Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 15 đến tiết 18

TẬP GÕ BÀN PHÍM

I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

 - Chiếu nội dung mục tiêu

 II. Nội dung cần chuẩn bị :

 

doc 9 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 701Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 15 đến tiết 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 15
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
TẬP GÕ BÀN PHÍM 
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 - Chiếu nội dung mục tiêu
 II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động
khởi động
A/trang 50
Tư thế ngồi làm việc
Tư thế ngồi máy tính không đúng về lâu dài sẽ dẫn đến hiện tượng như đau cổ, vẹo lưng, giảm thị lực.
Tư thế ngồi đúng cánh sẽ giúp chúng ta tránh các hiện tượng như đau cổ, vẹo lưng, giảm thị lục thêm vào đó ta còn gõ phím bằng mười ngón nhanh, làm việc trước máy tính lâu hơn, làm việc chính xác hơn.
Hoạt động
Hình thành kiến thức 
BC.1.bài tập 1
Trang 51
BC.1.bài tập 2
Trang 52
1. Nhiệm vụ từng ngón tay
2. Kỹ năng gõ bàn phím
3. Các hàng trên bàn phím
- Tư thế ngồi đúng cách là thẳng lưng, thân người không ngả về trước cũng không ngửa ra sau.
- Tư thế ngồi máy tính sai cách là thân người ngả về trước và ngửa ra sau. Mắt thấp hơn mép của màn hình, mắt cách màn hình máy tính xa hơn 50 cm và gần hơn 50 cm
- Khi gõ phím nhiệm vụ của ngón tay như sau:
Tay trái
Tay phải
- Ngón trỏ: R,F,V,4,T,G,B,5
- Ngón giữa: E,D,C,3
- Ngón áp út: W,S,X,2
- Ngón út: Phím: Q,A,Z,1,',Tab, Caps Lock, Shift
- Ngón trỏ: H,Y,N,6,7,J,M
- Ngón giữa: 8,I,K. <
- Ngón áp út: 9,O,L,>
- Ngón út: 0,P,:,?,",[,],-,+,\, Enter, Backspace
Sau khi vẽ xong thì em lên di chuyển bàn tay về hàng phím cơ sở
Giải phóng đôi mắt để quan sát và điều chỉnh tài liệu trên màn hình
Tốc độ gõ nhanh hơn ít phạm lỗi hơn
* Khi luyện gõ cần lưu ý
Nhìn vào màn hình không nhìn xuống bàn phím
Gõ phím nhẹ nhưng dứt khoát
Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím nhất định, sau khi gõ xong cần đưa bàn tay về vị chí ban đầu trên hàng phím cơ sở
Hàng phím số
Hàng phím trên
Hàng phím cơ sở
Hàng phím dưới
Tiết: 16
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
TẬP GÕ BÀN PHÍM
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 - Chiếu nội dung phần hoạt động luyện tập
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động luyện tập
1. Luyện tập gõ hàng phím cơ sở
- Đặt hai tay tại vị trí hàng phím cơ sở, gõ kí tự được đóng khung trên màn hình.
- Mắt luôn nhìn màn hình để biết phím cần gõ và ngón tay tương ướng(đổi sang màu thẫm hơn), nếu gõ đúng thì kí tự tiếp theo sẽ được đóng khung, nếu không thay đổi gì nghĩa là em gõ sai và phải gõ lại. Cố gắng không nhìn bàn phím
2. Luyễn gõ bàn phím dưới
- Nháy chuột vào mục thứ hai trên thanh bảng chọn, chọn Basics--> Lesson 4
- Hoàn thành xong Lesson 4 e tiếp tục luyện tập với Lesson 7
3. Luyện gõ hàng phím trên
- Nháy chuột vào mục thứ hai trên thanh bảng chọn, chọn Basics --->Lesson 5
- Hoàn thành Lesson 5 tiếp tục luyện tập với Lesson 6
4. Luyện gõ các phím dấu
- Nháy chuột vào mục thứ hai trên thanh bảng chọn, chọn Basics --->Lesson 8
- Hoàn thành Lesson 8 tiếp tục luyện tập với Lesson 9
Hoạt động vận dụng
Đ/59
Trang web kiểm tra tốc độ gõ phím
Hoạt động tìm tòi mở rộng
E/59
60 từ/phút
Tiết: 17+18
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
LÀM QUEN VỚI LUYỆN GÕ BÀN PHÍM
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 - Chiếu nội dung mục tiêu
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động khởi động
Bài 1/trang 4
a. lưng thẳng – mắt cách màn hình 50 cm
b. làm việc nhanh và chính xác hơn
c. ngón trỏ
d. j,f – space bar
e. hàng phím số - hàng phím trên – hàng phím cơ sở - hàng phím dưới
Hoạt động luyện tập
1. Phối hợp với phíp shift để gõ chữ hoa và các dấu
- Kết hợp phím shift với chữ cần việt hoa 
- ví dụ: (shift+k--->K)
- Học sinh thực hiện từ Lesson 1 đến Lesson 7
2. Gõ hàng phím số phối hợp với phím shift
Để vẽ được các hàng số sau 5% 6^ 7& 8* các em nhấn tổ hợp phím: shift + số ví dụ (shift+7)---->&
3. Vị trí của cụm phím số
- Cụm phím số (Numeric pad) nằm riêng biệt bên phải bàn phím được thiết kế riêng để nhập dữ liệu kiểu số
- Khi muốn dùng ta phải bật Num Lock
4. Gõ phím ở cụm phím số 
Học sinh thực hiện vào Numeric---->Lesson1 để luyễn kỹ năng gõ phím
Hoạt động vận dụng
C/Trang 64
Hoạt động tìm tòi mở rộng
D/Trang 64
Để thuận tiện, tiết kiêm diện tích cho những thiết bị di động nhỏ rễ di chuyển

Tài liệu đính kèm:

  • docTu_tiet_15_den_tiet_18_VNEN.doc