Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản - Trần Thị Hằng – Trường PT DTNT Lạc Dương

I - MỤC TIÊU

· Kiến thức: Biết cách chỉnh sửa một văn bản: xoá, chèn thêm, chọn phần văn bản, sao chép, di chuyển.

· Kỉ năng: HS biết cách chỉnh sửa một văn bản

· Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận nhóm, thực hành theo nhóm

II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· GV: Phấn màu, bảng phụ, máy vi tính, đĩa mềm

· HS: Bảng phụ nhóm.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1063Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản - Trần Thị Hằng – Trường PT DTNT Lạc Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 05/2/2007	Ngày dạy: 07/2/2007
Tuần 21 - Tiết 42; 43
Bài 15: 	CHỈNH SỬA VĂN BẢN 
I - MỤC TIÊU
Kiến thức: Biết cách chỉnh sửa một văn bản: xoá, chèn thêm, chọn phần văn bản, sao chép, di chuyển. 
Kỉ năng: HS biết cách chỉnh sửa một văn bản
Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận nhóm, thực hành theo nhóm
II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
GV: Phấn màu, bảng phụ, máy vi tính, đĩa mềm
HS: Bảng phụ nhóm.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1 : XOÁ VÀ CHÈN THÊM VĂN BẢN (20 phút)
GV: yêu cầu HS đọc mục 1.
GV: Để xoá một vài kí tự em nên dùng phím nào?
GV: Nêu tác dụng của từng phím: Backspace; Delete?
GV: lấy ví dụ và yêu cầu HS thực hành
GV: Muốn chèn thêm văn bản tại một vị trí nào đó ta phải làm như thế nào?
GV: Để xoá một phần văn bản lớn hơn thì ta phải làm như thế nào? Thao tác đó gọi là? 
GV: chốt lại
GV: nhấn mạnh lưu ý: hãy suy nghĩ thận trọng trước khi xoá nội dung văn bản
HS: đọc bài 
HS: sử dụng phím Backspace; Delete
HS: thực hành theo hướng dẫn 
HS: di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí cần chèn và sử dụng bàn phím để gõ thêm nội dung
HS: ta đánh dấu phần văn bản cần xoá 
HS: lắng nghe
Bài 15: 	
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
1. Xoá và chèn thêm văn bản 
- Để xoá một vài kí tự, ta sử dụng:
+ Phím Backspace(ß) : xoá kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo
+ Phím Delete: xoá kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo
- Để chèn thêm văn bản ở một vị trí mới: di chuyển con trỏsoạn thảo vào vị trí đó và gõ thêm nội dung 
- Chọn phần văn bản (đánh dấu phần văn bản)
Hoạt động 2: CHỌN PHẦN VĂN BẢN (15 phút)
GV: yêu cầu HS học nguyên tắc
GV: chốt lại
GV: Để chọn một phần văn bản em làm như thế nào?
GV: yêu cầu HS làm bài theo hướng dẫn 
GV: nếu thao tác có kết quả không như ý muốn em có thể khôi phục trạng thái văn bản bằng cách nào?
GV: lấy ví dụ minh hoạ 
HS: đọc nguyên tắc
HS: nháy chuột tại vị trí bắt đầu; sau đó kéo thả chuột đến cuối phần văn bản cần chọn
HS: nháy vào nút lệnh Undo 
HS: thực hành theo hướng dẫn 
2. Chọn phần văn bản
- Nguyên tắc: SGK
- Để chọn một phần văn bản: 
+ Nháy chuột tại vị trí bắt đầu 
+ Kéo thả chuột đến cuối phần văn bản cần chọn
- Khôi phục trạng thái văn bản trước khi thực hiện thao tác bằng cách nháy phím Undo.
Hoạt động 3: SAO CHÉP (15 phút)
GV: yêu cầu HS đọc mục 3
GV: sao chép phần văn bản là gì?
GV: Chốt lại
GV: Để sao chép một phần văn bản đã có vào một vị trí khác ta làm như thế nào?
GV: Lưu ý cho HS khi nháy nút Copy một lần, nháy nút Paste nhiều lần.
HS: đọc bài 
HS: sao chép một phần văn bản là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao chép nội dung đó vào vị trí khác 
HS: chọn phần văn bản muốn sao chép và nháy nút Copy 
Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và nháy nút Paste 
HS: lắng nghe 
3. Sao chép
- Sao chép: SGK
- Để sao chép một phần văn bản ta thực hiện:
+ Chọn phần văn bản muốn sao chép và nháy nút Copy
+ Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và nháy nút Paste 
- Lưu ý: SGK
Hoạt động 4: DI CHUYỂN (10 phút)
GV: yêu cầu HS đọc mục 4
GV: yêu cầu HS nêu cách thứ nhất
GV: ngoài cách trên ta còn có thể làm như thế nào?
GV: chốt lại 
GV: thao tác sao chép và di chuyển khác nhau chỗ nào 
HS: đọc mục 4
HS: sao chép xong rồi xoá phần văn bản ở vị trí gốc 
HS: ngoài ra ta còn có thể: chọn phần văn bản cần di chuyển và nháy nút Cut 
Đưa con trỏ soạ thảo tới vị trí mới và nháy nút Paste 
HS: Phần văn bản gốc ở thao tác sao chép không bị xoá đi 
4. Di chuyển:
- Cách 1: SGK
- Cách 2: 
+ Chọn phần văn bản cần di chuyển và nháy nút Cut
+ Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí mới và nháy nút Paste 
Hoạt động 5: CỦNG CỐ – THỰC HÀNH (10 phút)
GV: yêu cầu HS đọc ghi chú 
GV: hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK
GV: Yêu cầu HS thực hành một số thao tác vừa học theo nhóm 
HS: đọc ghi nhớ 
HS: lắng nghe
HS: thực hành theo hướng dẫn của GV
* Ghi nhớ: SGK
IV. DẶN DÒ
Học ghi nhớ 
Đọc bài đọc thêm 
Xem trước bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 15. Chỉnh sửa văn bản - Trần Thị Hằng – Trường PT DTNT Lạc Dương.doc