Giáo án Tin học 6 - Tiết 1 - Bài 1: Thông tin và tin học

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS biết được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người.

2. Kĩ năng:

- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin.

3. Thái độ: Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học.

II. Chuẩn bị

Gv: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

Hs: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. Phương pháp: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 495Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 1 - Bài 1: Thông tin và tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 – Tiết 1
Chương 1: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC
VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC (T1)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- HS biết được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người.
2. Kĩ năng:
- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin.
3. Thái độ: Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học..
II. Chuẩn bị
Gv: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
Hs: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. Phương pháp: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm.
IV. Tiến trình bài dạy: 
1. Ổn định lớp: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số lớp:
Lớp
Ngày dạy
Tên học sinh vắng
6ª2
26/08/2015
...............................................................................
6ª4
24/08/2015
...............................................................................
6ª5
26/08/2015
...............................................................................
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS cho bài học (sách vở, dụng cụ, .....)
2. Kiểm tra bài cũ:	
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: GIỚI THIỆU (5phút)
- Giíi thiÖu vÒ m«n häc, sù ra ®êi cña MT§T, øng dông cña MT trong cuéc sèng hµng ngµy.
- Em nµo cã thÓ kÓ mét sè vÝ dô vÒ viÖc øng dông MT§T vµo trong cuéc sèng hµng ngµy?
- HS nghe.
- HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi.
Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
Hoạt động 2: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM THÔNG TIN (15phút)
- GV cho HS lần lượt quan sát các tranh ảnh, bài báo đã chuẩn bị sẳn và yêu cầu HS nêu lên những hiểu biết của mình khi quan sát những bức tranh, bài báo đó " khẳng định đó là thông tin.
- Gọi HS nêu khái niệm về thông tin.
Gọi vài HS cho VD khác về thông tin.
à HS quan sát tranh, ảnh, suy nghĩ, trả lời.
à Thông tin là tất cả những gì mang lại cho con người sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) và về chính con người.
à HS cho 1 vài vd khác như: Tiếng kẻng báo hiệu giờ ra chơi...
1. Thông tin là gì?
- Thông tin là tất cả những gì mang lại cho con người sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) và về chính con người.
Hoạt động 3: GIỜI THIỆU NÚT START VÀ BẢNG CHỌN START (15 phút)
- GV khẳng định thông tin có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Chúng ta không chỉ tiếp nhận mà còn lưu trữ, trao đổi và xử lý thông tin.
- Thông tin thường được lưu trữ ở đâu?
" Giới thiệu hoạt động thông tin và quá trình xử lí thông tin (lưu ý HS phân biệt thông tin vào, thông tin ra, mối quan hệ giữa chúng với quá trình xử lí TT).
- HS theo dõi
- HS trả lời: sách vở
- HS ghi bài.
Xử lý
Thông tin
vào
Thông tin ra
2. Hoạt động thông tin của con người
- Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin. Trong đó, xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người
(Mô hình quá trình xử lí thông tin).
4. Củng cố: (5 phút)
- Thông tin là gì? Cho VD.
- Hoạt động thông tin là gì? Cho VD.
- Thế nào là thông tin vào, thông tin ra?
5. Hướng dẫn và dặn dò về nhà: (4 phút)
- Học thuộc phần lý thuyết và tìm thêm ví dụ.
- Xem trước mục 3.
- Chuẩn bị nội dung phần tiếp theo.
6. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Thong_tin_va_tin_hoc.doc