ta phải làm gì?
* HS: Thốt khỏi phần mềm
* GV: Nêu các cách thốt khỏi phần mềm mà em biết?
* HS trả lời: Alt + F4, Nháy vào nút Close
*GV: Ngồi các cách mà các em đã biết cịn cĩ thêm hai cách nữa để thốt khỏi phần mềm
*GV thao tác mẫu
* HS: Thao tác lại.
1/ Các thao tác chính với chuột.
* Cách cầm chuột:
 Dùng tay phải để giữ chuột, ngĩn trỏ đặt nhẹ lên nút trái chuột, ngĩn giữa đặt nhẹ lên nút phải chuột. 
* Các thao tác chính với chuột:
- Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng.
- Nháy chuột (chọn đối tượng): Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay
- Nháy nút phải chuột: Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay
- Nháy đúp chuột (mở đối tượng): Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột, thả tay
- Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí cần và thả tay để kết thúc thao tác.
2/ Luyện tập và sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skill
a) Khởi động phần mềm:
B1) Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mouse Skills
B2) Gõ một phím bất kì để vào cưa sổ luyện tập.
B3) Luyện tập các thao tác sử dụng chuột. (Gồm 5 mức)
* Trong đĩ:
- Mức 1: Di chuyển chuột đến ơ vuơng cĩ màu.
- Mức 2: Luyện tập nháy chuột trái một cái vào ơ vuơng.
- Mức 3: Luyện tập nháy đúp chuột trái vào ơ vuơng.
- Mức 4: Nháy chuột phải vào ơ vuơng.
- Mức 5: Luyện tập di chuyển chuột kéo thả biểu tượng W (word) vào khung màu trắng.
* Chú ý: -Kết thúc mỗi mức luyện tập gõ một phím bất kì để sang mức luyện tập tiếp theo.
- Luyện tập xong năm mức nếu muốn luyện tập lại thì nháy chuột vào mục “Try Again”
b) Thốt khỏi Mouse Skills:
- C1: Nháy chuột vào nút Quit
- C2: Gõ phím Q
4.4. Tổng kết (4ph):
- GV: Cho HS nhắc lại các thao tác chính với chuột.
- HS: Trả lời.
- GV: Muốn luyện tập sử dụng chột ta dùng phần mềm nào?
- HS: Trả lời.
4.5. Hướng dẫn học tập(1ph):
* Đối với bài học ở tiết này:
 - Xem lại nội dung bài đã học.
 - Thực hành lại các thao tác với chuột (nếu ở nhà có máy).
* Đối với bài học ở tiết sau:
 - Xem trước nội dung phần 3 Sgk/24-25, tiết sau Luyện tập.
5- PHỤ LỤC:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_1_Lam_quen_voi_mot_so_thiet_bi_may_tinh.doc