Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 20, 21

I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS hiểu được vì sao máy tính cần có hệ điều hành.

- HS hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành đối với máy tính.

 2. Kỹ năng:

 - HS trả lời được câu hỏi vì sao cần có hệ điều hành trong máy tính dựa trên các ý tưởng đã đưa ra ở hai quan sát trong SGK.

 3. Thái độ:

 - Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, tự giác, tích cực.

II.CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo, phòng máy.

2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước.

 

doc 7 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 725Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 20, 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 22/10/2015
Ngày giảng: lớp 6a: 28/10/2015	lớp 6b: 27/10/2015
TIẾT 20: 
VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH ( T2)
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS hiểu được vì sao máy tính cần có hệ điều hành.
- HS hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành đối với máy tính.
 2. Kỹ năng: 
	- HS trả lời được câu hỏi vì sao cần có hệ điều hành trong máy tính dựa trên các ý tưởng đã đưa ra ở hai quan sát trong SGK.
 3. Thái độ: 
	- Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, tự giác, tích cực. 
II.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo, phòng máy.
2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước.
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức:
Lớp: 6a	Sĩ số: 32	Vắng:
Lớp: 6b	Sĩ số: 	29	Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ học
3. Tiến trình bài dạy
HĐ CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
GV: Khi máy tính làm việc, có nhiều đối tượng cùng hoạt động và tham gia vào quá trình xử lý thông tin. Công việc này do hệ điều hành đảm nhận. 
? Cái gì điều khiển máy tính?
GV: Máy tính là thiết bị gồm nhiều thành phần khác nhau.Trong quá trình hoạt động của máy tính, các thành phần này thực hiện trao đổi thông tin (dữ liệu) cho nhau. 
GV: YC HS nhắc lại: Chương trình là gì? 
GV: Vậy cùng một thời điểm có thể có nhiều phần mềm cùng chạy, cũng có thể cùng một lúc yêu cầu sự tham gia của cùng một thành phần phần cứng.
? Vậy để chúng hoạt động nhịp nhàng cần có gì?
? Ở quan sát 1: Cái gì cần được điều khiển một cách nhịp nhàng? 
? Ở quan sát 2: Cái gì cần được điều khiển một cách nhịp nhàng?
GV: Vậy những đối tượng nào của máy tính cần được điều hành một cách nhịp nhàng?
GV : Cụ thể hệ điều hành thực hiện việc gì?
GV: Nêu tên một số thiết bị phần cứng, một số phần mềm?
GV tóm lại : Vậy hệ điều hành có vai trò rất quan trọng . Nếu không có hệ điều hành thì máy tính không thể hoạt động nhịp nhàng được.
2/ Cái gì điều khiển máy tính?
- Hệ điều hành đóng vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động của máy tính.
-Hệ điều hành điều khiển hoạt động của các đối tượng là phần mềm hoặc phần cứng.
- Chương trình (phần mềm) là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện.
Cụ thể, hệ điều hành thực hiện:
 + Điều khiển các thiết bị (phần cứng)
 + Tổ chức việc thực hiện các chương trình (phần mềm).
4. Củng cố
GV: Chiếu bài tập
Bài tập 1: Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm (....)
Hệ điều hành có vai trò rất quan trọng. Nó ...(1)... mọi hoạt động của ...(2).... và ...(3).... tham gia vào quá trình ...(4)...
ĐÁ: (1): điều khiển	(2): phần mềm
 (3): phần cứng	(4): xử lý thông tin
Bài tâp 2|: Phần mềm Quan sát Trái Đất và các vì sao và Mario có phải là hệ điều hành không? Vì sao?
