Bài 5. Luyện tập chuột

Chuột là công cụ quan trọng thường đi liền với máy tính. Thông qua chuột chúng ta có thể thực hiện các lệnh điều khiển hoặc nhập dữ liệu vào máy tính nhanh và thuận tiện. Dùng tay phải để giữ chuột, ngón trỏ đặt lên nút trái, ngon giữa đặt lên mút phải chuột