Giáo án môn Tin học 6 - Trường THCS Đạ Long - Bài 1: Thông tin và tin học

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết khái niệm về thông tin và hoạt động thông tin của con người;

- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin.

2. Kĩ năng:

- Lấy ví dụ thông tin về thế giới xung quanh và về chính con người và hoạt động hàng ngày.

- Lấy ví dụ hoạt động thông tin bao gồm: tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin.

3. Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức và yêu thích môn học, ham học hỏi.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 878Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Trường THCS Đạ Long - Bài 1: Thông tin và tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 22/08/2015
Ngày dạy: 24/08/2015
Tuần: 1
Tiết: 1
BÀI 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Biết khái niệm về thông tin và hoạt động thông tin của con người;
- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin.
2. Kĩ năng: 
- Lấy ví dụ thông tin về thế giới xung quanh và về chính con người và hoạt động hàng ngày.
- Lấy ví dụ hoạt động thông tin bao gồm: tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin.
3. Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức và yêu thích môn học, ham học hỏi.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
6A1:..
6A2:..
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	* Giáo viên giới thiệu chương trình học môn tin của lớp 6.
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (15’) Tìm hiểu về thông tin là gì?
+ GV: Hằng ngày em được tiếp nhận những thông tin gì?
+ GV: Lấy thêm ví dụ cho HS.
+ GV: Việc tiếp nhận những thông tin đó mang lại cho em những gì?
+ GV: Yêu cầu HS đọc mục 1: 
 Thông tin là gì?
+ GV: Đưa ra cho HS một số ví dụ về các nguồn thông tin khác nhau.
- Sách, báo, loa phát thanh, thời sự, bảng tin,
+ GV: Yêu cầu HS liệt kê thêm một số thông tin khác.
+ GV: Nhận xét bổ sung nội dung các câu trả lời của HS.
+ GV: Từ những ví dụ theo em thông tin là gì?
+ GV: Cho HS nghiên cứu thêm trong SGK và rút ra từ ví dụ. Yêu cầu một HS trả lời.
+ GV: Yêu cầu một số HS nhắc lại câu trả lời.
+ GV: Cho HS nhắc lại một số ví dụ về thông tin.
+ GV: Cho HS thực hiện ghi bài.
+ HS: Thông tin từ đài phát thanh xã, thông tin ở trường học, từ bạn bè, cha mẹ, 
+ HS: Chú ý lắng nghe.
+ HS: Đem lại cho các em sự hiểu biết về các sự vật sự việc trong cuộc sống của các em.
+ HS: Đọc SGK, tìm hiểu về nội dung mục 1.
+ HS: Chú ý lắng nghe, tìm hiểu và liên hệ với thực tế tại địa phương.
+ HS: Bản tin dự báo thời tiết, thời khóa biểu, kế hoạch Đội, thông tin cá nhân của một bạn trong lớp, .
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và tìm hiểu thêm.
+ HS: Rút ra kết luận từ các ví dụ trên trả lời câu hỏi theo yêu cầu.
+ HS: Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.
+ HS: Một số em học sinh nhắc lại câu trả lời.
+ HS: Một số em thực hiện theo yêu cầu của GV.
+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở.
1. Thông tin là gì?
- Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.
Hoạt động 2: (20’) Hoạt động thông tin của con người.
+ GV: Yêu cầu HS đọc mục 2.
Hoạt động thông tin của con người
+ GV: Thuyết trình và giải thích về hoạt đông thông tin của con người.
+ GV: Yêu cầu HS nêu một số ví dụ về hoạt động thông tin của con người.
+ GV: Như vậy hoạt động thông tin của con người là gì?
+ GV: Yêu cầu một HS trả lời.
+ GV: Yêu cầu một số HS nhắc lại câu trả lời.
+ GV: Chốt nội dung cho HS thực hiện ghi bài.
+ GV: Thuyết trình và minh họa về quá trình xử lý thông tin.
+ GV: Trình bày và giải thích mô hình quá trình xử lý thông tin.
Thông tin vào
Thông tin ra
Xử lí
+ GV: Yêu cầu HS tìm một số ví dụ về mô hình xử lý thông tin.
+ GV: Yêu cầu HS chỉ ra mô hình xử lý thông tin trong ví dụ đưa ra.
+ GV: Nhận xét bổ sung nội dụng cho HS qua ví dụ.
+ GV: Trình bày mô hình xử lý thông tin.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày lại mô hình xử lý thông tin.
+ GV: Cho HS ghi bài.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài.
+ HS: Đọc SGK, tìm hiểu về nội dung mục 2.
+ HS: Chú ý lắng nghe, hiểu về các hoạt động thông tin của con người trong cuộc sống.
+ HS: Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.
- Ví dụ: Trao đổi thông tin về bài học hôm nay, thời tiết,
+ HS: Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin.
+ HS: Một số em nhắc lại câu trả lời.
+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở nội dung bài học.
+ HS: Chú ý lắng nghe hiểu về quá trình xử lí thông tin.
+ HS: Tập trung quan sát, chú ý lắng nghe giải thích của GV à ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Liên hệ thực tế nêu một số ví dụ theo yêu cầu của GV.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Chú ý lắng nghe và hiểu về ví dụ.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, tìm hiểu bài.
+ HS: Một số em dựa trên ví dụ đã tìm hiểu trình bày nội dung.
+ HS: Ghi bài vào vở.
+ HS: Chú ý lắng nghe, ghi nhớ.
2. Hoạt động thông tin của con người.
- Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin.
- Mô hình quá trính xử lý thông tin
Thông tin vào
Thông tin 
ra
Xử lí
4. Củng cố: (3’)
- Thông tin là gì? Hoạt động thông tin của con người?
5. Dặn dò: (1’)	
- Xem trước nội dung bài tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan_1_tiet_1_tin_6_2015_2016.doc