	ĐÁ: Không, vì nó không điều khiển mọi hoạt động của phần cứng và phần mềm, nó chỉ là phần mềm ứng dụng.
5. Dặn dò
 - Trả lời các câu hỏi còn lại ở cuối bài.
 - Xem và nghiên cứu trước bài 16.
Bách Quang, ngày 24/10/2015 
Kí duyệt	
 	 	Trương Thị Huyên 
Ngày soạn :23/10/2015
Ngày giảng: lớp 6a: 30/10/2015	lớp 6b:28/10/2015
TIẾT 21 : HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	- HS biết được Hệ điều hành là phần mềm máy tính được cài đặt đầu tiên trong máy tính và được chạy đầu tiên khi khởi động máy tính.
2. Kỹ năng: 
	- HS trả lời được câu hỏi vì sao cần có hệ điều hành trong máy tính dựa trên các ý tưởng đã đưa ra ở hai quan sát trong SGK.
3. Thái độ: 
	- Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
II.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo, máy tính.
2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước.
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức:
Lớp: 6a	Sĩ số: 32	Vắng:
Lớp: 6b	Sĩ số: 	29	Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi : Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính. Phần mềm luyện sử dụng chuột có phải là hệ điều hành không ? Vì sao?
3. Tiến trình bài dạy: 
GV: Ở bài học trước chúng ta đã thấy vai trò quan trọng của hệ điều hành. Vậy hệ điều hành là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài này.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
? Hãy phân biệt phần cứng và phần mềm?
? Vì sao máy tính cần có hệ điều hành?
GV: Nhấn mạnh vai trò điều khiển của hệ điều hành vì trong máy tính có rất nhiều thiết bị phần cứng và có thể chạy nhiều ứng dụng đồng thời trong máy tính. 
GV giới thiệu : Hệ điều không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính . Hệ điều hành là một chương trình (phần mềm) máy tính.
GV: Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính. Tất cả các phần mềm khác chỉ có thể hoạt động được sau khi máy tính đã có hệ điều hành.
GV: Máy tính chỉ có thể sử dụng và khai thác hiệu quả khi có hệ điều hành.
-GV có thể giới thiệu sơ lược về các máy tính sơ khai.
GV giới thiệu: các hệ điều hành hiện có trên thế giới và hệ điều hành được dùng nhiều nhất là hệ điều hành Windows.
GV: Chiếu một số HDH của hãng và giao diện của HDH Windows
GV: Có thể nói, sau khi khởi động, hệ điều hành sẽ tạo môi trường nền để cài đặt và chạy các chương trình ứng dụng khác.
? Lý do vì sao hệ điều hành cần cài đặt và chạy đầu tiên trong máy tính ?
GV nói thêm: Khi tạo ra một phần mềm , người thiết kế nó phải xác định phần mềm này sẽ chạy trên hệ điều hành nào
1/ Hệ điều hành là gì?
- Hệ điều hành là một chương trình (phần mềm) máy tính.
-Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính.
-Trên thế giới có nhiều hệ điều hành khác nhau. Hiện nay, hệ điều hành được dùng phổ biến nhất là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft.
4.Củng cố
GV: củng cố lại các kiến thức đã được học trong tiết học.
GV: Chiếu bài tập trắc nghiệm:
Câu hỏi 1: Muốn máy tính hoạt động được thì cần phải:
Lắp ráp hệ điều hành vào	C. Chỉ cần có đĩa cứng
Cài đặt hệ điều hành vào	D. Tất cả đều sai
Câu hỏi 2: Mỗi máy tính:
Chỉ có thể cài một hệ điều hành	C. Chỉ cài được hệ điều hành	
Có thể cài nhiểu hệ điều hành	D. A và B đúng
Câu hỏi 3: Điền vào chố trống các từ thích hợp:
Hệ điều hành ...... là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính điện tử
ĐA: 1-B; 2-C; 3;- không phải
5. Dặn dò
	- Đọc trước mục 2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành
Bách Quang, ngày 24/10/2015 
 Kí duyệt	
 	Trương Thị Huyên 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_9_Vi_sao_can_co_he_dieu_hanh.doc