Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 65: Học vẽ hình hình học động với geogebra

HỌC VẼ HÌNH HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

* Hoạt động 1: - Học sinh biết các công cụ để xác định các quan hệ song song, vuông góc, đường phân giác của một góc.

 - Học sinh hiểu được các công cụ quan hệ hình học để xác định các quan hệ song song, vuông góc, đường phân giác của một góc.

* Hoạt động 2: - Học sinh biết công cụ vẽ đường thẳng: chức năng và thao tác thực hiện vẽ đường thẳng.

 - Học sinh hiểu được thao tác vẽ đường thẳng để thực hiện được vẽ tam giác.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác xác định các quan hệ song song, vuông góc, đường phân giác của một góc; các lệnh thường dùng khi sử dụng Gegebra.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác xác định các quan hệ song song, vuông góc, đường phân giác của một góc; các lệnh thường dùng khi sử dụng Gegebra.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 469Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 65: Học vẽ hình hình học động với geogebra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 37 - Tiết 65
 Ngày dạy: 07/05/2015
HỌC VẼ HÌNH HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
* Hoạt động 1: - Học sinh biết các công cụ để xác định các quan hệ song song, vuông góc, đường phân giác của một góc. 
 - Học sinh hiểu được các công cụ quan hệ hình học để xác định các quan hệ song song, vuông góc, đường phân giác của một góc.
* Hoạt động 2: - Học sinh biết công cụ vẽ đường thẳng: chức năng và thao tác thực hiện vẽ đường thẳng.
 - Học sinh hiểu được thao tác vẽ đường thẳng để thực hiện được vẽ tam giác.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác xác định các quan hệ song song, vuông góc, đường phân giác của một góc; các lệnh thường dùng khi sử dụng Gegebra. 
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác xác định các quan hệ song song, vuông góc, đường phân giác của một góc; các lệnh thường dùng khi sử dụng Gegebra.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Quan hệ giữa các đối tượng hình học.
- Một số lệnh thường dùng.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Geogebra hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (3 phút)
 Cho các đối tượng hình học. Yêu cầu học sinh xác định điểm nằm trên đoạn thẳng, trung điểm, giao điểm giữa các đối tượng.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Quan hệ giữa các đối tượng hình học. (17’)
Gv: Giới thiếu các công cụ , , .
Hs: Nắm chức năng, cách sử dụng của các công cụ.
Gv: Giới thiệu mối quan hệ giữa các đối tượng hình học: 
- Đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng khác:
- Đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng khác:
- Đường phân giác của một góc:
Hs: Nắm kiến thức, ghi bài đầy đủ.
4. Quan hệ giữa các đối tượng hình học.
- Đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng khác:
 + Dùng công cụ: 
 + Thao tác: Chọn công cụ Nháy chọn điểm và đường thẳng.
- Đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng khác:
 + Dùng công cụ: 
 + Thao tác: Chọn công cụ Nháy chọn điểm và đường thẳng.
- Đường phân giác của một góc:
 + Dùng công cụ: 
 + Thao tác: Chọn công cụ Nháy chọn 3 điểm, trong đó đỉnh góc là điểm thứ 2 được chọn.
Hoạt động 2: Một số lệnh thường dùng: (15’)
Gv: Khi nhãn của một đối tượng bị khuất, ta có thể dịch chuyển nhãn ra vị trí khác để hiển thị rõ hơn.
Gv: Tiến hành thao tác cho HS quan sát.
Gv: Đưa ra các tình huống khác nhau và yêu cầu học sinh đưa ra cách giải quyết tình huống.
Hs: Kết hợp sách giáo khoa suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết cho từng tình huống.
Gv: Cùng học sinh đi giải quyết các tình huống để học sinh hiểu một số lệnh thường được sử dụng trong phần mềm.
5. Một số lệnh thường dùng:
a, Dịch chuyển nhãn của đối tượng:
- Mục đích: dịch chuyển nhãn xung quanh đối tượng để hiển thị rõ hơn.
- Cách thực hiện: Dùng công cụ chọn -> nháy chuột tại nhãn và kéo thả chuột xung quanh đối tượng đến vị trí mới.
b, Làm ẩn một đối tượng hình học:
- Mục đích: làm ẩn một đối tượng hình học trên màn hình.
- Cách thực hiện: nháy chuột phải lên đối tượng -> xuất hiện bảng chọn -> chọn Show object
c, Làm ẩn/ hiện nhãn của đối tượng:
- Mục đích: Làm ẩn hoặc hiện lại nhãn của đối tượng.
- Cách thực hiện: Nháy chuột phải lên đối tượng -> xuất hiện bảng chọn -> chọn Show label
d, Xóa một đối tượng:
- Cách 1 : Nháy chọn đối tượng -> ấm phím Delete
- Cách 2 : Nháy chuột phải lên đối tượng -> xuất hiện bảng chọn -> chọn Delete.
e, Thay đổi tên, nhãn của đối tượng:
- Mục đích: đổi tên của đối tượng.
- Cách thực hiện: Nháy chuột phải lên đối tượng -> xuất hiện bảng chọn -> chọn Rename -> xuất hiện hộp thoại -> nhập tên mới cho đối tượng -> chọn Apply.
g, Phóng to, thu nhỏ các đối tượng trên màn hình:
- Nháy chuột phải lên vị trí trống trên màn hình -> xuất hiện bảng chọn -> chọn Zoom -> chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ của màn hình.
h, Dịch chuyển toàn bộ các đối tượng hình học trên màn hình:
- Nhấn giữ phím Ctrl và nhấn giữ chuột trái, khi con trỏ chuột có dạng thì kéo thả chuột để di chuyển.
Tổng kết. (5 phút)
Gv: Gọi học sinh nêu lại nội dung bài học.
 Lên thực hiện lại các thao tác đã được học
Hs: Nêu lại nội dung trọng tâm và thực hiện các thao tác đã được học trong tiết
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay. 
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước các bài tập để chuẩn bị cho tiết sau thực hành
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 65.doc